Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Theorie Aquariumvissen N3 & N4

Dovnload 1.62 Mb.

Theorie Aquariumvissen N3 & N4Pagina1/7
Datum01.06.2018
Grootte1.62 Mb.

Dovnload 1.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Theorie

Aquariumvissen

N3 & N4
Inleiding


Vrijwel iedereen heeft wel een huisdier. Iedereen is vertrouwd met dieren als hond, kat, cavia en grasparkiet. Veel minder mensen houden aquariumvissen, er valt immers niets te knuffelen, ze luisteren niet naar je en ze kijken je niet aan.
De aquarium- (en terrarium-) houderij is een heel andere manier van de hobby be­drijven. Je hebt de dieren om er naar te kijken, omdat hun gedrag zo interessant is of omdat je voor hun uiterlijk valt. Ook een manier van de hobby is het kweken met de diverse dieren.
Ook met de verzorging van vogels en zoogdieren is men vaak beter bekend dan met de verzorging van overige diergroepen, voornamelijk omdat vogels en zoog­dieren warmbloedige dieren zijn.
Niemand kan zomaar een aquarium beginnen. Allereerst zal je heel wat informatie moeten verzamelen voordat jouw aquarium een kans van slagen heeft. Deze bundel helpt je daarbij.

1 Inrichting van een aquarium

  1. Veiligheid

Wanneer we een tropisch aquarium te verzorgen hebben, is het onontkoombaar om gebruik te maken van elektriciteit, bijvoorbeeld voor de verlichting, het filter en de verwarming.


Water en elektriciteit vormen niet direct de ideale combinatie.

Aquariumwater geleidt de elektrische stroom zeer goed. Bij het kleinste foutje loop je dan ook al het risico van een stroomschok. Je moet er dan ook bijzonder goed op letten dat de gebruikte elektrische apparaten uitgesproken veilig zijn van constructie en qua aansluiting.


Mocht het aquarium breken of mocht er bijvoorbeeld een pompje in het water vallen, dien je altijd eerst de stroom uit te schakelen.
Algemene veiligheidsmaatregelen zijn het gebruik van:

Vooral in oudere huizen ontbreken in de huiskamer vaak contactdozen die ge­aard zijn. Dit hoeft geen probleem te zijn.Veel aquariumapparatuur is verkrijgbaar in een z.g. dubbel-geïsoleerde uitvoering. Deze apparaten zijn volkomen veilig zonder randaarde.

1.2 Plaatsing van het aquarium
We bekijken de volgende situatie. Deze situatie van het geplaatste aquarium ziet er goed uit.

Dit geeft een correcte plaats voor het aquarium weer. Daar fungeert het echt als een blikvanger, krijgt het weinig verkeerd invallend licht en niet teveel warmte. De plek is rustig en men kijkt recht in het aquarium.

De volgende plaatsen zijn niet, of slechts ten dele geschikt om een aquarium te plaatsen:


 1. In een aquarium dicht bij de verwarming kan de temperatuur veel te sterk oplopen.

 2. Zoek voor het aquarium een rustige plek. Aquariumvissen zijn stress­gevoelig. Op een onrustige plek wordt dit alleen nog maar erger. Stress kan tot ziekte en zelfs tot sterfte leiden.

 3. Zorg er ook voor dat het aquarium niet regelmatig staat te trillen, bijvoor­beeld door het open en dicht slaan van een regelmatig gebruikte deur.

 4. Zet het aquarium niet te dicht bij een raam met veel zonlicht in de nabijheid. Meestal betekent dit teveel verkeerd invallend licht. Dit kan algengroei bevorderen Ook kan hierdoor de temperatuur te veel oplopen.


Andere punten van belang:

 • Plaats het aquarium op een stabiele standplaats. Plaats, bij een houten vloer, de steunpunten van het aquarium altijd ter hoogte van de draagbalken onder die vloer! Lukt dit niet, dan moet onder de poten van het meubel of de tafel waarop het aquarium staat, een dwarsbalkje gelegd worden om te zorgen dat het gewicht van het aquarium over meerdere balken wordt ver­deeld (zie tekening).

 • Een juiste inkijkhoogte. Het midden van het aquarium behoort zich net onder ooghoogte te bevinden. Een aquarium naast een moderne zithoek behoort dus lager te staan dan een aquarium in een hal.

 • Aanpassing aan het interieur. Een aquarium moet functioneel zijn.

 • Het aquarium moet absoluut waterpas staan.

 • Zorg voor een zachte ondergrond. Het kleinste zandkorreltje of de kleinste

  • oneffenheid kan glasbreuk veroorzaken. Om dit te voorkomen, moet een aquarium altijd op een dunne laag tempex worden geplaatst. Circa 1 cm is voldoende.

Bedenk dat een aquarium van 80 x 50 x 50 cm al 200 liter bevat, dus zo’n 200 kg is.

Tel daar nog eens 75 kilo (voor zand, stenen en glas) bij op, dan heb je al met al een behoor­lijk gewicht.

1.3 De inrichting zelf


Na de plaatsing van het aquarium is de inrichting zelf aan de beurt, dat wil zeg­gen het aanbrengen van achterwand, bodem, decoratie, technische apparatuur, planten en vis.
Bij de inrichting dienen we bij alles wat we doen op twee zaken te letten.

Ten eerste:

 • Komt het de vis ten goede.

Hierbij moet je proberen het biotoop van het dier zo goed mogelijk te bena­deren. Biotoop is de natuurlijke leefomgeving van het dier.
En hebben we daaraan voldaan, dan pas:

 • Is het esthetisch verantwoord.

Daarbij kunnen we doen en laten wat we zelf mooi vinden, al zijn er natuur­lijk grenzen. Duikertjes en schatkisten dienen verbannen te worden.

1.4 Achterwanden
Een achterwand in een aquarium geeft de vis een veilig gevoel. Daardoor hebben de vissen minder last van stress en zullen ze gezonder blijven en mooier warden. Daarnaast staat een achterwand natuurlijk ook gewoon mooi.


Er zijn achterwanden voor buiten het aquarium, zoals de bekende aquarium-posters. Bij gebruik van deze achterwanden spiegelt echter de achterruit en ook dat kan stress bij een aantal vissen veroorzaken. Een ander nadeel is dat in dat geval de achterruit (en de evt. zijruiten) ook regelmatig moeten worden schoonge­maakt. Een met alg begroeide ruit vormt een vieze aanblik. Dit in tegenstelling tot de nu volgende soorten achterwanden die in het aquarium geplaatst worden. Deze worden alleen maar mooier naarmate ze dichter begroeien.
We gebruiken dus tegenwoordig hoofdzakelijk nog achterwanden in het aqua­rium. Dat wil zeggen dat de gebruikte materialen waterbestendig moeten zijn en geen giftige stoffen mogen bevatten. Als je de achterruit aan de buitenkant verft, spiegelt deze, net als bij het gebruik van een poster, nog altijd.

De meest gebruikte materialen zijn:

  1   2   3   4   5   6   7


Dovnload 1.62 Mb.