Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Terugblik Weddenschap Afvalscheiding Elderveld

Dovnload 206.19 Kb.

Terugblik Weddenschap Afvalscheiding ElderveldDatum02.01.2019
Grootte206.19 Kb.

Dovnload 206.19 Kb.

Terugblik Weddenschap Afvalscheiding Elderveld


Krantenberichten over de milieuvriendelijke afvalscheiding in de wijk Sint Marten en de introductie van Jan Schreur – de man achter de acties van Sint Marten - en ambtenaar Theo Tijsse Klasen op de jaarlijks bijeenkomst van de Dienst Stadsbeheer in het voorjaar van 2008 waren aanleiding tot het aangaan van de weddenschap met wethouder Cees Jansen.

Jan Schreur en Theo Tijsse Klasen gaven op ons verzoek een introductie over het scheiden van afval tijdens een vergadering van het Wijkplatform Elderveld op …

 

Na een gedachtewisseling in de werkgroep over het al dan niet aangaan van de uitdaging van de weddenschap werd besloten de stap te wagen. 

Op zaterdag 6 september 2008 werd op een Manifestatie van Sint Marten op het Graaf Ottoplein het contract voor de weddenschap afgesloten tussen Wethouder Cees Jansen en de Werkgroep Groen & Milieu Elderveld.

 

Daarbij waren verder aanwezig Minister Jacqueline Cramer en de directeur van het kunststof afval verwerkingsbedrijf Nedvang. Minister Cramer liet weten dat zij naar Elderveld zou komen als de weddenschap zou worden gewonnen.Bij het winnen van de weddenschap krijgt de werkgroep een geldbedrag dat ze kan besteden aan goede doelen in de wijk. Daarbij werd o.a. gedacht aan een nieuwe vloer in de schuur van Boerderij “De Steenen Camer” van de scoutinggroep “De Schutgraaf”

De directeur van Nedvang deelde na ondertekening van het contract mee dat Nedvang bij het behalen van de doelstelling voor plastic afval de geldopbrengst zou verdubbelen.

 

Als gevolg van problemen bij de voorbereidingen voor de start van het project in Elderveld werd de ingangsdatum van het contract 1 november verschoven naar 1 januari 2009 

De werkgroep maakte samen met Scouting “de Schutgraaf” het informatiepakketten voor alle wijkbewoners. Naast achtergrondinformatie, doelstellingen en een begeleidend schrijven van de wethouder bevatte het een Intentieverklaring. 


Deze informatiepakketten (4500 stuks) werden in de maanden december 2008 en januari 2009 op veel adressen huis-aan-huis afgegeven . Wijkbewoners die aan het project wilden meedoen, konden de Intentieverklaring in vullen en daarmee beloven dat ze zich er voor inspannen om thuis alle afval te scheiden. Daarmee maken ze kans op mooie prijzen aan het eind van de weddenschap.

Meest bezochte bewoners tekenden de Intentieverklaringen direct ingeleverd..

 

Communicatie over de weddenschap verliep in het algemeen via de Wijkkrant Elderveld Nieuws. Maar ook gingen persberichten naar alle media in Arnhem en omgeving. 

Op zaterdag 14 februari 2009 vond de eerste Manifestatie voor het stimuleren van afvalscheiding in de wijk plaats op Winkelcentrum Elderhof .

Bewoners die een volle zak plastic afval brachten kregen een lot, waarmee prijzen konden worden gewonnen. Nagenoeg alle winkeliers van Elderhof hadden cadeaubonnen voor deze actie beschikbaar gesteld. Op die dag werden er maar liefst 256 zakken plastic afval bijeengebracht. Onder aanwezigheid van wethouder Cees Jansen werden de cadeaubonnen verloot.

 

Ook de jeugd was nauw betrokken bij deze manifestatie.Leerlingen van de basisscholen en de welpen van scouting “De Schutgraaf” hadden onder leiding van kunstenaars creaties gemaakt van afval (papier en plastics).


 

Voorts waren er enkele standhouders met milieuvriendelijke producten. 

Tijdens deze Manifestatie werd onder de bezoekers een enquête gehouden over het scheiden van afval in relatie tot de Weddenschap. De reacties zijn door een student van de Hogeschool Larenstein verwerkt in een rapport. Op grond van de enquête heeft de werkgroep gewerkt aan verbeteringen voor de plastic inzameling. Zo is er gestart met de uitgifte van zakken door Super de Boer. Veel wijkbewoners hebben hier intensief gebruik van gemaakt. 

Maandelijks werden de zakken met kunststof door de bewoners aan de straat gezet om te worden afgehaald door Sita.Om te voorkomen dat de bewoners volle zakken plastic afval moesten opsparen –met alle gevolgen van dien, ruimteproblemen, stankoverlast – werden er tijdelijk twee bovengrondse containers geplaatst bij het Winkelcentrum. Het was nou niet bepaald een verfraaiing van het straatmeubilair, maar ze voldeden aan de in de enquête aangegeven behoefte om volle zakken sneller af te voeren. In principe werden de containers driemaal in de week geleegd. 


 

Bij de scholen en sportverenigingen werden zgn. bottlebins geplaats, waardoor veel minder plastic afval in de grijze containers terecht kwam. 

Op zaterdag 4 juli a.s. presenteerde de werkgroep zich wederom met een Informatiekraam op ons Winkelcentrum Elderhof . Naast het verstrekken van informatie werd aan de bezoekers van de kraam kleine promotie artikelen vervaardigd van kunststof en afkomstig van Verwerkingsbedrijf Nedvang uitgereikt. De grote opblaasbare oranje plastic Hero en toepasselijke muziek vestigde de aandacht op de actie.

 

In de maand augustus werd er door een tweetal wijkbewoners Rob Feith en Theo Gamelkoorn een filmpje vervaardigd over het scheiden van plastic afval. De film is op de website www.elderveld.nl te zien. 

Op zaterdag 31 oktober presenteerde de werkgroep zich opnieuw op het Winkelcentrum Elderhof met een informatiekraam. Aan de bezoekers werd promotiemateriaal afgegeven. Ook nu weer trok de “plastic Hero” de aandacht om vooral de laatste twijfelaars over de streep te trekken. Ook werd er een kunstproject van kunststof afval getoond onder de noemer (Re)made in Elderveld.

 

In overleg met medewerkers van de de betrokken gemeentelijke dienst Stadsbeheer en afvalwerkingsbedrijf Sita werd er periodiek een overzicht van de behaalde resultaten in de wijkkrant gepubliceerd.In de herfst werd meer en meer duidelijk dat ondanks alle inspanningen het moeilijk zou worden om de beoogde doelen te bereiken.

Toch is het project het predikaat “Geslaagd” mee te geven, want er is door veel wijkbewoners intensief meegewerkt om de beoogde doelen te bereiken. Ook bestaat de indruk dat toch meer wijkbewoners zich bewust zijn geworden van het nut van het scheiden van afval. En dat is winst!

 

Met de Slotmanifestatie op zaterdag 27 februari a.s.komt een einde aan de Weddenschap.Vanaf die datum zullen de “onooglijke “bovengrondse containers worden vervangen door een fraaiere ondergrondse perscontainer nabij de winkel van Super de Boer. Het is een container die om veiligheidsredenen kleinere openingen heeft. Daarom komen er naast de grote zakken nu ook kleinere zakken beschikbaar, die bedoeld zijn voor de inlevering van kunststof in deze nieuwe container.Ook deze kleine zakken zullen ook weer af te halen zijn bij Super de Boer en andere adressen in de wijk.

De maandelijkse ophaaldag voor de grote zakken plastic afval (eerste disndag van de maand) blijft ook gehandhaafd. 

De Wijk Geitenkamp neemt het weddenschap estafette stokje nu over.Op 6 februari j.l. zijn zij met wethouder Cees Jansen een nieuwe weddenschap afvalscheiding aangegaan. 

Werkgroep Groen & Milieu


Dovnload 206.19 Kb.