Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina11/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Heemstede in de regio


Heemstede in de regio: Bereikbaarheid
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Regionale ontsluiting

De visie 2015 stelt dat de economische structuur in de regio leidt tot een grote mobiliteit tussen de verschillende gemeenten. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid en vormt dan ook een punt van aandacht.
Bereikbaarheid – transitfunctie

Heemstede ligt op een kruispunt tussen Leiden en Haarlem enerzijds en Zandvoort en Hoofddorp anderzijds. Dit genereert aanzienlijke verkeersproblematiek, voornamelijk in de zomermaanden. Heemstede streeft ernaar de in regionaal verband oplossingen te zoeken voor de transitfunctie.


Bereikbaarheid- Openbaar vervoer

Als forensengemeente is Heemstede gebaat bij een goed functionerend openbaar vervoersysteem. Heemstede streeft ernaar in regionaal verband te onderhandelen over meer en meer frequente busverbindingen op zowel de Noord-Zuid as als de Oost-West as, waarin Heemstede een centraal punt vormt.


Bereikbaarheid – uitgaand verkeer

Als forensengemeente is Heemstede gebaat bij een goede uitgaande verkeersstroom, gegeven de begintijden van scholen en de daarmee gepaard gaande verkeersveiligheid en congestie. Vanuit die optiek zal Heemstede onderhandelen in regionaal verband over verbetering van de uitgaande wegverbindingen.


Bereikbaarheid – Parkeren

Parkeren is een onderdeel van het integrale bereikbaarheidsplan. Bijzondere aandacht gaat uit naar parkeren rond winkelgebieden.Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel bereikbaarheid.


Heemstede in de regio: Recreatie
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Recreatie

De visie 2015 stelt dat recreatie aanmerkelijk aan belang gaat winnen. Dit sluit aan op de provinciale wens om meer te investeren in de regionale culturele infrastructuur.Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.

Motivatie:

Is achterhaald, zie hoofdstuk 4, pagina 24.

Duurzaamheid


Duurzaamheid: CO2 reductie
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot duurzaamheid.


Heemstede duurzaam door CO2 -reductie

Heemstede is in 2025 een gemeente met een hoge energiezuinigheid van huishoudens en instellingen. Dit dient te leiden tot een lagere CO2 uitstoot als gevolg van de energieconsumptie binnen Heemstede.Motivatie:

Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, bevorderen duurzaam gedrag inwoners en instellingen


Duurzaamheid: gemeentelijk beleid
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot duurzaamheid.


Duurzaamheid van gemeentelijk beleid

In 2025 koopt de gemeente uitsluitend duurzaam in, dat wil zeggen producten en diensten (via aanbesteding of uitbesteding) die vervaardigd zijn door bedrijven, instellingen of individuen die zorgdragen voor een adequate bescherming van mens, dier en milieu.Motivatie:

Zie hoofdstuk 4 en hoofdstuk 6, bevorderen duurzaam gedrag inwoners en instellingen.


Technologie & dienstverlening


Technologie & dienstverlening: Heemstede digitaal
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot technologie & dienstverlening.


Heemstede digitaal

Heemstede gaat met de tijd mee ten aanzien van technologische mogelijkheden. Dit betreft bijvoorbeeld bereikbaarheid van de gemeente via internet en social media.Motivatie:

Zie hoofdstuk 4 en 6, onderdelen hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners.


Technologie & dienstverlening: Betrekken inwoners
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot technologie & dienstverlening.


Betrekken burgers

De huidige tijdgeest brengt betrokken burgers en daarmee ook een verplichting voor gemeenten om aan die betrokkenheid gehoor te geven. Heemstede wenst haar inwoners dan ook een zo groot mogelijk platform van betrokkenheid bij besluitvorming van de gemeente te geven.Motivatie:

Zie hoofdstuk 4 en 6, onderdelen hoogstaande dienstverlening bieden aan inwoners.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  • Duurzaamheid
  • Technologie dienstverlening

  • Dovnload 299.35 Kb.