Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Theïsme Geloven in God. Het gaat dan vaak om een God die alles geschapen heeft, almachtig is en de mens liefheeft. Atheïsme

Dovnload 15.13 Kb.

Theïsme Geloven in God. Het gaat dan vaak om een God die alles geschapen heeft, almachtig is en de mens liefheeft. AtheïsmeDatum01.02.2019
Grootte15.13 Kb.

Dovnload 15.13 Kb.

Levensbeschouwing – Samenvatting – Proefwerk H1 – 8 nov

Theïsme

Geloven in God. Het gaat dan vaak om een God die alles geschapen heeft, almachtig is en de mens liefheeft. Atheïsme:

Niet in God geloven. Atheïsten zeggen bijvoorbeeld: ‘Je kunt niet bewijzen dat er een God bestaat, dus is het ook niet logisch om in een God te geloven. Bovendien: als er een God zou bestaan, waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? Als God bestaat, zou hij dit toch moeten voorkomen?’ Atheïsten geloven alleen in de eigen verantwoordelijkheid van de mens. Als de mens ergens zelf verantwoordelijk voor is, moet hij dat niet afschuiven op een God. Agnosticisme:

Twijfelen aan het bestaan van God. Agnosten zeggen: je kunt niet bewijzen dat God bestaat, maar je kunt ook niet bewijzen dat Hij niet bestaat. Gewone vragen:

 1. Ze gaan over stukjes van het leven.

 2. Ze gaan over dingen die niet echt belangrijk zijn

 3. Ze hebben vaak een vast antwoord.

Levensvragen:

 1. Bij gewone vragen gaat het vaak over 1 aspect. Bij levensvragen vraag je juist naar het grotere geheel waarin een bepaald onderdeeltje past. Bij levensvragen ben je geïnteresseerd in het ‘waarom’ van iets. Je vraagt naar de uiteindelijke zin van iets.

 2. Levensvragen raken je persoonlijk, dus levensvragen zijn vragen over dingen die je echt raken. Levensvragen worden ook wel bestaansvragen genoemd.

 3. Levensvragen hebben geen vast antwoord, bij levensvragen kun je dus van mening verschillen. Antwoord op levensvragen staan dus niet vast. Daarom is het ook niet gemakkelijk om antwoord te geven op levensvragen.

Moslims:

 Een moslim ziet lijden en dood vaak als een beproeving van Allah (God). Mensen moeten leren het lijden te verdragen en er sterker door worden.Zinvraag

Wanneer?


Mensen zijn geneigd de zinvraag vóóral te stellen bij negatieve bestaanservaringen zoals ernstige ziekte, grote tegenslag, het overlijden van iemand die nabij is, etc. 

Communiceren

Waarom is het belangrijk?

In Nederland zijn veel verschillende, gemeenschappelijke levensbeschouwingen. Denk maar aan het christendom, de islam, het Jodendom, het humanisme, het boeddhisme en het hindoeïsme. We spreken dan ook over Nederland als een levenbeschouwelijk pluraal land. 
Die groepen denken verschillend over belangrijke dingen in het leven en toch moeten ze in één land samenleven. Dat gaat soms goed, maar soms ook minder goed en dan ontstaan er conflicten. 
Als er meerdere groepen in één land samenleven, kan het niet zo zijn dat iedereen zijn zin krijgt. Je moet dus rekening met elkaar houden en af en toe water bij de wijn doen om oplossingen te vinden voor meningsverschillen. Dat kan alleen maar als je regelmatig goed met elkaar communiceert. Door elkaar te informeren over hoe je levensbeschouwelijk over dingen denkt, kan er meer begrip ontstaan. Meningsverschillen kunnen dan opgelost worden zonder dat er geweld aan te pas hoeft te komen. 

Filosofie:

Wat betekent het?De gedachtegang die aan iets ten grondslag ligt:

Deze betekenis van het woord filosofie’ (als gedachtegang) is van toepassing als we doelen op een bepaalde opvatting met daarbij passende argumentatie. Neem bijvoorbeeld de vraag of de leraar het huiswerk moet controleren. Jij hebt daar een bepaalde ‘filosofie’ over: je bent bijvoorbeeld tégen omdat je vindt dat huiswerk een kwestie van eígen verantwoordelijkheid van de leerling is. Als de leerling het niet doet, zal hij slechte punten halen en dan misschien wél zijn huiswerk gaan maken. Bovendien vind je dat huiswerkcontrole er niet toe bijdraagt dat jonge mensen zelfstandig worden, hetgeen toch een belangrijke doelstelling van onderwijs en opvoeding is. De gedachtegang tegen huiswerkcontrole – met verschillende argumenten – kunnen we dus ook een ‘filosofie’ noemen.Wijsbegeerte:

Filosofie betekent ook wel liefde voor de wijsheid. Voorbeelden van wijsbegeerte filosofie:

Wat is zijn?

Wie is de mens?

Wat is een goed mens?

Wat is vriendschap?

Wat is kennis?

Wat is een ideale samenleving?


Filosofen: Aristoteles, Socrates, Plato

Bij wijsbegeerte zijn er soorten filosofie:Soorten filosofie:

Metafysica: Het wetenschappelijk nadenken over de vraag over er iets is wat de zintuiglijke waarneming overstijgt.

Ethiek: Het wetenschappelijk nadenken over goed en kwaad, over waarden, normen en deugden. Wat is een goed mens?

Esthetica: Het wetenschappelijk nadenken over mooi en lelijk

Cultuurfilosofie: Het wetenschappelijk nadenken over cultuur en onderdelen van de cultuur.

Wijsgerige antropologie: Het wetenschappelijk nadenken over de vraag: wie is de mens?

Kennistheorie: Het wetenschappelijk nadenken over kennis.

Retorica & argumentatieleer: Het wetenschappelijk nadenken over redeneren en argumenteren

Overeenkomsten en Verschillen Filosofie en Levensbeschouwing:

Overeenkomsten:

Filosofie en levensbeschouwing houden zich allebei bezig met fundamentele vragen zoals: wat is zijn?, bestaat god etc. Een tweede overeenkomst is dat bij beiden bepaalde opvattingen op een of andere manier verantwoord dien te worden: Je moet met argumenten komen voor bepaalde overtuigingen.Verschillen:

 1. Bij levensbeschouwing heb je vaak voorlopige antwoorden op levensvragen en bij filosofie niet.

 2. Bij levensbeschouwing spelen beelden, symbolen en rituelen een belangrijke rol. Bij filosofie zijn deze aspecten veel minder van betekenis.

 3. Vaak wordt bij een levensbeschouwing geredeneerd vanuit iets wat waarheid is bijv.: Gods woord in de bijbel. Bij filosofie is dit lastig omdat voor filosofie alles verantwoord moet worden.

 • Moslims
 • Filosofie
 • Filosofen
 • Ethiek
 • Kennistheorie

 • Dovnload 15.13 Kb.