Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina1/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Technische rapportage Doorkijk 2025


Van input tot doorkijk
Definitief

Amstelveen, november 2011

Han van Midden

Tom Ros
Inhoudsopgave


Hoofdstuk 1: Inleiding en aanpak 9

Achtergrond 9

Hoofdstuk 2: Methodologie 11

Scope, doel- & vraagstelling 11

Onderzoeksaanpak 11

Voorbeeld 13

Hoofdstuk 3: Trendanalyse 14

Identificeren van kansen en bedreigingen 14

Hoofdstuk 4: Preferenties van de raad, ordening van thema’s en taken 17

Cluster 1: de belangrijkste gemeentelijke taken 17

Cluster 2: overwegend belangrijke gemeentelijke taken 17

Cluster 3: de minst belangrijke gemeentelijke taken 18

Onduidelijk toe te wijzen taken: 18

Voorkeuren binnen de taken (subtaken) 18

Hoofdstuk 5: input voor de visie Heemstede 2025 19

Welzijn 26

Regio 31

Hoofdstuk 5: Nieuw toe te voegen elementen aan doorkijk Heemstede 2025 32

Milieu & duurzaamheid 32

Technologie 33

Hoofdstuk 6: Uitkomsten discussie gemeenteraad 35

Sturen op inwonerssamenstelling 35

Sturen op bereikbaarheid 36

Sturen op lokale werkgelegenheid/bedrijvigheid 37

Bewaken van het authentieke dorpskarakter 37

Sturen op een duurzamer gedrag van de inwoners en instellingen binnen Heemstede 38

Bewaken van publieke & culturele basisvoorzieningen 39

Bewaken van de openbare orde en veiligheid 40

Bevorderen van de maatschappelijke participatie 40

Hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners 41

Beheersen van de gemeentefinanciën 42

Kerntaken van de gemeente Heemstede 44

Hoofdstuk 7: doorkijk Heemstede 2025 46

De financiële basis op orde 46

Wonen 47

Werken 48

Welzijn 50

Heemstede in de regio 53

Duurzaamheid 54

Technologie & dienstverlening 55

Bijlage 1: Toelichting op trends 56

Bijlage 2: Toelichting op preferenties 58

Bijlage 3: preferenties binnen thema’s 61

Bijlage 4: Beschrijving steekproef


maatschappelijk debat 62

Hoofdstuk 1: Inleiding en aanpak

Achtergrond


De gemeente Heemstede is aantrekkelijk gelegen binnen de driehoek Amsterdam - Leiden - Haarlem. De gemeente telt circa 26 000 inwoners verdeeld over ongeveer 11 000 huishoudens.

Tot 2007 heeft de gemeente Heemstede een aantal jaar te maken gehad met een krimp van de bevolkingsomvang. Sinds die tijd is onder andere door bouwprojecten in de gemeente het woningaanbod toegenomen en is de bevolking weer gegroeid.


Ongeveer 20% van de bevolking van Heemstede is ouder dan 65 jaar. Het is de verwachting dat de gemeente Heemstede in de komende 20 jaar verder zal vergrijzen. Het huidige niveau van de gemeentelijke voorzieningen in Heemstede is hoog. Op cultureel gebied biedt de gemeente Heemstede bijvoorbeeld een bibliotheek, een theater en meerdere muziekverenigingen. Daarnaast zijn er diverse sportaccommodaties waaronder een zwembad en meerdere sportzalen. Bovendien bezit Heemstede een goed ontwikkeld winkelcentrum. Ook de ouderenvoorzieningen in de gemeente Heemstede zijn van hoog niveau. Het beleid van de gemeente is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen door het bieden van diverse geschikte woonvormen en zorgondersteuning.
Binnen de gemeente Heemstede zijn zes politieke partijen actief waarvan één lokale en vijf landelijke. De gemeenteraad (hierna de raad) bestaat uit 21 leden. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 3 maart 2010. Momenteel zijn de volgende partijen in de gemeenteraad vertegenwoordigd: VVD (7 zetels), D66 (4 zetels), CDA (3 zetels), PvdA (3 zetels), GroenLinks (2 zetels) en Heemsteeds Burger Belang (HBB, 2 zetels). Het college van Heemstede bestaat uit de partijen VVD, D66 en CDA.
Regeren is vooruitzien. Vanuit die optiek kijkt de gemeente hoe de maatschappij zich ontwikkelt in 10 tot 15 jaar. Daarmee anticipeert zij op veranderingen en zodoende kan het gemeentelijk beleid zo worden vastgesteld dat tijdig in de juiste taken en voorzieningen wordt geïnvesteerd. Dit wordt een kerntakendiscussie genoemd, met andere woorden: hoe ziet de gemeente er over 10 tot 15 jaar uit, wat voor gemeente wil Heemstede zijn en welke kerntaken en afgeleide taken en voorzieningen horen daarbij? Hiermee geeft de gemeenteraad een kader aan het college dat de vraag beantwoordt waar Heemstede in de komende jaren zich op wenst te richten, zodat het college invulling kan geven aan de uitvoering in samenwerking met de ambtelijke organisatie.
Deloitte heeft de kerntakendiscussie bij de gemeente Heemstede begeleid als onafhankelijke partij. Middels dit werkdocument biedt Deloitte input voor een nieuw op te stellen doorkijk Heemstede 2025. De status van het document is concept; de resultaten dienen ter kennisgeving voor de raad. Er worden dan ook geen conclusies getrokken, maar zuiver indicaties gegeven.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Inhoudsopgave
  • Hoofdstuk 1: Inleiding en aanpak Achtergrond

  • Dovnload 299.35 Kb.