Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Terug naar homepage terug naar jubileumvieringen

Dovnload 40.22 Kb.

Terug naar homepage terug naar jubileumvieringenDatum02.07.2017
Grootte40.22 Kb.

Dovnload 40.22 Kb.

terug naar homepage terug naar jubileumvieringen

Liedjesteksten jubileumvieringen
1. Als de dag van toen (Reinhard Mey – Mama’s Jasje)
Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw.

Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar.

Weer een dag als toen waarop ze zei, jij bent mijn leven, sta aan mijn zij.

En wat, wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou, als toen die dag.


Ik weet nog goed hoe alles eens begon, hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag.

Een weg waarvan je soms de rand niet zag, maar wat er ook gebeurde, aan 't einde scheen de zon.

Ik tel de dagen die sindsdien verstreken, al lang niet meer op de vingers van één hand.

De tijd kan niets meer van jou beeld verbleken, al is de weg ook nog zo lang, naar ons land.


REFREIN
Geen enkel uur is er dat ik berouw, al geldt voor mij als troost, slechts één herinnering.

Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou, maar minder nog dan morgen, als de dag begint.


REFREIN

2. Er was een tijd (Miel Cools)
Er was een tijd, dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje, en ik een jongen was.

Eentje aan weerszij van de bonte bende, die liep te stoeien door het zomergras.

Maar op een dag volgden we bei dezelfde witte vlinder, telden we bei de blaadjes van dezelfde bloem.

Sindsdien stoeit er aan weerszij eentje minder, en 't is sindsdien dat ik je voornaam noem. (2x)


Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje, en ik jou jongen was.

We zwierven blij van Lommel tot Oostende, en voor het eerst dronken we uit hetzelfde glas.

En elke dag volgden we bei dezelfde witte vlinder, telden we bei de blaadjes van dezelfde bloem.

We werden stil en stoeiden almaar minder, en 't is sindsdien dat ik je liefste noem. (2x)


Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden, dat wij geen uren meer weken van elkaar.

Waarbij zich d' één zo goed aan d' ander wende, dat wij elkaar verstaan met een gebaar.

En elke dag volgen wij nog dezelfde witte vlinder, Tellen we bei de blaadjes van dezelfde bloem.

Ik hou van jou veel meer al zeg ik minder. Al droom ik meer je naam dan ik hem noem. (2x)


En komt de tijd dat één 't gelaat moet wenden, naar 't ander land vanwaar geen wederkeert.

Hij zegge daar hoe goed wij elkaar kenden, ik wed, men laat zo'n liefde ongedeerd.

En op een dag volgen wij weer dezelfde witte vlinder, tellen we weer de blaadjes van dezelfde bloem.

Als jij bij mij bent, dan vrees ik 't einde minder. Het is zo goed als ik je voornaam noem. (2x)


3. Zilverdraden tussen goud
Snel vergaan de jonge jaren, en stilaan wordt men dan oud.

Grijs worden de blonde haren, zilverdraden tussen goud.

Heel veel vreugde somtijds ook verdriet, hebben wij getwee beleefd.

Naar 't geluk van 't korte leven, hebben wij tesaam gestreefd.


Mooie jaren gaan zo snel voorbij, en men wordt tesamen oud.

Grijs worden de blonde haren, zilverdraden tussen goud.


Kleine rimpeltjes die plooien, reeds uw voorhoofd en uw mond.

't Is een teken van de zorgen, die jij eens met mij doorstond.

Toch voor mij zie ik je altijd weer, eeuwig mooi en eeuwig jong.

Juist zo lief als toen ik vroeger, om uw jeugdig hartje dong.


Mooie jaren gaan zo snel voorbij, en men wordt tesamen oud.

Grijs worden de blonde haren, zilverdraden tussen goud.4. Het geluid van stilte (Paul Simon & Art Garfunkel)
Ied're dag zijn wij op reis, waar vandaan en waar naartoe.

Onvermoeibaar jagen wij maar door, onbewust wordt ieder toch doodmoe.

Wij verjagen, lieve God, zo gauw dat klein en stil geluk. Het geluid ... van stilte.
Met elkaar zijn wij op reis, ieder gaat z'n eigen gang.

Kijken amper meer naar links of rechts, onze wegen zijn zo druk en lang.

Wij verjagen, lieve God, zo gauw dat klein en stil geluk. Het geluid ... van stilte.
Ook vandaag zijn wij op reis, waar vandaan en waar naartoe.

En we schakelen in drie of vier, zoeken in versnelling ons vertier.

Wij verjagen, lieve God, zo gauw dat klein en stil geluk. Het geluid ... van stilte.
'k Sta aan 't einde van mijn reis, waar vandaan en waar naartoe.

Ik ben verward en weet de weg niet meer, voel me hulpeloos en zo moe.

Ik wil U vragen, lieve God, geef mij dat klein en stil geluk : Het geluid ... van stilte.

5. Van jou mogen houden (John Denver)
Van jou mogen houden geeft kleur aan m'n leven. Het gras is veel groener, veel blauwer de zee.

Een klaproos veel roder, het koren veel geler. Het licht schijnt veel lichter, veel witter de sneeuw.


Van jou mogen houden, jou mogen beminnen. Mijn ziel met jou delen, een thuis voor je zijn.

Mijn diepste verlangen, voor jou mogen leven. Van jou mogen houden, mijn innigste wens.


Van jou mogen houden, vernieuwt heel m'n wereld. Mijn wil is veel sterker, veel ruimer mijn geest.

Het mooier is mooier, sinds jij mij ontmoette. En mensen een wonder, het leven een feest.


6. Strooi liefde rond (Sloop John B, The Beach Boys)
Het leven lijkt soms zo grijs, geen mens die om je geeft. Dan droom je van dat gouden paradijs,

waar iedereen, naar liefde streeft. En dan voel je, 't is goed dat je leeft.


Het leven zit vol met kleur. Een regenboog voor jou.

De warmte van de zon, is ook voor jou.

Strooi liefde rond, strooi liefde rond. Met beide handen, strooi je liefde rond.
Vaak ween je van verdriet, en niemand die het ziet. Dan is het grijs en grauw rondom je heen.

Tot op een dag, de zon weer scheen. En dan voel je, je niet meer alleen.


Waar mensen samenzijn, weerklinkt nu dit refrein. Van warmte en van kleur, voor al wat leeft.

Zodat ied'reen , naar liefde streeft. En dan voel je, dat God om je geeft.7. De roos (Bette Middler – Ann Christy)
Men zegt van liefde, dat 't zo zacht is, als een lief en teder woord.

Men zegt van liefde, dat 't zo hard is, en zo vaak het geluk vermoordt.

Men noemt haar enkel een verlangen. Men noemt haar, redder in nood.

Ik zeg dat liefde als een bloem is, waarop de zon, haar stralen strooit.


Ze is het hart, zo bang en breekbaar, zo wankel en zo broos.

Ze is de droom van vóór 't ontwaken, omdat ze dan de waarheid hoort.

Ze wacht op wie haar nu wil plukken, op wie haar tranen steelt.

Zo bang om vroeg te sterven, voor ze werkelijk heeft geleefd.


En is de nacht zo koud en eenzaam, duurt het wachten veel te lang.

Denk dan maar dat 't geluk alleen is, voor wie er hevig naar verlangt.

Denk dan maar, dat bitt're winters, en dikke lagen sneeuw.

... nog nooit hebben verhinderd, dat de roos hen overleeft.8. The power of love (Jennifer Rush)
The whispers in the morning of lovers sleeping tight,

are rolling by like thunder now, as I look in your eyes.

I hold on to your body, and feel each move you make,

your voice is warm and tender, a love that I could not for sake.


Cause you're my lady, and I am your man,

whenever you reach for me, I'll do all that I can.
Even though there may be times, it seems I'm far away,

but never wonder where I am, cause I am always by your side.


Cause you're my lady, and I am your man,

whenever you reach for me, I'll do all that I can.

We're heading for something, somewhere I've never been.

Sometimes I am frightened but I'm ready to learn, 'bout the power of love.
The sound of your heart beating, made it clear suddenly,

the feeling that I can't go on, is light years away.


Cause you're my lady, and I am your man,

whenever you reach for me, I'm gonna do all that I can.

We're heading for something, somewhere I've never been,

sometimes I am frightened but I'm ready to learn, 'bout the power of love.

8 Bis, De kracht van de liefde (vertaling nr. 20)
Gefluister in de morgen, liefde en droom tegelijk. Een leven zonder zorgen, als ik in je ogen kijk.

Ik neem je in mijn armen, en voel een lieve vrouw.

Je stem doet mij verwarmen, ik blijf je eeuwig en altijd trouw.
Want jij bent mijn vrouw, en ik ben jouw man. In liefde en leed, zal ik doen wat ik kan.
Zelfs in ziekte of armoe, blijf ik dicht bij jou. Nooit laat ik je alleen, omdat ik zoveel van je hou.
Want jij bent mijn vrouw, en ik ben jouw man. In liefde en leed, zal ik doen wat ik kan.

De kracht van de liefde … als je zegt 'k hou van jou.

Soms ben ik wat bang, maar jij maakt me sterk, door die liefde van jou.
Die blik in jouw ogen, die warmte van je stem. 't Gevoel bij jou te horen, laat mij niet meer los.
Want jij bent mijn vrouw, en ik ben jouw man. In liefde en leed, zal ik doen wat ik kan.

De kracht van de liefde … als je zegt 'k hou van jou.

Soms ben ik wat bang, maar jij maakt me sterk, door die liefde van jou.

9. Alles (Will Tura)
Alles, alles wat ik wil. Is bij jou te zijn, mijn leven lang.

Alles, alles zou ik doen. Want jij bent voor mij, alles!
Ik loop de wolken voorbij, ik schuif mijn zorgen opzij. Ik groet de wereld ik lach, een nieuwe dag !

Ik zweef ik voel me zo licht, ik toon de zon mijn gezicht. Nu weet ik weer wie ik ben, sinds ik jou ken !

Want jij alleen, jij bent de vrouw. Voor wie ik leef, van wie ik hou.
REFREIN
Je fluistert zachtjes mijn naam, je bent zo lief en spontaan. En zo ontwapenend mooi, jij bent zo mooi !

Ik voel je graag zo dichtbij, jij lacht en knipoogt naar mij. Alsof je zo zeggen wou, ik ben van jou !

Want jij alleen, jij bent de vrouw. Voor wie ik leef, van wie ik hou !
REFREIN

10. Zie me graag (Clouseau)
Zie me graag, ik heb je nodig. Wat ik voor je voel vandaag, wil ik nooit veranderen.

Zie me graag, ik heb je nodig. Ik wil niemand anders dan jij, en niemand anders.
Jij hebt een plaats hier in mijn hart. Dat hart van mij lijkt soms op slot, het maakt je zo verward.

Ik wil gewoon maar dingen samen doen met jou. En als jij dat ook zou willen, kom dan gauw.


Als je weg met twijfels is bezaaid. Weet alsjeblief dat het voor mij om niemand anders draait.

Zie je dan niet dat ik gewoon maar van je hou. En dat ik mijn hele leven dromen wil met jou.

Ik wil alles voor je geven, ik sta naakt hier in de kou.

En het lijkt wel of ik gek ben, maar ik hoor al ieder woord.

Want je fluistert me toe dat je bij me hoort.

11. Altijd heb ik je lief (Clouseau)
Elke keer als jij me aankijkt
Dan voel ik dat ik thuis ben
Elke keer als ik aan jou denk
Dan weet ik dat ik juist ben

Je redt me uit m'n bange dromen


Je liefde leidt me door de nacht
Mocht ons ooit iets overkomen
Weet dan dat ik op je wacht

Want m'n lief


Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou bestaan
Altijd heb ik je lief
Ik kan niet zonder jou

Een hart dat zegt ik heb je nodig


Dat zegt ik hou van jou
Zo'n hart maakt woorden overbodig
En ik blijf het altijd trouw
Je laat de zon weer voor me schijnen
Je bent m'n passie en m'n kracht
Mocht je op een dag verdwijnen
Weet dan dat ik op je wacht

Want m'n lief...12. Waarheen waarvoor (Amazing Grace)
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Waarvoor zijn wij hier op aard ?

Wie weet wat er is achter ster en maan. Hoelang duurt nog de nacht ?


Waar ligt het land waar we moeten zijn. En wat is de taak die ons wacht ?

Waar is de geest die met ons leeft. Die ons de vrede geeft ?


Waar staat de poort die ons binnenlaat. En die ons ook beschermt ?

Hoeveel offers werden er niet gebracht. Toch nog blijft het altijd nacht.


Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan. Waarvoor zijn wij hier op aard ?

Wie weet wat er is achter ster en maan. Hoelang duurt nog de nacht ?13. Ave Maria (Schubert)
Ave Maria, gratia plena, Maria gratia plena, Maria gratia plena

Ave, ave, dominus dominus tecum

Benedicta tu in mulieribus, et benedictus

et benedictus fructus ventris, ventris tui Jesus,


Ave Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora ora pro nobis

ora ora pro nobis, peccatoribus

Nunc et in hora mortis, in hora mortis nostrae

in hora mortis nostrae, in hora mortis nostrae, Ave Mariaterug naar homepage terug naar jubileumvieringenDovnload 40.22 Kb.