Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The Human Scale Grootstedelijke problemen

Dovnload 10.01 Kb.

The Human Scale Grootstedelijke problemenDatum14.09.2017
Grootte10.01 Kb.

Dovnload 10.01 Kb.

12-3-2015


Arno Vercoutter

1 LAM


The Human Scale

Grootstedelijke problemen


Figuur : De kathedraal na de aardbeving.

Bron: (Aardbeving Christchurch 2011, 2014)
Christchurch is de hoofdstad van Nieuw-Zeeland. De stad is gelegen op het zuidelijke van de twee eilanden. Op de nacht van 3 op 4 september 2010 werd de stad getroffen door een zware aardbeving van ongeveer 7.3 op de schaal van Richter. Hierbij liep een deel van het historisch centrum schade op. Deze aardbeving is het begin van het einde geworden voor het historisch centrum van de stad. Dit doordat op 22 februari 2011, amper 5,5 maanden na de eerste aardbeving, zich opnieuw een aardbeving voordeed in de stad. Deze keer had de aardbeving een kracht van 6.3 op de schaal van Richter. Ondanks de lichtere kracht van de aardbeving was de schade toch veel groter. Enkele maanden later zorgden naschokken nog steeds voor schade. Meer dan een jaar na de aardbeving werd bekendgemaakt dat de kathedraal van Christchurch moest worden afgebroken omdat ze te zwaar verwoest was. (Aardbeving Christchurch 2011, 2014) http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/christchurch_cathedral_-_2011_earthquake_damage.jpg

Na de aardbeving werd besloten om de ganse binnenstad neer te halen en helemaal terug opnieuw te bouwen. Dit idee kwam er deels omdat op deze manier kon worden geanticipeerd op het feit dat de stad overbevolkt zou worden, zoals in vele andere grootsteden gebeurd is. De nieuwe stad zou veel minder hoog gebouwd worden en ook veel groener moeten worden. Ook de verkeersdrukte moet aangepast worden, hiervoor wordt vooral gekeken naar het model van Jan Gehl in Kopenhagen. Daar werden ganse straten autovrij gemaakt en werden wandelen en fietsen in de binnenstad de enige mogelijke verplaatsingsmiddelen. Voor de heropbouw van de stad werd David Sim opgeroepen, hij werkt als architect bij Gehl Architects. (Dalsgaard, 2012)

Natuurlijk kon de stad niet heropgebouwd worden zonder eerst alle andere voorzieningen te herstellen. Bruggen waren ingestort, de elektriciteit werkte niet meer, grote delen van de stad zaten zonder water… (Anderson, 2014)

Om de stad te heropbouwen werd één enkele organisatie opgericht: Cera (Canterbury Earthquake Recovery Authority). Deze is alleen verantwoordelijk om de stad volledig opnieuw op te bouwen. Er werd gekozen voor 1 organisatie omdat in het verleden bij rampen in grote steden gebleken is dat dit het beste werkt. De totale kostprijs van de heropbouw wordt geschat op zo’n 40 biljoen plaatselijke dollar. (Anderson, 2014)
Figuur : De 'rode zone' nabij de rivier.

Bron: (Can natives species make a comeback in christchurch’s urban woodlands?, 2013)
Als gevolg van de aardbeving waren zo’n 180.000 woningen onbewoonbaar verklaard wegens te grote schade. Zelfs jaren na de feiten worden nog steeds woningen onbewoonbaar verklaard terwijl de mensen er alweer in woonden. Dit stuitte natuurlijk op hevig protest. Op 2 jaar tijd verliet ongeveer 2% van de bevolking Christchurch. Evan Smith, wiens woning zelf in de rode zone ligt, probeert zoveel mogelijk ideeën op de brengen om het leven in de verwoeste stad te verbeteren. Zo heeft hij een plan om in de stad verschillende kleinere dorpen te maken waar alle noodzakelijke dingen aanwezig zijn. Zo zijn auto’s niet meteen nodig en heeft iedereen alles wat hij nodig heeft binnen een korte afstand van zijn woonplaats. Een ander plan waar Smith mee bezig is is het nuttig maken van de rode zones. Zo wil hij proberen het uitgestrekte gebied langs de rivier ‘Avon’ om te bouwen in een recreatieve zone. Dit zou de mensen al heel wat meer hoop geven dan zoals het er nu bij ligt. (Anderson, 2014) http://www.lincolnecology.org.nz/wp-content/uploads/2013/10/red-zoned-map.jpg

Ook voor de heropbouw van de stad stuit Cera op protest. Mensen vinden dat het te lang duurt en willen ‘hun’ stad terug, het liefst zoals hij was. Het is zoals David Sim zegt, de stad heeft een grote emotionele waarde. (Dalsgaard, 2012)

Persoonlijk vind ik het wel een goed idee om na de aardbeving alles plat te gooien en opnieuw op te bouwen volgens een goed plan. Er is al vaak gebleken dat steden de overbevolking niet aankunnen, en op deze manier wordt een stad hieraan aangepast. Eigenlijk is de aardbeving een geluk bij een ongeluk, anders zou de stad de komende jaren hetzelfde probleem hebben als vele andere steden. Ik kan wel begrijpen dat de bevolking vindt dat de oude stad moet worden heropgebouwd omwille van emotionele waarden. Daarom zou ik ervoor opteren om de stad te bouwen in een moderne vorm met hier en daar nog een verwijzing naar hoe het vroeger was.

Bibliografie

Aardbeving Christchurch 2011 (2014) Geraadpleegd op 11 maart 2015 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardbeving_Christchurch_2011

Anderson, C. (2014). Christchurch: after the earthquake, a city rebuilt in whose image? Geraadpleegd op 11 maart 2015 via http://www.theguardian.com/cities/2014/jan/27/christchurch-after-earthquake-rebuild-image-new-zealand

Can natives species make a comeback in christchurch’s urban woodlands? (2013). Geraadpleegd op 11 maart 2015 via http://ecolincnz.lincolnecology.org.nz/?p=39

Dalsgaard, A. (2012). The Human Scale. Geraadpleegd op 26 februari 2015.

SCIRT (2015). Geraadpleegd op 11 maart 2015 via http://strongerchristchurch.govt.nz/The Human Scale (2012). Geraadpleegd op 11 maart 2015 via http://thehumanscale.dk/

  • Bibliografie

  • Dovnload 10.01 Kb.