Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina10/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30
\ voor 9 wakker."

"Woensdag 2 Mei. Voilà Mausje qui passe; il est midi moins le quart " et comme il pense que je suis au piano avec seiffert il ne me voit pas;

" comme il court! Maman vient d'envoyer des légumes à sa mère pour son di- " ner d'aujourd'hui. Elle ne voulait pas le faire parce qu'elle n'en avait " que peu, mais je l'engageai à le faire quand-même. "

"Vrydag 4 Mei. Willem vergezelt Tante Philippine naar Zutphen. Ma " tante s'amusa beaucoup rendant le trajet et est très heureuse de revoir " le Gesticht."

"Zaterdag 5 Mei. Vandaag diner, zo vervelend. Ik zat tussen Henri La- " bouchere en Jan Six en verveelde my verschrikkelijk. Je ne comprends pas " le charme des diners. Cees Hartsen m'évita et ne me parla qu'uninstant.

" Il joua ensuite le Moïse de Thalberg et une ballade de Chopin. J'étais " heureuse quand il partit, car avec lui le poids de ces temps mélancoli- " ques vient m’oppresser."

"Zondag 6 Mei. Maurice vient déjeuner et nous allons ensuite au zij- " kamer rouge. Je lui^ donne Daily Light, et j'espère qu'il l'aime. L'en- " trevue était si courte et je ne sais pas quand je le reverrai. I wish so- " much to see him again en envieer Adèle en Theo van Eys, die elkander elke " dag zien zoveel zy willen. By Louky die in bed ligt."

Louky om de haverklap in bed, by de minsÿe verkoudheid, en haar ganse huwelijk heeft zy doorgebracht met voor haar gezondheid te zorgen. Haar brieven bevatten niets anders dan relazen over haar gezondheid en die harer kinderen, en daar zy zich niet wist bezig te houden was het een kostelijke vervulling van de dag om in bed te liggen.

"Woensdag 16 Mei. In lang niet geschreven omdat ik het te druk had.

" Sachet voor Tante Craeyvanger afgemaakt, hoeden opgemaakt, japon begonnen, " Lucrezia Borgia van Thalberg gestudeerd, enorm moeilijk. Op 11 Mei by " Hendrik 's avonds, dat was heel pleizierig. Cees joua un peu. Ik had heel " veel pleizier met Maurits.""Maurits heeft de post van subst.Griffier by het Hof niet gekregen.

" Désappointement. Je ne remarquai qu’à prisent combien il avait espéré " contre espérance. Toen ik het van hem vernam kon ik goed begrijpen dat " het goed was, maar by het naar bed gaan gevoelde ik such a bitter pang of " disappointment. Je pleurai un peu et sentis que l’Esprit de Dieu n'en " était pas fâché, ensuite je tombai à genoux et priai longtemps; cela me *' rendit tout-à-fait le calme et le bonheur, et Dieu parla de paix à mon " âme et me fortifia. J’ouvris alors ma Bible au Ps 127.”
///J

///y

///J"

///^

////


"Donderdag 17 Mei. Marna en de zusters klaagden over myn bleekzien en " vroegen of ik de dokter hebben wilde, waarop Maria zeide dat ik niemand " consulteerde als Dr van Lennep, en dat, indien Mama dien wilde ontbieden,

" ik daar niets tegen zou hebben." (En waarom liet zy hem dan niet komen? Omdat Tante nooit verliefd geweest was). "’s Avonds kwam Cecile Elias.

" Interessante conversatie over planeten, vallende sterren, magneet, equator ” aardbevingen, de schepping enz."

"Vrijdag 18 Mei. My second best bonnet opgemaakt. Japon geregen en " gepast. Saar ontmoet, die my vraagt voor een avond in de toekomende week;

" maar ik denk dat daarvan wel niets zal komen en het by een invitatie en " gros zal blijven."

"Zondag 20 Mei. By Jamieson; met Maurits naar huis gewandeld. Ik had " lust om thuis te blijven maar vóórzag een grote semonce van Mama, die " vindt dat ik bleek zie, en knorren van M, en daarom ging ik met Djé toe- " ren. Nous dûmes entrer dans 1’Apentuin, où je m'ennuyai à périr étant ex- " ténuée. Puis nous sortîmes par le Muiderpoort pour rentrer par le Leidse " Poort et rencontrâmes Maurice et Ploos."

" "Maandag 21 Mei. Myn tijd niet verloren. gewerkt dat ik er half " ziek van ben. Met Thumm by Tante van winter, die buitengemeen vriéndelijk " met my is. Zy noemt my kindje and patted me on my shoulder; ik weet miet “ hoe ik dit aan haar heb verdiend."

Tante van Winter was de tweede vrouw van Tante van Loon's enige broer Jozua, die zwak van hoofd was en altijd een touwtje om zyn vingers draaide. Zyn eerste vrouw was een nartsinck en haar betreurde hy zé, dat hy op de bruiloft met zyn tweede vrouw voortdurend met Mama, die naast hem zat, over de eerste sprak. Tante van winter was een echte Bicker en dus anti Oranjegezind. haar enige lectuur was de Almanak Holland van het vorige jaar en zy had een groot zwak voor Ds Modderman, die even modern was als zy en als al de Bickers.

"Woensdag 23 Mei. Aan myn japon gewerkt, 's Middags by nenriette Bicker, " die my niet voor 3 uur losliet. Madame Bicker était très aimable. "Je ne " sais pas si Je vous verrai encore l’année prochaine comme Moelle van Loon,

" mais en tout cas, je vous en supplie, gardez de l’amitié pour Henriette."

Mevrouw Bicker-Cuvel was een Frangaise en werd later blind. Henriette trouwde met myn schoolkameraad Gerrit Hooft van Vreeland en is sedert verleden jaar (1900) weduwe. Zy had de naam van een goede démarche te hebben, haar broer Frederik woonde met myn broer Willem te Semarang samen en is de vader van de mooie Harry Bicker.

"Met Jan van 7 tot 10 in de Bijbel gestudeerd en veel explicaties " gekregen. It was too nice.-’Néar diner, spinazie met boter! Enfin dat was " minder. Maurits komt na het eten alsook Djé, Insinger en Louise van Loon.

" Maurits en ik stappen in ’t eerste rijtuig. Maurice a l'air extrêmement " heureux et moi je le suis aussi excessivement."

Ik bracht dus een paar heerlijke Pinksterdagen met Loire op S en B. door. Zondag mocht ik niet blijven eten, maar Maandag wel. Het was heerlijk weer zodat wy buiten deur konden blijven en gedeeltelijk tezamen, zonder ander gezelschap, wandelden, gedeeltelijk tegen het dijkje in Bantam gingen zitten op het paadje, dat thans van het kinderhuis naar de boomgaard loopt, met de eertijds veel talrijker dennebomen, de doornen, de klimop en de Lelietjes véér ons. Het was een paradijs. Wy babbelden honderd uit, o.a. over onze vroegere amourettes en jaloezièlu Lore las my de brieven voor die haar vader haar geschreven had en vertelde my veel van hem, en van de grote reis in 1842; zy wees my een door Lizzy vervaardigd portretje, dat my moest voorstellen voordat ik nog eenbaard nad, zy gaf my chocolaat en ik deelde haar myn geheim mede, namelijk dat ik nu ook muziekles van Seiffert nam, datÿ zowel hy als Cees myn plan hadden goedgekeurd en Cees my zelfs een piano had geleend en hoe ijverig ik gammes en études studeerde. Zy blonk van blijdschap toen zy het hoorde en beloofde my een portefeuille als ik eens eigen muziek bezat.
Zy betreurde het zo dat haar vader ons geluk niet had mogen beleven, daar hy ons reeds zou hebben laten trouwen. Ik was o zo dankbaar dat Tante ons volkomen vrijheid liet. Daar het de eerste dagen waren na haar komst buiten, had zy te veel te doen om zich met ons te bemoeien. Anna, Tane en Maria waean afwezig, Henriette en Insinger bleven samen, Agnes moest dus Louise van Loon gezelschap houden en Thumm hield zich alleen bezig.

Dinsdag keerde ik per eerste trein naar Amst. terug, werkte aan de Memorie van Cassatie, las Rartsens bedenkingen tegen het nieuwe wetsontwerp op de Tucht op de Koopvaardijschepen, hoorèe Papa tegen Donker CArtius pleiten, werkte moeilijke, my door Lore meegegevfl^teksten uit, d.w.z. trachtte die met behulp van Bengels commentaar uit te leggen, en speelde dagelijks piano.
112Z,

//2 3

Y-tZV

/U(z>


Jan Six kwam my en confidence vertellen dat hy Gateau Teding van Berkhout ten huwelijk wilde vragen; zy was een mooi, groot meisje en de enige keer dat Koning Willem III te Amsterdam op het Casino geweest is, koos hy haar uit om met hem te walsen. Ik maakte Jan Six een compliment over zyn goede smaak, waarop hy op zyn karakteristieke manier antwoordde dat zy
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   30

  • //2 3

  • Dovnload 3.64 Mb.