Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The advantages of a diary are great

Dovnload 3.64 Mb.

The advantages of a diary are greatPagina20/30
Datum25.10.2017
Grootte3.64 Mb.

Dovnload 3.64 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
"Hier nous eûmes une journée délicieuse à Versailles. Après avoir " d'abord assisté à la conférence pour la France hier matin, où nou enten- " dîmes Mr uuillaume Monod et naptiste Noè'1, nous partîmes pour Versailles. " Nous passâmes tous les tunnels, que je ne trouvais pas du tout effrayant" j’en ai compté huit. Je ne me suis jamais enjoyed autant qu’au petit " Trianon. Och! wat is dat lief ! J’étais je crois la seule à l’admirer,

Louise étant trop fatiguée et Elout préférant je crois Soeterwoude.

" Nu, daar zullen we nog over praten. Je suis de l'avis de Théodore, qui " dit que quand cet hiver vous parlerez de Paris ce sera si agréable pour " moi om te kunnen meedoen. Ce matin nous montâmes sur l’Arc de Triomphe,

" puis nous allâmes aux Invalides et virent le tombeau de Napoléon dat %

" al te mooi is. De Luxembourg vond ik niet zo schrikkelijk mooi.

"Om half twee vonden wy thuis Mr de Mimon by Elout, je weet wel de " gewezen lover van Henriette van Eeghen, die ons in zyn rijtuig naar de " Louvre bracht. Ce qui m’a le plus charmé c’est la vierge de Murillo.

" Mr Robert Boreel heeft ons verzocht om morgen de dag by hem te komen " doorbrengen à son château Isson dans Seine et Oise, mais nous avons dû " refuser ê cause du peu de temps. Mr de Mimon nous a aussi invités â ve- " nir à la campagne chez lui, mais naturellement même refus. J'aurais trou_ " vé ces journées â la campagne bien agréables, car considering comme j’ai " joui de Versailles plus que de Paris je comprends combien c'aurait été " agréable. Je n’aimerais pas habiter Paris pour tout l’or du Pérou,"
jz
w


(dit ben ik met Maria geheel eens! )..." ce bruit, cet éclat, ces foules " me lassent à la longue."

(Dit hinderde my minder, maar ik vind de Fransen onmogelijk, licht* zinnig, wuft, allergemeenst profaan en grenzeloos onkundig en hun allersmakelijkste taal niet waard.) Maria vervolgt: "Je trouve par trop déli- " cieux de l’avoir vu et de comprendre maintenant ce quec’est que Paris,

" mais je trouve tout aussi délicieux de ne pas y rester toujours. Louise " et Elout sont charmants pour moi en ik ben op een heel pleizierige fami- " liare voet met hën; Elout is zéveel pleizieriger hier zonder kinderen,

il n'est que rarement tyrannique et aux petits soins avec sa femme,de " sorte que Louise et moi nous le louons eenparig !" (Hoe heerlijk voor Louise om dat eens voor één keer in haar leven te kunnen doen! )

Je crois qu’elle aussi est étonnée de le voir si aimable et agréable." (Welk een lot om aan een man geketend te zyn wiens amabiliteit zé zeldzaam was !) "Le petit Everard a l'air parfaitement consolé et jouit " peut-être de ne pas avoir besoin de se fatiguer à sharpen his wits pour " arriver â la hauteiir de Mi entje." (Everard van Weede ontwikkelde zich

later enorm en heeft in Utrecht meer gewerkt en tot stand gebracht dan duizend anderen. Mina Hooft leeft nog,J

Uit deze brief van Maria blijkt dat zy evenals haar zusters aan en- /ZYr jouementen leed en aan de gekke passie voor de Evans meedeed, 't Is my

altijd vreemd voorgekomen dat de van Loons, die nogal hoog en refined warren, inzonderheid Henriette en Agnes, haar dévolu altijd gooiden op lieden uit een gehfcel andere sfeer, als Parmly,Hamilton, Evans, Boucher om niet van Seiffert te spreken, die de héros was van Lore en Maria.

Uit Maria's brief blijkt tevens wat een kwast Elout was, die zich zyn familienaam schaamde omdat er1geen van voorstond, en zich dus als van Soe- terwoude had ingeschreven. Toen hy het volgend jaar met Lore te Driburg was, stond hy op de Fremdenliste als le Jonkheer van Soeterwoude. Wy noemden hem Zoethout ofschoon hy alles behalve een zoete smaak had. Een paar jaar voor zyndood wees hy my de fotographie welke hy had laten maken van een graftombe zyner overgrootouders, en zeide hy my met een vergenoegde lach:"Nogal ordentelijk niet waar ?".. 0 vanitas vanitatis ï

Na Lore's terugkeer uit Parijs vatte zy haar goede gewoonte van een journaal te schrijven niet weder op voor de 22ste October, toen ik bemerkte dat zy het had verzuimd en haar dringend vroeg om er mee voort te gaan. Ik moet my dus ten opzichte van hetgeen tot die datum gebeurd is behelpen met mpn onbeduidende agenda en een paar brieven. Ik krtfeg 3 Sept een lange brief van Lore, waar ik het een en ander uit overheem. :
/2 v4

/z V7


"Mon cher M. Tu ne sais pas comme ta lettre m’a rendue heureuse;

" elle m'a fait tant de plaisir que je ne sais vraiment pas comment t'en " remercier assez. J'avais une terrible envie d'entendre de tes nouvelles,

" il me semblait que 5 â 6 semaines s’étaient écoulées depuis ton départ " et je crois que le temps ne m'a jsmais paru aussi long que ces 8 ou 10 " derniers jours. I had looked forward to the pleasure of seeing you since ” so long, and all at once it was over again and everything seemed like " a dream. But now, since your letter came I feel quite refreshed and am " so happy and thankful.

" Wil je weten waarmee myn gedachten deze laatste tijd bezig geweest " zyn? Met *s Heren komst. And it is such a pleasant thought to dwell upon.
" Maar ik had nooit begrepen dat volgens Zach.14 Jeruzalem nog eenmaal " moest belegerd worden. Of zou dit geestelijk verstaan moeten worden " en de Gemeente verbeelden? Ik geloof het niet omdat de profeet zo uit- " voerig spreekt van Israël, van Levi, van Davids huis en van de 01ijfberg/ " dat ik het niet dan letterlijk kan opvatten. Hoe heerlijk zal het zyn " voor hen die dichtby de Olijfberg wonen om de Heer te zien komen, om " opgenomen te worden Hem tegemoet zonder de bitterheid des doods te sma- " ken. Mits Hy ons wakende vinde. Maar over dat alles zullen wy nog nader " spreken.

n Ikheb deze laatste twee weken enige teksten voor je uitgelegd, enige " brieven geschreven, da Costa’s brochure gelezen, veel met de kinderen " gewandeld, een kindermutsje voor Louky’s aanstaande baby gewerkt en da- " gelijks ijz uur piano gespeeld, en ofschoon ik zó lang ben weg geweest " zyn myn vingers niet stijf geworden en ben ik niet achteruit gegaan.

" Ook heb ik tweemaal confituren ingemaakt. Ik denk dikwijls dat ik wat " meer moest werken, maar wanneer ik dit doe gevoel ik my zo moe en geScca- " bleerd.

"Hoeveel Evans berekend heeft weet ik niet, want hy heeft de som in " eens opgegeven, maar wel weet ik dat hy verschrikkelijk duur is, min- *’ stens 20 a 30 frs. per tand die hy maar even aanraakt.Ik ben blij dat je " niet op het bal te Zandvoort geweest bent, je ne sais pas pourquoi, mais " je n’aurais pas trouvé l'idée agréable de t'y savoir. Ie bal me fait " penser a Jean Six qui avait 1'air trés heureux et eela faisait du bien " a voir qu’il se permettait de sentir. Ge bon Pierre me fait pitié et " j’aimerais for his saké que 1’affaire réussit. Heel veel hoop heb ik " echter niet. De Huydecopers zyn zo aardig, Louise heeft my de historie " van Sophie verteld en iviarie die van Louise, maar nooit spreken zy over " haar eigen confidences. Me weet echter of zy hem niet neemt; niets " heeft my dikwijls meer verbaasd als huwelijken, en nooit zou het my in " het hoofd gekomen zyn dat Adèle Labouchere Theo van Eijs en dat Anna V.

" Pauw zou aangenomen hebben. On ne peut donc jurer de rien.
" Ik bedank je zeer voor de uitlegging myner teksten. Die van Lazarus " vond ik zeer schoon. Waar heb je de wijsheid vandaan? Heb je by Bengel " veel geput of is zij de vrucht van je eigen gedachten ?
n s'o

nn


" Miss Browne is vrolijk als een vink en zo dikwijls ik haar ontmoet " moet ik met haar dansen, vooral *s avonds na het eten, and then we jump " and dance like mere children au son de 1'orgue.

Op 5 Sept beantwoordde ik Lore’s brief, en gaf ik de redene^op, die my belet hadden Amsterdsm gedurende de cholera epidemie die er heerste te verlaten, ofsvhoon Lore het my zo op het hart gedrukt had. Haar Leiduin kon ik niet terugkeren, omdat Henrick, de enige bewoner, op Zuylestein logeerde, destijds door Rudolf d’Ablaing bewoond, en het Manpad trok my niet aan omdat Grootmama voortdurend standjes had met haar kinderen. Ik schreef voorts dat ik genoot van Lore’s portret te bezitten en vertelde haar welke opinies de mensen erover uitten. "Mama vindt het zeer lief en gelijkend,

" Papa vindt het een heel lief portretje, David vindt het alles behalve f gelijkend van dichtby bezien en redelijk van verre, Cees Hartsen zeide:

" Ja, dat lijkt goed, maar ik houd niet van photographieën, jaeob Plooé ” vindt het charmant, vooral omdat men er uit kan zien dat je zo lief bent, " maar de mooiste opinie vond ik die van Willem. Toen ik het hem wees " bleef hy in
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

  • uuillaume Monod et naptiste
  • %
  • nog,J
  • /z
  • ijz
  • nn
  • "
  • " bleef

  • Dovnload 3.64 Mb.