Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

Dovnload 400.85 Kb.

Takbier tot de tasliem, alsof je het zietPagina1/6
Datum14.03.2017
Grootte400.85 Kb.

Dovnload 400.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet (vzmh) van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

[nederlands - dutch-الهولندية]auteur: Sheikh Mohammed Naasir al-Dien al-Albaanie

vertaler: Aboe Yoesoef

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: www.uwkeuze.com
Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)
2014 - 1436

logo_islamhouse
Islam voor iedereen

تلخيص صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم كأنك تراها« باللغة الهولندية »

مؤلف: شيخ محمد ناصر الدين الأباني

مترجم: أبو يوسف

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشر: uwkeuzeالناشرالنا

2014- 1436logo_islamhouse

بسم الله الرحمن الرحيم


Beschrijving van het gebed van de profeet


het gebed in de islamTalkhies Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam)
min at-Takbier ilaa at-Tasliem, ka annaka toeraahaa.

Geschreven door sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie.


Vertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof is voor Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken Zijn hulp, wij zoeken Zijn vergeving en wij zoeken Zijn leiding. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad in onze zielen en het kwaad van onze daden. Want eenieder die Allah leidt, er is niemand die hem kan laten dwalen. En eenieder die Hij laat dwalen, er is niemand die hem kan leiden. Ik getuig dat er niemand waardig is om te aanbidden behalve Allah, Die geen partner heeft. En ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Deze verhandeling bevat na de inleiding de volgende hoofdstukken:

1.) Je wenden tot de richting van de Ka’bah
2.) Qiyaam (staan tijdens het gebed)
3.) Niyyah (intentie)
4.) Takbier
5.) Recitatie van de Qor-aan (Koran)
6.) Roekoe’ (buigen)
7.) Soedjoed (neerknielen)
8.) De tweede rak’ah
9.) Zitten voor de tashah-hoed
10.) De derde en vierde rak’ah
11.) De laatste tashah-hoed en het plaatsen van de linkervoet onder het rechterbeen
12.) Doe’aa-e vóór de salaam
13.) Tasliem (het beëindigen van het gebed)
 

de verschillende posities tijdens as-salaah (het gebed).

De verschillende posities tijdens as-salaah (het gebed). 

Inleiding


Het gebed is een fardh ‘ayn, dat wil zeggen dat het een individuele verplichting is voor iedere moslim, man en vrouw. Het gebed is de tweede zuil in de Islaam, na de geloofsgetuigenis, en de eerste praktische zuil. Het is ook de enige verplichting die Allah de Verhevene rechtstreeks aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft opgelegd. De overige geboden en verboden zijn via de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) geopenbaard. Op de Dag des Oordeels is het gebed het eerste waar naar gekeken wordt, of dat in orde is. Het is dus zeer belangrijk om te weten hoe je het gebed goed moet verrichten, zodat het geaccepteerd wordt door Allah de Verhevene.
Het gebed is de fakkel tussen de dienaar en zijn Meester. De verrichting van het gebed is een van de grootste, zo niet het grootste teken van geloof, de belangrijkste onder de vormen van aanbidding in de Islaam en de zekerste manier om Allah de Verhevene te danken voor Zijn onbegrensde gunsten.
Het gebed ontkennen is jezelf afscheiden van Allah, Glorieus en Verheven is Hij. Het is jezelf beroven van de Genade van Allah en je onthouden van Zijn Gunsten en van de overvloedige Goedheid en Edelmoedigheid.
Het oprechte gebed is een medicijn voor de ziekten in de harten der mensen en een tegengif voor de corruptie in de ziel. Het is het licht welke de duisternis verdrijft van zonden en kwaad. In een h’adieth overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zegt de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk, als ieder van jullie een rivier voor de deur van zijn huis had stromen, waarin jullie vijf keer per dag zouden baden, zal er enig vuil bij jullie achterblijven?” De metgezellen antwoordden: “Nee, niets van het vuil zal achterblijven?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Dit is hetzelfde met de vijf gebeden waarbij Allah onze zonden weg wast.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)
Het niet bidden en ontkennen van de verplichting, wordt gezien als ongeloof wat iemand buiten de Islaam plaatst. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)
En Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “De verplichting welke ons van hen scheidt is het gebed. Hij die er afstand van doet is een ongelovige geworden.”
En van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) is de overlevering dat op een dag, pratend over het gebed, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor degene die het gebed verricht, zal het een licht zijn, een bewijs en een verlossing op de Dag der Opstanding. Voor degene die het niet onderhouden heeft, is er geen licht, geen bewijs, geen oplossing en op de Dag der Opstanding is hij als Qaaroen, Fir’awn, Haman en Oebayy ibnoe Khalaf.” (Overgeleverd door Ah’mad, at-Tabaraanie en Ibn H’ibbaan.)
We dienen dus zeer veel aandacht te schenken aan het gebed. Kennis over hoe het gebed correct verricht dient te worden is dus onontbeerlijk. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

(Zie ook het artikel 50 Veelvoorkomende fouten in het gebed.)


Dit artikel is een samenvatting van het boek Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem ka annaka toeraahaa [beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet], geschreven door sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn), en het is een omschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zodat wij het gebed kunnen verrichten zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het verrichtte.

[Takbier: het zeggen van Allaahoe Akbar – Allah is de Grootste. Takbieratoe l-Ih'raam: de eerste takbier waarmee je het gebed begint.]

[Tasliem: handeling waarmee het gebed wordt beëindigd; men draait het gezicht naar rechts en zegt: “As-salamoe ‘alykoem wa rah'matoellaah – vrede en genade van Allah voor jou,” daarna draait men het gezicht naar links en herhaalt de begroeting. Deze handeling wordt tasliem genoemd en het is een begroeting van de twee engelen - rechts en links - die onze daden opschrijven.]
We verwijzen iedereen naar het boek Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem ka annaka toeraahaa voor uitgebreidere informatie en voor alle bewijzen van de hieronder genoemde stappen. Een Nederlandse vertaling van dit boek is uitgegeven door Uitgeverij el-Tawheed.

 

  1   2   3   4   5   6

  • Beschrijving van het gebed van de profeet
  • Inleiding

  • Dovnload 400.85 Kb.