Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

Dovnload 400.85 Kb.

Takbier tot de tasliem, alsof je het zietPagina5/6
Datum14.03.2017
Grootte400.85 Kb.

Dovnload 400.85 Kb.
1   2   3   4   5   6


6) Roekoe’ (buigen)


69) Wanneer men de recitatie heeft voltooid, dient men kort te pauzeren, om even op adem te komen.

70) Vervolgens dient men de handen op te heffen zoals is voorgeschreven voor takbierat al-ih’raam (de eerste takbier aan het begin van het gebed).

71) En men dient de takbier (Allaahoe Akbar) te zeggen. Dit is verplicht.

72) Vervolgens dient men de roekoe’ (buiging) te verrichten, zo ver mogelijk buigend als dat zijn gewrichten hem toestaan, totdat zijn gewrichten de nieuwe positie aannemen en ontspannen erin zijn. Dit is een essentieel deel van het gebed.

Hoe men de roekoe’ dient te verrichten

73) Men dient de handen op de knieën te plaatsen, stevig, de vingers uit elkaar spreidend, alsof men de knieën vastpakt. Dit alles is verplicht.

74) Men dient de rug uit te strekken en het recht te maken, zodat als er water op gegoten zou worden, dat het dan daar zou blijven en niet er van af zou lopen. Dit is verplicht.

75) Men dient het hoofd niet op te heffen of te laten hangen, maar het horizontaal te maken met de rug.

 

de juiste manier om roekoe\' te verrichten.

De juiste manier om roekoe’ te verrichten.

 

de roekoe\' op deze manieren is niet correct!

De roekoe’ op deze manieren is niet correct!

 

76) Men dient de ellebogen weg van de zij te houden.77) In roekoe’ dient men te zeggen: “Soebh’aana Rabbie al-‘Adhziem (Glorieus is mijn Heer, de Almachtige) drie keer of meer. Er zijn andere vormen van dzikr welke men kan zeggen tijdens de roekoe’, sommige zijn lang, sommige zijn gemiddeld en anderen zijn kort. [Zie o.a. "De Citadel van de Moslim", van Uitgeverij Momtazah.]

Maak de essentiële delen van het gebed gelijk qua lengte

78) Het is Soennah om de essentiële delen van het gebed gelijk te maken qua lengte, dus de roekoe’, het staan na de roekoe’, het neerknielen en het zitten tussen de twee neerknielingen, dienen ongeveer dezelfde lengte te hebben.

79) Het is niet toegestaan om Qor-aan te reciteren in roekoe’ of in soedjoed.

Recht gaan staan vanuit roekoe’

80) Vervolgens dient men vanuit roekoe’ weer recht te gaan staan. Dit is een essentieel deel van het gebed.

81) Tijdens het recht gaan staan, dient men te zeggen: “Sami’a Allaahoe lieman h’amiedah (Allah antwoordt degene die Hem prijst).” Dit is verplicht. [Als men achter een imaam bidt, dan is het alleen verplicht voor de imaam, maar niet voor degene die achter hem bidt.]

82) Men dient de handen op te heffen tijdens het recht gaan staan, op de manier zoals hiervoor beschreven is.

83) Vervolgens dient men recht te gaan staan totdat elke ruggenwervel op zijn plaats teruggekeerd is. Dit is een essentieel deel van het gebed.

84) Tijdens het staan, dient men te zeggen: “Rabbanaa wa laka al-h’amd (onze Heer, alle lof zij U).” [Er zijn andere soortendzikr die men op dit punt kan zeggen. Zie o.a. "De Citadel van de Moslim", van Uitgeverij Momtazah.] Dit is verplicht voor elke persoon die bidt, ook al volgt hij een imaam, omdat dit de dzikr is van het staan na roekoe’, en het zeggen van “Sami’a Allaahoe lieman h’amiedah” is de dzikr van het recht gaan staan vanuit roekoe’. Het is niet voorgeschreven om de handen weer op elkaar te plaatsen tijdens dit staan, omdat dit niet overgeleverd is (van de profeet). Voor meer details, zie Sifat Salaat al-Nabi, 1 – Istiqbaal al-Qiblah (het gebed van de profeet omschreven – uitzien op de Ka’bah).

85) Men dient dit staan gelijk in lengte te maken aan de roekoe’, zoals hiervoor al is aangegeven.

 


7) Soedjoed (neerknielen)


86) Vervolgens dient men te zeggen: “Allaahoe Akbar” – dit is verplicht.

87) Men dient soms de handen op te heffen.

Naar beneden gaan op de handen

88) Vervolgens dient men in soedjoed (neerknieling, ter aarde werping) te gaan op zijn handen, de handen op de grond te plaatsen vóór de knieën [dus eerst de handen en dan de knieën]. Dit is wat opgedragen werd door Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), en het is bewezen dat hij dit zo deed, en hij verbood het imiteren van de manier waarop de kameel gaat zitten, dat is het knielen met zijn voorpoten eerst.

 

de correcte manier om naar soedjoed te gaan.

De correcte manier om naar soedjoed te gaan.

 

89) Wanneer men neerknielt – wat een essentieel deel is van het gebed – dient men zijn gewicht te plaatsen op zijn handpalmen en ze uit te spreiden.90) Men dient de vingers bij elkaar te houden.

91) En de vingers te wijzen richting de qiblah.

92) Men dient de handpalmen op gelijke hoogte te houden met zijn schouders.

93) Soms moet men ze op gelijke hoogte houden met zijn oren.

94) Men dient de onderarmen van de grond te houden. Dit is verplicht. Men dient ze niet plat op de grond te plaatsen zoals een hond.

 

de soedjoed of sadjdah.

De soedjoed of sadjdah.

 

de correcte houding tijdens de soedjoed.

De correcte houding tijdens de soedjoed. Let ook op je voeten!

 

incorrecte houdingen tijdens de soedjoed!

Incorrecte houdingen tijdens de soedjoed!

 

95) Men dient de neus en het voorhoofd stevig op de grond te plaatsen. Dit is een essentieel deel van het gebed.96) Men dient ook de knieën stevig op de grond te plaatsen.

97) Hetzelfde geldt voor de tenen.

98) Men dient de voeten recht op te zetten met de tenen op de grond. Dit alles is verplicht.

99) Men dient de tenen te laten wijzen richting de qiblah.

100) Men dient de hielen tegen elkaar te houden.

Rustig zijn in soedjoed

101) Men dient rustig te zijn in soedjoed, het lichaamsgewicht gelijk verdelen over de delen van het lichaam die in contact dienen te zijn met de grond tijdens soedjoed: de neus, het voorhoofd, de handpalmen, de knieën en de tenen.

102) Eenieder die op deze manier rustig is in zijn soedjoed doet het correct. Dit rustig en kalm zijn is ook een essentieel deel van het gebed. [We dienen het gebed in alle rust te verrichten en aandacht te schenken aan elk deel van het gebed, en niet gehaast te bidden, zonder elk deel van het gebed zijn volledig recht te geven]

103) In soedjoed dient men te zeggen: “Soebh’aana Rabbie al-A’laa (Glorieus is mijn Heer, de Verhevene),” drie keer of meer.

104) Het is moestah’aab (aanbevolen) om veel doe’aa-e (smeekbeden) te verrichten tijdens soedjoed, omdat dit een tijd is wanneer doe’aa-e waarschijnlijk beantwoord zal worden.

105) Men dient ook de soedjoed ongeveer zo lang te maken als de roekoe’, zoals hiervoor al is aangegeven.

106) Het is toegestaan om rechtstreeks op de grond neer te knielen, of op iets dat de grond bedekt zoals een kledingstuk of tapijt of een mat etc. [Voor meer informatie over het bidden op matjes, met schoenen aan of blootsvoets, zie Vraag 18 - Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan.]

107) Het is niet toegestaan om Qor-aan te reciteren tijdens soedjoed.

Zitten tussen de twee sadjdahs: iftiraash en iq’aa-e

(Iftiraash: het zitten op het linker dijbeen met de rechtervoet rechtop en de tenen richting de qiblah wijzend.) Iq’aa-e: het rusten op zowel de hielen en voeten.)

108) Vervolgens dient men het hoofd op te tillen [te gaan zitten] en de takbier te zeggen. Dit is verplicht.

109) Men kan de handen opheffen.

110) Vervolgens dient men rustig te zitten, totdat elke ruggenwervel terugkeert naar zijn plaats. Dit is verplicht.

111) Men dient het linkerbeen te strekken en er op te zitten. Dit is verplicht.

112) Men dient de rechtervoet rechtop te plaatsen.

113) En de tenen (van de rechtervoet) richting de qiblah laten wijzen.

 

de correcte manier om te zitten tussen twee sadjdah\'s: links iq\'aa\' en rechts iftiraash.

De correcte manier om te zitten tussen twee sadjdahs: links is de iq’aa-e houding en rechts de iftiraash houding.

 

de iftiraash zithouding.

De iftiraash zithouding.

 

114) Het is toegestaan om soms in iq’aa-e te zitten, wat betekend het rusten op de hielen en de voeten.115) Tijdens het zitten dient men te zeggen: “Allaahoemma ighfierlie, warh’amnie, wahdinie, wadjboernie, wa ‘aafienie, warzoeqnie, warfa’nie [O Allah, vergeef mij, schenk Uw genade over mij, leid mij (naar het rechte pad), versterk mij, geef mij gezondheid, schenk mij onderhoud en verhef mij in rang].”

116) Men kan ook zeggen: “Rabbie ighfir lie, Rabbie ighfier lie (mijn Heer, vergeef mij, mijn Heer, vergeef mij).”

117) Men dient dit zitten bijna zo lang te maken als de soedjoed.

De tweede sadjdah

118) Vervolgens dient men wederom de takbier te zeggen – dit is verplicht.

119) Men dient soms de handen op te heffen wanneer men deze takbier zegt.

120) Men dient de tweede neerknieling te verrichten – dit is ook een essentieel deel van het gebed.

121) Men dient in de tweede neerknieling te doen wat men ook in de eerste heeft gedaan.

Het zitten van rust

122) Wanneer men na de tweede neerknieling het hoofd opheft en men wil opstaan voor de tweede rak’ah, dient men de takbier te zeggen. Dit is verplicht.

123) Men kan de handen opheffen.

124) Men dient rechtop te zitten, zittend op de linkervoet, totdat elk bot naar zijn plaats terug is gekeerd. [Men dient na de tweede sadjdah dus niet meteen op te staan, maar even zitten en pauzeren, dit is iets wat veel mensen verwaarlozen!]

 

1   2   3   4   5   6

  • 7) Soedjoed (neerknielen)

  • Dovnload 400.85 Kb.