Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tafeltennisvereniging appelscha aanmeldingsformulier nieuw lid

Dovnload 18.48 Kb.

Tafeltennisvereniging appelscha aanmeldingsformulier nieuw lidDatum10.11.2018
Grootte18.48 Kb.

Dovnload 18.48 Kb.

TAFELTENNISVERENIGING APPELSCHA

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID


Naam : M/V


Voornaam :
Straat :
Postcode/woonplaats :
Telefoonnummer :
E-Mailadres :
Geboortedatum :
Ingangsdatum lidmaatschap :
Evt. opmerkingen ouders :

TOESTEMMING AUTOMATISCHE INCASSO


Bank/Giro rekeningnummer :


T.n.v. :

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan

Tafeltennisvereniging Appelscha om van zijn/haar bank of giro rekeningnummer halfjaarlijks de contributie af te schrijven.

Datum :
HANDTEKENING REKENINGHOUDER:TAFELTENNIS VERENIGING APPELSCHA


CONTRIBUTIEREGELS


Halfjaarlijkse (basis) verenigingscontributie seizoen 2014-2015

* Jeugdleden tot 18 jaar basislidmaatschap m.i.v. 1/1/2014 € 74,68

* Seniorenleden vanaf 18 jaar basislidmaatschap m.i.v. 1/1/2014 € 81,29

Betaling

Betaling gebeurd via automatische incasso. De contributie wordt in de maanden september en januari van de rekening afgeschreven. De contributie wordt ieder jaar, m.i.v. 1 januari verhoogd met 2,5%, de jaarlijkse inflatiecorrectie.

Als u het niet eens bent met de automatische afschrijving heeft u 1 maand de tijd om uw bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Inschrijfgeld

Er wordt bij aanvang van het lidmaatschap een éénmalig inschrijfgeld geheven van € 4,50. Betaling gaat gelijktijdig met de inning v.d. contributie.
Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van TTVA gaat in per datum aanmelding en wordt telkens op 1 januari en 1 juli stilzwijgend verlengd tenzij schriftelijk bij de ledenadministratie voor 1 december respectievelijk 1 juni te kennen is gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.Tafeltennisvereniging Appelscha
Speeladres :speelzaal Aekinga, Aekingaweg 4, 8426 GN Ledenadministratie :Nijesteegde 57, 8426 GV Appelscha Telefoonnummer :0516-430116 of 06-30807511

RABO bank :IBAN NL 36 RABO 030.35.38.015

Informatie :www.ttvappelscha.nl

Emailadres :info@ttvappelscha.nl

  • TOESTEMMING AUTOMATISCHE INCASSO
  • Halfjaarlijkse (basis) verenigingscontributie seizoen 2014-2015
  • Inschrijfgeld

  • Dovnload 18.48 Kb.