Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tijdschriften maand juli

Dovnload 133.62 Kb.

Tijdschriften maand juliDatum26.06.2017
Grootte133.62 Kb.

Dovnload 133.62 Kb.

TIJDSCHRIFTEN MAAND JULI

WEEK 27 en week 28 (04/07/2016 – 15/07/2016)

(Ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek

Ad Rem, Ad Rem: Tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies, jaargang 15, nr. 2, juni 2016

- Op de stoel • Bert Gabriëls, jurist en voogd: “ ik betwijfel of stagiairs verplichten tot het opnemen van voogdijzaken een goed idee is. Want dat worden dan leerzaken, terwijl dit vooral goed moet gebeuren”

- Ondernemend

 • Drie specialisten over wat heldere taal voor uw praktijk kan doen. Mét handige checklist

- Ronde tafel

 • Debat over de (on)houdbaarheid van het zelfstandigenstatuut

- Estafette

 • Confrater in de kjker: Sofie Soevereyns over teamspirit én slapeloze nachten

- Waar eet ….

 • Ieper is de kleinste balie. Maar een met culinaire topadressen

- Meer …

 • Rechtuit: De voorzitter over de bedreiging van onze grondrechten;

 • Terzake: Focus op de asielproblematiek;

 • Quid? Wat de OVB met uw geld doet;

 • Knowhow: Alles over uw polis beroepsaansprakelijkheid;

 • Tuchtrechtspraak: Geselecteerd;

 • Uit de balies: nieuws en activiteiten;

 • Extra muros: Fotoverslag stafhoudersdebat 15 jaar OVB-OBFG;

 • De eerste maand: Een stagiair getuigt

Verschijnt 4x jaar

Arr. Cass., Arresten van het Hof van Cassatie, jaargang 2015/5, arresten van mei 2016, nrs. 288 tot 357

Verschijnt maandelijksArbeidsveiligheid (Nieuwsbrief), Jaargang 35, nr. 13, weken 25 en 26 2016

- Rechtspraak • Resultaten van de sociale verkiezingen: enkele bedenkingen (Prof. Dr. Othmar Vanachter)

- Elektromagnetische velden

 • België implementeert Europese regels voor bescherming werknemers tegen elektromagnetische velden

- Waardig werk

 • Waardig werk in wereldwijde bevoorradingsketens: resolutie goedgekeurd! (Luc Van Hamme)

- Overzicht van wetgeving

 • Van 8 tem 21 juni

Verschijnt tweewekelijks

B.F.R., Bank- en Financieel Recht, 80ste jaargang, 2016/III (mei – juni)

- Kroniek • Kroniek Nederlands financieel recht 2015-2016 (L.G.A. Janssen, V.Y.E. Caria & T.C.A. Dijkhuizen)

- Rechtspraak

Prosprectusaansprakelijkheid  • 2016/5 Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (24ste kamer), 20 januari 2016 met NOOT: De prospectusaansprakelijkheid . Het causaliteitsvermoeden van artikel 61,§ 4, tweede lid Prospectuswet (Ruben Kenis)

Sytème de paiement

  • 2016/6 Tribunal de commerce Bruxelles (10e ch.), 7 septembre 2015

Produits financiers

  • 2016/7 Conseil d’Etat, 4 mars 2016

Société de liquidités

  • 2016/8 Tribunal de première instance francophone Bruxelles (49ème ch.), 4 mai 2016

- Financiële reglementering / Actualiteit

 • Opinion: Soupçonner n’est pas jouer (Arnaud Lecocq);

 • La nouvelle directive sur la distribution d’assurances (Christophe Verdure) ;

 • Jaarverslag van 2015 van de Ombudsman van de Verzekeringen aangaande Levensverzekeringen (Estelle Delaunoy)

- Compliance corner

 • Implementing EU and US financial sanctions in the serurities industry (Olivier Goffard)

- Forum echo

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

Bank.Fin., Bank –enFinanciewezen, 80ste jaargang, 2016/3

- Tribune • Lessons from the Euro Crisis (Frank Lierman)

- Dossier : Taxshift

 • Le bon impôt: de la théorie au "tax shift" belge de 2015 (Etienne de Callatay)

 • Tax shift et politique économique (Giuseppe Pagano & Patrick Vassart)

 • Le remodelage du paysage fiscal belge, dit "tax shift", répond-il aux recommandations européennes? (Michel De Wolf)

 • Le tax shift et son impact sur la diminution des coüts salariaux (Carole Dembour & Alice Defauw)

 • Noodzaak, omschrijving en evaluatie van de taxshift (Stijn Decock)

 • L'Historique de la régularisation fiscale (Dave van Moppes)

 • Fiscale regularisaties in de startblokken (Michel Maus)

 • Over verbruiksbelasting (Ivan Van de Cloot & Karei Volckaert)

 • De gevolgen van de tax shift voor de belegger - Bad news comes in threes?(Jan Tuerlinckx & Tom De Clerck)

 • Taxe sur les plus-values spéculatives ou la chronique d'une approche spéculative de la fiscalité (Rodolphe de Pierpont)

- Forum echo

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks


C.D.P.K., Chronique de droit public, Publiekrechtelijke kronieken, jaargang 20, 2016/1

- Rechtsleer - Doctrine • Het nieuwe regime van de dotaties aan de koninklijke familie. De wet van 27 november 2013 na een jaar proefdraaien (Hendrik Vuye en Veerle Wouters);

 • L’art de comparer les titres et mérites en matière de fonction publique selon la jurisprudence récente (Marc Nihoul) ;

 • De Raad van State geeft geleidelijk aan vorm aan de schadevergoeding tot herstel: antwoorden en nieuwe vragen (Cilia Mathieu)

- Rechtspraak - Jurisprudence

 • Grondwettelijk Hof 8 mei 2014, nr. 74/2014; Grondwettelijk Hof 16 juli 2015, nr. 103/2015; Grondwettelijk Hof 29 oktober 2015, nr. 152/2015 met NOOT: Heeft de formelemotiveringsplicht, zoals gewaarborgd door de Wet Motivering Bestuurshandelingen, grond wettelijke waarde? (Stéphanie De Somer);

 • Grondwettelijk Hof 19 november 2015, nr. 161/2015 en Grondwettelijk Hof 26 november 2015, nr. 169/2015 met NOOT: Het Grondwettelijk Hof struikelt over de kiesdrempels (Steven Verbanck)

- Recente arresten van de Raad van State/ Arrêts récents du Conseil d’État

Ten gronde – Au fond  • Diversen

Rechtspleging - Procédure

  • Diversen

Au fond – Ten gronde

  • Diversen

Procédure - Rechtspleging

  • Diversen

- Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) / Commission permanente de controle linquistique (CPCL)

Adviezen – Bestuurstaalwet (SWT) / Avis – lois linguistiques administratives (LLC)  • Diversen

Verschijnt driemaandelijks

De Juristenkrant, De Juristenkrant : een actuele kijk op recht, 18de jaargang, nr. 332, 29 juni 2016

 • ‘Justitie is niet zomaar een overheidsinstelling’(Ruth Boone);

 • Ine Van Wymersch, het gezicht van het openbaar ministerie (Dirk Leestmans);

 • Open data worden nieuwe norm bij federale overheid (Raf Schoefs);

 • Panoramavrijheid opgenomen in het Belgisch auteursrecht (Alexis Fierens, Kaat Van Delm);

 • Neen aan voldongen feiten bij natuurverlies (Hendrik Schoukens);

 • Grondwettelijk Hof wil gelijk speelveld voor bank- en verzekeringssector (Steffi Illegems)

Verschijnt tweewekelijks

(Het volgend nummer verschijnt op 14 september 2016)

Eucrim: The European Criminal Law Associations’ Forum 2016/1

Focus: Procedural Rights and Cooperation - New Tendencies

Dossier particulier: Droits procéduraux et coopération - nouvelles tendances

Schwerpunktthema: Verfahrensgarantien und Zusammenarbeit- neue Tendenzen

 • The Directive on the Presumption of Innocence and the Righl to Be Present at Trial

(Steven Cras and Anze Erbeznik)

 • The Directive on the Presumption of Innocence. A Missed Opportunity for Legal Persons'?

(Stijn Lamberigts)

 • Inaudito reo Proceedings, Defence Rights. and Harmonisation Goals in the EU

(Prof. Dr. Stefano Ruggeri)

 • Paving the Way for Improved Mutual Assistance in the Context of Customs Fraud

(Emilia Porebska)

 • Können die Regelungen über die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten

 • bei der Strafverfolgung kurzerhand aufgehoben werden?

(Ulrich Schulz)

 • Vollstreckungshilfe zwischen Deutschland und Taiwan auf neuer Grundlage

(Dr. RalfRiegel and Dr. Franca Fülle)

Verschijnt 4x jaarFisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 35, nr. 24, week 23 – 29 juni 2016

- Btw en horeca • Nieuw KB over witte kassa eindelijk gepubliceerd (Jurgen Opreel)

- Vlaams gewest

 • Vlaamse rulingprocedure uit de startblokken (René Willems)

- Korte berichten

 • Dure auto is geen onredelijke kost (Koen Janssens);

 • Eenmalige vergoeding voor verhuis bedrijf is belastbaar;

 • Fiscale optimalisatie loon is geen misbruik (bis) (Koen Janssens);

 • In het Staatsblad van 9 tot 20 juni 2016

Verschijnt wekelijks

In foro: in foro: Unie der rechters in handelszaken van België: 14de jaargang, nr. 51, juni 2016

- Woord van de voorzitter (Paulette Vercauteren)- Dossier Graydon

 • Gezondheidsbarometer van de Belgisch ondernemingen (Graydon Belgium);

 • 1 april 2016: zeven jaar WCO (Graydon Belgium)

Verschijnt driemaandelijks

J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 128e année, 2016/26

Droit Pénal

Met volgende NOTEN:


 • Les mineurs privés de liberté: des avancées significatives (Françoise Tulkens).

 • La Cour de cassation peut-elle avoir égard à l’extrait de casier judiciaire figurant au dossier ? (Frédéric Close en Shane Maes) ;

 • La justification de l’infanticide déduite du déni de grossesse (Franklin Kuty)

Verschijnt wekelijks

J.T., Journal des tribunaux, 135e année (N° 6654-26), 2 juillet 2016

- Doctrine • Résiliation anticipée du bail de courte durée: La Cour de cassation tranche enfin! (N. Bernard)

- Jurisprudence

 • Diversen

- Chronique

 • La vie du palais - Bibliographie – Coups de règle - Communiqués

Verschijnt wekelijks

JSJV, Justice sécurité / justitie veiligheid, juli 2016, nr. 6 (NICC-INCC)

 • Over jongeren als dader, slachtoffer en de link tussen beiden (Diederik Cops & Stefaan Pleysier)Orde dag, De orde van de dag. Criminaliteit en samenleving, 2016, nr. 73

 • Inleiding: De nieuwe GAS-wet. Zuurstof of stikstof? (T. Bauwens, S. Pleysier, E. De Pauw, T. Van Den Broeck)

 • De nieuwe GAS-wet. Zuurstof of stikstof voor steden en gemeenten? (T. Bauwens, S. Pleysier; T. Van Den Broeck, E. De Pauw);

 • Onbekend is onbemind. Een aantal ervaringen en ontwikkelingen uit de bestuurspraktijk als mogelijk antwoord op maatschappelijke vragen over het gemeentelijk administratief sanctierecht (T. De Schepper, L. Fayad);

 • De GAS-wetgeving: een kind van zijn tijd? O tempora! O mores! (F. Vroman, S. Malefason);

 • Mirabeau revisited: de mens als geketende van zijn burgerschap (E. Flamand);

 • ‘Mind the gap’. Over ASBO’s en CRASBO’s in Groot-Britannië (E. Devroe);

 • Lokale bemiddeling in de spotlights (A. Opfergelt);

 • GAS geven of GAS terugnemen? (B. Vanobbergen, M. Rom);

 • Als samenleven moeilijk wordt (K. Meylemans, C. Van Der Straeten);

 • Kinrooi is Antwerpen niet (P. Niels, H.

Verschijnt driemaandelijks

P. & B., Tijdschrift voor Procesrecht en Bewijsrecht, 24ste jaargang, 2016-2

- Rechtspraak - Jurisprudence • Diversen met volgende NOOT:

  • De inhoud van de kennisgeving van het vonnis dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde weigert en de termijn om een rechtsmiddel aan te wenden (Tom Toremans);

- Recent verschenen rechtsleer – Doctrine récemment parue

Andere publicaties – Autres publications

  • Diversen

- Erratum

  • In aflevering 1 van jaargang 2016 zijn de arresten verschenen op de pagina’s 23 en 27 van het hof van beroep van Antwerpen (familiekamer) en niet van de familierechtbank.

Verschijnt 6x/jaar

Pas. , Pasicrisie belge, 202e année, 2015/5

Verschijnt maandelijksR.G.A.R., Revue Générale des Assurances et des Responsabilités, 89e annee, N° 6/2016

 • L’arrêté royal du 10 avril 2016 relatif aux drones : premier commentaire (Jean Pierre Kesteloot) ;

 • Cour de cassation, 19 juin 2015 (Personne responsable ayant indemnisé l’assureur-loi) ;

 • Cour d’appel de liège, 23 juin 2015 (Article 1384, alinéa 1er , du Code civil) ;

 • Cour d’appel de Mons, 20 janvier 2015 (Article 1384, alinéa 2, du Code civil) ;

 • Cour constitutionnelle, 21 janvier 2016 (Personne morale qui a été créée et qui agit en vue de défendre un intérêt collectif, comme la protection de l’environnement ou de certains éléments de celui-ci) ;

 • Tribunal correctionnel de Liège (div. Verviers), 5 mars 2015 (Blessures) ;

 • Cour de justice de l’Union européenne, 10 décembre 2015 (Règlement (CE) n° 864/2007) ;

 • Cour d’appel de Bruxelles, 24 novembre 2015 (R.C. médiale)

Verschijnt maandelijks

R.W., Rechtskundig Weekblad (79ste jaargang), nr. 43, 25 juni 2016

INHOUDSTAFEL VAN DE 79STE JAARGANG 2015-2016T.A.A., Tax, audit & accountancy, nr. 50, jaargang 10, december 2015

Speciaal nummer gewijd aan de omzetting van de boekhoudrichtlijn in Belgisch recht

 • Editoriaal van de Voorzitter van het IBR: De basisprincipes van de boekhouding voorwerp van evolutie naar aanleiding van de boekhoudrichtlijn en de omzetting ervan in het Belgisch recht?;

 • Omzetting van de boekhoudrichtlijn veeleer een evolutie dan een revolutie;

 • Editoriaal van de Hoofdsredacteur: Maakt het “Substance over form”-beginsel voortaan deel uit van de Belgische boekhoudkundige rechtsorde?;

 • Periodieke informatie IFRS- januari 2015 tot december 2015

Verschijnt 4 x/jaar

T.A.A., Tax, audit & accountancy, nr. 51, jaargang 11, maart 2016

“Concept en mogelijkheden van single audit”

 • Editoriaal van de nieuwe Voorzitter van het IBR: De financiële draagkracht van vennootschappen bij de modernisering van het vennootschapsrecht;

 • La réforme du droit des sociétés ;

 • Single audit en een vergelijking met de omringende landen;

 • Le rapport BEPS de l’OCDE: une évolution importante en fiscalité internationale ;

 • Het woord van de Hoofdredacteur : Panama Papers, LuxLeaks, Excess Profit Rulings … en de correcte toepassing van de fiscale transparantie

Verschijnt 4x/jaar

T.B.B.R., Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht, 30ste jaargang, nr. 2016/6

- Rechtsleer - Doctrine • Voor wie meer wil dan de ontbinding: bijkomende schadevergoeding (Joke Baeck);

 • De (on)zin van een samenloopverbod tussen de contractuele en de buitencontractuele aansprakelijkheidsheidsvordering (Wannes Buelens, Dimitri Verhoeven)

-Rechtspraak met annotaties – Jurisprudence commentée

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille  • Hof van Cassatie, 12 november 2015 met NOOT : De bijzondere sanctie van artikel 792 Burgerlijk Wetboek (Mary Ann Masschelein)

Verbintenissen – Bijzondere overeenkomsten – Obligations – Contrats spéciaux

  • Liège, 3 avril 2014 avec NOTE: L’incidence de l’annulation d’un contrat de vente sur le prêt finançant cette vente (Marine Englebert)

Zekerheden – Familiaal vermogensrecht – Sûretés – Droit patrimonial de la famille

  • Liège, 2 décembre 2014 avec NOTE: La modification du régime matrimonial pour échapper aux engagements de la caution: une bonne idée? (Albane Toussaint)

Gerechtelijk privaatrecht – Droit judiciaire privé

  • Arrond. Antwerpen, 13 januari 2015 met NOOT: Commerciële vennootschappen hebben geen ‘dubbelleven’: de puntjes op de ‘i’ over de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel voor ondernemingen-rechtspersonen (Bart Van Den Bergh)

- Rechtspraak - Jurisprudence

Familiaal vermogensrecht – Droit patrimonial de la famille  • Civ. Bruxelles, 14 juin 2013

Familiaal vermogensrecht – Internationaal privaatrecht – Droit patrimonial de la famille – Droit international privé

  • Civ. Bruxelles, 11 octobre 2013

Zekerheden - Sûretés

  • Liège, 30 octobre 2014

Verschijnt maandelijks

T.B.P., Tijdschrift voor bestuurswetenschappen & publiciteit, 71ste jaargang, 2016/6

De vergoeding van erfdienstbaarheden van openbaar nut

- Bijdragen


 • De vergoeding van erfdienstbaarheden van openbaar nut: Grondwettelijk Hof brengt opnieuw verduidelijking (Marlies Lernout)

- De droom

 • Structurele onbestuurbaarheid van een gemeente bekeken vanuit de band tussen het persoonlijke en het publieke (Eric Lancksweerdt)

- Rechtspraak Raad van State

 • Diversen (Frederic Eggermont)

- Adviezen Afdeling Wetgeving Raad van State

 • Diversen

Verschijnt maandelijks

T.F.R., Tijdschrift voor fiscaal recht, nr. 504, juni 2016

- Vrij gesteld • Pensioensparen: wanneer keert de rust weer? (Chantal Hendrickx)

- Buitenlandse fiscale rechtspraak

 • Internationale dubbele belasting in de Europese Unie: wat kunnen we leren van de Verenigde Staten? (Anne Van de Vijver)

- Reflectie

 • De kaaimantaks en de (niet-)toepassing ervan bij “dubbelstructuren” (Gerd D. Goyvaerts)

- Fiscale rechtspraak

Inkomstenbelastingen

Personenbelasting


   • 2016/30 GwH 25 februari 2016 met NOOT: Grondwettelijk Hof mildert de belastbaarheid van pro deo-vergoedingen (Peter Van Eysendeyk)

Vestiging en bewijsmiddelen

   • 2016/31 Cass. 7 april 2016 met NOOT: Cassatie herbevestigt rechtspraak inzake aanwijzingen van fraude ter uitbreiding van de onderzoekstermijn en stelt in een obiter dictum dat een onverklaarbaar indiciair tekort een aanwijzing van fraude is (Maxime Vermeersch)

- Rulings

 • Voorafgaande beslissing nr. 2015.538 d.d. 22 december 2015 met Bespreking: De eerste “doorkijkruling” : ligt de kaaiman altijd op de loer? (Pieter Debaene, Sofie Slaets)

- Arresten gepubliceerd op het net

 • Diversen

Verschijnt tweewekelijks

T.O.R.B., Tijdschrift voor onderwijsrecht & onderwijsbeleid, 2015-2016, nr. 5, mei – juni 2016

Zittenblijven en schoolverlatenRechtspositie van de leraar

Studiesucces in hoger onderwijs

- Editoriaal

 • ‘In loco parentis’ … (Jan De Groof)

- Artikelen

 • Zittenblijven in Vlaanderen: de huidige stand van zaken (Naomi Van Den Branden, Machteld Vandecandelaere en Bieke De Fraine);

 • Overzitten tijdens het secundair onderwijs: kans of val? (Stijn Baert, Bart Cockx en Matteo Picchio);

 • De invloed van het Europese beleidskader omtrent vroegtijdig schoolverlaten op het Vlaamse onderwijsbeleid nader onderzocht (Noel Clycq, Ward Nouwen, Lore Van Praag, Rut Van Caudenberg en Christiane Timmerman);

 • Rechtspositie van het personeel van het basis- en secundair onderwijs (Adri De Brabandere);

 • De verzelfstandiging van de positie van de leraar in Nederland (Frans Brekelmans en Marianne Van Es);

 • De belangrijkste studentfactoren voor studiesucces in het hoger onderwijs: een grootschalig literatuuronderzoek (Erna Nauwelaerts en Sarah Doumen)

- Kanttekening

 • Service-learning: vorming van de student als volledig persoon door de integratie van dienen, reflecteren en leren (Maaike Mottart)

- Mededelingen

 • Medicalisering van leerproblemen: een tweesnijdend zwaard (Jo Lebeer);

 • Recente Eurydice-publicaties: het beroep van leerkracht in Europa en het testen van vreemde talen in het Europees onderwijs (Eline De Ridder)

- Rechtspraak

 • GwH 28/2015 – dd. 12 maart 2015 met NOOT Grondwettelijk Hof kapittelt Vlaanderen wegens benoemingsperikelen ingevolge taalregeling Franstalige basisscholen faciliteitengemeenten (Bart Nelissen);

 • Bundesverfassungsgericht Arrest 1 BvR 471/10 en 1 BvR 1181/10 van 27 januari 2015 met NOOT ‘Hoofddoekenverboden’ voor leerkrachten: bundesverfassungsgericht roeit tegen de stroom in (Stijn Smet)

- Abstracts

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

T.R.V. – R.P.S., Revue pratique des sociétés – Tijdschrift voor Rechtspersoon en vennootschap

- Editoriaal • Privacy in het vennootschapsrecht : “Mag het iets meer?” (Frank Hellemans)

- Doctrine

 • Admistrateur de société, une fonction aux devoirs multiples (Anne Tilleux et Julie Salteur) ;

 • Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen (Dirk Deschrijver, Philppe Malherbe en Wouter Verhoeye)

- Rechtspraak – Jurisprudence

 • Hof van Justitie van de Europese Unie, 9 september 2015 met NOOT: Het begrip “overgang van onderneming” en de toepassing van het Europees recht” (Florence Dusart en Filip Jorens);

 • Cour de Justice de l’Union européenne, 28 janvier 2015 met NOOT : Regards croitsés sur l’arrêt Kolassa et sur diverses questions liées aux actions en responsabilité à l’encontre des émetteurs d’instruments financiers (Marc Fyon) ;

 • Hof van beroep te Antwerpen, 5 november 2015;

 • Hof van beroep te Gent, 19 oktober 2015 met NOOT: Nietigheidsvorderingen betreffende besluiten van de algemene vergadering zijn arbitreerbaar (Anne- Sophie Houtmeyers);

 • Hof van beroep te Gent, 11 mei 2015 met NOOT: Externe bestuurdersaansprakelijkheid wegens de verderzetting van een reddeloos verloren onderneming: een verduidelijking van de voorwaarden (Jasper Van Eetvelde);

 • Rechtbank van koophandel te Antwerpen (afd. Antwerpen), 7 juli 2015 met NOOT: Bestuursaansprakelijkheid op hete kolen. Over samenloop, coëxistentie en quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent (Cedric Berckmans);

 • Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, 23 juni 2015 met NOOT : Deze uitspraak is nog niet definitief

- L’Amendement

 • Pour une définition légale de la gestion journalère (Philippe Lambrecht)Tijdschrift@ipr.be, Tijdschrift voor internationaal privaatrecht, 2016/2

(enkel digitaal)

- Rechtspraak / Jurisprudence • Diversen

- Rechtsleer/Doctrine

 • Schijnerkenningen: internationale families opnieuw in de schijnwerpers (Jinske Verhellen);

 • De beoordeling van een draagmoederschapsovereenkomst uit Florida: alle wegen leiden naar erkenning (Laura Deschuyteneer);

 • Acquisition de la nationalité belge et carectère déclaratif de la reconnaissance de la qualité de réfugié (Patrick Wautelet)

- Actualiteit/Actualité

Regelgeving1. Afschaffing legalisatie voor documenten van diplomatieke en consulaire

ambtenaren uit Europese landen

Wet van 19 februari 2016 houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de

afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968 (1)(2).

Deze wet is op 3 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Suppression de la légalisation des documents par les agents diplomatiques ou

consulaires des pays européens

Loi du 19 février 2016 portant assentiment a la Convention européenne relative a la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, faite a Londres

le7juin 1968 (1)(2).

Cette loi a été publiée le 3 juin 2016 au Moniteur belge.2. Wijzigingen oprichting van consulaten

Koninklijk besluit van 16 mei 2016 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11juni 2014 aangaande oprichting van consulaten.

Dit koninklijk besluit is op 20 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Modifications dans l'établissement de postes consulaires

Arrêté royal du 16 mai 2016 modifiant l'article l e r de l'arrêté royal du 11 juin 2014 concernant

l'établissement de postes consulaires.

Cet arrêté royal a été publié le 20 juin 2016 au Moniteur belge.
3. Wijzigingen oprichting van consulaten

Koninklijk besluit van 21 april 2016 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van

11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten.

Dit koninklijk besluit is op 20 juni 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Modifications dans l'établissement de postes consulaires

Arrêté royal du 21 avril 2016 modifiant l'article l e r de l'arrêté royal du 11 juin 2014 concernant


4. Handtekeningsbevoegdheid in Consulair Wetboek

Ministerieel besluit van 15 april 2016 tot het verlenen van handtekeningbevoegdheid in het

kader van de intrekking, ongeldigverklaring en weigering van paspoorten, reisdocumenten en

identiteitskaarten.

Dit ministerieel besluit is op 25 april 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Délégation de signature dans Ie Code consulaire

Arrêté ministériel du 15 avril 2016 accordant délégation de signature dans le cadre du retrait,

de 1'invalidation et du refus de délivrance des passeports, titres de voyage et cartes d'identité.

Cet arrêté ministériel a été publié le 25 avril 2016 au Moniteur belge.
5. Afgifte noodreisdocumenten

Ministerieel besluit van 13 april 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari

2016 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven.

Dit ministerieel besluit is op 21 april 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Délivrance des titres de voyage provisoires

Arrêté ministériel du 13 avril 2016 modifiant l'arrête ministériel du 29 janvier 2016 désignant

les postes consulaires honoraires habilités a délivrer des titres de voyage provisoires.

Cet arrêté ministériel a été publié le 21 avril 2016 au Moniteur belge.


6. Voorbereiding bij adoptie

Besluit van de Vlaamse Regering van 19februari 2016 betreffende de voorbereiding bij adoptie.

Dit besluit is op 24 maart 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Préparation préalable a l'adoption

Arrêté du Gouvernement flamand du 19 février 2016 relatif a la préparation préalable a

l'adoption.

Cet arrêté a été publié le 24 mars 2016 au Moniteur belge.

Verschijnt driemaandelijksVIP, Vermogensplanning in de praktijk, 2de jaargang, 2016/2

Themanummer “Valkuilen binnen estate planning”

- Editoriaal (Isabelle Verhulst)

- Doctrine


 • Schenkingen aan minderjarigen: het ouderlijk beheersrecht en het ouderlijk vruchtgenot (Steven Seyns);

 • Roerende schenkingen: wat zijn de gevolgen voor de echtgenoot-schenker of de echtgenoot-begiftigde (Stijn Deniieweth & Martin Vanden Eynde);

 • Praktische gevolgen van de schenking van het familiebedrijf (Peter Meeuwssen);

 • Successief vruchtgebruik bij aankoop onroerend goed: het beste van drie werelden? (Robin Messiaen, Peter Meeuwssen & Ellen Hemelaer)

- Rechtspraak en rulings

 • Het omgekeerd duolegaat met een bepaalbaar bedrag aanvaard door Vlabel: Het zit hem in de formulering (Rinse Elsermans);

 • Fiscale woonplaats te Knokke-Heist of Bilzen? Op zoek naar de grootste lokale verandering (Charlotte Dehoorne & Bert Strijckers)

- Actualia

 • Over de knelpuntfiscaliteit van beleggingen in fondsen en de avant-première van “ Crocodile Dundee IV in Brussels” (Dirk Coveliers)

- Opinie

 • De schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor buitenlandse notaris: (g)een erfbelasting na drie jaar? (Ferenc Ballegeer)

Verschijnt driemaandelijks


Actuele voorinformatie
* Aanwerven Tewerkstellen Ontslaan, nr. 447, weken 24 – 25 , verschijnt tweewekelijks

447.1. Intragroep detachteringen en transfers van personeel in een internationale context;

447.2. Sociale en fiscale agenda – juli 2016;

447.3. KMO-groeisubsidie : steunvoorwaarden en lijst met aanvaardbare NACE-codes ;

447.4. Indexatie op 1 juni 2016: gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen
* Aanwerven Tewerkstellen Ontslaan, nr. 448, weken 28 – 27, verschijnt tweewekelijks

448.1. Alternatieve financiering toeslag voor tijdelijke werkloosheid;448.2. Een team beheren is niet hetzelfde als de onderneming leiden;

448.3. Sociale bijdragen dalen door uitvoering taxshift


Dovnload 133.62 Kb.