Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Surveyonderzoek Prof. Dr. Peter. Theuns

Dovnload 5.43 Kb.

Surveyonderzoek Prof. Dr. Peter. TheunsDatum13.04.2019
Grootte5.43 Kb.

Dovnload 5.43 Kb.

Surveyonderzoek

Prof. Dr. Peter. Theuns

Opdracht

Doel


Een multiple item schaal ontwikkelen, ze valideren en toepassen met de bedoeling om 2 bestaande groepen mensen op basis van de schaal te onderscheiden.

Onderwerp


Naar keuze. Bijvoorbeeld een attitude, een vaardigheid, een gevoel, ...

Rapport


Een KORT wetenschappelijk rapport in APA-stijl ( 1000 tot 3000 woorden zonder appendix). Een rapport per groep van maximaal 3 studenten.

Checklist:  • Abstract.

  • De inleiding omvat een beperkt literatuuronderzoek (refereren naar tenminste 1 wetenschappelijk artikel).

  • De methode omvat de ontwikkeling van de vragenlijst dewelke VOLLEDIG weergegeven moet worden, met verwijzing in appendix naar ALLE voorlopige versies van de vragenlijst, hoe items werden ontwikkeld, geselecteerd etc. Aandacht wordt besteed aan de validiteit en item analyse van de vragenlijst. Het aantal vragen in de vragenlijst is vrij, maar moet relevant zijn in functie van het gekozen onderwerp. Tenminste 1 variabele die uiteindelijk wordt gebruikt om de onderscheiden groepen te discrimineren omvat meetwaarden op een multipele item schaal.

  • Steekproefmethode naar keuze, maar moet correct benoemd worden. De steekproefgrootte is vrij, maar afgestemd op de sensitiviteit van het onderzoeksinstrument en de gebruikte statistische toets.

  • De resultaten worden voorgesteld in een gepaste figuur / tabel en tekstueel in functie van het onderzoek.

  • Conclusies uit het eigen onderzoek vergelijken met de literatuur die werd aangehaald in de inleiding. Slagen of mislukken van het opzet om 2 groepen te discrimineren op basis van hun scores op de ontwikkelde schaal bespreken.

  • Tenminste 1 referentie naar een wetenschappelijke publicatie (kopie van de abstract insluiten in appendix).

  • De appendix omvat ALLE voorlopige versies van de eigen ontwikkelde vragenlijst en een print van de gebruikte ruwe datafile.


Dovnload 5.43 Kb.