Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tele2 Actievoorwaarden Ziggo Sport Totaal 2016

Dovnload 8.35 Kb.

Tele2 Actievoorwaarden Ziggo Sport Totaal 2016Datum25.10.2017
Grootte8.35 Kb.

Dovnload 8.35 Kb.

Tele2 - Actievoorwaarden Ziggo Sport Totaal 2016


 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op uw deelname aan de Ziggo Sport Totaal Actie. Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Aanmelden voor deze actie kan in de periode van 19 september tot en met 23 oktober 2016. Aanmeldingen ontvangen na 23 oktober 2016 zullen geen gebruik meer kunnen maken van de actie, maar zullen het reguliere tarief betalen.
 • Door u aan te melden voor deze actie neemt u een abonnement op Ziggo Sport Totaal. U betaalt daarvoor de eerste twee maanden een abonnementsvergoeding van € 9,95 per maand in plaats van het reguliere tarief van € --,-- voor Ziggo Sport Totaal per maand. De hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief de kosten van uw digitale televisie abonnement.
 • Tenzij u tijdig en op correcte wijze opzegt, loopt uw abonnement na afloop van de eerste twee maanden door en betaalt u het reguliere tarief. Uw abonnement kunt u opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Ook na de eerste twee maanden kunt u altijd met een maand opzegtermijn uw abonnement beëindigen. U kunt het abonnement opzeggen door het wijzigingsformulier op de Tele2 website te gebruiken: https://www.tele2.nl/ • Het abonnement gaat u aan met Tele2. U gaat dus geen overeenkomst aan met Ziggo Sport Totaal en Ziggo Sport Totaal is dan ook niet aansprakelijk voor de juiste nakoming van uw abonnement met Tele2.
 • U kunt alleen gebruik maken van deze actie als op uw adres een basisabonnement op Radio en Televisie van Tele2 is afgesloten, de dienst Tele2 Digitale Televisie op uw adres geleverd kan worden, u in het bezit bent van een Digitale Ontvanger en een geactiveerde smartcard van Tele2, en het abonnement op die dienst succesvol kan worden verwerkt.
 • Tele2 beoordeelt de aanvragen en heeft te allen tijde het recht deze te weigeren.
 • Tele2 behoudt zich het recht voor om deze actie zonder opgaaf van reden per direct te beëindigen en/of te wijzigen.
 • Per adres kan slechts eenmalig gebruik worden gemaakt van bovenstaand actieaanbod.
 • U komt alleen in aanmerking voor deze actie indien u op het moment van aanmelding, en in de daaraan direct voorafgaande periode van 6 maanden, geen abonnement heeft (gehad) op de dienst(en) waar u voor kiest.
 • Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen van Tele2, Ziggo Sport Totaal en/of Ziggo Sport Totaal, tenzij expliciet anders is aangegeven.
 • Op deze actie en de levering van Tele2 Digitale Televisie zijn, naast deze actievoorwaarden, de Algemene Basisvoorwaarden Tele2 en de Aanvullende Voorwaarden Tele2 Digitale Televisie van toepassing. Als deze actievoorwaarden afwijken van het bepaalde in de andere toepasselijke voorwaarden, dan geldt het bepaalde in deze actievoorwaarden. Voor alle voorwaarden zie: https://www.tele2.nl/.
 • Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.


Dovnload 8.35 Kb.