Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Synthetische dunpleisters knauf goldspack

Dovnload 61.56 Kb.

Synthetische dunpleisters knauf goldspackDatum31.07.2017
Grootte61.56 Kb.

Dovnload 61.56 Kb.bestekteksten | binnenpleisters

SYNTHETISCHE DUNPLEISTERS

KNAUF GOLDSPACK

Reference :

SB01-C01

Version :

1.0

NL

Pages :Release date :

01.08.20121. TOEPASSINGSGEBIED
1.6. Synthetisch dunpleister GOLDSPACK op vlakke ondergrond
Deze voorschriften van het lastenboek beschrijven de toepassing, door mechanische projectie, van een synthetisch dunpleister op verticale of horizontale vlakken en homogene wanden.

2. ALGEMEEN
2.1. Algemene aanbevelingen
De verschillende voorgeschreven materialen vormen een systeem en dienen van dezelfde fabrikant te komen. Ze zullen worden gebruikt en toegepast overeenkomstig de voorschriften en volgens de technische fiches door deze fabrikant geleverd.

De toleranties van de toepassing en de controlemethodes hiervan zullen overeenkomstig de Technische Voorlichtingsnota 199 (hoofdstuk 4 en 5) en 201 van het WTCB zijn.

Bij afwezigheid van elke andere specifieke aanbeveling zal de « normale » afwerkingsgraad strikt van toepassing zijn.

De gipspleisters zullen beantwoorden aan de norm EN 13279-1: Gips en pleisters op basis van pleister voor het gebouw [deel 1: definitie en voorschriften]. De toepassing van deze pleisters op betonnen ondergronden zullen trouwens overeenkomstig het referentiedocument zijn uitgaande van de BLGV (ABLG).

De minerale pleistermortels zullen aan de norm EN 998-1 beantwoorden: Definities en specificaties van mortels voor metselwerk [deel 1 : minerale pleistermortel voor binnen en buiten].
2.2. Bijzondere aanbevelingen
Pleisters kunnen pas enkel toegepast worden als het gebouw helemaal gesloten is en de door de fabrikant voorziene voorwaarden van temperatuur en hygrometrie zullen worden bereikt. De temperatuur van het lokaal, de materialen en de ondergronden dient boven 5°C te zijn en lager dan 30°C. De aannemer zal verplicht zijn het vochtgehalte van de ondergrond te meten en de aanbevelingen van de fabrikant te respecteren.

Na het aanbrengen dienen hygrothermische schokken te worden vermeden tijdens het in werking stellen van het verwarmings- of koelingssysteem. Een goede natuurlijke of mechanische ventilatie zal vochtafvoer mogelijk maken en bevordert een snelle droging van de pleisters. Het naleven van de vereisten zal onder de verantwoordelijk van de aannemer vallen gedurende de uitvoering van de werf en onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer wanneer de onderaannemer de werf heeft verlaten. Indien niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, is het de plicht van de aannemer de projectontwerper daarvan te informeren die dan zijn schikkingen kan nemen.3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN
3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [als herinnering]
3.1.1. Primer KNAUF BETOKONTAKT

De primer zal worden samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie, kwartszand en fijngemalen calciumcarbonaat.

Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van vlakke minerale ondergronden en/of weinig zuigende ondergronden.

De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.

Verpakking:

Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 kg of van 20 kg.


3.1.2. Primer KNAUF STUC-PRIMER

De primer zal worden samengesteld uit een alkalibestendige kunststofdispersie.

Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van sterk zuigende of onregelmatig zuigende ondergronden.

De toepassingsgebieden en verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.

Verpakking:

Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 5 kg of van 15 kg.


3.1.3. Primer KNAUF DIEPGROND

De primer zal worden samengesteld uit een waterige oplossing zonder oplosmiddel met hoog penetratievermogen op basis van een stabiel synthetisch hars.

Hij zal worden bestemd voor binnenwerken als behandeling van minerale ondergronden vóór de afwerking. Hij zal zorgen voor de fixatie van het fijn stof, het reguleren van de absorptie en de optimale hechting van de eindlagen. De primer zal waterdampdoorlatend zijn. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn.

Verpakking:

Het product wordt gebruiksklaar geleverd in emmers van 1L, 5L of 15L.
3.2. Hoekprofielen
3.2.4. Hoekprofielen in gegalvaniseerd staal KNAUF MINICOR

De hoekprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn, met een dikte van 0,5 mm en koud gevormd.

Ze zullen bestemd zijn ter versterking en afwerking van buitenhoeken, voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De twee kanten zullen identiek zijn en geperforeerd de optimale hechting van het pleister.


Breedte van de zijden:

25

mm

Lengte van de profielen:

2600

mm


3.3. Stopprofielen
3.3.3. Profielen in gegalvaniseerd staal KNAUF GALVASTOP

De stopprofielen zullen in gegalvaniseerd staal zijn met een dikte van 0,5 mm en koud gevormd.

Ze zullen bestemd zijn voor het verzorgd uitvlakken van bepleisterde ondergronden en voor het verwezenlijken van uitzetvoegen of verbindingen met raam- of deurkaders. De profielen zullen voorzien zijn voor een pleisterdikte van 2 à 3 mm. De brede kant zal geperforeerd zijn voor de optimale hechting van het pleister.


Breedte van de opstaande zijde:

3

mm

Breedte (geperforeerde zijde):

27

mm

Lengte van de profielen:

3000

mm


3.4. Pleister
3.4.6. Synthetisch dunpleister KNAUF GOLDSPACK AIRLESS

Het pleister zal een gebruiksklare synthetische pasta van witte kleur zijn. Het zal samengesteld zijn uit minerale vulstoffen (calciumcarbonaat), organische bindmiddelen en additieven.

Het zal voorzien zijn om machinaal te verspuiten, voor diktes tot 3 mm. Het zal in het bijzonder bestemd zijn voor het vullen van gaten of scheuren, voor het glad maken van ongelijke ondergronden of de afwerking van vlakke ondergronden. Het zal bestemd zijn voor een vlakke afwerking.

Zijn eigenschappen zullen beantwoorden aan de van kracht zijnde norm.
Type pleister :

-

-

Volumieke massa:

ong. 1.650

Kg/m³

pH-waarde

ong. 8,5

-

Viscositeit Brookfield :

ong. 190

Pa.s


3.5. Wapening
3.5.1. Wapening voor gipspleisters KNAUF GITEX

De wapening zal bestaan uit een glasvezelweefsel van blauwe kleur. Ze zal speciaal ontwikkeld zijn voor het gebruik bij pleisters op basis van gips en voor binnentoepassingen. De toepassingsgebieden en de verwerkingstechnieken zullen overeenkomstig de technische fiche van de fabrikant zijn. Ze zal in rollen geleverd worden.
Maaswijdte :

6 x 6

mm

Gewicht :

ong. 110

g/m²

Trekweerstand (2 richtingen) :

ong. 900

N/50 mm  

Breedte van de rollen :

100, 125, 250, 500 of 1000

mm

Lengte van de rollen :

100 

m


3.6. Pleisterondergrond

n.v.t
3.7. Onderstructuur voor pleisterondergronden

n.v.t
3.8. Verf
3.8.1 Verf voor pleisters KNAUF EG 800

De verf zal bestaan uit een siliconehars, acryldispersie, kleurpigmenten en bewaarmiddelen.

Ze zal gebruiksklaar zijn en gemaakt in de fabriek. Ze zal beantwoorden aan DIN 18363. Ze zal speciaal ontworpen zijn voor de afwerking van metselwerken bedekt met één of meerdere lagen minerale pleisters.


Densiteit :

ong. 1.500

Kg/m³

Aspect :

mat  

-

Sd-waarde:

< 0,1

m

Waterabsorptiecoëfficiënt:

< 0,1

kg/m². √h  

Kleur :

naar keuze volgens de catalogus van de fabrikant4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL
4.1. Voorbereiding van de ondergrond
De staat van de ondergrond zal vooraf worden nagekeken om alle eventuele vreemde voorwerpen te verwijderen zoals nagels, stukken hout, blokkelen of andere onverenigbare voorwerpen die een verstoring in het pleister kunnen scheppen. De ondergrond zal daarna stofvrij gemaakt worden door eenvoudig borstelen. Vlakke betonnen oppervlakken zullen geschuurd worden met behulp van een stalen borstel en gereinigd met zuiver water. De ondergrond zal in alle gevallen droog moeten zijn alvorens het verderzetten van de werken.

Er zal bijzondere aandacht moeten gegeven worden aan heterogene, onstabiele ondergronden of deze die niet overeenkomstig zijn met de richtlijnen van de fabrikant. Bij aanwezigheid van oude pleisters of ondergronden die belangrijke oneffenheden, een hoge vochtigheidsgraad of verdachte sporen vertonen (ontkistingsolie, scheidingsstoffen, roet, verf, ongebluste kalk, ammoniak, dolomiet, salpeter, ijzeroxide, nitraten, hygroscopische zouten of andere) zal de aannemer contact opnemen met de fabrikant of de projectontwerper teneinde een technische oplossing te overwegen. In alle gevallen zullen eventuele verflagen tot op de ondergrond verwijderd of gezandstraald moeten worden.


4.2. Voorafgaande behandeling van de ondergronden [als herinnering]
De onderneming zal de verantwoordelijkheid dragen de absorptie van de ondergrond na te kijken, overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant en hem te behandelen met de aangepaste primer.
4.2.1. Aanbrengen van primer KNAUF BETOKONTAKT

Vlakke en/of weinig absorberende ondergronden zoals glad beton, spanbeton, breedvloerplaten, vlakke betonelementen of elke andere ondergrond waarvan het oppervlak een risico kan zijn, zullen met een aangepaste primer behandeld worden. Het product zal aangebracht worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer de primer droog is en niet plakkerig. Er zal geen stof op mogen vallen vóór het aanbrengen van het pleister.


4.2.2. Aanbrengen van primer KNAUF STUC PRIMER

Te absorberende ondergronden zoals cellenbeton, kalkzandsteenblokken, sterk zuigende bakstenen of oude metselwerken zullen behandeld worden met behulp van een aangepaste primer. Het product zal vooraf gemengd en verdund worden met water (1/1 tot 1/3). Het product zal toegepast worden overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant. De pleisterwerken zullen slechts kunnen starten wanneer het product droog is, dit is een minimum van drie uur en een maximum van drie dagen. De bevochtiging van de ondergrond in plaats van een behandeling die de absorptie beperkt zal verboden zijn.4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen
De metalen profielen zullen aan de ondergrond bevestigd worden met behulp van een pleistermortel over de gehele hoogte van de te bepleisteren wand aangebracht. Ze zullen perfect loodrecht geplaatst worden en haaks vastgemaakt.

De hoekprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden wanneer de verbinding tussen twee wanden, vertikaal of horizontaal een uitstekende hoek vormen.

De stopprofielen zullen in het bijzonder voorzien zijn en toegepast worden bij de verbindingen tussen de bepleisterde zone en alle materiaal anders dan gips (vb. : raam- en deurwerken, betegelde oppervlakken, enz.). Ze zullen eveneens dienen om uitzetvoegen te creëren.
4.4. Bepleistering
4.4.6. Aanbrengen van het KNAUF GOLDSPACK AIRLESS

Het pleister zal onder hoge druk aangebracht worden met een airless spuitmachine. Het zal in een laag van maximum 3 mm tegen de ondergrond worden aangebracht en loodrecht gezet. In geval van onregelmatige oppervlakken zal de onderneming in meerdere lagen werken met inachtneming van een voldoende droogtijd tussen het aanbrengen van de verschillende lagen (ong. 6 uur/mm).

Pleister dat begint te drogen kan niet meer terug aangemaakt of gebruikt worden.
4.5. Plaatsen van synthetische wapeningen
Er zal door de onderneming een wapeningsband voorzien zijn en aangebracht worden op alle plaatsen die latere problemen zouden kunnen veroorzaken (slecht muurverband, heterogene ondergronden, verandering van materiaal, kleine scheurtjes, enz.). Naargelang het risico zal het plaatsen gedeeltelijk of volledig zijn over het gehele oppervlak. De wapening zal in het bovenliggende derde deel van het pleister geplaatst worden ten einde elk risico van scheurvorming te beperken. Bij twee lagen pleister zal er altijd een wapening in de basislaag voorzien zijn. Bij onstabiele ondergronden of bij de aanwezigheid van actieve scheuren in de ondergrond zal een alternatieve oplossing (bv. mechanische wapening) ter goedkeuring aan de architect worden voorgesteld.  
4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen
Er zal bijzondere aandacht gegeven worden aan de uitvoering van uitzettingsvoegen. De behandeling van deze aansluiting zal overeenkomstig zijn met de technische oplossingen door de fabrikant voorgesteld. Deze details zullen namelijk toelaten te beantwoorden aan de voorschriften gelinkt aan de luchtdichtheid van het gebouw.
4.6.1. Uitvoering van structurele voegen

De pleisterwerken zullen niet ononderbroken kunnen gedaan worden indien er structurele voegen bestaan wat ruwbouw betreft. Bij aanwezigheid van deze voegen zal de bepleisterde zone onderbroken moeten worden door het plaatsen van een uitzettingsvoeg. De aannemer zal het plaatsen van twee stopprofielen voorzien, rug aan rug geplaatst met een ruimte van ongeveer 4 mm. De ruimte tussen de profielen zal gedicht worden met een ontkoppelingsband en een soepele afwerkingsvoeg.


4.6.2. Uitvoering van verbindingsvoegen

De verbindingen tussen de bepleisterde oppervlakken en de aangrenzende elementen van verschillende aard (vast raam- of deurkader, betegelde zone, enz.) zullen op dergelijke manier uitgevoerd worden dat ze elk risico van differentiële spanning, die scheuren kan voortbrengen, vermijden.

Wat deze verbindingen betreft zal de aannemer het plaatsen van een stopprofiel voorzien, vastgehecht en op ongeveer 4 mm van het aangrenzende element. De ruimte tussen het profiel en dit element zal gedicht worden met een voegband en een soepele afwerkingsvoeg.

Als variante, en op voorstel aanvaard door de projectontwerper, zal de onderneming kunnen voorzien deze onderbreking uit te voeren door middel van een fijne uitsnijding van het pleister met een aangepast mes.4.7. Afwerking van de pleisters
4.7.1. Behandeling voor het verven

De pleisters zullen droog en proper moeten zijn (maximaal restvochtgehalte 1%). Ze zullen vervolgens behandeld worden met een universele grondlaag. Het product zal met een borstel onverdund direct op het pleister toegepast worden. De verfwerken zullen slechts kunnen starten na volledige droogte van de primer (ongeveer 5 uur).

4.7.2. Behandeling voor het betegelen

De pleisters bestemd om te betegelen zullen gewoon worden vlak gezet, aangesloten en afgeschraapt om voldoende hechting te verzekeren (niet afschuren noch polijsten). Ze zullen een minimale dikte van 10 mm moeten hebben.

In zeer vochtige plaatsen (douches) zal het pleister vooraf behandeld moeten worden met een waterdichte emulsie op basis van bitumen. Bovendien zullen de tegels gelijmd en gevoegd worden met gepaste flexibele cementgebonden producten of een gelijkaardige lijm. Ten slotte zullen de aansluitingen met sanitaire apparaten, binnenhoeken van wanden evenals afvoeruitgangen met een permanente elastische pasta moeten gevoegd worden.
4.7.3. Verven

Voor het realiseren van een volledig oppervlak zal de aannemer emmers gebruiken die uit dezelfde productie voortkomen. Dit zal het risico van kleurverschillen doen vermijden. De verf zal gelijkmatig op het droge pleister aangebracht worden me behulp van een verfborstel of een verfrol. Indien nodig zal de verf verdund kunnen worden met maximum 20% water.

Bij nieuwe pleisterlagen zal het aanbrengen van één laag verf in het algemeen voldoende zijn. In geval van verschillende kleuren of tijdens renovatiewerken zal de onderneming het aanbrengen van een tweede laag voorzien (verdunning maximum 10%).

5. BIJZONDERE POSTEN
5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie
De gipspleisters zullen in geen geval mogen voorzien worden in zeer vochtige lokalen of lokalen waar water wordt gespoten. Ze zullen vervangen worden door een pleister op basis van cement hetgeen ter goedkeuring aan de architect zal voorgelegd worden. In dit geval zal men elk contact tussen de gipspleisters en de cementpleisters vermijden. De hoekelementen, pleistergeleiders en elk ander profiel in gegalvaniseerd staal of aluminium zullen verboden zijn ten einde hun corrosie in vochtige omgeving te vermijden.


N. et B. KNAUF & Co s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel, 1 - B4480 Engis | Tel.: +32 4 273 83 11| Fax : +32 4 273 83 30 | www.knauf.be | info@knauf.be

TVA/BTW : BE 0413.479.821 | RPM / RPR : HUY | ING : 340-0000036-74 | FORTIS : 240-0297500-05

IBAN: BE16 3400 0000 3674 | BIC/SWIFT: BBRU BE BB • SYNTHETISCHE DUNPLEISTERS KNAUF GOLDSPACK
 • 1. TOEPASSINGSGEBIED 1.6. Synthetisch dunpleister GOLDSPACK op vlakke ondergrond
 • 2. ALGEMEEN 2.1. Algemene aanbevelingen
 • 2.2. Bijzondere aanbevelingen
 • 3. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN 3.1. Voorbehandeling van de ondergrond [als herinnering]
 • 3.6. Pleisterondergrond
 • 4. TOEPASSING VAN HET MATERIAAL 4.1. Voorbereiding van de ondergrond
 • 4.2. Voorafgaande behandeling van de ondergronden [als herinnering]
 • 4.3. Plaatsen van hoek- en stopprofielen
 • 4.5. Plaatsen van synthetische wapeningen
 • 4.6. Uitvoering van uitzettingsvoegen
 • 4.7. Afwerking van de pleisters
 • 5. BIJZONDERE POSTEN 5.1. Zeer vochtige lokalen en zones met waterprojectie

 • Dovnload 61.56 Kb.