Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


The Secret Het Geheim

Dovnload 27.17 Kb.

The Secret Het GeheimDatum01.08.2017
Grootte27.17 Kb.

Dovnload 27.17 Kb.

The Secret - Het Geheim

Dave Hunt, juli 2007, http://www.thebereancall.org/node/5571

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, links en voetnoten door M.V.


Omschrijving (www.shopbusters.nl/):

“Er bestaat een eeuwenoud Geheim: The Secret. Het werd gezocht, gevonden en weer verloren, het is gestolen en voor veel geld doorverkocht. Tot nu toe was kennis van dit Geheim voorbehouden aan een kleine kring van ingewijden. Plato, Galileo en Einstein kenden The Secret, net als de succesvolste uitvinders, denkers en ondernemers in de geschiedenis. Dat juist zij de wereld konden veranderen is geen toeval....”

Primeur voor Vlaanderen!” Op http://thesecretseminars.be/:

“Inge Rock over The Secret op Koppen. Kijk dinsdag 16 oktober om 21.10 uur naar TV1 [VRT].

Heb jij reeds kennis gemaakt met The Secret? Het geheim dat als een lopend vuurtje de wereld rond gaat. Breng de wet van aantrekking tot leven in je eigen leven! Van theorie naar de praktijk! Leer de inzichten toepassen door middel van de officiële opleidingen van The Secret in Vlaanderen. Grijp deze unieke kans! Vandaag is de beste dag van de rest van je leven!”


De laatste occulte schande om de verbeelding van het Westen op te wekken wordt genoemd The Secret, of in de Nederlandse uitgave Het Geheim. Het boek met die naam is een top-bestseller en heeft snel meer dan 6 miljoen ex. verkocht in de V.S. en de DVD meer dan 2 miljoen ex. Beide uitgaven bevatten talloze fouten, onjuiste voorstellingen, valse premisses en valse beloften. Wie zal dat een zorg wezen? U, lezer, zou daar bezorgd over moeten zijn. Met de volgende informatie kan u iemand van de hel redden.

De talrijke foute voorstellingen beginnen met de titel zelf. The Secret is helemaal geen geheim, maar gerecycleerd hindoeïsme, sjamanisme, een New Age dwaasheid. Een van de vele grote leugens is haar bewering: “U creëert uw eigen realiteit met uw geest”. Dit was de valse belofte van de slang voor Eva om als God te worden (Genesis 5). Het omarmen van dit bedrog kostte Eva en haar afstammelingen Edens paradijs, en zou de mensheid de toegang tot de hemel beletten, ware het niet dat Jezus Christus stierf voor de zonden van de wereld. In de duizenden jaren sinds Eden werd de belofte van de slang niet eens vervuld in het leven van één persoon.

Foute informatie en valse beweringen volgen elkaar in een duizelingwekkende parade van absurditeiten. Doorheen het boek en de DVD gesprenkeld, is de bewering dat Het Geheim wetenschappelijk bewezen is. Bijvoorbeeld: “Het werd wetenschappelijk bewezen dat een affirmatieve gedachte honderd maal krachtiger is dan een negatieve gedachte”.[1] Wanneer? Waar? Hoe?

Geen enkele wetenschappelijke test mat ooit positieve en negatieve gedachten, noch kan er zo’n test gedaan worden omdat gedachten onstoffelijk zijn en hun “kracht” niet kan gemeten worden. De gedachten staan buiten het domein van stoffelijke wetenschap. Noch is er zoiets als “mentale wetenschap” of een “wetenschap van de geest”. Dat feit is slechts één van de vele redenen waarom psychologie nooit een wetenschap, niet wetenschappelijk kan zijn, ondanks hun bewering.

Het lokaas van het boek The Secret is: “The Secret geeft u alles wat u wilt: geluk, gezondheid en welvaart … U kan alles hebben, doen of zijn wat u wilt … Wij kunnen hebben wat we ook maar verkiezen”.[2] Het gezond verstand zegt daarop: “Bedankt, maar nee, ik hoef het niet”, maar miljoenen worden ingeleid in The Secret en zijn gedreven om dit voor hen te laten werken.

De grootste leugen ervan is dat er geen persoonlijke God is die het universum schiep, Die wetten uitvaardigt die mensen moeten gehoorzamen. Het universum is er altijd geweest, maar toch wordt beweerd dat wij het creëren met onze geesten, middels talloze occulte wetten die er zijn om onze zelfgerichte verlangens te dienen. Een van de meest verleidelijke is “de wet van aantrekkingskracht”: welke gedachte ook (gezondheid, rijkdom, verwoesting, winst, verlies, pijn, vreugde, enz.) die u in gedachten vasthoudt, zal door u aangetrokken worden tot een realiteit in uw leven. Wij zijn allen goden die onze individuele bestemmingen creëren met onze gedachten.

Het boek en de DVD zijn gebaseerd op niets meer dan de verklaringen van een aantal veronderstelde experten op het gebied van succes, motivatie en positief denken. Wie zijn ze? “Een niet-gebon­den transreligieus-progressieve … geestelijke uitblinkers … leraar van spirituele metafysica … Feng Shui meester … Succesvolle zakenleiders … Stichters van de New Thought beweging … een hedendaagse geestelijke boodschapper, en anderen”. Zij behoren zeker niet tot dezelfde klasse als Jezus Christus Die Zijn goddelijkheid bewees door Zijn zondeloos leven en wonderen, en stierf voor onze zonden, en opstond uit de doden. De “experten” geciteerd in The Secret zijn geen mensen in wier handen uw leven kan gelegd worden, laat staan uw eeuwige bestemming.

In het boek en de DVD wordt altijd weer dezelfde aantrekkelijke maar transparante leugen herhaald: “Er is niet één ding dat u niet kunt doen met deze kennis … The Secret kan geven wat u ook maar wilt … Als u het ziet in uw verstand, dan zal u het krijgen in uw hand … U creëert uw leven met uw gedachten … Uw gedachten zijn zaden, en de oogst die u binnenhaalt zal afhangen van de zaden die u plant … uw leven is in uw hand … waar u over denkt zal u ook geschieden … U zal alles aantrekken wat u nodig hebt. Als het geld is dat u nodig hebt dan zal u het aantrekken … Zoals Alladins geest, de wet van aantrekkingskracht zal elk bevel tegemoetkomen … van het moment dat u op de juiste wijze denkt … deze kracht binnenin u is groter dan de wereld … zal uw leven overnemen … voeden … kleden … leiden … beschermen … uw hele bestaan ondersteunen. Als u het toestaat, dan zal u dit zeker gebeuren”

Nu, dit is wat ik zeker weet: alhoewel de historische personen, genoemd in het boek en de DVD, tijdelijk materieel succes en bezittingen verwierven, faalden zij allemaal in dingen die veruit belangrijker zijn, zoals gezondheid, die faalde, en uiteindelijk stierven zij allen. The Secret kon hen niet in leven houden. En de proponenten van The Secret vandaag zullen allen onvermijdelijk hetzelfde lot ondergaan.

In overeenstemming met wat deze zogenaamde meesters van Het Geheim allemaal verklaren, met groot zelfvertrouwen, hadden zij niet mogen aftakelen en sterven. “The Secret kan u alles geven wat u wilt”: zij zouden nog steeds in leven moeten zijn. Niemand van hen heeft ooit de normale levensverwachting overtroffen, maar dat had wel moeten zijn, als The Secret waar was. Het is duidelijk dat The Secret een valse hoop biedt en vele mensen bedriegt met een gewetenloze amorele hoop.

Laten we eens een snelle blik werpen op enkele van deze “meesters van het Geheim”. Ralph Waldo Emerson is een van de meest geprezenen. Hij verklaarde: “The Secret is het antwoord op alles wat geweest is, alles wat is, en alles wat ooit zal zijn”. Maar Emerson leefde in zijn laatste 10 jaren in een staat van aftakeling en financiële nood. Hij stierf op zijn 79-ste. Hij wilde zeker langer, gezonder, gelukkiger leven. Waarom hield hij niet langer zulke gedachten vast, en waarom bracht de wet van aantrekking hem niet alles wat hij nodig had? Om dezelfde redenen dat dit ook niet voor anderen lukt. “The Secret” is een leugen van Satan, “de vader van de leugen” (Joh. 8:44). Het houdt degenen die erin geloven weg van de ware God en de redding die Hij voorziet door Christus’ zoenoffer voor de zonden van de mensheid aan het Kruis.

Wat te zeggen van Prentice Mulford, een andere veronderstelde meester van het Geheim en stichter van de New Thought beweging die gebaseerd is op dezelfde zinsbegoocheling? Hij zei dat er een materieel brein is en een geestelijk brein; een lager “ik” en een hoger “ik”, en dat dit laatste gedachten ontvangt vanuit de “Supreme Power” (Hoogste Macht). Maar die “Power” liet hem in de steek. Het gaf hem de gedachte dat hij een lid wilde zijn van de California State Assembly. Mulford werd genomineerd, maar verloor de verkiezing. Waarom konden zijn gedachten dat niet voor elkaar krijgen? The Secret, en The New Thought, haar spiegelbeeld, werkte niet voor hem, maar een van de “experten” houdt hem op als een voorbeeld in het boek en de DVD. Tenslotte faalde The Secret voor hem helemaal: hij stierf op zijn 57-ste, beslist een korter leven dan hij had gehoopt.

Of wat te zeggen van Wallace Wattles, een ijverig student van Het Geheim en een andere stichter van New Thought? Zijn beroemdste boek was “The Science of Getting Rich” (de wetenschap om rijk te worden) maar hij leefde het grootste deel van zijn leven in armoede. Dit belangrijkste werk van zijn leven werd gepubliceerd in 1910. Hij stierf in 1911 op de leeftijd van 51 jaar. Zou hij niet graag langer geleefd hebben om het succes van zijn boek te zien en om meer te schrijven over de voordelen van “Het Geheim”? Maar hij kon niet één minuut toevoegen aan zijn leven. The Secret werkte niet voor Wattles, een van haar belangrijkste proponenten.

Het boek en de DVD bevatten ook factuele fouten. Gezegd wordt erin dat door het toepassen van Het Geheim, de Babyloniërs “een van de welvarendste rassen in de geschiedenis werden”. Fout, het was door hun militaire macht en kost aan mensenlevens, marteling en slavernij van een menigte slachtoffers. Babylon was een van de wreedste rijken in de geschiedenis. En dat beveelt The Secret aan?! En Babylon viel, en waarom viel het? Faalde Het Geheim voor de Babyloniërs, of faalden zij bij de toepassing ervan? Het bewijsmateriaal is overweldigend: The Secret is een leugen.

Deze zinsbegoocheling dat de realiteit wordt gecreëerd door de geest, heeft al duizenden jaren lang niets dan een valse hoop verschaft aan de mensheid. Het is de standaardleer van Christian Science, de Church of Religious Science, Unity School of Christianity, New Thought, en andere Mind Science culten. Nooit tevoren echter werd het zo attractief verpakt en slim gepromoot voor het grote publiek als in “The Secret”. Wat hierop zal volgen is een massale desillusie.

De snelle verspreiding van dit oude en welgekende, vermeende Geheim, is in grote mate te wijten aan de promotie door Larry King en Oprah Winfrey. Miljoenen van hun fans kochten het boek en de DVD. Op 5 april 2007 besprak Oprah Winfrey The Secret samen met beweerde niet-fysieke entiteiten “gekanaliseerd” door Secret promotor, Esther Hicks. Wij hebben al dikwijls aangetoond dat zogenaamde “communicatie met geesten” van doden, dat voorkomt in scéances (strikt verboden in de Bijbel als demonie Deut. 18:11; Lev. 20:6), nu “channeling” (kanaliseren) wordt genoemd, en dat het reeds lang gepromoot wordt op radio en TV.

Ieder die ook maar een klein beetje gezond verstand heeft zou veel morele en praktische problemen moeten zien. Wat The Secret promoot is geheel amoreel en zelf-gecentreerd: “De wet [van “aantrekking”] reageert op uw gedachten, wat die ook mogen zijn … Mensen die rijkdom in hun levens hebben aangetrokken … denk gedachten van overvloed en rijkdom … niets anders bestaat in hun gedachten”. “U moet zich goed voelen bij geld om er meer van tot u aan te trekken … Begin met te zeggen en voel … Ik ben een geldmagneet. Ik hou van geld”. De Bijbel zegt echter: “geldzucht is een wortel van alle kwaad” (1 Tim. 6:10).

Wat dan te zeggen van onzelfzuchtige liefde, dankbaarheid, liefdadigheid, generositeit, delen met anderen? Zulke gedachten zouden in botsing komen met het enkelvoudige doel van het aantrekken van rijkdom voor uzelf. The Secret, geloofd en toegepast, kan niet anders dan iemands zelfzucht doen toenemen, en zij die dit toepassen in conflict met elkaar brengen.

Laten zeggen dat “Peeters” gelooft dat The Secret hem alles zal geven wat hij wil. Hij wil directeur worden van onderneming X waar hij werkt, en gebruikt de “wet van aantrekking” om te krijgen wat hij wil. Peeters houdt in zijn geest de gedachte vast: “Ik ben de directeur van onderneming X”. Zullen Peeters’ gedachten de huidige directeur zijn job doen verliezen en zichzelf in de plaats stellen? Veronderstel dat er twintig anderen zo ambitieus en hebzuchtig zijn, van arbeiders tot bedienden, van secretaressen en boekhouders tot de onderdirecteur, die ook allemaal directeur willen worden en vertrouwen op de “wet van aantrekking” om hun passie in vervulling te zien gaan. Om hun zelfzuchtig verlangen te helpen bereiken, visualiseren zij zich als zittend op de directeursstoel, achter het grote bureau in het prachtige kantoor. Zal The Secret hen allen directeur maken? Wie zal deze strijd van de breinen winnen, deze zelfzuchtige competitie die door dit eeuwenoude, amorele, zogenaamde “Geheim” wordt uitgebroed?

Een van de zogezegd succesvolle praktiseerders van de occulte principes, geciteerd in het boek, Lisa Nichols, wordt beschreven als een “krachtige verdedigster van persoonlijke autorisering” - meer zelfzucht. Zij zegt: “Dank God dat er een tijdsvertraging is, dat al uw gedachten niet instant waargemaakt worden”.[3] Wat voor “God” bedoelt zij? Waar zou God passen in een universum dat Hij niet maakte, noch bestuurt en dat voortdurend opnieuw gecreëerd wordt door menselijke gedachten - een universum dat altijd klaar staat om de mens te geven wat voor zelfzuchtige verlangens ook er tot haar geponeerd worden?

Verdedigers van The Secret en New Thought geloven niet in de persoonlijke, levende God van de Bijbel, Die vraagt naar ’s mensen liefde, en onderworpenheid aan Zijn wil. Hun god is onpersoonlijk, een soort van Star Wars Force of universeel brein, dat geen verstand heeft van zichzelf maar alleen bestaat om ons te geven wat we willen.

Joe Vitale is iemand anders van de experten, geciteerd in het boek en de DVD van The Secret. Op Larry King Live vroeg een beller: Ik ben nieuwsgierig: waar komt God voor in “The Secret”? Vitale antwoordde: “God, dat zijn wij allen. God is het geheim (“the secret”) en alles waar het om gaat. Dit is een wet van God”.[4] Dit is uiteraard nonsens, de oude religie van het pantheïsme: u bent God, ik ben God, de boom is God, alles is God. Dan is “God” zowel boos als goed, dood zowel als leven, heeft geen moraal, enz. Als alles “God” is, dan betekent “God” niets. Pantheïsme is virtueel atheïsme.

Een andere oude, occulte techniek die al duizenden jaren door sjamanen gebruikt wordt, is visualisatie: het geloof dat een mentaal plaatje, dat stevig in de geest wordt gehouden, zich uiteindelijk zal manifesteren in het stoffelijke universum. Uiteraard is dit ook een zinsbegoocheling. Nooit heeft iemand ooit deze bekwaamheid gedemonstreerd. Als wij allen de macht bezaten die The Secret belooft, zou een verschrikkelijk bestaan het onze zijn, met miljarden Darth Vaders en Obe Wan Kenobies die elkaar zappen met mind power (geesteskracht)!

Veel christenen, zoals we zagen, leren fundamenteel hetzelfde occultisme dat onderwezen werd aan C.G. Jung door middel van “familiar spirits” (waarzeggende geesten; 1 Sam. 28:9; Jes. 8:19). Yonggi Cho heeft al jaren hetzelfde onderwezen en gepraktiseerd, zoals ook talloze christen-psychologen en charismatische leiders. Visualisatie om je eigen realiteit te creëren was het hart en de ziel van wat Norman Vincent Peale onderwees en praktiseerde: “Het idee van inbeelding … is impliciet geweest in alle spreken en schrijven dat ik deed …”[5] Robert Schuller heeft lang hetzelfde occultisme onderwezen: “Ik heb de kracht van het innerlijke oog gepraktiseerd en ingezet en het werkt … Dertig jaar geleden begonnen wij met de visie van een kerk. Het is allemaal waargemaakt”.[6]Yonggi Cho, pastor van de grootste kerk ter wereld, beweert dat de Heilige Geest hem zei dat hij een helder beeld moest visualiseren van hetgeen waarvoor hij bad, of zijn gebed kon niet beantwoord worden. Maar alles wat Cho in gedachten kon houden was een grove schets van wat hij wilde; hij kon niet “zien” of zelfs maar de atomische structuren van deze objecten inbeelden die hun onderliggende realiteiten zijn.

Ieder die wil geloven dat de mensen het universum creëren met hun collectieve gedachten (of dat een enkeling, door visualisatie, alles tot bestaan kan brengen wat deel uitmaakt van dagelijkse ervaring) heeft zich gewild overgegeven aan de Satan, en is ontvankelijk voor elke andere leugen die hij aanbiedt.

Het is overduidelijk dat het universum bestond vóór de mens. Te geloven dat de enorme kosmos met zijn triljoenen sterren en manen die geen mens ooit gezien heeft, inbegrepen de vele subatomische deeltjes die nooit iemand zich heeft ingebeeld, dat die gecreëerd en samengehouden worden met de collectieve gedachten van mensen, komt neer op intellectuele, morele en spirituele zelfmoord.

Zij die leugens geloven zoals The Secret aanbiedt, hebben zich gewild van de ware God afgekeerd Die Zich geopenbaard heeft in elk geweten, en in het universum dat Hij maakte. Zo iemand heeft zich opengesteld voor demonische zinsbegoocheling, die hem uiteindelijk zal brengen tot eeuwige afzondering van God (de hel) Die van hen houdt, en van de Christus Die gestorven is om hen te redden. Laten wij er zoveel mogelijk redden als we kunnen!
Eindnoten

1. Rhonda Byrnes, The Secret (New York: Atria Books, 2006), 1.


2. Ibid., 22.
3. Ibid., 194.
4. Larry King Live, March 8, 2007.
5. Norman Vincent Peale, Positive Imaging (Fawcett Crest, 1982), Introduction.
6. Robert Schuller booklet, The Power of the Inner Eye.

Links voor verdere studie over “The Secret”:

http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=500&more=1&c=1

http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?p=520&more=1&c=1

http://lighthousetrailsresearch.com/blog/index.php?cat=38

http://www.letusreason.org/Popteac36.htm

http://www.letusreason.org/Popteac37.htm

http://www.letusreason.org/Popteac38.htm

http://www.letusreason.org/Popteach39.htm

http://www.christianinformation.org/article.asp?artID=109

http://www.albertmohler.com/blog_read.php?id=907

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968

Ga hier naar de Nieuwste Artikelen of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm


  • Omschrijving
  • Primeur voor Vlaanderen!”
  • Links voor verdere studie over “The Secret”

  • Dovnload 27.17 Kb.