Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Te gebruiken literatuur t b. V te Schrijven stuk over beschriving armoedebeleid in amsterdam hoe raken we er vanaf? Drs. J. A. (= Koos) Koopal Amstelkade 51-hs

Dovnload 99.67 Kb.

Te gebruiken literatuur t b. V te Schrijven stuk over beschriving armoedebeleid in amsterdam hoe raken we er vanaf? Drs. J. A. (= Koos) Koopal Amstelkade 51-hsDatum28.10.2017
Grootte99.67 Kb.

Dovnload 99.67 Kb.


TE GEBRUIKEN LITERATUUR t.b.v. te SCHRIJVEN STUK over BESCHRIVING ARMOEDEBELEID IN AMSTERDAM HOE RAKEN WE ER VANAF?
Drs.J.A. (= Koos) Koopal

Amstelkade 51-hs

1078 AJ Amsterdam

020-4681482

kooskoopal@hotmail.com

www.kooskoopal.nl

P.S. Verdere suggesties over aanvullende literatuur zijn en blijven welkom, waarvoor bij voorbaat dank.

Literatuur.
Aalst, M van, Heerwaarden, Y van , Overbeeke, R van Nauta, O en Roorda, W , 2005, Evaluatie bijzonder trajecten Risicojongeren 2003- 2004, Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam.
Abraham, M., Loef, L. en Nauta, O., 2011, Recidivemonitor; Recidivemeting trajecten Jeugd en Veiligheid 2010, Amsterdam, DSP-groep.
Afdeling Algemene Sociologie Erasmusuniversiteit Rotterdam ( E.Snel)/ Dienst Onderzoek en statistiek gemeente Amsterdam, 2011, Onderzoek working poor in Amsterdam 2008-2009, Amsterdam/ Rotterdam, Afdeling Algemene Soocilogie Erasmusuniversiteit Rotterdam. Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam 9 nog te verschijnen).
Amstel, Y van en Lidert, H van, 2010, Van uitsluiting naar verbind; een explorerend onderzoek naar (de aanpak van) armode en eenzaamheid in Amsterdam, Huizen, van Amsteladvies.

Amsterdam- gemeente, 2003, Integratie in Amsterdam; werk in uitvoering- Vervolgnota op de gemeentelijk notitie ‘Erbij horen en Meedoen’ waarin de uitgangspunten voor integratie zijn beschreven, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Bestuursdienst, sector Maatschappelijke-, Economische- en Culturele Ontwikkeling-unit Diversiteit & Integratie.


Amsterdam- gemeente, 11 december 2006, Bericht “Onderwijs; een op de vijf leerlingen doet niet mee aan Citotoets, Amsterdam, webside gemeente Amsterdam.
Asscher, L., 31 augustus 2011, Brief aan de minister president betrffende Cumularieve effecten bezuingingen Rijk op jeugd, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.
Basta Amsterdam, 2012, Amsterdamse bedrijven tegen armoede in Amsterdam.

Beest,-de Bruin, A., Dam, N., Hengveld, M., 2011, Gevolgen pakkeet maatregel gemeente Amsterdam en verdeelvoorstel compensatiemiddelen; Eindrapportage, Enschede, bureau HHM-onderzoek en advies.


Bicknesse, L., Nottelman, N., Slot, J. en Smeets, H., 2005, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 8 juli 2005, Amsterdam Gemeente Amsterdam; dienst Onderzoek en statistiek.
Bicknesse, L., Booi, H., Cohen, L., Jong, I.de, Lindeman, E., Oord, M van den, oosteren, C. van, Roelofs, M, Slot, J. en Solten, R., 2009, De staat van de Stad Amsterdam V-ontwikkelingen in participatie en leefsituatie, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek.
Bicknesse, L. en Slot., J. 2011, Integrale heroverwegingen sociaal domein, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.

Bicknesse, L., Heijnen, M., Michon, L., Nottelman, N. Slot, J. en Wenneker, C., 2012, Amsterdamse armoedemonitor 2011 nr 15 in opdracht van DWI uitgevoerd door Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, Amsterdam, Breau Onderzoek en Statistiek/ DWI.


Blokland-Potters, T., 1998, Wat stadsbewoners bindt;Sociale relaties in een achterstandswijk, Kampen, Uitgeverij Kok Agora.
Booi, H., Bicknesse, L., Broeke, L., Klin-Wolt, K., Lindeman, E., oord, , M van der, Oosteren, C van,Selten, R., Slot, J. en Wenneker, C., 2007, D Staat van de stad Amsterdam IV- Ontwikkeling en in participatie en leefsituatie, Amterdam,gemeente Amsterdam/ Dienst Onderzoek en Statistiek.
Booi, H., Jong, I de, Oirschot en Slot, 2009, De Staat van de Jeugd; Jeugdmonitor 2009; een uitgave van de Dienst Onderzoek en Statistiek in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ( DMO), Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek.
Booi, H., Broenhuizen, J., Jakobs, E., Lindeman, E. en Ruiter, S., 2011, De staat van de jeugd; jeugdmonitor Amsterdam,2011, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.
Bortel, P van en Zeedijk, J., 2008. Bedrogen door de elite?; Kritische Beschouwingen bij Theodore Dalrymples Cultuuranalyse, Kapellen [ Belgie]/ Kampen [ Nederland], Uitgeverij Pelkmans/ Uitgverij Klement.

Bos, J. en Vlug, H., 2011, Inleiding op kennisatelier Armoede NICIS kennisinstituut, Den Haag, NICIS Kennisinstituut.


Bosveld, W., Hulst, S van der, Nottelman, N., Slot, J. en Smeets, H., 2005, Startpositie in beeld; Amsterdamse jongeren in minimahuishoudens, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek; project 4268 in opdracht van Om arm Amsterdam, Sociale Dienst.
Boutelier, H. en Rijkschroef, R, en Stekeee, M., 2004, Van achteren naar voren- evaluatie beleid Jeugd- enVeligheid in Amsterdam 1999- 2004, Utrecht, Hilda Vwey-Jonkerinstituut.
Brakel, K van, Hilbers, P. en Stoutjesdijk, M., 2012, Kennismemo 12-03 “Samenloop Wajong en bijstand in een gezin”, Amsterdam, UWV Kenniscentrum.
Brix, A. en Linthorst, M., 2004, Stand van zaken Bijzondere trajecten voor risicojongeren 2003- 2004, Amsterdam, D.M.O.- afdeling jeugd.
Broeders, A-M en Dijk, B., 2011, Cumulatieve effecten van bezuinigingen jeugdigen in de gemeente Amsterdam, Amsterdam DSP-groep.
Broeke, L ten, Crok, S., Fedorova, T., Janssen, M. en Slot, J., 2004, Naar burgerschap in Amsterdam; diversiteits- en integratiemonitor 2004, 2004, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; dienst onderzoek en statistiek.
Broekhuizen, J. ( Bureau Onderzoek en Statistiek), 2012, presentatie “Samenleven met verschillen; spanningen en vertrouwen in Amsterdamse buurten”, Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek.

Broekhuizen, J. en Wonderen R van, 2012 m.m.v. Boers, J., Marissing, E van, Slot, J. en Boutelier, H., Samenleven met verschillen; signaleren van spanningen en vertrouwen in Amsterdamse buurten, Amsterdam/ Utrecht, Gemeente Amsterdam Dienst Onderzoek en Statistiek/ Verwey-Jonker Instituut.


Broekhuisen, J en Wonderen, R van, 2012, Oost; Spanningen en vertrouwen in Betondorp, Indische buurt en Haveneiland Noord-west, Amsterdam/ Utrecht, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam/ Verwey-Jonker Instituut.
Broekhuisen, J. van, Marissing, E. en Wonderen, R van m.m.v. Boers, J., Hermans, F., Lindeman, E., Laan, N., Wouden M van der, 2012, Samenleven met verschillen in Zuid-Oost; spanningen in de H-buurt, E-buurt/ G-buurt West en Gein II, Amsterdam./ Utrecht, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam/ Verwey-Jonker Instituut.
Broekhuisen, J. en Wonderen, R van m.m.v. Boers, J., Hermans, F. en Wouden, M van der, 2012, Spanningen en vertrouwen in Nieuw West; samenleven in Slotervaart, Osdorp Midden en slotermeer Zuid West, Amsteram/ Utrecht, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam/ Verwey-Jonker Instituut.
Broekhuizen, J en Wonderen, R. m.m.v. Boers, J., Hermans, F, Laan, N., Lindeman, E en Wouden, M van der, 2012, Samenleven met verschillen in Zuid; spanningen en vertrouwen in de Marathonbuurt, Diamantbuurt en Buitenveldert, Amsterdam/ Utrecht, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam/ Verwey-Jonkerinstituut.
Broekhuisen, J. en Wonderen, R van m.m.v. Boers, J. Hermans, F., Laan, N., Lindeman, E. en Wouden, M van der, 2012 Samenleven met verschillen in Oost; Spanninsen en vetrouwen in Betondorp, Indische Buurt En Haveneiland Noord West, Utrecht/ Amsterdam, Verwey-Jonkerinstituut/ Dienst Onderzoek en Statistiek.
Bureau Leerplicht Plus ( Delft, E., Gosenshuis, A. en Winkel, A., 2010, Bestuurlijke rapoortage schooljaar 2009-2010, Amsterdam, Bureau Leerplichtplus Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Amsterdam.
Burgers, J. en Engbersen, G. [ red], 1999, Illegale vreemdelingen in Rotterdam, Amsterdam, Uitgeverij Boom.
C.B.S./ S.C.P., 2011, Armoedesignalement 2011, Den Haag, C.B.S./ S.C.P.
Centrum stadsdeel gemeente Amsterdam, 2012, Conceptnota Uitwerking armoedebeleid stadsdeel Centrum gemeente Amsterdam, Amsterdam, gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum.
Chessa, T., Engbersen, G., Leun, J van der, Rusinovic, K., Vos, J. en Weltevrede, A., 2002, Nieuwe vangnetten inde samenleving ; over problemen en dilemmaas in de opvang van kwetsbare groepen, Rotterdam, Risbo Contractresearch BV/ Erasmusuniversiteit.
Clientenraad Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam, Advies Activerend Armoedebeleid Amsterdam, Amsterdam, Clientenraad gemeente Amsterdam.

Clientenraad Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam, 2011, Jaarverslag 2011, Amsterdam, Clientenraad Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam.


Cosijn, B., 2012, Ingezonden brief in Parool donderdag 13 september “Ook hoopgevende ontwikkelingen in Nieuw West”, Amsterdam, Het Parool, donderdag 13 september 2012.
Dahrendorf, R., 1992, De moderne Soziale Konflikt, Stuttgard, Deutsche verlaganstalt.
Dagevos, J., Gijsberts, M. En Praag, C van [ red], 2003, Rapportage minderheden; onderwijs, arbeid en sociaal-culturele integratie, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Dalrymple, Th, 2004, Leven aan de Onderkant; het systeem dat de onderklasse in stand houdt, Utrecht, Uitgeverij Het Spectrum.
Dam M van, 2009, Niemandsland; biografie van een ideaal, Amsterdam, Uitgverij de Bezige Bij.
Dienst Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam, 2006, Amsterdamse

Armoedemonitor september 2006; in opdracht van de Dienst Werk en Inkomen, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek.


Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam, 2007, Amsterdamse ArmoedeMonitor nummer 10 september 2007, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek in opdracht van Dienst Werk en Inkomen (DWI) uitgevoerd door Dienst Onderzoek en Statistiek.
Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam, 2008, Stadsdelen in cijfers 2008, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.
Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam, 2011, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 14 november 2011, Amsterdam Dienst Onderzoek En Statistiek gemeente Amsterdam in opdracht van de Dienst Werk en Inkomen.
Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam, 2012, Opmars ZZP-ers in Amsterdam, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.
Dienst Werk en Inkomen (DWI) gemeente Amsterdam, 2011, werken het doel participeren de norm; Beleid Reintegratie, volwasseneneducatie en inburgering 2011-2014; Uitwerking Meerjarenbeleidsplan Participatie 2011-2014, Amsterdam, Gemeente Amsterdam/ Dienst Werk en Inkomen ( DWI).
Dienst Werk en Inkomen (DWI) gemeente Amsterdam, 2012, Herijking Reintegratiemiddelen DWI, “Werk voor wie werken kan”, Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen gemeente Amsterdam.
D.M.O.,2003, Effectrapportage RMC-functie schooljaar 2002/ 2003, Amsterdam, D.M.O.
D.M.O.,2007, RMC-functie schooljaar 2006/ 2007-Subregio Amsterdam/ Diemen, Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
D.M.O., 2003 Voortgezet onderwijs in beeld; rapportage over het Amsterdamse voortgezet onderwijs, Amsterdam, Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
D.M.O., 2004, RMC-functie schooljaar 2003/ 2004; Subregio Amsterdam/ Diemen, Amsterdam, D.M.O.
Dienst Werk en Inkomen ( D.W.I., 2011, Factsheet minima huishoudens Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen.
Dienst Werk en Inkomen ( Lenselink, S.,), 2012, Jaarverslag 2011 Pact van Amsterdam, Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen.
Donkers, S., 2012, De maakbaarheid van een wijk; Comeback Kit:- de Kolenkitbuurt in Amsterdam West gold als de slechtste wijk van Nederland. Mooie plannen volgden, maar toen werd het crisis. Een reportage, Amsterdam, Vrij Nederland 28 juli 2012.
Echtelt, P. en Guiaux, M., 2012, Verzorgd uit de bijstand; De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de reintegratie van bijstandontvangers, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau ( nog te verschijnen).
Economische Zaken gemeente Amsterdam, directeur/ Kamer van Koophandel Amsterdam directeur, Economische Verkenningen Metroppl Regio Amsterdam, Amsterdam, directie Economische Zaken en Kamer van Koophandel.
Ecorys/ Nicis, 2011, Stapelingseffecten van de bezuinigingen in het sociaal domein; hoofdrapport NICIS/ Ecorys quickscan, Rotterdam/ Den Haag, Ecorys/ Nicis.
Ecorys/ Nicis, 2011, Stapelingseffecten; achtergrondrapport met cijfers en achtergrondinformatie, Rotterdam/ Den Haag, Ecorys/ Nicis.
Elias, N., 2005, Gevestigden en buitenstaanders; spanningen en machtsverhoudingen tussen tweee arbeidersbuurten, Amsterdam, Uitgverij Boom.
Engbersen, G., Schuyt, C.J.M. en Veen R van der, 1987, Moderne armoede; overleven op een sociaal minimum, Leiden/ Antwerpen, Uitgeverij Stenfert Kroese b.vv.
Engbersen, G. Kroft, H.K.A., Schuyt, C.J.M. en Waarden,F van, 1989, Een tijd zonder werk; een onderzoek naar de leefwereld van langduig werklozen Leiden, Stenfert Kroee.
Engbersen, G., Schuyt, K. Timmer, J. en Waarden, F van, 1993Cultures of Unemplyment; a comparative Look at Long Term Unemployment and Urban Poverty, Boulder,/ San Francisco & Oxford.
Engbersen, G., 1990/ 2006, Publieke Bijstandsgeheimen; Het ontstaan van een onderklasse in Nederland, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Engbersen, G. en Ypeij,A., 2002, Sociaal inverseen in de sociale infrastructuur, Rotterdam, Risbo contractresaerch Bv/ Erasmusuniversiteit.
Engbersen, G. en Weltevrede, A., 2005, WRR-verkenning “ Sociale herovering in Amsterdam/ Rotterdam- een verhaal over twee wijken, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Engbersen, G., Snel, E. en Ypeij, A., 2002, Armoede in Amsterdam Noord; eerste deelstudie van project “Landschappen van armoede”, Rotterdam, Risbo,Werkstukken Sociale Vraagstukken en Beleid.
Engbersen, G., Kehla, J., Leun, J van der en Staring, R,1999, Inbedding en uitsluiting van illegale vreemdelingen; de ongekende stad, Amsterdam, Boom.
Engbersen, G., 2009, Fatale Remedies; over onbedoelde gevolgen van beleid en kennis, Amsterdam, Amsterdam Univerisity Press/ Pallas Publications.
Entzinger, H. en Scheffer, P, 2012, De staat van de integratie-Amsterdam/ Rotterdam, Amsterdam/ Rotterdam, Gemeente Amsterdam/ Gemeente Rotterdam.
Es, W.van en Tilborg, L.van, 2003, De uitkomsten van de R.M.C. analyse regio Amsterdam, Amsterdam/ Utrecht, S.C.O.-Kohnstamm-instituut/ Sardes.
Es, A van, 2012, Brief inzake zoeken naar werk vanuit uitkering, Amsterdam, Comissie van bijstand Werk, etc 28 juni 2012.
Es, A van, 2012, Brief inzake voortgang loondispensatie, Amsterdam, Commissie van bijstand Werk, etc 28 juni 2012.
Eydems, E., 2012, Werken voor weinig; Loyaliteit en uitkeringsnijd onder laag betaalde werkende, Amsterdam Uitgeverij Het Spinhuis.
FNV, 2012, Lokale monitor Werk, inkomen en zorg; het sociaal beleid van gemeenten, Amsterdam, FNV.
Gemeente Amsterdam, 2012, Raadvoordracht wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Amsterdam, Commmissie van bijstand gemeenteraad van de gemeente Amsterdam donderdag 27 september 2012.
Gemeente Amsterdam, 2012, Stand van zaken jongeren schuldhulpverlening gemeente Amsterdam, Amsterdam, comssie van bijstand gemeenteraad gemeente Amsterdam donderdag 27 september 2012.
Gemeente Amsterdam Bureau Leerplicht Plus, 2010, bestuurlijke rapportage schooljaar 2009-2010, Amsterdam, Gemeente Amsterdam Bureau Leerplichtplus.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2005, De staat van de stad Amsterdam III-ontwikkelingen in participatie en leefsituatie, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2005, Amsterdam in cijfers 2004, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek ()+S).
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (0+S), 2005, Amsterdam in cijfers 2005, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.

Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2006, Amsterdam in cijfers 2006, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.


Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2007, Amsterdam in cijfers 2007, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2008, Amsterdam in cijfers 2008, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2009, Amsterdam in cijfers 2009, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2010, Amsterdam in cijfers 2010, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), 2011, Amsterdam in cijfers 2011, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam/Dienst Werk en Inkomen, 2006, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 9 september 2006; in opdracht van Dienst Werk en Inkomen uitgevoerd door Dienst Onderzoek en Statistiek, Amsterdam, Gemeente Amsterdam/ Dienst Werk en Inkomen.
Gemeente Amsterdam/ Dienst Werk en Inkomen (D.W.I.), 2008, Amsterdamse armoedemonitor nummer 11 in opdracht van de Dienst Werk en Inkomen uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek, Amsterdam, Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen.
Gemeente Amsterdam; Dienst Werk en Inkomen, 2009, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 12 september 2009; in opdracht van Dienst Werk en Inkomen uitgevoerd door Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam-Dienst Werk en Inkomen.
Gemeente Amsterdam; Dienst Werken Inkomen, 2010, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 13 september 2010; in opdracht van Dienst Werk en Inkomen uitgevoerd door Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen, 2011, Werkende armen in Amsterdam; onderzoeksresultaten en beleidsuitgangspunten voor het bestrijden van armoede- Samenvatting, Amsterdam, gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen, 2012, Actualisatie 2013 van het meerjaren Beleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2012-2015; Armoedebestrijding, Gemeente Amsterdam-Dienst Werk en Inkomen.
Gemeente Amsterdam, april 2009, Actief armoedebeleid, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam ( Berkum, C van, Bos, J., Dalgliesh, M, Laan,N, Ossel, F., Rengeling, R., Thesing, L., Welschen, H.)- [stads]deelwethouders], Manifest Bestrijding Armoede, Amsterdam, Gemeente Amsterdam en diverse stadsdelen.

Gemeente Amsterdam, 2012, Van Awbz zorg naar WMO; Verkenning AWBZ begeleiding in Amsterdam + commissieflap, Amsterdam, gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam, 2012, Factsheet Oost Europeanen in Amsterdam, Amsterdam, Dienst onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam, 2012, raadsvoordracht raadscommissie Werk etc “Resultaten onderzoek Werkende armen in Amsterdam”, Amsterdam, gemeente Amsterdam raadscommsie Werk, etc.
Gemeente Amsterdam, 2012, Voorzieningen Kwetsbare jongeren 12+; Publiek Domein, zorg, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Wonen, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam (Ossel, F.), 2012, brief 10 april “Een offensief tegen schulden”, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam (Ossel, F.), 2012 brief betreffende reclame inzake flitskredieten 10 juni ( behandeld M van Dijk, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.

Gemeente Amsterdam, Beleidsregels Re-integratieverordening zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding van het besluit Afbouw Gesubsidieerd Werk op basis van loonwaarde; wijziging Beleidsregels Re-integratieverordening, Amsterdam, Gemeente Amsterdam.


Gemeente Amsterdam, 2012, Meerjaren beleidsplan Inkomen Armoedebestrijding 2012-2015, Amsterdam, gemeente Amsterdam.
Gemeente Amsterdam, Raadsvoordracht gemeenteraad 20 juni 2012 “Afbouw gesubsidieerd week op basis van loonwaarde; vaststellen beleidsregels Re-integratieverordening, Amsterdam, Gemeente Amsterdam Gemeenteraad.
Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek, 2009, Amsterdam in cijfers 2009, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek, 2010, Amsterdam in cijfers 2010, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek, 2011, Kerncijfers Amsterdam 2011, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek, 2011, De staat van de stad Amsterdam VI –ontwikkelingen in participatie en leefsituatie, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam; Dienst Onderzoek en Statistiek. 2011, Amsterdamse Armoedemonitor nummer 14 november 2011 in opdracht van Dienst Werk en Inkomen uitgevoerd door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam, Amsterdam , Dienst Werk en Inkomen/ Dienst Onderzoek en Statistiek.
Gemeente Amsterdam-Bureau Leerplicht Plus, 2009, Bestuurlijke Rapportage Schooljaar 2007-2008, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Bureau Leerplicht Plus.
Gemeente Amsterdam-Bureau Leerplicht Plus, 2009, Voortgangsrapportage- eerste Helft van schooljaar 2008-2009, Amsterdam, Gemeente Amsterdam-Bureau Leerplicht Plus.

Gemeente Amsterdam; stadsdeel West, 2012, Uitwerkingsnotitie Armoedebestrijding West 2012-2014, Amsterdam, stadsdeel West gemeente Amsterdam; directie strategie en beleidsrealisatie-Afdeling Dienstverlening en Welzijn.


Gemeente Amsterdam; stadsdeel Noord, 2012, Basisinfrastructuur Welzijn en Zorg; Hervormingsagenda 2010 agenda 2010-2014 domein volwassenen, Amsterdam, Stadsdeel Noord.
Gemeente Amsterdam; stadsdeel Zuid, 2012, uitwerkingsplan tegen armoede stadsdeel Amsterdam Zuid, Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Zuid.
GGD/ UvA, 2008, Zware bagage; psychische problemen en verstandelijke beperkingen bij allochtone kinderen in Amsterdam- een inventariserend onderzoek, Amsterdam, GGD-Amsterdam/ UvA.
Groen Links Amsterdam, 2012, Initiatiefvoorstel “Groen Links Amsterdam- Werkende minima verdienen meer”, Amsterdam, Groen Links Amsterdam.
Hamming, J., 2011, Armoedebeleid Tilburg “De cirkel doorbreken”; inleiding op NICIS Kennisatelier Armoede 11 november 2011, Den Haag , NICIS Kennisinstituut.
Hiemstra en de Vries, bureau, 2012, De dienstverlening van DWI waardoor ontstaan klachten over de dienstverlening van DWI- een analyse, Utrecht, bureau Hiemstra en de Vries.
Hiemstra en de Vries, bureau, 2012, DWI-Amsterdam omvormen tot een lerende organisatie, Utrecht, Bureau Hiemstra en de Vries.
Hoek, J., 2012, Initiatiefvoorstel raadslid J.Hoek “Werkende armen verdienen meer”, Amsterdam, Gemeente Amsterdam; raadcommissie van bijstand Gemeente Amsterdam 6 september 2012.
Hoornweg, P. en Overbeek, T., jan 2012, Vluchtelingen in Amsterdam, Gemeente Amsterdam/ Dienst Werk en Inkomen.
HvA-afdeling Sociaal Juridische Dienstverlening, 2012, Raak voorstel publiek “Naar effectievere vormen van financieele educatie van uitkeringsgerechtigden”, Amsterdam, HvA afdeling Sociaal Juridische Dienstverlening.
Hulst, H van, 2003, Geen Snelle recepten; gezichtpunten en bouwstenen voor een andere aanpak, Amsterdam, Aksant.
Instituut Jeugd en Welzijn Vrije Universiteit, @005, Jeugd zonder werk; aard,aantal en arbeidsgeschiedenis van werkloze jongeren in Amsterdam-Noord, Amsterdam, Instituut Jeugd en Welzijn Vrije Universiteit.
Jehoel-Gijsbers, G., Pas, I.W.C.M. en Serail, S., 2000, Het experimenteerartikel in de ABW. Evaluatie van toepassing en affecten van artikel 144 van de ABW, s’Gravenhage, Elsevier bedrijfsinformatie.

Jehoel-Gijsbers, G., 2011 Armoede en Sociale uitsluiting bij kinderen- inleiding op Kennisatelier over armoede Kennisinstituut NICIS, Den Haag, Kennisinstituut NICIS.


Jehoel-Gijbers, G., 2011, toelichting Waarom aandacht voor kinderen; Toelichting tijdens kennisatelier over armoede Kennisinstituut NICIS, Den Haag, Kennisinstituut NICIS.
Jong, I de en Oosteren, C van, 2012, Monitor Jeugdwerkloosheid 2010 Amsterdamse jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, Amsterdam, Bureau Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam.
Koopal, J.A., 2011, Doelgroep onderzoek Milieuwerk, Amsterdam, Koopal, J.A./ www.kooskoopal.nl
Koopal, J.A. Samenvatting/ Onderzoeksvoorstel “kwetsbare jongeren, Wajongers en/ of schoolverlaters met en zonder garantie of werk, Amsterdam, Koopal, J.A./ www.kooskoopal.nl
Koopal, J.A., 2012 aantallen schoolverlaters, (risico0 jongeren en langdurig werklozen in Amsterdam hoe raken we ze kwijt; en weten wij echt de aantallen wel- de cijfer 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011, Amsterdam, Koopal, J.A. www.kooskoopal.nl
Koopmans Commissie, 2009, Weg uit de armoede; Vijf voorstellen voor activerend beleid tegen armoede en sociale uitsluiting, Amsterdam, Commissie Koopmans.
Latten, J.J., 2005, Zwager van segregatie. Een toekomst van sociale- en ruimtelijke segregatie, Amsterdam, Vossiuspers.
Libregts, I. en Moors, F., 2012, koopkrachtonderzoek Fase2 ; nulmeting van een panelonderzoek naar de effecten van landelijke- en lokale bezuinigingsmaatregelen op de koopkracht van huishoudens met een minimuminkomen, Rotterdam, Sociaal Wetenschappelijke Afdeling (SWA) van de Dienst Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam.
Marchal, S., Marx, I. en Mechelen, N van, 2012, Gevolgen van de crisis voor sociale vangnetten, Sociale Zekerheid ESB april 2012 jrg 97 (4634 27 april 2012.
Michon, L. en Slot, J., 2011, Verdieping armoedemonitor 2000- 2010; project 1101-02 in opdracht van DWI, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam.
Michon, L. en Slot, J., 2012, Eisen aan bijstandsgerechtigden; hoe denken Amsterdammers over hardere eisen aan bijstandsgerechtigden, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek.

M.K.B., 2003, M.K.B.-leerbanen, Amsterdam, M.K.B.


M.U.G., 20??, Maandblad Uitkeringsgerechtigden Amsterdam, Amsterdam Stichting Mugweb.

Mulder, H., 2012, Plan van aanpak Werkende armen Amsterdam, Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen.


Mulder, H., 2012, Bestuurlijke Reaktie op initiatiefvoorstel raadslid J.Hoek “Werkende armen verdienen meer”, Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen.
Murray, C., 2012, Coming apart; the state of white America 1960-2010, New York, Crown Forum.
NICIS-kennisinstituut, 2011, Verslag Kennisatelier Kennisatelier Armoede, Den Haag, NICIS Kennisinstituut.
Nieuw West stadsdeel Gemeente Amsterdam, 2012, Uitwerking Armoedebestrijding in stadsdeel Nieuw West, Amsterdam, gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw West.

Noordhoff, F., 2008, Persistent Poverty in the Netherlands, Amsterdam, Amsterdam University Press.


Noord Amsterdam stadsdeel, 2012, Nota Armoedebeleid stadsdeel Noord Gemeente Amsterdam, Amsterdam, stadsdeel Noord Gemeente Amsterdam.
Nottelman, N. en Wenneker, C., 2008, Amsterdamse armoedemonitor nummer 11 augustus 2008; in opdracht van Dienst Werk en Inkomen (D.W.I.) uitgevoerd door Dienst Werk en Inkomen, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek.
Nottelman, N., Slot, J. en Snel, E., 2011, Werkende armen; Kwalitatief onderzoek naar de situatie van werkende armen in Amsterdam, Amsterdam/

Rotterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek gemeente Amsterdam/ Afdeling Algemene Sociologie Erasmusuniversiteit Rotterdam.


Om arm Amsterdam, 2004, Factsheets Minima huishoudens, Amsterdam, Dienst Onderzoek en Statistiek/ Om arm Amsterdam.
Ombudsman gemeente Amsterdam, 2012, Jaarverslag 2011, Amsterdam, Ombudsman gemeente Amsterdam
Ombudsman gemeente Amsterdam, 2012, Mogelijke deelrapporten over Dienst Werk en Inkomen, Amsterdam, Ombudsman gemeente Amsterdam.
Ombudsman gemeente Amsterdam, 2012, Reaktie ombudsman gemeente Amsterdam Positionering bezwaar hulpverlening, Amsterdam commissie van bijstand van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam donderdag 27 september 2012.
O+S het gemeentelijk bureau voor onderzoek en Statistiek, 2004, De vier grote steden, Amsterdam- het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek.
O+S het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek, 2003, Amsterdam in cijfers 2003; 4 werk en inkomen en 6. educatie, jeugd en diversiteit, Gemeente Amsterdam, O+S het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek.
O+S het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek, 2003. De sociale staat van de stad; participatie in het onderwijs, Amsterdam, O+S het gemeentelijk bureau voor onderzoek en statistiek.

Ooijen, D van met bijdragen van Jansen, L., Koper, H., Korthals, J., Lucas, A., Petit,V., Reijnders, A., Verhaar, K., Velden, J van der,, 2012, De verkiezingsprogrammas vergeleken focus op de stad. Vergelijking verkiezingsprogramaas op stedelijke themaas ter voorbereiding van het nationaal debat op 30 augustus, Den Haag, NICISD/ Platform 31.


Oost Amsterdam stadsdeel, 2012, Notitie Armoedebeleid stadsdeel Oost Gemeente Amsterdam, Amsterdam, Stadsdeel Oost gemeente Amsterdam.
Ossel, F, 2012, Termijnagenda Armoede, Comssie van bijstandportefeulille Armoede wethouder Ossel, Amsterdam, Comssie van bijstand Werk etc 28 juni 2012.
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs gemeente Amsterdam, 2005, Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord Holland juni 2005, Amsterdam, Programmabureau PAO gemeente Amsterdam.
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs, januari 2007, Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk noord Holland Bijlagenrapport, Leiden, Research voor Beleid/ SEO-Economisch onderzoek.
Pkn-kerken Nederland, 2010, Armoede in Nederland 2010; onderzoek naar hulpverlening door diaconieen, parochiele caritasinstellingen en andere kerkelijke organisaties, Utrecht, PKN kerken e.a.
PvdA-Amsterdam, 2011, Amsterdam actief, Amsterdam, PvdA Amsterdam.
PvdA-Amersterdam, 2012, Verslag studieconferentie Cumulatie bezuinigingen donderdag 14 juni 2012, Amsterdam, PvdA Amsterdam.
Raad voor Werk en Inkomen, 2005, Startklaar; voorstellen voor sluitende aanpak jongeren zonder diploma, Den Haag, Raad voor Werk en Inkomen.
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord Holland, 2003, Regionale Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord Holland, Amsterdam, R.P.A.
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord Holland, 2003, Concept ketenbenadering jeugdwerkloosheid.
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk noord Holland. 2004, Gedetailleerde cijfers jeugdwerkloosheid Regio Noord West C.W.I.
Rekenkamer Amsterdam, 2006, Voortijdig schoolverlaten, Amsterdam, Rekenkamer Amsterdam.
Rekenkamer Amsterdam, 2007, vervolgonderzoek Voortijdig schoolverlaten, Amsterdam, Rekenkamer Amsterdam.
Rekenkamer Amsterdam, 2010, Armoedebeleid Amsterdam; de inzet van inkomensondersteunende maatregelen, Amsterdam, Rekenkamer Gemeente Amsterdam e.o.
Rekenkamer Amsterdam, 2010, Vervolgonderzoek Reintegratie, Amsterdam, Rekenkamer Gemeente Amsterdam e.o.

Rekenkamer Amsterdam, 2010, De inzet van inkomensondersteunende maatregelen, Amsterdam, Rekenkamer Gemeente Amsterdam e.o.


Rekenkamer Amsterdam, 2010, Achter de voordeur in Amsterdam, Amsterdam, Rekenkamer Gemeente Amsterdam e.o.
Rekenkamer Amsterdam, 2012, Uitkomsten eerste deelonderzoek bezuinigingen, Amsterdam, Rekenkamer Gemeente Amsterdam e.o.
RMO, 2005, Eenheid, verscheidenheid en binding; over concentratie en integratie van minderheden in Nederland, Den Haag, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling advies 35.
RPA Zuidelijk Noord Holland/ Research voor Beleid, 2004, Regionale Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord Holland december 2004; bijlagenrapport, Leiden,Research voor Beleid.
Ritsema, O. (beleidsadviseur Werk en Inkomen gemeente Nijmegen), 2011 Wat betekent dit voor u? (stapeling); inleiding op Kennisatelier over armoede Kennisinstituut NICIS, Den Haag, Kennisinstituut NICIS.
Schoemakers, E. ( gemeente Tilburg), 2011 Werkgeversaanpak werkende armen

gemeente Tilburg-workshop Kennisatelier Armoede Kennisinstituur NICIS, Den Haag, Kennisinstituut NICIS.


Schuyt, C.J.M., 1995, Tegendraadse Werkingen; Socilogische opstellen over de onvoorziene gevolgen van verzorging en verzekering, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Snel, E. en Ypey, A, 2002,Armoede en bestaansstrategieen; Formele en informele sociale sociale zekerheid in Amsterdam Zuid-Oost; derde deelstudie van het project “Landschappen van armode”, Rotterdam, Risbo-Werkstukken Sociale vraagstukken en Beleid.
Snel, E., 2011, Armoede in Nederland anno nu; inleiding op NICIS Kennisatelier over armoede 11 november 2011, Den Haag, Kennisinstituut NICIS.
Standing, G., 2011, The Precariat; The new dangerous Class, London ( UK0, Bloomsbury Academic.
Stavenuiter, M. en Swinnen, H., 2011, Sociale uitsluiting; nieuwe kansen voor effectief lokaal armoedebeleid, Utrecht, Hilda Verwey Jonken Instituut.
Stokkum, B van en Toenders, N., 2010, De Sociale cohesie voorbij; Actieve burgers in achterstandswijken, Amsterdam, Pallas Publcations/ Amsterdam University Press.
UrbactII, 2012, Co’nets Guide tot Social Cohesion; Integrated Approaches in Disadvantaged Neighboorhoods.
Veen, r van der, 1991, De grenzen van beleid; een onderzoek naar de uitvoering en effecten van het stelsel van sociale zekerheid, Leiden, Uitgeverij Stenfert Kroese b.v.
Vlek, R., 1997, Inactieven actief; belangenbehartiging uitkeringsgerechtigden, Groningen, Uitgeverij Wolters Noordhoff.
Voedselbank Amsterdam, 2011, Voedselbank Amsterdam; zesde jaar-Jaarverslag, Amsterdam, Voedselbank Amsterdam.
Vogels, R., 2003, Onderwijs in “De sociale staat van Neder­land”, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Vogels, R. en Bronneman-Helmers, R., 2003, Autochtone achterstandsleer­lingen; een vergeten groep, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Vrooman, C., 2009, Rules of Relief, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Vrooman, C., Werkloos in crisistijd, Den Haag, Sociaal- en cultureel Planbureau.
Waquant, L, 2004, straf de Armen; het nieuwe beleid van de sociale zekerheid, Berchem [ Belgie}, Uitgeverij EPO.
Waquant, L, 2012, Paria’s van de stad; Nieuwe marginaliteit in tijden van neo liberalisme, Berchem [ Belgie], Uitgverij EPO.
Wentink. T., 2012, Tussen respect en schande; beelden van een volksbuurt, Utrecht, Uitgeverij van Arkel.
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ( WRR), 2005, WRR-rapport nr.72 “Vertrouwen in de buurt”, Amsterdam, Amsterdam University Press.
Wilbers, A., 2012, Ingezondehn brief in Het Parool 13 september “Positief blijven”, Amsterdam, Het Parool, donderdag 13 september 2012.

Wilson, W.J., 1987, The Truly Disadvantaged; the Inner City, the Underclass, and Public Policy, Chicago and London, The University of Chicago Press.


Wilson, W.J., 1996, When Works disappears; The World of the New Urban Poor, New York, Alfred.A.Knopf.
Ypeij, A., 2009, Single motherhood an poverty; The case of the Netherlands; Foreword by Silvia Chant, Amsterdam, Uitgeverij Aksant.
Zuid-Oost stadsdeel Gemeente Amsterdam, 2012, Als noppes, Kasmoni en Susu niet meer werken; Contourennota Aanpak Armoede stadsdeel zuid oost, Amsterdam, gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid oost.
Zuid-Oost stadsdeel Gemeente Amsterdam, 2012, Plan van aanpak armoedebeleid Stadsdeel Amsterdam Zuid-Oost, Amsterdam, gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid-Oost.

  • P.S. Verdere suggesties over aanvullende literatuur zijn en blijven welkom, waarvoor bij voorbaat dank. Literatuur.

  • Dovnload 99.67 Kb.