Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

Dovnload 400.85 Kb.

Takbier tot de tasliem, alsof je het zietPagina3/6
Datum14.03.2017
Grootte400.85 Kb.

Dovnload 400.85 Kb.
1   2   3   4   5   6


3) Niyyah (intentie)


28) De aanbidder dient de intentie te hebben om het gebed te bidden waar voor hij staat. Hij dient de intentie in zijn hart te hebben om een bepaald gebed te verrichten, zoals de fardh (het verplichte gebed) van ad-dhzohr of van de al-‘asr, of de soennah (vrijwillige gebeden) van die gebeden. Dit is een voorwaarde of pilaar (essentieel deel) van het gebed, maar het mondeling uitspreken van de intentie is een bid’ah (innovatie) wat tegen de Soennah in gaat en wat niet voorgesteld werd door een van de a-immah (imams) die volgden.

 

4) Takbier


29) Vervolgens dient men het gebed te beginnen door te zeggen: “Allaahoe Akbar (Allah is de Grootste).” Dit is een essentieel deel van het gebed, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De sleutel tot het gebed is jezelf reinigen (woedhoe-e), het wordt binnengegaan met takbier (het zeggen van Allaahoe Akbar) en beëindigd met tasliem (het zeggen van as-salaamoe ‘alaykoem),” d.w.z., wanneer je eenmaal de takbier hebt uitgesproken, zijn bepaalde dingen verboden en dit verbod eindigt wanneer je detasliem uitspreekt.

(Zie het artikel De woedhoe-e, stap voor stap.)

30) Men dient de stem niet te verheffen tijdens het zeggen van de takbier in alle gebeden, tenzij men optreedt als een imaam (gebedsvoorganger).

31) Het is toegestaan voor de moe’adzdzin [degene die de adzaan (oproep tot het gebed) luid verricht om de mensen op te roepen om naar de masdjid (moskee) te komen om gezamenlijk de salaat te verrichten] om de takbier van de imam aan de mensen duidelijk te maken (door het hardop te herhalen) als daar behoefte aan is, zoals wanneer de imaam ziek is of als zijn stem zwak is of omdat er veel mensen achter hem bidden (die hem mogelijkerwijs niet horen).

32) Degene die de imaam volgt, dient de takbier niet te zeggen voordat de imaam klaar is met het uitspreken van de takbier.

Het opheffen van de handen – hoe dit gedaan dient te worden

33) Men dient de handen op te heffen tijdens het uitspreken van de takbier, of ervoor of erna. Dit alles wordt bewezen in de Soennah.

34) Men dient de handen op te heffen met de vingers uitgestrekt.

35) Men dient ze op te heffen op gelijke hoogte met de schouders, het is ook toegestaan om ze op te heffen tot gelijke hoogte met de oorlellen. Ik zeg: met betrekking tot het aanraken van de oorlellen met de duimen is er geen basis in deSoennah, het heeft volgens mijn opvatting eerder te maken met waswaas (influisteringen van de shaytaan).

 

de juiste manier om de takbier te verrichten.

De juiste manier om de takbier te verrichten.

 

zo wordt de takbier incorrect verricht!

Zo wordt de takbier incorrect verricht!

 

[Stand van de voeten: de voeten dienen ongeveer onder de schouders geplaatst te worden, niet te dicht bij elkaar en niet te ver uit elkaar. De tenen dienen richting de qiblah te wijzen.] 

onjuiste posities van de voeten tijdens het staan.

Onjuiste posities van de voeten tijdens het staan.

 

Het plaatsen van de handen – hoe dit gedaan dient te worden36) Vervolgens dient men de rechterhand op de linkerhand te plaatsen, onmiddellijk na de takbier. Dit is de manier van de profeten (vrede zij met hen), en dit is wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn metgezellen oplegde. Het is niet toegestaan om de armen langs het lichaam te laten hangen (tenzij dit niet anders kan, door ziekte b.v.).

37) De rechterhand dient geplaatst te worden op de rug van de linker hand, pols of (de helft van de) onderarm.

 

correcte posities van de handen.

Correcte posities van de handen.

 

onjuiste posities van de handen.

Onjuiste posities van de handen.

 

38.) Men kan de linkerhand vastpakken met de rechterhand. Het combineren van het plaatsen en vastpakken, waar sommige latere geleerden de voorkeur aangaven, heeft geen basis.Waar dienen de handen geplaatst te worden?

39) De handen dienen alleen op de borst geplaatst te worden; er is geen verschil tussen mannen en vrouwen betreffende dit. Ik zeg: ze ergens anders dan op de borst plaatsen is dha’ief (zwak) of heeft geen basis.

40) Het is niet toegestaan om de rechterhand op de taille te plaatsen.

Nederigheid en het kijken naar de plek van neerknieling

41) De gelovige dient nederig te zijn in zijn gebed en dient alles te vermijden dat hem daarvan kan afleiden, zoals versieringen en decoraties. Hij dient niet te bidden wanneer er eten is dat hij lust, of wanneer hij moet urineren of ontlasting moet hebben. (Het is ook niet toegestaan om een windje te onderdrukken)

42) Terwijl men staat, dient men te kijken naar de plek waar men zal neerknielen (waar het hoofd zal zijn tijdens desoedjoed).

43) Men dient niet naar rechts of naar links te kijken, omdat het kijken naar hier en daar het wegrukken is waardoor de shaytaan van het gebed van de dienaar steelt (d.w.z. de beloning van het gebed vermindert).

44) Het is niet toegestaan om omhoog te kijken naar de lucht.Doe’aa-e al-istiftaah (openingssmeekbede aan het begin van het gebed)

45) Vervolgens dient men het gebed te beginnen met enkele van de smeekbeden welke van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn overgeleverd. Er zijn er velen van, de meest bekende hiervan is: “Soebh’aanaka Allaahoemma wa bih’amdika, wa tabaaraka ismoeka wa ta’aala djaddoeka, wa laa ilaaha ghayroeka (glorieus bent U, O Allah, en U komt lof toe en gezegend is Uw Naam en verheven Uw Majesteit en buiten U is er niets of niemand het waard om aanbeden te worden).” Het bevel om dit te doen is bewezen, dus dienen we ons er aan te houden. Een ieder die de andere smeekbeden wil zien kan kijken in mijn boek Sifat al-Salaah. (Er worden er ook enkele genoemd in “De Citadel van de Moslim“, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.)

 

1   2   3   4   5   6

  • 4) Takbier

  • Dovnload 400.85 Kb.