Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Telefoon: (0344) 63 71 11

Dovnload 17.86 Kb.

Telefoon: (0344) 63 71 11Datum05.12.2018
Grootte17.86 Kb.

Dovnload 17.86 Kb.Achterweg 2, 4001 MV Tiel

Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Telefoon: (0344) 63 71 11

Telefax: (0344) 63 72 99

E-mail: gemeente@tiel.nl

Internet: www.tiel.nl


Doorkiesnummer: 06 292 687 19Aan de bedrijven van

Gijsbert Stoutweg, Latensteinse Middenweg en Oude Medelsestraat

Tiel


Tiel :

Kenmerk :

Onderwerp :9 april 2010

SB/J. van der Lint

Afkoppelen regenwater

Geachte heer/mevrouw,


Al enige tijd is de gemeente bezig met het revitaliseren van Latenstein. Het gebied wordt heringericht en er wordt in verschillende straten een nieuw riool gelegd. Tevens wordt een extra buis aangelegd, speciaal voor de afvoer van regenwater. Ook in de straat, waar uw bedrijf gevestigd is, wordt zo'n extra buis neergelegd. Om u te informeren over de mogelijkheden van afkoppelen ontvangt u deze brief.
Afkoppelen

Afvalwater wordt nu samen met het regenwater door het vuilwaterriool (gemengd stelsel) afgevoerd. Het regenwater dat op de daken van de bedrijven valt kan, na de werkzaamheden, worden afgevoerd door de nieuwe buis. Deze regenwater-transportbuis voert het water af naar de watergang aan de rand van Latenstein. Het gescheiden afvoeren van vuilwater en regenwater heet 'afkoppelen'. Dit is ook vermeld tijdens de informatieavonden voorafgaand aan de werkzaamheden.


Waarom willen we afkoppelen?

Op het bedrijventerrein zijn veel problemen met wateroverlast; het riool kan het grote aanbod van regenwater niet altijd aan en straten staan blank. Afval scheiden is heel normaal, dus waarom zouden we het ‘schone’ regenwater van de daken niet scheiden van het vuile afvalwater? Gescheiden opvang van regenwater voorkomt overbelasting van het vuilwaterriool en daardoor wordt de kans op wateroverlast op straat veel kleiner. We voorkomen dus wateroverlast en dragen zorg voor de gewenste waterkwaliteit.


Hoe koppelen we af?

Het principe is heel eenvoudig: regenpijp afzagen, aansluiting naar het vuilwaterriool afdoppen en de regenpijp naar de erfgrens leiden waar die kan aansluiten op het regenwaterafvoersysteem in de straat. Bij de erfgrens is namelijk op elk adres een uitlegger geplaatst van de regenwaterbuis onder de straat. Hier kunt u op aansluiten met een verlengde regenwaterafvoerpijp van uw dak.De gemeente draagt bij in de kosten

Om u tegemoet te komen in de uitvoering, geeft de gemeente een afkoppelsubsidie van € 8,-- per vierkante meter af te koppelen dakoppervlak. Het hoeft u dus financieel weinig tot niets te kosten.


Een voorbeeld: een bedrijf heeft een dakoppervlak van 300 m2 en 6 regenpijpen rond de bebouwing. De gemeente stelt een bedrag beschikbaar van euro 8 per m2 af te koppelen dakoppervlak; in totaal dus 2.400 euro.

Van dit budget kunnen de regenpijpen ondergronds met elkaar worden verbonden en aangesloten worden op de uitlegger naar de straat. De gemeente staat voor een doelmatige aanpak, dus wordt er alleen afgekoppeld als dat technisch en economisch haalbaar is. Alleen daken die groter zijn dan 100 m2 komen in aanmerking om in dit project af te koppelen.
Hoe pakken we het aan?

Afkoppelen vereist maatwerk om te zorgen dat uw bedrijfsvoering er minimaal last van zal ondervinden. Ook is elke locatie daarbij uniek. Daarom willen we graag de mogelijkheden samen met u opnemen. In de komende weken willen we u persoonlijk bezoeken en u daarbij informeren over de afkoppelmogelijkheden die er zijn bij uw bedrijf. Wij kunnen u helpen bij het technische deel en het inzetten van een uitvoerder.


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Wij zijn te bereiken per telefoon: 06-29268719 of per email: afkoppelcoordinator@tiel.nl
Tot binnenkort.
Met vriendelijke groet namens de gemeente Tiel,

Jos van der Lint

Stan Seveke

Edwin Bekker


Afkoppelcoördinatoren

  • Waarom willen we afkoppelen
  • Hoe koppelen we af
  • De gemeente draagt bij in de kosten
  • Hoe pakken we het aan

  • Dovnload 17.86 Kb.