Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina6/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


De digitale aanvraag


Eén van de belangrijkste wijzigingen is het feit dat voortaan een aanvraag elektronisch (via het internet) moet gebeuren via de webstek: http://www.vlaanderen.be/ecologiepremie.
Wie al een gebruikersnaam en paswoord heeft via de bestaande steunregimes, kan deze eveneens gebruiken voor de aanvraag van een ecologiepremie. Voor nieuwe klanten, zoekt de webtoepassing de identiteit van de onderneming op in de referentiedatabank (Graydon) en maakt vervolgens een login en paswoord aan.

Met de gebruikersnaam en het paswoord wordt toegang verkregen tot de beveiligde site en kan een aanvraag elektronisch worden ingediend en opgevolgd.
Projecten

Limitatieve technologieënlijst


De ecologiepremie wordt gekenmerkt door een lijst van technologieën: de limitatieve technologieënlijst (afgekort LTL). Op deze lijst staan een 800-tal technologieën die in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De technologieën staan gerangschikt volgens sector (NACE-code). Een ondernemer die een aanvraag wenst te doen, kan best een technologie uit de lijst kiezen. Er staan 4 soorten technologieën op de lijst:

 • milieutechnologieën;

 • hernieuwbare energietechnologieën (HE), (waterkracht, windenergie, zonne-energie (zowel foto-voltaïsch als thermisch), biomassa, …);

 • warmte-kracht-koppelingstechnologieën (WKK);

 • energiebesparende technologieën;

 • technologieën voor aanpassing aan nieuwe Europese normen.

De volledige LTL is te vinden op http://www.vlaanderen.be/ecologiepremie .


Deze lijst is o.a. opgesteld aan de hand van de BBT-studies (BBT = best beschikbare technieken: voor info zie: http://www.emis.vito.be) die voor de verschillende sectoren werden uitgevoerd, gelijkaardige regelgevingen in het buitenland en ervaringsgegevens.
Diversen

Bepaling van het investeringsbedrag voor de steunberekening


De steun wordt niet berekend op het totale investeringsbedrag, maar slechts op een gedeelte van dit bedrag.
Hierbij wordt rekening gehouden met volgende elementen:

In overeenstemming met de Europese regelgeving met betrekking tot steun voor milieu-investeringen komen enkel de extra investeringskosten in aanmerking ten opzichte van een klassieke of standaardtechnologie. Wanneer de milieuvriendelijke techniek geen extra investeringskosten met zich meebrengt komt deze technologie niet in aanmerking voor steun.

 • besparingen en opbrengsten;

In overeenstemming met de Europese regelgeving met betrekking tot steun voor milieu-investeringen moeten eveneens de besparingen en opbrengsten van de milieuvriendelijke techniek gedurende de eerste vijf jaar in mindering gebracht worden van de meerkost. Deze besparingen kunnen zich situeren op het vlak van energie- of grondstoffenbesparing; de opbrengsten kunnen te maken hebben met de verkoop van tussenproducten in een recyclageproces, de opbrengsten uit groenestroomcertificaten, …

 • milieuperformantie;

De milieuperformantie is een factor (tussen 0,6 en 1) die aangeeft in welke mate de investering milieuperformant is. Zo is een end-of-pipe techniek minder milieuperformant dan een procesgeïntegreerde techniek.
De inrekening van meerkosten, besparingen/opbrengsten en de milieuperformantie gebeurt aan de hand van standaardberekeningen opgemaakt door de administratie. Het bedrijf moet dus deze berekeningen niet zelf doen. Deze standaardberekeningen geven als resultaat het percentage van het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor de steunberekening. Dit percentage wordt voor elke technologie van de lijst afzonderlijk bepaald.


Wat als een technologie niet op de lijst staat?


Voor nieuwe of heel specifieke technologieën die niet op de lijst staan, kan eveneens een dossier elektronisch ingediend worden. Dan moeten bijkomend (via de klassieke weg) de nodige bewijsstukken worden voorgelegd waaruit blijkt dat de technologie voldoet aan de principes van BBT. Dit gebeurt o.a. aan de hand van een kwalitatieve beschrijving van de milieuvoordelen van de nieuwe technologie, de berekening van de extra investeringskosten en de besparingen/opbrengsten ten opzichte van de standaardtechnologie. Indien de technologie aanvaard wordt door de administratie wordt deze – na goedkeuring door de minister – op de LTL bijgevoegd en verloopt de aanvraag verder alsof het een technologie van de LTL betreft.


Investeringen met CO2-emissiereductie verplichting


Voor technologieën met energiebesparing dienen grote ondernemingen eveneens een berekening te geven van de verwachte CO2-emissiereductie van de nieuwe technologie ten opzichte van de standaardtechnologie.

Dit geldt eveneens voor kleine en middelgrote ondernemingen die een ecologiepremie aanvragen voor een nieuwe, energiebesparende technologie die niet op de lijst voor komt.Hoogte van de steun


De steunhoogte wordt berekend op basis van de aard van de technologie, zoals hierboven aangehaald, en de grootte van de onderneming. Wanneer een CO2-emissiereductie vereist is, is de steun eveneens afhankelijk van de vooropgestelde reductie. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen (standaard) tot 35% steun krijgen, grote ondernemingen tot 25%. Deze steun kan met maximaal 5% worden verhoogd indien men één of ander duurzaamheidscertificaat (milieuzorgsysteem) kan voorleggen.

Om budgettaire redenen wordt echter de steun beperkt tot 1,8 miljoen euro per aanvraag, voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling – die extra worden gestimuleerd – ligt het plafond echter dubbel zo hoog : 3,6 miljoen euro steun.


Hieronder vindt u een totaal overzicht van de steunpercentages en plafonds.
Technologie

Kleine en middelgrote
ondernemingen


Grote ondernemingen

%

Max.%

plafond
(mln €)

%

Max. %

plafond
(mln €)

 1. milieutechnologie

35%
1,8

25%
1,8

 1. HE & WKK

35%
3,6

25%
3,6

 1. energiebesparende tech. op de lijst

35%
1,8

4% steun per % CO2-emissiereductie

25%

1,8

 1. energiebesparende tech. niet op de lijst

8% per %
CO2-emissiereductie

35%

1,8

idem als technologie op de lijst

 1. aanpass. EU-norm

10%
1,8

geen steun mogelijk

Verhogingen

Milieuchartercertificaat

+1,5%

1,8 of 3,6

+1,5%

1,8 of 3,6

ISO 14001-certificaat

+3%

1,8 of 3,6

+3%

1,8 of 3,6

EMAS-certificaat

+5%

1,8 of 3,6

+5%

1,8 of 3,6
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 • Projecten Limitatieve technologieënlijst
 • Bepaling van het investeringsbedrag voor de steunberekening
 • Wat als een technologie niet op de lijst staat
 • Investeringen met CO 2 -emissiereductie verplichting
 • Hoogte van de steun

 • Dovnload 0.9 Mb.