Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina14/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30
nàk " soient si épouvantables! J'en tremble, mais j'espère que je les trouverai " moins affreux que toi, n'ayant pas un tel dggout de beurre."

(Lore had een afkeer van boter en van al wat vet was. By ons vond men altijd het eten laf en lelijk, want Lore gaf weinig boter uit en by de doperwtjes kon ieder apart boter nemen.)

"Quel Donneur d'y trouver Kruisje, (Cateau van Loon, die de bynaam had van Crusoè" );"dis lui comme j'en suis contente et combien j'apprécie sa bon- " té et son dévouement de rester quand elle s'amuserait tant plus chez les " voombergja. Maman te fait bien tendrement remercier de ta lettre et vient ” de me dire que si je n'écrivais pas elle t'écrirait, sur quoi le lui ai " proposé de brûler ma lettre, en ajoutant que l'un n'empêcherait pas l’au- " tre;mais elle n'a voulu ni l'un ni l'autre et va faire des visites au lieu " de t'écrire; ik geloof dan ook dat er niet veel van gekomen zou zyn."

(Had ik niet gelijk van vroeger reeds te zeggen dat Tante van Loon de gave van corresponderen niet bezat en uit dien hoofde liever niet schreef dan Cel.) "Adieu! mes amitiés à Cruisje et à Cricket et un baiser pour toi de " ta toute aff. Marie."

Deze amitiés aan Cricket waren een gr8p. Criquet was de bynaam van het knechtje van Mevrouw van Lennep van Loon, die destijds niet veel ouder dan 18 jaar zal geweest zyn. Cateau had gruwelijk het land aan hem om twee redenen. Eens had hy haar een brief gegeven, die de trievenéesteller gebracht had, met de woorden:" Hier is een brief van Uwees min!” en telkens als er zowel voor Lore als voor haar tegelijk brieven kwamen, vroeg hy Lore een dubbeltje maar zeide hy aan Cateau:"U weet dat Mevrouw voor Uwé betaalt," omdat Mevrouw v.L. hem tevoren, toen Lore kwam logeren, in haar presentie en in di«. van Cateau, gezegd had " Voor Juffrouw Cateau betaal ik de brieven, maar jQCffrouw Caroline moet die zelf betalen," hetgeen niet zeer delicaat was.

En zo had Criquet er telkens schik in om Cateau het land aan te jagen en haar haar afhankelijkheid te doen gevoelen. Haar vader, een verre neef van Lore's vader, was rijk geweest, maar had zyn fortuin verspeeld, en de kinderen moesten door hunne Tantes ondersteund worden. De volgende winter bemerkte Mevr. van Lennep dat haar keukenmeid moest bevallen. Zy was al 40 en geen beauté, maar zy had zichÿidoor Criquet laten verleiden. Beiden moesten vertrekken. Criquet liet de arme meid aan haar lot over en vond een andere dienst, waar drie vrouwelijke dienstboden waren en zie! binnen het jaar waren

ze alle drie door hem verleid en zwanger. Zulk een Don Juan was die kwa-

je jongen, en aan zyn mooie gezicht had hy zyn conquêtes te danken. Hy trouwde met geen ven drieè'n, want eigenlijk had hy met alle drie moeten trouwen. Ongelooflijk is hat dat geen der drie meiden bemerkte dat zy niet de enige geprefereerde was, zo handig wist de schavuit het aan te leggen. Hy stierf jong.

Ik exerpeer nu weer uit Lore's journaal:"Woensd 20 Juni. Brief van Tante Antje aan Tante om te zeggen dat Oom " Henk heel naar is. Zo’n rare brief! In ’t midden van een nieuwscourant " schrijft zy:"Henk est très mal; les médecins disent que cela peut durer "" encore quelques semaines et peut-être moins, mais ils ne peuvent pas pré- "" eiser l’heure de sa mort," en dan volgt er onmiddellijk op:nLa barrière Bn de Zeerust est cassée par l’ouragan de Mercredi; oewin a la fièvre etc...

" Eh bien! comment est-il possible que l’on puisse parler ainsi de quelqu’un ” qu’on aime, de son mari, de son second soi-même? Cela fait mal de lire ” quelquechose de pareil et on se demande à quoi bon se montrer ainsi eijne ” plus vouloir sentir. Les souffrances vous sont envoyées de Dieu et ce n’est" ” pas les accepter comme de Sa main si on se persuade qu'on ne souffre pas.
fisy

firs’


" Read before breakfast Rom.8, that beautiful chapter which begins with ” no condemnation and ends with no separation. Welk een troost ligt daarin " opgesloten!"

"Frits van Lennep (haar tante's stiefzoon) komt met de eerste trein " en leest ons voor in de Bijbel; men kan wel merken dat hy veel naar de " Mennistenkerk gaat, daar hy net de stem heeft der Mennisten dominé’s.

's Middags lieve brief van Mama gevondeh. Dear Mother! how kind of you to " write although you are coming to fetch me. But I was sure you would do it " and I had already been astonished that you had not done so earlier."

"Donderdag 21 Juni. Mevr. Munter laat weten dat zy wil komen dejeuneren/ Terreur panique! Anna V. komt voorby en wy roepen om hulp. Met veel moeite geeft Tante ons verlof om met haar mee te gaan. Na het déjeuner gaat Ca- teau by de Schassen en vertelt zy ay dat Mr Schas myn gezicht zo pleizie- rig vond. This amused me en ik dacht terstond dat het goed was dat Mau- rits het niet hoorde, daar hy waarlijk zou denken dat Mr Schas gelijk heeff. Ma tante Craeyvanger et moi nous philosophons sur Mr Pauw et sommes d’accord sur ce point qu’il est très gai, très sociable, mais qu’il ne fait
ft

H

»1

n

ft

:

if

ft

ft

ft

ft

ft

ft

w}
:

ft

tt

»•

tt

it

it

tt


pas l’effet d'être excessivement amoureux. J'ai rêvé toute la nuit de Mau-

sje, que je le revoyais et qu'il était si content de me revoir, et ce ma

tin je me suis réveillée en sursaut de plaisir que ce rêve s'accomplira après demain."

"Vrijdag 22 Juni. Myn koffer gepakt en te 11 uur per trein verzonden. Maman arrive avec Djé, Marie et Thumm. De Voomberghs eten by ons. Anna iâe n'est pas tranquille avant qu’elle m’ait établie à côté d’elle à table.

Je ne conçois pas ce que cela lui fait, puisqu'elle a Mr Pauw de l'autre côté. 's Avonds gewandeld met Anna V. en veel gesproken over teksten, de schoonheid van de Bijbel, de nietigheid der aardse zaken. Wy reden te 8^- naar S.enB. terug. Zy zyn allen zo uiterst vriendelijk en z6 naar dat ik vertrek, dat ik er geheel beschaamd over ben, daar ik gevoel hoe weinig ik die affectie verdien. Anna zegt my dat Mr Pauw het ook zo jajnmer vindt dat ik wegga omdat hy my zo gaarne hoort spelen, en inderdaad zeide hy my een ogenblik later hetzelfde. Tante V. vraagt my te logeren en Cateau is ook zo touchant. Mon Dieu! qu'ai-je fait pour recevoir tant de faveurs! Mon coeur était tout gros de reconnaissance et je Te prie d’empêcher que je devienne trop vaniteuse, mais au contraire de me rendre aussi humble et modeste que possible. Sans Ton secours je serai bien vite entièrement gâtée."

Eer ik van Anna Voombergh afscheid neem moet ik nog vertellen dat zy het zo naar vond dat Lore en ik niet konden trouwen;omdat wy geen geld hadden en het betreurde dat zy^ zelve zo rijk zijnde, ons niet van haar fortuin een gedeelte mocht overdoen. Haar moeder en de andere tantes vonden het ook zo naar dat wy zo lang moesten wachten en ik zal later de gelegenheid hebben om te vertellen dat zowel Tante Craeyvanger als Tante Antje ons helpen wilden. Fr. Thumm zeide aan Lore dat zy niet begreep waarom haar moeder niet een van haar schilderijen verkocht om ons te laten trouwen en Anna van Loon wilde onê de helft van haar fortuin afstaan. De wens van Juffr Thumm was natuurlijk dwaas, even dwaas als haar raad aan Lore in 1853 om met Öer- rit Corver te trouwen, met de woorden:"Prend donc Gérard!", alsof Lore zin in Gérard had, maar het aanbod van Anna tekent haar. Ik haal een en ander aan ten bewijze dat allen met ons te doen hadden en ik weet dat Lore’s tantes, die haar moeder voor nog veel rijker hielden dan zy was, het deze kwalijk namen dat zy ons niet liet trouwen en vooral dat zy ons zo onbarmhartig behandelde. Ten aanzien van het laatste ben ik het gehfeel met ze eens, maar wat het trouwen betreft zo kon Tante ons bezwaarlijk ^oven haar andere kinderen bevoordelen."Maandag 25 Juni. Tante Voombergh, Anna en Mr Pauw brengende dag op " S.en B. door. Willem en ik maken ’s avonds muziek totdat ik er geheel uit- " geput van raak; Henriette bicker schrijft mÿ,dat zy my by Hebr Munter wil " mee hebben, ’t Is al te horrible. Brief aan Tante Antje en eerst om 2 uur " naar bed.

"Dinsdag 26 J. Te 7 uur op en naar Amsterdam. De eerste die ik in de " stad zie is Maurits. By Louky, by wie ik blijf logeren. Mama, Anna en Tane " naar Leiduin. Surprise van M. aan tafel te vinden, aet hem *s avonds in " de ttin gewandeld en zonder hem de avond by Djé geëindigd. Maman feignit " d’être fâchée, mais cela ne lui réussit pas du tout; ik zag wel dat zy " het goed vond. Ik ga toch naar Mevr.Munter, daar ik die arme Henriette B.

" niet alleen kan laten gaan. Cela serait trop égoi’ste. Cette journée-ci " était très agréable."

"Woensd.27 J. Zo nicely geslapen, louky heeft het my ook zo comfortably "^geschikt. Om 10g- naar huis om myn sachet voor Tante Craeyvanger in te pak- " ken. Met Willy B. gedejeuneerd evenals gisteren. Louky a fait préparer " un festin parce que je dine tard. Mausje voorby zien gaan en te 3|- naar " S.en B. teruggereden."

"Donderdag 28 Juni. Mama wil naar Parijs gaan met Willem, Anna en Agnes.

" Cette bonne Anne se lamente toute la journée de ce que je ne les accompagné " pas et veut me céder sa place, ou tout du moins tirer au sort. Chère fille^

*' j’aimerais être aussi dévouée qu’elle, mais beaucoup s’en faut, témoin la " conversation que j’eus avec Thumm. Je lui dis que je ne comprenais pas com- " ment Djé pouvait trouver amusant de voyager toutes les semaines hin und wie- " der, et qu’une fois mariée je n'avais pas l’intention de favoriser S.enB.

" tous les huit jours d’une visite. Sur quoi elle me gronda vertement, et me " démontra mon affreux égoi'sme, me faisant comprendre que ce serait tout le " plaisir de Maman de nous voir arriver le Samedi, que je ne vivais pas seu- " lement pour mon plaisir, mais que mon premier soin devait consister à ren- " dre la vie à cette ôhère mère aussi douce et aussi agréable que possible.

" Thumm a mille fois raison et je regrette extrêmement d’avoir été aussi " égoïste."

Hierby tekende ik aan:"Ik dacht dat Thumm wijzer was en Henriette's gedrag evenals jy afkeurde." Lore vond namelijk dat Henriette Insinger verkeerd deed van elke week van Zaterdag tot Maandag op S.en B. te komen logeren _zonder_mn, en deze in Amsterdam alleen te laten, met dit gevolg dat hy dan naar de Sociëteit liep. Lore heeft dit nooit gedaan, maar natuurlijk wel met de kinderen veel en lang op S.en B. gelogeerd, terwijl ik in Amsterdam bleef, maar dit was ten eerste ter wille van de gezondheid der kinderen en ten tweede een zuinigheidsmaatregel, endaarby kwam dat ik het verbazend druk had. Lore bedoelde natuurlijk dat zy geen plan had om elke week zonder my naar buiten te gaan en Thumm had groot ongelijk met te zeggen dat Lore's eerste zorg moest zyn om haar moeder het leven aangenaam te maken. De eerste zorg der vrouw is om haar man het leven te veraangenamen, en dit heeft Lore gedaan.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   30

  • le
  • eijne
  • w}
  • 6

  • Dovnload 3.64 Mb.