Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina9/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Werken

Lokale economie: Forensengemeente
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Forensengemeente

De visie 2015 stelt dat Heemstede kan worden getypeerd als een forensengemeente, en dat een goede bereikbaarheid daarom mede van belang is voor een aantrekkelijk woonklimaat.
Voorstel is om deze paragraaf te schrappen en de inhoud te verwerken onder de noemer bereikbaarheid.

Motivatie:

De paragraaf ‘forensengemeente’ is nu relatief leeg. Onder de noemer bereikbaarheid wordt voldoende vorm gegeven aan de behoeften van de forensengemeente.


Lokale economie: Nieuwbouw van kantoren beperken
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Nieuwbouw van kantoren beperken

De visie 2015 stelt dat marktonderzoek heeft uitgewezen dat aan meer kantoren in Heemstede geen behoefte bestaat. Wel stelt de visie dat voor de huidige en toekomstige werkgelegenheid zakelijke dienstverlening en persoonlijke dienstverlening van belang is in Heemstede.Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.

Motivatie:

Nieuwbouw is reeds afgedekt in de paragraaf met betrekking tot nieuwbouw.


Lokale economie: Behoud van kleinschalige detailhandel
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Behoud van kleinschalige detailhandel

De visie 2015 stelt dat de kleinschaligheid van winkelpanden en de daarin gevestigde winkels een belangrijke factor is voor het succes van de Heemsteedse winkelcentra. Er dient voor gewaakt te worden dat de winkelcentra herkenbaar ‘Heemsteeds’ blijven en niet verworden tot een 'dertien-in-een-dozijn-centrum'.  Daarnaast is het belangrijk dat het mogelijk is om met de auto voor de deur van de winkel te komen.De nevenstaande paragrafen worden samengevoegd tot de volgende tekst:

Heemstede streeft naar een verantwoorde mix van winkels. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het winkelaanbod is gevarieerd, aantrekkelijk voor de bewoners van Heemstede en zorgt voor levendigheid. Er dient voor gewaakt te worden dat de winkelgebieden herkenbaar ‘Heemsteeds’ blijven.Goed en gevarieerd winkelbestand

De visie 2015 stelt dat er sprake is van een goed en gevarieerd winkelbestand dat Heemstede levendig maakt en waar de Heemsteedse inwoners wel bij varen. De centra hebben ook een duidelijk regionale functie.Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel bevorderen lokale werkgelegenheid.

Lokale economie: Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers

Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers

De visie 2015 stelt dat de verantwoordelijkheid om de winkelcentra levensvatbaar te houden en zo mogelijk een kwaliteitsimpuls te geven, een gedeelde is. De winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun winkel en de daarbij behorende uitstraling; de gemeente is verantwoordelijk voor een inrichting van de openbare ruimte die daarbij past. Voorstel is om deze paragraaf ongewijzigd te laten.

Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel bevorderen lokale werkgelegenheid.


Lokale economie: parkeergelegenheden rondom winkelcentra

Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Parkeergelegenheden rondom winkelcentra

De visie 2015 stelt dat meer bewoners uit de regio inkopen gaan doen in Heemstede. Deze verwachte extra klandizie zal, bovenop de huidige concentratie zoals in het winkelcentrum Binnenweg-Raadhuisstraat, leiden tot meer dan de nu al voorkomende problemen op het gebied van doorstroming en ontsluiting. Daarom moeten de mogelijkheden van één of meer parkeergarages rondom het centrum serieus worden onderzocht.De paragraaf wordt gewijzigd in:

De winkelgebieden hebben ook een regionale functie, wat betekent dat deze gebieden goed bereikbaar zijn en er voldoende parkeergelegenheid is.Motivatie:

In eerdere onderdelen (zie preferentiemeting in bijlage 2) heeft de raad aangegeven parkeergelegenheden rondom de centra belangrijk te vinden. Echter, tijdens de sessie d.d. 23 juni 2011 bleek dat de raad echter geen taak te zien rondom het stimuleren van voorzieningen rondom het behoud van kleinschalige detailhandel. Past hierbij de visie dat er meer parkeergelegenheden rondom de centra gebouwd dienen te worden?


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  • Huidige visie Heemstede 2015 Voorstel doorkijk Heemstede 2025
  • Lokale economie: Nieuwbouw van kantoren beperken
  • Lokale economie: Behoud van kleinschalige detailhandel
  • Lokale economie: Inrichting openbare ruimte ten behoeve van winkeliers Huidige visie Heemstede 2015
  • Lokale economie: parkeergelegenheden rondom winkelcentra Huidige visie Heemstede 2015

  • Dovnload 299.35 Kb.