Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tafeltennisvereniging A. S. I. O. Haaften Opgericht 1 mei 1979 Inschrijfformulier

Dovnload 12.56 Kb.

Tafeltennisvereniging A. S. I. O. Haaften Opgericht 1 mei 1979 InschrijfformulierDatum01.05.2017
Grootte12.56 Kb.

Dovnload 12.56 Kb.

Tafeltennisvereniging A.S.I.O. Haaften

Opgericht 1 mei 1979
Inschrijfformulier


Secretariaat:

Stadsland 38

4175 BG Haaften


K.v.K. Tiel 40156458

Rabobank Waalstroom, rek nr. 32.41.07.390
Wanneer u/jij lid wilt worden van onze tafeltennisvereni­ging, dan verzoeken wij u/jij dit inschrijfformulier aandachtig door te nemen en onder­staande strook ingevuld in te leve­ren bij één van onze bestuursleden. Inlichtingen over onze vereni­ging kunt u/jij krijgen op onze speelavond of bij één van onderstaande personen:
Emil Pfeiffer Bovenhof 26 Haaften tel. 06-29585670

Adri van Maurik Stadsland 38 Haaften tel. 06-52818634

Kees van Schijndel Fiep Westendorpplein 108 Zaltbommel tel. 06-12726699
De speelavond is de dinsdagavond in de Burght van Haeften (Kulturhus).

De speeltijden zijn als volgt:

Jeugd 19.00 - 20.30 uur (na 20.00 uur vrij spelen tot 20.30 uur)

Senioren 20.00 - 23.30 uur


Ondergetekende wenst lid te worden van tafeltennisvereniging A.S.I.O. te Haaften.

Hij/Zij gaat akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden.

A. De contributie bedraagt per verenigingsjaar: (2015)

voor junioren € 80,00 voor senioren € 105,00

Het contributiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Er dient tenminste voor één volledig jaar contributie betaald te worden.

B. Voor competitiespelers geldt een toeslag van 50% van de bondscontributie. De exacte hoogte kan nagevraagd worden bij het bestuur.


  1. Het speelseizoen loopt van eind augustus tot half mei.

  2. Opzeggen van het lidmaatschap/donateurschap dient schriftelijk te gebeuren

F. Tevens kan men donateur worden van onze vereniging. Het donateurs­geld bedraagt € 20,- per verenigingsjaar.
­hierlangs afknippen


Voornaam
Achternaam
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoon
E-mail adres
Geboortedatum
Inschrijfdatum
Handtekening

(Bij minderjarige handtekening van één van de ouders)Tafeltennisvereniging Altijd Succes is Onmogelijk  • Altijd Succes is Onmogelijk

  • Dovnload 12.56 Kb.