Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tekst voor lastenboek. Cementgebaseerde vries‑, dooi‑, en chloride bestendige coating. >>Thorotect cr

Dovnload 19.47 Kb.

Tekst voor lastenboek. Cementgebaseerde vries‑, dooi‑, en chloride bestendige coating. >>Thorotect crDatum24.08.2018
Grootte19.47 Kb.

Dovnload 19.47 Kb.


TEKST VOOR LASTENBOEK.
CEMENTGEBASEERDE VRIES‑, DOOI‑, EN CHLORIDE BESTENDIGE COATING.

(>>THOROTECT CR<<)
1. Inleiding
De betonoppervlakken zullen afgewerkt worden met een geborstelde waterdichte polymeerverbeterde cementgebaseerde coating, gebruik makend van in de fabriek voorgedoseerde mortels. Het product is voorzien van een geldig CE merk volgens EN 1504-2.

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.


2. Materiaalbeschrijving
2.1.Waterdichte polymeerverbeterde coating op cementbasis.

(>>THOROTECT CR<<)


De waterdichte coating is een speciaal afdichtingsmiddel bestaande uit een mengsel van portlandcement, geselecteerde silica (zand) volgens een welbepaalde granulometrie , en modificeermiddelen, verpakt in poedervorm.

De coating is waterdicht onder positieve hydrostatische druk, niet metaalhoudend, ademend, en waterdampdoorlatend.

De coating beschermt het beton tegen indringing van chloriden en dooizouten, en tegen afschilfering ten gevolge afwisselende periodes van vorst en dooi. Tevens heeft het realkaliserende eigenschappen

De coating kan gebruikt worden voor bruggen, tunnelwanden, schampranden, en horizontale betonoppervlakken waarbij sprake is van staand water, en met name beton dat wordt belast door pekel.


Technische gegevens (a)
Natte densiteit : 2050 kg/m3

Verbruik( poeder) : min. 1,7 kg/m2 per laag

Houdbaarheid : 12 maanden

Verwerkingstijd : 45 minuten

Volledige uitharding : 410 minuten

Dampdoorlaatbaarheid : Sd waarde H2O = < 5 m

Carbonatatieremmend : SD waarde CO2 = > 50 mMechanische eigenschappen

(waarden na 28 dagen) N/mm²


Druksterkte : 48

Hechtsterkte : 3,2


Kleuren : grijs en wit

Verpakking : 25 kg bus of zak


2.2.Acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (>>Thoro Acryl‑60<<)

Het product is een witte melkachtige vloeistof, samengesteld op basis van acrylpolymeren en modificeermiddelen, waarvan de viscositeit iets hoger is dan die van water.

Het product dient om de verwerkbaarheid, hechting, en de mechanische en chemische eigenschappen van cementmengsels en andere hoog‑alkalische bouwmaterialen te verbeteren.

Het product is niet giftig en niet corrosief.


Dichtheid : 1,035 kg/liter

Gehalte aan vaste stoffen : 28%

Verpakking : 2,5, 20 en 220 liter
3. Uitvoering
3.1.Voorbereiding.
De te behandelen oppervlakken zullen zuiver zijn.

Alle vuil, stof, vet, olie, bekistingsolie, cementmelk, mortelresten, loszittende delen, muuruitslag, coatings, verven, pleisterlagen, en andere vreemde materialen moeten verwijderd worden, door staalborstelen, zandstralen, gritstralen, frezen, hoge‑druk‑waterstralen, enz.

Chemische reinigingsmethodes zullen vermeden worden.

Spuit het te behandelen oppervlak altijd met water schoon, zodat men op een bevochtigd oppervlak werkt. Extra bevochtigen achteraf is vaak nodig. Vermijd evenwel vrijstaand water.


3.2.Herstellingen.
Voorafgaandelijk (min. 4 uren) zal het beton volledig hersteld worden met cementgebaseerde acrylpolymeerverbeterde herstellingsmortel, liefst van dezelfde fabrikant.
3.3 Aanbrengen van de waterdichte coating.
Het droge poeder voor de waterdichte coating (zie 2.1) zal worden gemengd met het acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (zie 2.2).

Het mengen zal mechanisch gebeuren met een speciaal hiervoor bestemde menger (in een traagdraaiende boormachine ‑400 à 600 t/min), terwijl men het poeder geleidelijk aan de vloeistof toevoegt. Het materiaal wordt gemengd tot een dikvloeibare klontervrije consistentie, net dik genoeg om het gewicht van de voor de applicatie bestemde borstel te dragen.In normale omstandigheden heeft men voor 25 kg poeder 5 ± 0,40 liter acrylpolymeer gebaseerd toeslagmiddel nodig. Men zal het mengsel 5 à 10 minuten laten opstijven, en dan hermengen en indien nodig een weinig toeslagmiddel bijvoegen.

De ondergrond moet op voorhand steeds bevochtigd worden.

Extra bevochtiging, vlak voor het aanbrengen, kan noodzakelijk zijn; zeker bij sterk zuigende ondergrond. Het dikvloeibare mengsel (mortel) wordt aangebracht met een speciaal hiervoor bestemde borstel. Het mengsel wordt niet als een verflaag uitgestreken, maar moet grondig en gelijkmatig op het oppervlak worden aangebracht, zodat alle holle ruimten en poriën worden gevuld.

De coating wordt altijd in (minstens) 2 lagen aangebracht. De tweede laag wordt ten vroegste 2 uren (bij 20C) na de eerste aangebracht . Het gebruik van spuitapparatuur is toegelaten, ofschoon de eerste laag altijd moet (na-) geborsteld worden.


Bij de volledige uitvoering zullen de voorschriften van de fabrikant gerespecteerd worden vermeld in de technische bulletins.
4. Meetkode

Waterdichte coating (incl. Herstellingen) : M²Kleur afwerklaag : ,


  • Technische gegevens (a)
  • Mechanische eigenschappen

  • Dovnload 19.47 Kb.