Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina12/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30
//3 Lore had my gezegd dat haar moeder van plan was om naar Parijs te gaan

met Anna, Willem en Agnes, en dat Anna aen Lore haar plaats wilde afstaan.

Ik hoopte dat dit niet gebeuren zou en vernam dan ook spoedig dat Lore niet van Anna’s aanbod wilde horen en hierin een vergoeding vond, dat zy dan niet by Mevrouw Munter behoefde te gaan logeren, maar by Tane zou kunnen blijven.

Het wordt tijd dat ik Lore’s journaal weer eens opneemjte beginnen met "Zondag en Maandag 27 en 28 Mei. Deze twee Pinksterdagen most pleasantly " doorgbbracht. On nous accorda entière liberté à Mausje et à moi et nous n en profitâmes pour nous promener et nous asseoir à l’air autant que pos- " sible. Il faisait un temps magnifique et je jouis énormément. Dit moet nu n weer voor vier weken dienen."

Uit een brief van Maria uit den Haag: ” j’ai déjeuné chez les Forstnery
//U.

tl

ff

n

««

n


Madame n’était pas bien, des fièvres, horriblement languid, parlant in a whisper et avec l’expression du plus grand épuisement, assez forte cependant pour contredire son époux quand l’occasion s’en présentait^without leaving off jusqu’à ce que lui se tourna vers moi pour me faire une question. Lui était charmant; et il me prit par les deux épaules et me dit qu’il m’avait vu la veille dans la vigilante quand je venais du train;
" je ne l’avais malheureusement pas vu. Il me demanda six fois après Caro- " line, et me dit de te faire mille amitiés. J’ai entrevu Mr van Bylandt,

" qui s’écria en me voyant :"0! dat is een van Loonengezicht!" Pauvres " filles, il parait que nous nous ressemblons, que je vous plains!!. Elout " est très aimable, même avec le petit Maurice.” Ta bien aff. Aagje."

"Woensdag 30 Mei. Niet gelezen, niet gestudeerd, niet gewandeld, alleen " gewerkt aan myn japon, die ik spoedig af wil hebben. Visite van de van " Weedes, Co ontdekt myn bracelet; ik wil haar wijs maken dat ik die van " myn spaarpenningen gekocht heb, maar dat gelukt my niet. Ik begin verlan- ” gend naar de 23ste Juni uit te zien.”
i. Donderdag 31 Mei. Alweer tot 5 uur gewerkt. Ik verlang dat myn japon klaar komt. De baas wordt verschrikkelijk geknord omdat hy de bomen ge- ” snotfid heeft.
//JP


"Zaterdag 2 Juni. Myn japon is af en zit perfect, beter dan die van ” Lavergne. De baas komt zich aan ’t ontbijt justifieeren, maar Mama zet ” hem op zyn plaats en zegt hem dat er niet veel meer moet gebeuren of hy " gaat met November weg."

Dit was heel onrechtvaardig. Tante was even conservatief als Frank, maar had geen verstand van hout, zodat zy niet wist dat bomen, vooral eiken, gesnoeid moeten worden om te groeien en om aan de bomen, die er om heen staan, lucht te geven. Er waren honderd andere redenen om Baas Teu- nissen weg te jagen, die een dief was. Misschien laat Lore er daarom onmiddellijk op volgen Ik begrijp niet waarom de neer Judas de beurs liet " beweren, ofschoon hy een dief was. Was dit niet hem in verzoeking bren- " gen? ". Ik tekende hierby aan: "Neen! om hem te winnen door het ver- ” trouwen, dat de Heer toonde in hem te stellen."

"Zondag 3 Juni. Een heel pleizierige Zondag doorgebracht. Willem las " ons allen een preek van Beets over Ps 23 voor; daarna las ik het boek " Jozua geheel door. Aanstaande Zondag zal ik de Richteren lezen, want die " ben ik een beetje vergeten en naderhand moeten de Kleine Profeten ter " hand genomen worden. Van ’t déjeuner tot het eten rustig in myn kamer ge- " studeerd in de Bijbel, in Oosterzee en Bossuet en eindelijk voor Maurits " opgeschreven hetgeen zy over de Ster der Wijzen zeggen."

"Maandag om 7 uur op. Italiaans gestudeerd. Je médite de demender à " Maman si elle veut permettre à Maurice de venir à son anniversaire. Hoe " vervelend dat het ongezond is van niet te wandelen. Ik zou zo graag dagen " achtereen op myn kamer willen blijven, maar ik merk wel dat ik dit de " laatste tijd meer gedaan heb dan goed was."

"Dinsdag vroeg op. Italiaanse werkwoorden geleerd. Gewerkt to Zfe en " 's avonds tot 9^- op de heide gewandeld. Magnifiek weer."

"Woensdag 5 Juni. Italiaans geleerd; koffer* gepakt. Grote hitte.

" da Costa schrijft ook sabbatii met een Ji."

"Donderdap 7 Juni. Zeist. Snikheet. Te 4 uur naar Vreeland, waar Jan " met de trein aankwam, accompagné de Djé, qui en sortit pour se rendre à " S.enB. Hoe het mogelijk is haar man twee dagen alleen en ziek aehter te " laten begrijp ik niet. Ik zou liever in 't geheel niet naar buiten gaan " dan er alleen van te genieten. Te Driebergen in de Omnibus en toen met " myn carton naar ’t Pavillon gelopen. Je n’en pouvais plis! En arrivant " j’apprends que ma tante est à Hoog Beek en Rooyen; force me fut de re- ” brousser chemin. J’y troxivai les tantes d’Utrecht. Tante Craeyvanger ver- " zoekt my voor 't einde dezer maand met Mica. Hoe affreux!

"Vrijdag 8 Juni. Comme om déjeune tard ici! Na het eten te 6^ naar M Denaenoord, waar muziek gemaakt wordt. Tante Cbaeyvanger en Rein van Lyn- " den halen ons uit ons rijtuig en wy drinken aan één tafel thee. Mr v.L.

" et moi nous faisons le thé ensemble et rions beaucoup. Je me sens dans " un atmosphère extrêmement mondain. "

"Zaterdag 9 Juni. Het 1ste deel van Adelai’de de Brunswick uitgelezen;

" ’s middags by de Huydecopers; 's avonds lieve toer gereden. By het terug- " komen pakje van Maurits gevonden, de uitlegging mijner teksten en such a " nice long letter. Ik ben er uiterst gelukkig mee en vlieg naar boven om ” hem te lezen, waardoor ik de visite mis van Mevrouw van Reede, die aan " Cateau van Loon zeide, dat zy my boven aan het raam een brief had zien " lezen en daarby vroeg of die brief soms van Maurits was. Peut-on être " drôle, je ne connais pas Mad. de Reede et ne l’ai jamais vue."
//■//

///£

////

//yz

///J"Zondag 10 Juni. Cateau en Tante gaan naar de kerk; ik blijf thuis en " mediteer heel pleizierig. Brief aan te. begonnen. Te 1-^ visite van Anna ” Voombergh en de neer Pauw. Il ne lui donne pas Ie bras; dat is Haagsch.

" Ma tante s’impatiente contre Anna de ce qu’elle est si raide et ceremoniel-

" le, mais je comprends fort bien que ces visites 1’embarassent beaucoup."

"Maandag 11 Juni. Myn brief geëindigd, die ik 's avonds op de post " bracht, sans qu’on le vit. By de voomberghs de avond gepasserd. Anna is

" heel los met my, maar haar lover en zy hebben elkaar niet veel te vertel-

" len. Zy zitten een uur van elkander af en spreken met het geheltgezelschap. ’• Mr Pauw brengt Oateau en my thuis. I am glad that I am not engaged with " him, because I do not like him, though he has been very kind to us. I like " Maurice a little better. Brief van Maria die tot Vrijdag by Djé logeert,"

Deze brief van Maria is weer even amusant als al haar brieven en ik kan my het genoegen niet ontzeggen daaruit enige volzinnen aan te halen.

"Sch.en B. Dimanche 10 Juin ’55. Chère Veuve, Jan Six is terecht, dus " inquieteer je niet verder over zyn sort; hy is gisteravond in Hilverbeek ” terug gekomen, maar waar hy al die tijd geweest is kan ik je niet precies " zeggen. Je pense continuellement à toi,chou, je suppose que tu fais rire " Cateau, que tu t’impatientes contre ma Tante et son ménage, et que tu ” tâches d’oublier tes ennuis par une double dose de pensées consacrées à *’ l’époux de ta jeunesse. N’est ce pas de cette manière que tu occupes ton " esprit et ton temps? J’aimerais que de temps en temps tu t'arraches à ces " intéressantes occupations pour exercer ton style et aiguiser ton esprit " en m'écrivant des lettres jolies et spirituelles, maar daar schijn je al " byzonder weinig aan te doen, et il parait que c’est de nouveau moi qui " dois commencer. Demain«8 h. du matin je quitte de nouveau la maison pa- " ternelle pour aller une semaine en logerie, tu ne devineras jamais où, ni " plus ni moins que chez jep, qui est bien aise de pouvoir se lamenter en " duo de la chaleur et des parfums propres à nos chers canaux. Je resterai " jusqu’à Vendredi soir. Je ne puis te donner aucune nouvelle de ton mari,

" mais comme je pense qu'il aura pris la liberté de t'en donner lui-même, il " est probable que tu ne seras pas tout à fait dans le vague quant à ce ” qui le concerne. Nu dan Kippetje, schrijf me gauw; met la fadeur de cette " lettre sur le compte de la monotonie de notre vie et reçois un baiser de " ta Murliche."

"Woensdag 13 Juni. Volgens afspraak om 11 uur by Anna V. gezeten op ” het gras by het water. We talked very nicely and intimately about Mr Pauw " and about Maurice. She was very kind and I don’t know why I began to cry ” when I spoke of him. All my past impressions seemed to rush upon me for one. " moment; leaving nothing but a feeling of intense happiness behind them.

" Anna’s eyes were full of tears when she kissed me and told me that she was ” quite sure I would be very happy and said that she would be exceedingly "
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   30

  • //U
  • i.
  • Zfe
  • 6^
  • //■//

  • Dovnload 3.64 Mb.