Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Teksten algemeen

Dovnload 69.17 Kb.

Teksten algemeenDatum28.12.2018
Grootte69.17 Kb.

Dovnload 69.17 Kb.

Teksten algemeen

Heden overleed ……

Thuis is overleden ……

…… is dood.

Zo maar uit ons leven ……

In liefde gedenken wij ……

Mijn liefste is gestorven.

Gestorven: mijn/onze lieve ……

Rustig weggegleden uit het leven.

Dierbaren melden dat is overleden ……

In alle rust is overleden mijn/onze ……

Strijdbaar tot het einde overleed ……

Heden verloren wij onze geliefde ……

Plotseling niet meer in ons midden.

...... (naam) is overgegaan naar het Licht.

Wij treuren om het verlies van mijn/onze ……

Wij nemen afscheid van mijn/onze ……

Verslagen staan wij stil bij het overlijden van ……

Langzaam gleed hij/zij van ons weg mijn/onze ……

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

...... is aan zijn laatste vlucht begonnen.

Groot is het verdriet na het overlijden van mijn ......

Uit het aardse leven is heengegaan mijn/onze ……

Vandaag is kalm en rustig ingeslapen mijn/onze ……

Door de Poort van de Dood is gegaan mijn/onze ……

In zijn/haar slaap is rustig overleden mijn/onze ……

Thuis is rustig in zijn slaap overleden mijn/onze ……

Betreurd wordt het overlijden van mijn/onze ……

Wij laten u weten dat op .... is overleden mijn/onze ……

Zachtjes is hij/zij uit dit leven gevlogen mijn/onze ……

Bij het opgaan van de zon is overleden mijn/onze ……

De herinnering aan een bijzonder mens is geboren ……

Onze lieve ...... is vredig uit ons midden weggegleden.

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Woorden schieten tekort bij het overlijden van mijn/onze ……

Op ..-jarige leeftijd is voor eeuwig ingeslapen mijn/onze ……

Op een stralende lentedag ging van ons heen mijn/onze ……

Op aarde gestorven, geboren in de geestelijke wereld.

In zijn/haar … levensjaar is van ons heengegaan mijn/onze ……

In de schemering van haar leven is rustig weggegleden mijn/onze ……

Met een knipoog naar het leven nam hij/zij afscheid van ons.

Wij hebben mijn/onze …… moeten loslaten.

Wij zijn ontroerd door het overlijden van mijn/onze ……

Totaal onverwacht is uit ons leven weggerukt mijn/onze ……

Veel te snel is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ……

Heden heeft op waardige wijze afscheid genomen mijn/onze ……

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van mij/onze ……

Wij hebben veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Moegestreden heeft …… (naam) de regie uit handen moeten geven.

Veel te vroeg, maar omringd door liefde, is in ons bijzijn overleden mijn/onze ……

Met liefde hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

In het zicht van zijn/haar pensionering is geheel onverwacht overleden mijn/onze ……

In besloten kring hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Geheel in zijn/haar stijl hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Geheel in zijn/haar eigen stijl is stilletjes van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een kunstzinnig leven is (onverwacht) overleden mijn/onze ……

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ……

Vandaag overleed mijn vrouw/man na een zeer gelukkig huwelijk mijn ……

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een schitterend leven is overleden mijn/onze ……

Na een indrukwekkend afscheid liet papa/mama het leven los.

Na een rijk en dienstbaar leven is rustig ingeslapen mijn/onze ……

Na en rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn/onze ……

Na een lang en vruchtbaar leven is van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een mooi en liefdevol afscheid is op ..... [datum] overleden mijn/onze ……

Na een rijk en schilderachtig leven beging hij/zij nu aan zijn/haar laatste reis.

Na een rijk leven vol liefde en vriendschap is van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een veelzijdig en welbesteed leven is onverwacht overleden mijn/onze ……

Na een lang en prachtig leven hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Na moeilijke jaren van geestelijke achteruitgang hebben wij voorgoed afscheid genomen van mijn/onze ……

Gedragen door de liefde van velen is overgegaan naar een andere wereld mijn/onze ……

Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van mijn/onze ……

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis in zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze ……

Na een leven vol van energie is op zeer hoge leeftijd van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een lang en zoekend leven vond hij/zij eindelijk rust en vrede.

Na een intens en bewogen leven is, te midden van haar dierbaren, overleden mijn/onze ……

Na een arbeidzaam leven is (geheel onverwacht) van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ……

Na een leven waarin zowel geluk als verdriet zijn/haar deel werd, is rustig ingeslapen mijn/onze ……

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden mijn/onze ……

Na een leven vol kracht en inspiratie is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze ……

Na zijn levensbalans te hebben opgemaakt is (vredig) van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een voltooid leven heeft afscheid van ons genomen mijn/onze ……

Na een voltooid leven is rustig op reis gegaan naar het Hele Al mijn/onze ……

Na een waardevol en intensief leven hebben wij in alle rust liefdevol afscheid kunnen nemen van mijn/onze ……

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een leven van opbouwen en verwondering, aandacht en overgave is in alle rust en vrede overleden mijn/onze ……

Na een lang leven vol zorg en aandacht voor de ander is, thuis is zijn/haar vertrouwde omgeving overleden mijn/onze ……

Na een lang en blijmoedig leven is …… te midden van zijn kinderen en kleinkinderen rustig ingeslapen/gestorven.

Na een blijmoedig leven, vol liefde voor anderen, is van ons heengegaan mijn/onze ……

Na een periode van afnemende vitaliteit is toch nog onverwacht overleden mijn/onze ……

Na een paar laatste moeilijke maanden is in volle berusting en grote tevredenheid over een goed en lang leven ingeslapen mijn/onze ……

Na jaren waarin zijn/haar levenskaars steeds zwakker ging branden, is op … (datum) vredig ingeslapen mijn/onze ……

Blijmoedig, vol vertrouwen op een weerzien met velen en dankbaar voor een lang en gelukkig leven is vredig ingeslapen mijn/onze ……

Op indrukwekkende wijze heeft afscheid genomen van zijn dierbaren mijn/onze ……

In liefde met hem/haar en met elkaar verbonden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Vandaag … [datum] is …… [naam] zachtjes weggegleden uit onze wereld en geschiedenis geworden.

Rustig en gesteund door haar kinderen en kleinkinderen is op … jarige leeftijd ingeslapen onze ……

Met pijn in ons hart delen wij u mede dat de dood ons gescheiden heeft van ……

Gekomen tot de leeftijd der sterken is zacht en kalm overleden mijn/onze ……

Gehuld in de warmte van wie haar liefhadden is overleden mijn/onze ……

Rustig en heel natuurlijk is in haar slaap overleden mijn/onze ……

Toen de zon onderging is te midden van zijn/haar gezin heel rustig heengegaan mijn/onze ……

Er is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ……

Verlangend naar het einde is zacht en kalm van ons heengegaan mijn/onze ……

Op … dag [datum] is geheel onverwacht overleden mijn/onze ……

Op de leeftijd van … jaar is van ons heengegaan/is overleden mijn/onze ……

Op … -jarige leeftijd is, zonder lijden of ziekbed, plotseling overleden mijn/onze ……

Op … [datum] is mijn/onze …… over de drempel van de dood gegaan.

In de vroege ochtend van … [datum] heeft mijn ……… voorgoed rust gevonden.

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend, is rustig ingeslapen mijn/onze ……

Te midden van familie en vrienden is overleden mijn/onze ……

Te midden van haar gezin dat haar zo lief was en dat zij altijd met veel zorg en toewijding omgaf, is overleden mijn/onze ……

Te midden van allen die haar lief waren, is rustig ingeslapen mijn/onze ……

Tijdens de uitoefening van zijn geliefde sport is plotseling overleden mijn/onze ……

Omringd door liefde en warme gedachten van zijn/haar naaste familieleden is vredig ingeslapen mijn/onze ……

Omringd door de mensen die haar het meest nabij waren, is in alle rust overleden mijn/onze ……

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede, dat na een afnemende gezondheid is overleden mijn/onze ……

Hij zat nog vol plannen voor jaren, maar het heeft niet zo mogen zijn. Geheel onverwacht is ons ontvallen mijn/onze ……

Nog volop in het leven en bruisend van energie hebben wij met intens verdriet, geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Met heel veel bewondering en respect voor zijn/haar kracht en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn/onze ……

Dankbaar voor een leven dat in het teken stond van goedheid, eenvoud een eerlijkheid, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze ……

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was nemen wij met verdriet afscheid van mijn/onze ……

Met bewondering en respect voorde kracht en waardigheid waarmee hij/zij zijn/haar laatste levensjaren heeft volbracht, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze ……

Kort na het heengaan van zijn/haar geliefde man/vrouw, hebben wij afscheid moeten nemen van onze ……Hiermee vervullen wij de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van mijn/onze ……

  • Teksten algemeen

  • Dovnload 69.17 Kb.