Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina2/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

r" Le froid ne faisant qu'empirer, je pense que tes souffrances et àsâ:

" celles de ses pauvres petits marmots augmentent aussi de minute en minu- " te; j'espère que tu ne tomberas pas malade là bas, soigne toi bien et " péMe que tu dois te conserver pour ton mari et tes enfants, (ceux quer tu " auras un jour).Demain nous aurons un prêche de Vader (Boucher) le matin;

Willem Henri et Louky fefusent net de s’y rendre, mais nous autres petite " ageaux suivent docilement les grelots des grandes brebis. Il a annoncé f' sa visite par dépêche officielle pour l'après-midi après le déjeuner;

" (juge de son abnégation). Il refuse maintenant het voer dat by ons toch " nooit zo slecht voor hem geweest is. Anna est pleine d'agiÿation et d*in_ " quiétude hoe het zal aflopen et Tane pleurniche un peu en dedans d'elle- " même. Pour moi cela ne me fait rien, car je compte bien certainement ne " pas y assister.

"Dimanche. C'est presque agréable de vous savoir malade et au lit,

" parce qu'alors vous êtes du moins un peu plus au chaud. Quelle neige!

" Pauvre fille! Ton époux n'était pas à l'église ce matin. Adieu! je pen- " se unaufhörlich à toi. Marie.

De brief van Agnes bevat onder meer het volgende:

" Ma chère Veuve. Marie me dit qu’elle t’écrit et j’ai envie d’ajouter un " petit mot à sa lettre pour te témoigner d'abord toute ma commisérante " sympathie pour le froid qu'il fait et dont je sais combiß-m tu dois " souffrir. Je sais ce que c'est cette maison waar het nooit dooit, que ce " petit réduit où l'on couche suspendu dans l'espace dans des draps tou- " jours humides, et où votre haleine se congèle presqu'avant de s'être " mêlée à 1'atmosphère. I feel it all and I pity you from my heart om het " z6 te treffen. Te voilà donc devenue diaconesse d'un hôpital, pourvu " que le mal ne te gagne pas, car d'être seulement indisposé dans ce pe- " tit cabinet ce serait downright impossibility et j’espère que tu n'y " songes pas. Je pense que Marie te parle du deuil répandu sur Amsterdam " par ton absence, de l'inquiétude qui remplit les coeurs par la pensée " que tu pourrais prendre froid, et beaucoup d'autres choses, qui te ren- " dront insupportablement veine et pédante et que pour cette raison je ne " veux pas répéter. J'ai vu ce pauvre petit malheureux veuf l'autre joui?

" chez da Costa, mais il m'a fait l'honneur de me parler, seulement notre " regard s'est quelquefois rencontré en entendant a very good and witty " thing, et alors lui souriait et moi je me cachais la figure dans mon mou- " choir et je toussais pour ne pas trop éclater. Hier au soir j'ai été " chez Henri pour donner à Loucky une leçon d'hombre. Elle était bien gen- " tille et docile et se donnait toute la peine pour apprendre, mais je ne " crois pas qu'elle réussira jamais à en savoir jfien long, car elle avait " l'air de n'y rien comprendre." (Loucky heeft het by die les gelaten en speelde nooit. Esprit de jeu had zy evenmin als esprit van iets anders/)

"J'ai si froid aux mains que je ne puis plus écrire et je crois que la

" neige et le gel ont bouché tous les pores de mon cerveau et intercep- " tent les courants d'esprit qui s'y trouvent ordinairement. You must not " marry too soon dearest, for I would miss you so sadly and you know how " bitterly I feel solitude weighing on my heart. But as I think it is my " fate on earth and must become the blessed trial of my life, I had better " accustom myself to the thought. Adieu ma chérie, que Dieu te garde et " te bénisse et puisse ton lot échoir dans des lieux agréables. Je le de- " mande souvent pour toi, car j'ai plus de foi en ton bonheur qu'en l'es- " poir pour le mien. Je ne te prie aussi pas de le demander pour moi car " je n'ai besoin que d'unnouveau coeur, et alors ni la vie ni l'éternité

" ne pourront me refuser l'amour de mon Dieu, whiEh is ail sufficient.

" Ta toujours dévouée Ag."

Arme Agnes! Welk een melankoliek eind van de brief! Maar het nieuve hart heeft zy ontvangen, ook al was haar huwelijk niet gelukkig en al is zy van haar kinderen beroofd en thans als weduwe alleen overgebleven.

Ik vervolg nu veer Lore's journaal:"Dinsdag 23 Jan. Louise blijft in bed en ik blijf met de kinderen " beneden. Brief van Louky met een briefje van M. His lines did me so " much good for I so much wanted some kind words in the cold and durinp- al£ " theseoccupations.”

Waarom zond zy my geen enkel woordje terug? Eerst 14 dagen later vond zy dit nodig. Ik schreef haar o.a.:Je me porte ê merveille, zie er natuurlijk heel slecht uit, maar alleen van verdriet dat je zo ver weg bent.

" J'apprends que tu souffres tant du froid. Pauvre chère, quelle triste " saison! word toch niet ziek want dan word ik het ook. Blijf niet te lang "Weg, want je moet allernoodzakelijkst de piano by Hendrik komen bespelen " omdat die anders in deze kou geheel ontstemd raakt, en het zou toch al " te jammer zyn als je het liefste wat je op de wereld bezit in zo'n de- " plorabele toestand terugvondt. Wat zal je er slecht uitzien als je weer " hier komt uit droefheid dat je in zo lang niet hebt kunnen spelen, e--n " je eerste werk zal wel zyn ting ting ting, en dan ik, niet'.waar? Je " voudrais pouvoir t’envoyer mon délicieux chambercloak qui te tiendrait " bien au chaud

Lore vervolgt:"Miss Browne krijgt weer de koorts en begint te ijlen.

" Wy blijven by beurten de gehelf avond by haar. Ik besluit de nacht by " haar door te brengen en myn matras wordt daarom voor haar bed op de " grond gelegd. Louise verlaat ons te 11-J- en ik blijf aan Loucky schrijven^

" werken en lezen tot 2-jg-, ga toen liggen maar slaap niet voor 3f in, tel- " kens moetende opstaan om de arme Misje te helpen. Zy ijlde niet meer,

" but she was so thirsty, so hot and so tired without being able to sleep.

" Om 5 uur sliep ik weer in tot 6, maar toen was het uit met de slaap.

" Mis je sliep ook om 5 uur in tot de morgen."

Men kan nagaan wat een nacht dat voor Lore geweest is, voor haar die niet gewend was te waken en veel slaap nodig had. Ik was bly toen ik het pas later hoorde, daar het myn ongerustheid zou vermeerden^hebben.

"Woensd.24 Jan. Louise is wat beter, maar niemand is nog geheel wel;

" de kinderen zyn zeer vermoeiend, ik heb erge hoofdpyn, frissons en vol- " strekt geen honger. Miss B.krijgt voor den eten weer koorts maar eet tocX " iets. She is very nice and a little excited. Ik kan haast niet eten en " heb hoofdpyn; wy gaan bovwn zitten theedrinken; onenigheid omtrent de " schikking. Elout is tyranniek dans le sens le plus étendu et Louise un " peu de mauvaise humeur. Ik hoop dat myn hussy nooit zo zal wezen,want " dat is affreux."

Het was toen dat Elout de scène maakte omteent de theestoof. Deze stond gelijk vanzelf spreekt, aan Louise’s rechterzyde, want wie, die niet links is, licht ooit de theeketel met zyn linkerhand op? Elout komt binnen en zegt aan Louise:"Zet de theestoof aan je andere zyde!" L. antwoordt dat dit niet gaat en de theestoof altyd rechts staat. Daarop herhaalt hy met verheffing van ste^f'Zet hem links! en toen zy het niet deed neemt hy in hevige drift het meubel op en kwakt het aan L’s linkerzyde neer. Zo'n ruffian was dat kleine mannetje! Niet te verwonderen was het dat Lore door de grond zonk en het affreux vond.

"Ik ga naar Miss B. die alweer ijlt. Zy is benauwd and very sick,

" ziet katten, zit in de trein enz. De meid zal by haar waken."

"Donderd 25 Jan. Van ochtend word ik wakker gemaakt door Louise, die " met een kopje thee voor myn bed stond. Elout had Mina verboden my wakker te maken. They are both only too kind with me and 1 was quite ashamed of " their goodnees. vóór 12 de kinderen geleerd, na de middag Jet en Lou " beurt om beurt piano geleerd. Anna wordt bleek aan tafel en ik breng " haar naar bed, waarna ik Maurits uitkleed en by Miss B.ga zitten, die " te 8 uur weer begint te ijlen. Dr van Bylandt komt vj$i zy driemaal vraagt~ " om haar haar af te snyden. Ik blijf de ganse avond by haar.

" Vrydag 26 Jan. De kinderen geleerd. Willem was zoet, Lou ongehoorzaam,

" zodat ik haar achter (je deur zette. Om 12 uur naar de Forstners. Myn-

" heer geeft my zyn portret," (hetwelk Lore in haar, later in onze slaap

kamer ophing, naast ons bed, zodat zy het steeds kon aanzien.)," which " made me most happy. Na *t eten met de kinderen gestoeid, daarna by Misje, " Zy bleef tamelijk kalm tot 10 uur, toen begon zy weer wat te ylen en " lacht zonder ophouden. Ik bleef tót 1 uur by haar zitten en legde my " toen op de grond voor haar bed, doch moest 5 a 6 keer opstaan, ook om " Lou te helpen die ziek werd. Tegen de ochtend sliep Misje goed." .

Ik was Donderdag 25 Jan over het Y, dat geheel didht lag, naar het Tolhuis gewandeld om een rijtuig te bestellen voor Maandag, ten einde daar mede naar Hoorn te rijden, maar gelukkig sprong dit af, want in die koude zou het geen zalm geweest zyn./Çï*

In de nacht van Donderdag op Vrijdag droomde ik dat Lore kwam zeggen dat zy nog wel 5 à 6 weken weg zou blijven en werd ik bedroefd en met een onbeschrijflijk verlangen naar haar of op zyn minst naar een brief van haar wakker, maar ik kreeg niets. Vrijdag avond sprak ik Anna van Loon by da Costa, maar zy had sinds Woensdag geen tijding en zy zeide my dat Louise zo genoot van Lore te hebben. By het herlezen van Lore's journaal frappeert het my weer dat er nooit in staat dat Louise zich met de kinderen bemoeide of hun les gaf of by Miss Browne zat of waakte. Dit gebeurde dan ook eenvoudig niet en Louise vond het al te gemakkelijk om Lore als gouvernante, pleegzuster en meid te gebruiken.

" Zaterdag 27 Jan.De oudste drie geleerd. Ik weet niet wat Anna uitge- " voerd heeft, maar ik weet wel dat ik haar niet heb gezien, ’s Middags me^" " Jet en Willem gewandeld. Ik was blij van wwer eens in de lucht te zyn.

" ’sAvonds by Mislje die te 8 uur weer begint te ijlen maar te 9 uur gaat " slapen. Ik blijf weer by haar ’s nachts maar behoefde slechts 2 à 3 keer " op te staan en sliep overigens goed. "

"Zondag 28 Jan. Met Louise naar Boucher.De preek was rather fine, maa7 " ik kan geen complete abstractie maken van hem die preekt. Dit hinderde " my zeer. Au diner nous jeûnâmes, il n’y avait rien à manger et Elout et " moi nous nous promîmes de manger plusieurs beurrées au thé afin d’appai- " ser notre faim. Il me dit que je devais veni^r loger chez lui souvent " avant mon mariage afin de m’accoutumer à de simples repas. Mais je n’ai " pas besoin de m’y accoutumer; je les aime, seulement j’aime qu’il y ait " assez et je déteste les diners où l’on doit faire des compliments sans " fin pour prendre une pomme de terre. Non, cela ne me ferait rien de ne " pas avoir de seconds services ou des douceurs, mais je tiendrais à ce " que nous eussions toujours des pommes de terre, des légumes et de la " viande autant qu’il nous plairait. Abondance dans la plus grande simpli- " cité, voilà ce que j’aime."

Dit was nu minder aan Elout te wijten dan aan Louise die zorgen moest dat er genoeg eten was, maar Elout had ook schuld daar hy zyn vrouw negerde als er iets meer was dan hy verlangde. Ik heb reeds gezegd dat hy verbood vlees te eten als er vis v;as, en Henriette Insinger vertelde my dat zy er eens logerende, had bygewoond dat Elout aan het diner boos werd omdat er iets extras op tafel kwam, hetgeen Henriette zó zenuwac^tig maakte dat zy in tranen uitbarstte en naar haar kamer vluchtte. Later weer beneden komende, vond zy de beide echtelieden samen also^- er niets gebeurd was, "Maar," voegde Henriette er by,"Louise was ook onmogelijk!" Intussen moet het aangenaam voor Louise geweest zyn te zien hoe charmant haar zusters haar man vonden/ Het curieuste is dat Elout in de grond der zaak een lekkerbek was. Eerst na de dood der ouders, toen Louise, Willem, Anna en Adèle het rijk alleen hadden, heerste er comfort en toen ik er in Nov.1899 logeerde had ik het er perfect, want de dochter Louise was een goede huishoudster.

Die Zondag 28 Jan kerkte ik by Jamieson en ging ik daarna dejeuneren by Tante van Loon, die my zeide dat Lore nog lang in den Haag zou blijven. Mits zy met al die vermoeienissen maar niet ook ziek worde ! ’sMiddags wandelde ik met Seiffert en sprak; ik met hem over bekering en wedergeboorte maar hy begreep er niets van en vond my te devoot.

Uit een brief van Maria van 28 Jan;

"Je veux vite ajouter un petit billet à la lettre de Maman, chère déli- " cieuse Veuve, pour te remercier bien sincèrement de ta bonne longue épi- " tre, qui me fit pleurer de joie et pour te raconter tout ce que je sais " sur ton époux éploré. Comme je te plains, ange que tu es, du triste " temps que tu passes là à faire la diaconesse, mais je comprends que tu " te sens utile et si indispensable que tu te consoles and that you take " your heavy task lightly. Soigne-toi bien car que ferait-en si tu devenais aussi malade; on devrait t’envoyer au Gasthuis, et cela n’est pas tout voow " een fatsoenlijk mens. J’ai été ce matin à l’église où se trouvait aussi " ton huss; i£ revint avec Agnes et moi et depuis le pont du Doelenstraat " avec moi seule; Je lui raconiài tout ce que je pouvais imaginer sur toi " et le pauvre chou avait l’air d’avMr un terrible heimweh après toi; il " n’a pas très bonne mine et fait de nouveau croître un peu de barbe,zeker " voor de kou. Il vint déjeuner chez nous jusqu’à 2 heures et il nous ra- " conta toutes les cruautés que Mr.van Wowlderen exerçait sur ses garçons et sur lui-même d'une manière drôle, intéressante et gentille. Il me deman- " da de lui faire lire tes lettres, mais je dus naturellement refuser,

" puisqu’elles sont pleines de lui sous la dénomination de "mari", dus " dat was minder geschikt voor zyn ogen; je lui proposai de lui en lire" quelques passages, maar daar bedankte hy voor. J'ai appris par Louky " qu'il t'a écrit, ik heb het niemand verteld; maar daar was ik ook rçel " zeker van dat hy het niet zo lang zonder een weinigje interesse zou uit- " houden. Est-ce que sa lettre n'exige pas nécessairement une réponse dé- " taillée? En partant il serra, la main de sa future mère et lui demanda " de te faire ses compliments, à ce quoi Maman répondit très aimablement " qu'elle le ferait. On fut en général très aimable avec lui et il avait " l'air de l'apprécier, mais mélancolique il était au fond extrêmement,
81

7


" c'est ce qu'on pouvait lire sur sa figure, qui n'était pas exactement " couleur de rose. Il me dit avoir t^op à faire pour aller à patins, c'est A " pourquoi il les donna à son frère Willem. Ik vrees dat hy weer al te
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

  • /Çï*

  • Dovnload 3.64 Mb.