Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Thema’s – beoordeling tijdens stijltechnische trainingen / shodan shiken

Dovnload 21.14 Kb.

Thema’s – beoordeling tijdens stijltechnische trainingen / shodan shikenDatum05.12.2018
Grootte21.14 Kb.

Dovnload 21.14 Kb.

Thema’s – beoordeling tijdens stijltechnische trainingen / shodan shikenAlgemeen:


  • Tori moet doeltreffend werken in functie van weerbaarheid.

  • Tori moet tonen over welke capaciteiten / technieken hij beschikt (voldoende variatie tonen).

  • Beoordeling bij 1° dan: “Deze leerling is goed bezig om een goede 1° dan te worden”.

  • Beoordeling bij 2° dan: “Deze leerling is een goede 1° dan en heeft zijn technieken nog verbeterd. Hij beheerst de materie.”

  • Uke moet kordaat, realistisch en snel aanvallen.
Thema

Doelstelling

Uitvoering

Negatieve punten

Bevrijdingen

Zich losmaken uit een contactaanval om verdere agressie te vermijden.

Atemi: enkel indien noodzakelijkLosdraaiende of losrukkende beweging.

Gans het lichaam gebruiken.

Snel en krachtig werken (1° en 2° dan).

Veilige houding aannemen en veilige afstand maken (dit kan zowel ver als heel dicht zijn). (Zoveel mogelijk naast of liefst achter de aanvaller eindigen)
Blijft binnen de gevarenzone.

Werkt enkel met de armen, i.p.v. met het ganse lichaam.

Staat niet in evenwicht na afloop.

Verliest de aanvaller uit het oog.Klemmen

Zich losmaken uit een contactaanval (of de aanval “opslorpen”) en de aanvaller tijdelijk onder controle houden (of aantonen dat men het gewricht kan overdraaien of overstrekken)om de agressie te stoppen.

Snelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Veilig werken (respect voor partner!!).

Na afkloppen klem “lossen”, maar niet volledig loslaten.

Doeltreffende hefbomen gebruiken.Voldoende variëteit tonen.


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Klem ongecontroleerd aanzetten.

Klem te vlug loslaten.

Onvoldoende controle (te korte hefboom, gewricht onvoldoende geïsoleerd)

Te weinig variatie in de getoonde klemmen.


Worpen

Zich losmaken uit een contactaanval (of de aanval “opslorpen”) en de aanvaller op de grond werpen of neerhalen om de agressie te stoppen.

Snelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Partner ophouden (respect voor partner!!).

Goede evenwichtsverbreking (kuzushi).

Correcte en veilige eindhouding.Voldoende variëteit tonen.


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Slecht ophouden van partner.

Onlogische worp (bv. na atemi).

Te weinig variatie in de getoonde worpen.Controletechnieken

Zich losmaken uit een contactaanval (of de aanval “opslorpen”) en de aanvaller definitief onder controle houden om:

- te fouilleren (of te ontwapenen)

- te knevelen

- op te leidenSnelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Steeds controle behouden tijdens elke fase.

Denken aan de eigen veiligheid (weg van andere hand of benen).

Meer doeltreffendheid dan variëteit


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Onderweg verlies van controle.

Onvoldoende oog voor eigen veiligheid.


Afstand- en nabijtechnieken

Atemi technieken op korte afstand tonen tegen een contact- of een afstandsaanval, waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van knie, elleboog, hoofd en open hand.

Snelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Minimum drie opeenvolgende technieken.

Vlotte en logische opeenvolging.

Zowel variëteit als doeltreffendheid.


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Onlogische technieken of volgorde.

(Partner moet reageren op de technieken.)


Wapens

Een gewapende aanvaller afweren, ontwapenen en onder controle brengen.

Snelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Goede tai sabaki.

Goede aanval van Uke!!

Denken aan eigen veiligheid, vooral tegenover het wapen.

Het wapen veilig hanteren en zelf niet gebruiken.

Doeltreffendheid primeert!


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Onderweg verlies van controle.

Onvoldoende oog voor eigen veiligheid.

Onveilige manipulaties van het wapen.

Vergeten wapen af te nemen.

In de vuurlijn van het vuurwapen blijven.
Combinaties

Alle voorgaande thema’s willekeurig combineren op een logische wijze.

Snelheid van uitvoering:

- 1° dan: 80%

- 2° dan: 100%

Minimum drie thema’s gebruiken.

Vlotte en logische opeenvolging.

Zowel variëteit als doeltreffendheid.


Te trage uitvoering (volgens dangraad!).

Onlogische technieken of volgorde.(Partner moet reageren op de technieken.)Noot! Bij het beoordelen van randori contact en afstand wordt er natuurlijk wel rekening gehouden met de variatie die getoond wordt, maar de klemtoon ligt meer op de doeltreffendheid (iedereen moet zich aan zijn eigen morfologie – en die van de tegenstrever – aanpassen).

Als we echter de thema’s ‘klemmen’ en ‘worpenbeoordelen, willen we daarentegen meer variatie zien.

  • Voldoende variëteit tonen.
  • Meer doeltreffendheid dan variëteit
  • Zowel variëteit als doeltreffendheid.
  • Doeltreffendheid primeert!

  • Dovnload 21.14 Kb.