Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische verslag

Dovnload 41.06 Kb.

Technische verslagDatum01.05.2017
Grootte41.06 Kb.

Dovnload 41.06 Kb.TECHNISCHE VERSLAG

Net als bij HLK Stuttgart faciliteiten met dezelfde voorwaarden, in dezelfde experimentele kamer en met dezelfde meet-en bewakingsapparatuur met opeenvolgende prestaties in termen van efficiëntie en comfort uitgevoerde experimentele gegevens van elektrische comfortabele kachels Estove 2000 W en İnfrared 2000 W zijn door mij onderzocht en de bevindingen worden hieronder samengevat.

Experimentele voorwaarden

De krachten van de twee apparaten zijn gelijk (2000 W elektrisch vermogen). In het kader van de testruimte Hydrodynamische equivalente diameter is 4 m volgens ANSI/ASHRAE 138 waren experimenten in overeenstemming met de eisen van de standaard kamer. Experimenten werd voortgezet tot een stabiel regime comfort temperatuur van de kamer.

Tijdens het toepassing is er een kamer gesimuleerd met waarbij in de praktijk veel voorkomende rijm stijl met naar buiten gerichte gevel een wand van de testkamer wordt constant gehouden op 16 ° C., en overige wanden zijn als geisoleerd opgesteld.

Volgens de verklaringen en van data grafieken blijkt dat er tijdens de experimenten, op verschillende punten in de kamer als referentiewaarde van de inwendige comforttemperatuur 20 ° C genomen is. In termen van menselijk comfort ook in ASHRAE comfort bereik (ASHRAE Comfort Chart) operatieve temperatuur gebruikt worden, is deze meetmethoden geschikt gevonden.

Beoordelingscriteria

Het belangrijkste doel van de test resultaten in co-base, op het vlak van energieverbruik en het verstrekt comfort in samenhang te interpreteren deze Technische verslag twee tellend Gemengd Energie-Comfort Index (gelijkstellen 1 en 2) en ook een menselijke subjectieve comfort maatstaf (R gelijkstellen 3) gebruikt

(1)
In dit verband, infraroodstraler Estove met a procent tijdens proef heeft tussen 27,5 % en 53 % meer energie verbruikt. Dat wil zeggen, onder gelijke omstandigheden bij zelfde verhoudingen zorgd het apparaat Estove het zelfde energiebesparing

  • De vloer en plafond temperatuur bij proeven met infraroodstraler neemt aanzienlijk toe. Vooral de warmte in de buurt van het plafond is nutteloos voor menselijk comfort. Het verwarmen van meer dicht bij de vloer wordt in het algemeen niet aanbevolen. (Hangen samen met factoren zoals gezondheid en stof stijgen van de grond). Het warmte op deze twee gebied indien vloer en boven wand geen isolatie bevat, bij werkelijke praktijk uitvoering is te werwachten dat de warmte door aangrenzende appartementen of kelders, zolders zal wijken. In dit geval bij het systeem van infraroodstraler zal de energie verlies volgens de bovenstaande voorbeelden hoger worden.

♦ In termen van menselijk comfort in het horizontale en verticale kamer vlakken heeft Estove bij Energie-Comfort index meer succes opgevat. Bijvoorbeeld voor l2 Estove 1,84 kW/°C, voor infraroodstraler is alleen maar 0,92 kW/°C. Anders gezegd, het Estove apparaat geeft in een kamer met weinig energie een gelijke (homogeen) verdelend warmte en comfort. Bij werkelijke praktijk uitvoering ook de Estove verwarmer, indien vloer en boven wand geen isolatie bevat, zal bij aangrenzende gebieden warmteverlies minder zijn en het energie besparing van Estove apparaat zal nog duidelijker geworden.

In het kader l2 index is Estove meer voordeliger gevonden. Bijvoorbeeld, Estove apparaat in stabiele toestand met een kamer temperatuur van 20°C in 88 minuut totaal 2,80 kW-h elektrische vermogen gebruikt. Infraroodstraler heeft onder de zelfde omstandigheden in 110 minuten 3,57 kW elektrische vermogen gebruikt. Resultaten zijn opgenomen in tabel 2.

Tabel 2.


Apparatuur

Q [kW-h]

t [s]

l2 [kJ-h]

Opmerkingen

Estove

2,80

88x60

6,76 x 10-5

Bij l2 mate is Estove, 60% meer beter dan infraroodstraler.

İnfrarood

3,57

110 x 60

4,24 x 10-5

-

• Op basis van de meting in de kamer bij een hoekpunt dicht bij de vloer is er geen beoordeling gedaan. Het reden is, dat de infraroodstraler afhankelijk van de praktische ligging en zijn eigenschappen tijdens het verwarmen eerst het plafond en daarna met verspreiding het plafond met terugkaats straling de wanden verwarmd en met de verspreiding dat deze punt sneller verwarmd wordt blijft het warme deel buiten de comfort gebied (zone) en draagt geen enkele prestaties. Toch als voor prestatie beoordeling deelneemt zal deze stand op het vlak van energie-comfortindex qua temperatuurverdeling in het horizontale vlak zou in het nadeel van infraroodstraler zijn.

Hierbij,I1 = de Eenheid van gebruikte energie bij temperatuurverschil, eenheid is Kw.K-1. Hoe groter deze index dus hoe kleiner het wordt zal er voor bepaalde Q waarde in de kamer met dezelfde energie meer homogeen warmte verdeling plaats vinden. Het is wenselijk om deze waarde hoog te laten houden.

Q = het energie(elektriciteit)verbruik van de apparaat die in een stabiel-toestand tot een bepaalde comfort niveau bereikt wordt, eenheid is kW-h,

ΔT= Bij Stabiel comfort eigenschap temeperatuur verschil bij verticaal of horizontaal vlak, de eenheid is K.


(2)


Hier is,

l2= een multiplicatieve waarde die bepaald wordt met hoeveelheid energie verbruik en met de tijd wat er nodig is tot een bepaalde comfort niveau bereikt wordt, de eenheid is kJ.h-1. Hoe groter deze index hoe sneller en met lagere energie verbruik het bereiken van comfort niveau. Het is ook wenselijk om deze waarde hoog te laten houden.

t = de tijd tot een bepaalde comfort niveau bereikt wordt, de eenheid is seconde (s).Resultaten

  • De waarden van Estove I1 ve I2 zijn in alle proeven meer positieve resultaat opgeleverd (Zie tabel 2).

  • Estove heeft bij alle proeven minder energie gebruikt. Bijvoorbeeld,

Tabel 1.

Apparaat

Energie verbruik tot de stabiel-toestand va de kamer [kW-h]

In het midden van de kamer op 0,75 m de temperatuur is 20°C.Het energie verbruik [kW-h] en % verschil bij 20°C In het midden van de kamer op 0,75 m

Het energie verbruik [kW-h] en % verschil bij 23°C In het midden van de kamer op 1,5 m

Estove

2,80

-

2,95
infrarood

3,57

Heeft 27,5% meer gebruikt

4,53

Heeft 53% meer gebruikt


• In termen van menselijke subjectieve comfort is Estove meer voordeliger gevonden. Het overige waarde (R) die om menselijke comfort te creëren, is het kaatst deel in de totale (kaatsing en verplaatsing) warmte verplaatsing van het menselijke lichaam en kamer vlakte en van binnenlucht. Bij infrarood stralers is deze verhouding ongeveer 75%-85%.


(3)


Hier is,

R = de waarde van menselijke subjectieve comfort. De ideale waarde ligt tussen 50 % en 60 % .

qr = de stralingsstroom tussen menselijke lichaam en de kamer, de eenheid is W/m2

qc = de kaatsing stroom tussen menselijke lichaam en de kamer, de eenheid is W/m2,

Volgens ASHRAE publicaties [ASHRAE Handbook-Systems and Equipment, Chapter 6, 2011) ligt deze ideale waarde tussen 50 % en 60 %. Het is gebleken dat de warmte-overdracht die Estove verzorgd deze R verhouding volledig binnen ideale toestand fase ligt. (tussen 58 % - 60 %). Voor de Infraroodstraler is deze waarde 70 % en ligt buiten ideale toestand fase. Het moet verwacht worden dat er voor Infraroodstraler deze waarde bij normale kamer en gebouw toestanden (alle muren zijn geisoleerd) nog hoger en nog verder ligt van ideale toestand, en bij Estove ligt deze waarde ongeveer 55% (Volledig ideale toestand punt). Deze schattingen zijn afgeleid van experimentele bevindingen. Estove verwarmer, volgens een systeem van radiatoren of convectoren (bij een systeem van radiatoren of convectoren de waarde van R ligt alleen tussen 20 % en 30%) is meer voordeliger. Bij een systeem met geforceerde lucht blazing is deze verhouding voor de menselijke comfort niet geschikt. Aldus binnen het alle comfort verwarmingssystemen assortiment zoals Infraroodverwarmers, airco systeem met geforceerde lucht blazing, vloerverwarming systemen is Estove verwarmer het meest geschikte apparatuur. Naast bezitten van deze gunstige verhouding bij de vloerverwarming systeem (binnen de vloer) bezit geen voordeel als draagbare Estove apparaat.

• Omdat in gelijk waardig onderzochte beide systemen elektrisch was, is voor het comfort verwarmen met elektriciteit geen milieu effect beoordeling nodig geweest.
Prof. Dr. Birol Kılkış, Fellow ASHRAE

BIJLAGE: HLK Stuttgart proef verslagBağlıca Kampusu, Eskişehir yolu 20.km, Ankara, 06530 Tel: (+90) 312 234 10 10 / 1310, Faks: (+90) 312 234 10 51

E-Posta I: mak@baskent.edu.tr  • Apparatuur Q [kW-h] t [s]
  • Energie verbruik tot de stabiel-toestand va de kamer [kW-h] In het midden van de kamer op 0,75 m de temperatuur is 20°C.

  • Dovnload 41.06 Kb.