Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina13/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30
glael if I were to come and live at the Bague. I like her very much and ” would have been glad if I could have answered with that same firm voice:

" Yes Anna, you too, I am sure, will be very happy !....

"Au déjeuner ma tante se mit à admirer mon bracelet and so did Anna,

" qui ensuite me conduisit un bout de chemin et me dit qu'elle voulait nous ” chercher ce soir pour la promenade. Ma tante veut m’avoir à loger avec ma " Tante Oraeyvanger, j'aimerais cela bien mieux qu’une logerie à Utrecht ” au beau milieu de l'été.”

” ’s Avonds visite van Oom Piet, dont le premier mot fut: "Hoe gaa^- het/lie- " versmet Maurits? Heb je tijding?' - "Ja Oom, een paar dagen geleden kreeg " ik een lange brief van hem."- Ja? dat doet my heel veel pleizier." "Verschrikkelijk onweder vergezeld van een ontzettende wind. Ik was blij dat ” er wat lucht kwam, omdat ik half ziek was van de warmte.”

Donderd.14 Jumi. Laat opgestaan. Vreeslijk moe, ik weet niet waarom.

*’ Het regent en waait en wy blijven de geheik dag thuis. Diner by de Voomb«rg,s. " Piano gespeeld en zelfs een quatremains met Anna geknoeid. Anna m’invite à loger à la Haye ce que j’accepte, maar daar zal wel niets van komen.

*' Heden avond was Mr Pauw vrolijk, spraakzaam en goodnatured, en indien hy ” my compleet indifferent was zou ik hem heel pleizierig vinden, maar als ” Anna's toekomstige man vind ik hem niet alles. Ik zou zeker een ander voor " haar uitgekozen hebben, en ik vrees dat hy haar niet begrijpen zal en " niet gelukkig zal maken.”

"Vrijdag 15 JUni. Regen en wind. Tante is geagiteerd en kijkt naar de " wolken en vreest dat het weder vanavond niet goed zal wezen, when she in- " tends to go to Dennenoord. Zy wil absoluut dat Cateau en^nieel veel lust " tonen in de partij om naderhand te kunnen zeggen dat zy alleen voor ons


" pleizier gegaan is. Mais nous sommes sur nos gardes en raden haar de par- " tij sterk af. Dit verveelt haar ontzettend en zy schrijft eindelijk aan " Mevr. Schas om haar te engageren van mee te gaan. Toutes les petites scè- " nes que nous eûmes pendant la journée, étaient trop amusantes, et Cateau " et moi nous eûmes quelquefois de la peine à nous contenir. Départ à 5 h,

" précises; arrivée avant tout le monde à la grande indignation de cateau,

" qui en devint tout bonnement knorrig; puis l'histoire over het betalen " met de Heer Schas; it was really too much." Cateau en ik wandelden terug " met Wr. Schas, die er nogal pleizierig en slim uitziet. Tante impatienteert " ons horribel, omdat zy 'savonds zo indelicaat en gemeen is. Naderhand " spijt gevoeld omdat ik zo hard upon her was geweest, and terrible longing " gevoeld om beter te wordeh en charitable te denken."

In welk opzicht haar Tante toen indelicaat was, weet ik niet, maar ik hield veel van haar, omdat zy altijd even vriendelijk voor my was en steeds trachtte Lore en my samen te brengen.

// Z à " Zaterdag 16 Juni. Visite van Anna Voombergh. Mr Pauw is vertrokken."

En dan volgt de invitatie van Mevr. Hartsen en hoe haar tante haar trachtte te doen begrijpen dat het kuiser zou zyn om niet te gaan. Maar Lore wilde absoluut Cees horen spelen en was dus koppig. Zy die haar tante van indelicatesse had beschuldigd, was hier zeker indelicaat.

"Zondag 17 Juni. Tante uiterst vriendelijk. Zy gaat grotendeels voor ons pleizier naar Beets in de Janskerk. Te \ voor 8 ontbeten en veel te vroeg in de kerk gekomen. De preek was heel mooi, heel waar, heel degelijk maar te moeilijk om er een extrait van te maken, 's Middags aan myn uitlegging van teksten voor M. gewerkt. Visite van Anna V.en Piet Six.

Lang met Anna gepraat over J.C.H. en uitgevonden dat zy toch eigenlijk byzonder lief is." (J.C.H. is Jan Oorver Hooft, dien Anna bedankt had.)

"Aan 't souper brief van Maurits. Ikhfcd niet precies gedacht dat ik een antwoord zou krijgen, maar toch had ik sedert een paar dagen de post met een niet al te rustig hart zien komen. Anna vindt dat hy een lief schrift hfidft, maar ik was/toen zy weggingen en ik eindelijk myn brief kon openen. I like the letter very much, but I wonder at what he says on the last page. Hy zegt dat hy verliefd van my is and he seems to be in earnest, en toch herinner ik my dat hy verleden jaar^sprekende over Mr de Geer, gezegd heeft dat hy, M. volstrekt niet verliefd was en het ook voor geen geld van de wereld zou willen zyn. Waarom is hy het dan nu? "

Ik te^kende hierby aan: "Toen twijfelde je aan myn liefde en hield je " my alleen voor verliefd, ofschoon beide waar was."

"Maandag 18 Juni. visité van Anna V.van 't ontbijt tot het 2de dejeuner. " Aan Tante voorgelezen. Te Zfcg- naar Hoog BeekenRoyen om een beetje te spelen; " ik kon het niet goed meer zonder piano uithouden."

Toen ik dit las dacht ik dat er wel een andere reden voor had bestaan.

Zy moest namelijk de soirée by Mevr.Hartsen bijwonen en vermoedde wellicht dat zy zelf ook zou moeten spelen en vrezende dat haar vingers te stijf zouden wezen wilde zy zich een beetje oefenen ten einde Cees, haar leermeester, niet te veel oneer aan te doen.

"'s Avonds visite van Tante en Anna V. en te 7^ naar Bakhuizen," en dan volgt de door my reeds vendelde beschrijving der muzieksoirée met Cees Hartsen. Wat moet Anna V. wel van Lore gedacht hebben, daar ook zy geheel op de hoogte was van haar omgang met Cees? Zal zy het niet even vreemd gevonden hebben dat zy ging als ik,en wie weet wat Cees er zelf van gedacht heeft ? 't Is my altijd onbegrijpelijk voorgekomen dat Lore onder zyn ogen durfde verschijnen. Zy werd er dan ook genoeg voor gestraft, want zy was geagiteerd en zal ook wel slecht gespeeld hebbeh.

Aan de brief van Maria ontleen ik het volgende: "Sch.en B. 17 Juin '55.

" Chou de Veuve. Depuis Dimanche dernier déjà j'ai les amitiés de ton " mari pour toi sur ma conscience sans m’en être déchargée en te les envoyant, " mais maintenant elles commencent à peser un peu trop lourdement pour qu’un«.

" frêle petite créature comme moi puisse les supporter. Les voilà donc

" elles sont tendres, welgemeend en smakende naar meer. Il a fait une visite ” ici Dimanche soir avec Jean Six et Seiffert; nous étions toutes à la pro-

'* menade quand ils sont venus excepté Pasn, qui s'est pxdmenée avec eux,

" puis ils ont bu le thé et Mauky m'a fait comprendre par signes qu'il t'en-

" voyait mille tendresses; je lui ai dit que je venais de t'envoyer ma let-

" tre et qu'il fallait seulement te les transcrire lui-même. "Neen," zeide " hy, ik hebjhaar pas een lange geschreven, maar ik heb haar toch iets te " zeggen." Je lui répondis :"Maar dan weet je wel dat je schrijven mag als Je " iets te zeggen hebt," sur quoi il rit, car il sentait comme moi combien " cette loi était devenue ridicule entre vous deux." (Ja! het was volkomen " waar dat ik my aan die bespotfcelijke wet niet stoorde, maar Lore deed het " helaas wel.) "Il attendit jusqu'à l'heure de la poste pour voir s'il " n’arriverait pas une lettre de toi,comme je lui avait fait espérer, maar " toen is hy hopeloos vertrokken.

"J'ai passé une très agréable semaine chez Jep, qui était toute aimable n ainsi que son excellent mari, qui possède une patience et une humeur à tou- " te épreuve. Je trouvais dat het zomers best uit te houden was in de stad,
//Yff

/£/ƒ

70fo

/7SZ

//f3


" car de plus en plus la jeune société y reste et les maisons y sont si bien " bâties qu'on n'y souffretpas même autant de la chaleur qu’à S.enB.; le " jardin, dans lequel nous nous tenions presque toute la Journée en lisant " et en travaillant, est charment, tout rempli de fleurs qui répandaient une " odeur délicieuse et nous étions protégés des rayons du soleil par une peti- " te hutte van matten, sous laquelle on est assis comme des rois et des rei- " nés.

"Jeudi nous allâmes entendre un concert im-doors dans le Franse Tuin,

" dirigé par le même August Manus que tu as vu se démener à Dennenoord. Com- " me il est drôli. n'est-ce pas? Cela m'ennuie telèement de m'en aller au mo- " ment que tu reviens, mais je préfère pourtant venir maintenant au Pavillon " omdat ik er myn toilet op gescnikt. Quelle horreur que les diners
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   30

  • "
  • à
  • \
  • //Yff
  • 70fo /7SZ

  • Dovnload 3.64 Mb.