Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tijdschriften maand oktober

Dovnload 151.98 Kb.

Tijdschriften maand oktoberDatum21.09.2017
Grootte151.98 Kb.

Dovnload 151.98 Kb.

TIJDSCHRIFTEN MAAND OKTOBER

WEEK 43 (19/10/2015 – 23/10/2015)

(Ook terug te vinden op www.balie-gent.be/bibliotheek

Act. dr. Fam., Actualités du droit de la famille, 2015/7, septembre 2015

- Doctrine • La plaidoirie en droit familial (Nathalie Massager) ;

 • - Les droits de rôle et le tribunal de la famille. Commentaire de la loi du 28 avril 2015 (P atrick Senaeve)

- Fiche pratique

 • Liquidation des régimes matrimoniaux (Séverine Bevernaegie)

Verschijnt maandelijks

Arr. Cass., Arresten van het Hof van Cassatie, jaargang 2014, arresten van september 2014, nrs. 482 tot 564

Verschijnt maandelijksBan. Fin., Bank- en Financiewezen, 79ste jaargang, 2015/5

Dossier: Shadow banking  • The development of shadow banking before the 2007/8 crisis (Patricia Jackson);

  • Shadow banking: concepts, regulation and a first mapping in Belgium (Joachim Keller, Martine Druant & Cristina Vespro);

  • Shadow banking: A valuable role or the devil incarnate? (David T Llewellyn);

  • The outlook for Shadow Banking, including the EU securitization proposals (Patricia Jackson);

  • Shadow Banking Out of the Shadows: Nonbank Finance Re-Shipping Capital Markets (Rhodri Preece);

  • Het Chinese schaduwbankwezen tegen het licht gehouden (Stephanie Smet)

Varia / Divers

  • Crowdfunding als alternatieve financieringsbron. Waarom maken ondernemingen gebruik van crowdfunding? (Francis Forton & Marie Van Hout);

  • Corporate Governance and financial analysts’ behavior in France (Aymen Ajina, Rim El Houcine & Wiem Siadani);

  • L’impôt des personnes physiques regional après la sixième réforme de l’Etat : aperçu général (Benoît Bayenet & Marc Bourgeois)

- Forum echo

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

Dr. Soc., Droit social, n° 10, octobre 2015

- Tribune • Leurre de la réforme (Christophe Radé)

- Dossier

 • Loi Macron. Dossier coordonné par Jean-Emmanuel Ray

- Études

Sources  • Que faut-il entendre par simplification du droit du travail? (Marc Véricel) ;

Durée du travail

  • Temps et santé au travail, pour une connexion plus explicite dans la loi (Franck Héas)

Verschijnt maandelijks

De Juristenkrant, De juristenkrant: een actuele kijk op recht, 17de jaargang, nr. 315, 14 oktober 2015

 • ‘Moorden correctionaliseren is een garantie voor gerechtelijke dwalingen’ (Bart Aerts);

 • Thalia Kruger: loopbaan in teken van het internationaal privaatrecht (Julie Colpaert);

 • Europees Mensenrechtenhof veroordeelt België voor politiegeweld (Cathy Van Vyve);

 • Doorsturen van persoonsgegevens naar VS in het gedrang (Raf Schoefs);

 • Brecht Warnez onderzoekt hoe de juridische knoop in faciliteitengemeente Linkebeek ontward kan worden

Verschijnt tweewekelijks

Fisc. Act., Fiscale actualiteit, jaargang 34, nr. 33, week 1-7 oktober 2015

- Aftrek voor risicokapitaal • Misbruiken en de notionele interestaftrek: wanneer zijn groepsfinanciers (ab)normaal? (Svjatoslav Genedasj)

- Karaattaks

 • Diamantstelsel moet faire en efficiënte belasting van diamantsector mogelijk maken (Joke Vanden Branden)

- Korte berichten

 • Betalingen aan Luxemburg aangeven (nu nog) (Koen Janssens);

 • Kort nieuws van de fiscus

Verschijnt wekelijks

Fiscoloog, Nieuwsbrief over fiscaliteit, jaargang 36, nr. 1448, 21 oktober 2015

- Varia • Speculatiebelasting, verhoging RV inversterinsaftrek, tarief PB, enz. (Jan Van Dyck)

- DBI

 • DBI-aftrek door gedeeltelijk afzien vrijstelling inrichtingswinsten? (Thomas Gernay, Bernard Peeters)

- Lokale belastingen

 • Ook belasting op tweede verblijf Oostende strijdig met gelijkheidsbeginsel

- Varia

 • Horeca en overuren: uitbreiding vrijstelling van doorstorting BV uitgesteld

- Kort

Rechtspraak

Inkomstenbelastingen


   • Diversen

BTW

   • Diversen

Lokale belastingen

   • Diversen

Gerechtelijke beschillenregeling

   • Art. 1047 Ger.W. Hoe verzet aantekenen tegen een ‘fiscaal verstekvonnis? Rb. Antwerpen, 24 juni 2015

Varia

   • Diversen

Circulaties

  • Tax shelter. ‘Kapitaalsubsidies’

Administratieve beslissingen

  • Diversen

Parlementaire vragen

  • Diversen

Boeken

  • Liber amicorum Mareels

Staatsblad

  • 13 tot en met 19 oktober 2015

Verschijnt wekelijks

For. Ass., Forum de l’assurance, nr. 156, septembre 2015

- Dommage corporel • Le refus de soin (Jean-Luc Fagnart)

- Contrat d’assurance

 • Clause d’abandon de recours et malveillance envers l’assuré. Note d’observationss sous Mons (2e ch.), 25 novembre 2014 (Pierre Bayard)

- Assurance vie

 • La portée de l’information précontractuelle en assurance vie : précisions de la C.J.U.E. Note d’observations sous C.J.U.E. (5e ch.), 29 avril 2015 (Dominique Fairon) 

- Recensions

 • Grondslagen van het Belgische verzekeringsrecht, van Luc Schuermans en Caroline Van Schoubroeck, en De nieuwe wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen – Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht van Philippe Colle (Claude Devoet)

Verschijnt maandelijks

J.D.F., Journal de droit fiscal, 89ème année, juillet – août 2015

- Étude • Régime fiscal et parafiscal des pensions en droit belge, seconde partie (Claude Devoet et Jacques Malherbe)

- Jurisprudence

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

J.L.M.B., Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 127e année, 16 octobre 2015

- Droit international privé

Verschijnt wekelijks

J.T., Journal des tribunaux, 134ste année (N° 6618-32), 17 octobre 2015

- Doctrine • Des discriminations en matière de point de départ du délai de prescription des actions et responsabilité contractuelle et extracontractuelle (E. Weemaels) ;

 • Pour la dénonciation des traités bilatéraux en matière d’arbitrage (Y. Heninckx)

- Jurisprudence

 • Diversen

- Chronique

 • Les règles actuelles de fonctionnement de la première chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles – Échos - Correspondances

Verschijnt wekelijks

J.T.T., Journal des tribunaux du travail, n° 1226, 10 octobre 2015

- Rechtsleer – Doctrine • Le élections sociales – Chronique de jurisprudence (première partie) (H.-F. Lenaerts en O. Wouters)

- Rechtspraak - Jurisprudence

 • Diversen

Verschijnt 3x/maand

Limb. Rechtsl., Limburgs rechtsleven, 41ste jaargang, 3de kwartaal 2015

 • Veertig jaar tuinieren in de Hortus Justitiae (1975-2015) (J. Luyckx)

- Rechtsleer

 • De rechtsverhouding tussen openbare diensten en gebruikers: van reglementaire of contractuele aard? (K.-J. Vandormael)

- Rechtspraak

 • Hof van Cassatie, 3de kamer,10 november 2014;

 • Hof van beroep te Antwerpen, 10de kamer, 3 december 2014 met NOOT: Het begrip betrapping op heterdaad en de niet meer ter plaatse trappelende mededader (C. Stuyck);

 • Hof van beroep te Antwerpen, 4de bis kamer, 17 februari 2015 met NOOT: Volgens welk recht moet worden beoordeeld of een buiten de oorspronkelijke grensoverschrijdende overeenkomst staande derde, tegen wie een forumbeding wordt ingeroepen, één van de beide oorspronkelijke partijen is opgevolgd (P. Vanhelmont);

 • -Hof van beroep te Antwerpen, 8ste kamer, 11 maart 2015 met NOOT: De lange wet van talloze in strafzaken in beslag genomen voorwerpen (J. De Bus);

 • Hof van beroep te Antwerpen, 3de kamer, 8 april 2015 met NOOT van de redactie;

 • Rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, 1ste B kamer, 21 maart 2014 met NOOT van de redactie;

 • Rechtbank van eerste aanleg te Limburg (afdeling Tongeren), 3de B kamer, 19 december 2014 met NOOT van de redactie;

 • Rechtbank van eerste aanleg te Limburg (afdeling Tongeren), 2de kamer, 17 maart 2015;

 • Raad van State, VIIde kamer, 23 oktober 2014

- Wetjes en weetjes

 • Een kind van Aphrodite (J. Luyckx);

 • Sleutelgaten en drones (J. Luyckx);

 • Van sprekers, tafelspringers en zwamneuzen (J. Luyckx)

- Boekbesprekingen

 • Diversen

Verschijnt driemaandelijks

Or., Oriëntatie, 45ste jaargang, nr. 8, oktober 2015

- Doctrine • De Europese ondernemingsraad in België (Chris Engels);

 • Antigoon gesust: Het privédetectiveverslag als bewijs in (on)rechte (Yung Shin Van Der Sype)

- Rechtspraak binnen uw bereik

 • Het ontslag omwille van herhaalde afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid (Jurgen De Vreese);

 • Dringende reden en beschermde werknemer (Baudouin Paternostre)

Verschijnt maandelijks

OCMW-visies, 30ste jaargang 2015, nr. 3

Informatieveiligheid  • Digitale zelfbeschikking;

  • Vlaanderen radicaal digitaal;

  • Beroepsgeheim;

  • ESN-congres Lissabon

Driemaandelijks tijdschrift van de vereniging van Vlaamse OCMW-secretarissen

Over taal, Tijdschrift over taal, tekst en communicatie, jaargang 54, nr. 4, september – oktober 2015

 • Interview met Els Witte;

 • Het Nederlands van leraren;

 • Dirk- De- Wachterigheid;

 • Tolken in de gezondheidssector;

 • Vakantielectuur

Verschijnt 5x/jaar

R.A.B.G., Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, 2015/15

Familierecht en familiaal vermogensrecht

- Rechtspraak

Gerechtelijk recht  • Rb. Oost.Vl. (afd. Gent), 5 februari 2015 met NOOT: Hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter van vóór 1 september 2014 (Steven Brouwers);

  • Rb. West-Vl. (afd. Kortrijk), 15 januari 2015

Burgerlijk recht - Echtscheiding

  • Cass. 29 mei 2015;

  • Antwerpen, 11 februari 2015

Afstamming

  • GwH, 7 mei 2015, nr. 55/2015 met NOOT: Nieuwe (stiefouder- of partner)adoptie: het verbod van adoptieshoppen blijft gehandhaafd terwijl de biologische ouder naar de achtergrond wordt verdrongen (Bram Lambersy en Christel Vergauwen)

Alimentatie – Uitkering na echtscheiding

  • GwH, 7 mei 2015, nr. 53/2015;

  • Cass. 6 maart 2014;

  • Antwerpen, 6 mei 2015 met NOOT: De terugval van de economische situatie omwille van het huwelijk en/of omwille van de echtscheiding: waar blijft de rechtszekerheid?

Onderhoudsgeld tijdens de echtscheidingsprocedure

  • Antwerpen, 6 mei 2015

Huwelijksvermogensrecht

  • Cass. 14 november 2014 met NOOT: Schulden zijn ofwel eigen ofwel gemeenschappelijk, maar niet allebei (Aileen Reniers)

Erfrecht

  • Cass. 5 september 2014 met NOOT: Verhaal van de schuldeisers van een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap op de legatarissen aan wie het legaat voortijdig werd uitgekeerd (Beatrice Verlooy)

Samenwonen

  • Antwerpen, 20 mei 2015;

  • Famrb. Antwerpen (Afd. Mechelen), 18 maart 2015

- Actualia

Wetgeving  • Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft (BS 10 juni 2015 (ed.2));

  • Ministerieel besluit van 1 juli 2015 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3 van het Burgerlijk Wetboek (BS 9 juli 2015);

  • Wet van 17 juli 2015 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden (BS 27 augustus 2015);

  • Wet van 17 juli 2015 tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening (BS 1 september 2015)

(Steven Brouwers)

- Bewegingen • Diversen

Verschijnt tweewekelijks

R.W., Rechtskundig Weekblad (79ste jaargang), nr. 8, 24 oktober 2015

- Actualiteit • Hoe verder met de Verenigde Naties? (J. Wouters)

- Doctrine

 • Fysiek interpersoonlijk geweld: een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoonlijk geweld (J. De Herdt)

- Rechtspraak : Insolventierecht

 • Diversen met volgende NOOT:

  • Aanvangspunt van de verjaringstermijn voor persoonlijke rechtsvorderingen op de helling? (Elisabeth Verjans)

- Wetgeving in kort bestek

 • Diversen

- Boeken

 • Diversen

- Mededelingen

 • Diversen

Verschijnt wekelijks

Rec. Gén. Enr. Not., Récueil Général de l’enregistrement et du notariat, 167e année, 2015-8, octobre 2015, N° 26.763-26.767

- Doctrine • N° 26.763 Un apport de biens immeubles au profit d’un tiers peut-il constituer une donation indirecte d’actions ? (Laurent Stas) ;

 • N° 26.764 Décret flamand du 3 juillet 2015 – Réductions et simplification du tarif concernant les donations immobilières – À quand une réforme dans les deux autres Régions ? (Marc Petit)

- Législations régionales – C.F.F.

 • N° 26.765 Decret du 17 juillet 2015 – Moniteur belge du 14 août 2015 – Région flamande – Code flamand de la fiscalité – Décret modifiant le Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

- La leçon du mois – Droits d’enregistrement

 • N° 26.766 - Actes et conventions obligatoirement enregistrables (André Culot)

- La leçon du mois – Droits de succession

 • N° 26.767 Transmissions et opérations imposables (Lorette Rousseau)

Verschijnt maandelijks

Soc. Kron., Sociaalrechtelijke kronieken, 04/2015

 • Les mandataires de société à titre gratuit, présumés de manière irréfragable assujettis au statut social des travailleurs indépendants, sauf s’ils ont cessé leur activité – Note sous Trib. Trav. Bruxelles (7ème ch.), 25 juin 2014 (H. Funck);

 • Quand la Cour constitutionnelle invente une hérésie juridique : le « délai de prescription raisonnableé – Commentaire de l’arrêt n° 131/2013 du 26 septembre 2013 au sujet de la cotisation spéciale de sécurité sociale (H. Funck)

- Rechtspraak : sociale bijdragen

 • Diversen

- Gevarieerde rechtspraak

 • Diversen

- Samenvattingen van rechtspraak

 • Diversen

- Rechtspraak van de hogere gerechtshoven

 • Diversen

Verschijnt maandelijks

Soc. Weg., Sociale wegwijzer, 11de jaargang, nr. 16, 16-30 september 2015

 • Programmawet : overzicht van de voornaamste sociaalrechtelijke bepalingen;

 • Verhoging van de fiscale werkbonus vanaf 1 augustus 2015;

 • Is een begrafenisvergoeding een belastbaar voordeel?;

 • Overzicht Belgisch Staatsblad van 22 augustus tot 4 september 2015;

 • Personeelsvertegenwoordigers: begrip ‘onderneming’ en re-integratieaanvraag;

 • Indexnieuws: indexcijfers augustus 2015 en loonaanpassingen op 1 september 2015

Verschijnt tweewekelijks

Soc. Weg., Sociale wegwijzer, 11de jaargang, nr. 17, 1-15 oktober 2015

 • Moet uw onderneming sociale verkiezingen organiseren in 2016?;

 • Multifunctionele aangifte voor het 3e kwartaal 2015;

 • Het statuut van de gelegenheidswerknemer in de landbouw- en tuinbouwsector;

 • Nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor startende kleine ondernemingen;

 • Overzicht van het Belgisch Staatsblad van 5 t.e.m. 22 september 2015

Verschijnt tweewekelijks

Sport & Strategie voor professionals in de sport, bij overheid, bedrijven & media – Editie Vlaanderen, jaargang2, nr. 4, september 2015

- Opinie • Walter Van Steenbrugge;

 • Trudo Dejonghe;

 • Wim Lague;

 • Hans Vandeweghe

- Beleid & management

 • Interview met Veerle De Bosscher;

 • Nieuw decreet op de sportfederaties;

 • EK vrouwenvolleybal;

 • Toekomst Memorial Van Damme;

 • Sportmekka Qatar;

 • Bonden tegen het licht: VVG;

 • Zot van fietsen;

 • Play the Game

- Recht & fiscaliteit

 • Exploitatie van gemeentelijke sportinfrastructuur;

 • Uitsluiting atleten met prothesen

- Wetenschap & onderzoek

 • Hoe kan sport jongeren aan werk helpen?

- Geschiedenis

- Varia

 • The American Way

Verschijnt 5x/jaar

T.F.R., Tijdschrift voor fiscaal recht, nr. 487, oktober 2015

- Vrij gesteld • Pensioenartikel Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag: toren van Babel (Chantal Hendrinckx)

- Buitenlandse fiscale rechtspraak

 • De Russische vast inrichting: Valkuil voor buitenlandse distributeurs? (Frank Mortier)

- Fiscale rechtspraak

Inkomstenbelastingen

Vennootschapsbelasting


   • 2015/43 Bergen, 10 april 2015 met NOOT: Voorzichtigheid geboden bij in resultaatneming van optiepremies (C. Chevalier)

Successierechten

  • 2015/44 Gent, 2 december 2014 met NOOT: De fiscus betaalt de kosten bij vernietiging van een voorafgaande schatting (Rik Deblauwe);

  • 2015/45 Luik, 27 maart 2015 met NOOT: Contra Gent 17 juni 2014, TFR 2014, 903, met noot G. Ceenaeme, “Het fiscaal verrekenbeding: het (zaligmakend) alternatief voor de sterfhuisclausule?”

- Actualiteiten Hof van Justitie

Directe belastingen  • Diversen

- Arresten gepubliceerd op het net

 • Diversen

Verschijnt tweewekelijks

T.G.R., Tijdschrift voor Gentse rechtspraak, 31ste jaargang, 2015, nr. 3

Administratief recht  • Diversen

Burgerlijk recht

  • Diversen

Gerechtelijk recht

  • Diversen

Economisch recht

  • Diversen

Strafrecht

  • Diversen

Fiscaal recht

  • Diversen

Sociaal recht

  • Diversen

Verschijnt 5x/jaar

T.O.R.B., Tijdschrift voor onderwijsrecht & onderwijsbeleid, 2015-2016, nr. 1, september – oktober 2015

Pensioenen  • De pensioenhervorming als maatschappelijk debat (Frank Vandenbroucke);

  • Hervorming van de rustpensioenen van het onderwijspersoneel: quo vadis? (Ria Janvier en Johan Janssens);

  • De ziekte(pensioen)regeling van de ambtenaren in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: van ‘(re)visited’ tot ‘(re)calculated’ (Ria Janvier , Guy van Camp en Frank Vandenbroucke);

  • Uitdagingen voor de ambtenarenpensioenen: enkele ‘facts and figures’ (Ria Janvier en Johan Janssens)

- Abstracts

 • Diversen

Verschijnt tweemaandelijks

T.V.R., Tijdschrift Vervoer & Recht, nr. 4, augustus 2015

- Wetenschappelijke artikelen • De aansprakelijkheid voor wrakopruimingskosten van ‘verdwenen’ schepen. Een bespreking van het Qubio-arrest in het licht van huidig en toekomstig recht (Mr. a. van Hal)

- Actualiteiten

Wet- en regelgeving  • Diversen

Officiële publicaties

  • Diversen

Rechtspraak

  • Diversen

Literatuur

  • Diversen

Verschijnt tweewekelijks

T. Aann., Tijdschrift voor aannemingsrecht, 47ste jaargang, nr. 3/2015

- Rechtsleer • Le recours aux références et aux labels comme preuve de conformité des offres aux spécifications techniques dans le cadre des marchés publics (A. Delvaux en R. Simar)

7de uitgave van de praktische commentaar – Uittreksels (boekdeel II, te verschijnen in 2015): “Algemene uitvoeringsregels – AUR 2013: art. 19 – Intellectuele rechten – Gebruik van de resultaten” (C. De Wolf en A. Verheggen).

- Rechtspraak

Openbaarheid van bestuur  • Raad van State, 16 januari 2015, nr. 229.828

Verkeerssignalisatie

  • Politierechtbank Oudenaarde, 24 juni 2013 (hoger beroep aangetekend)

Detachering

  • Hof van Justitie van de Europese Unie, 12 februari 2015, C-396/13 met NOOT van G. Jacquemart en M. Strongylos)

E-tendering

  • Raad van State, 30 mei 2013, nr. 223.663;

  • Raad van State, 16 januari 2015, nr. 229.827

Uitsluitingsgrond

  • Hof van beroep te Brussel, 7 oktober 2014 met NOOT van C. Coen

Verschijnt driemaandelijks

T. App., Tijdschrift voor appartements- en immorecht, september 2015

- Doctrine • Le syndic provisoire et le syndic judiciaire (Martine Wahl) ;

 • Schending bedongen vervreemdingsverbod van een aan een privégedeelte gerelateerde aanhorigheid: valt de eigenaar van de aanhorigheid tussen schip en wal? (Roland Timmermans)

- Boekbespreking – Présentation d’ouvrages

 • Diversen

- Rechtspraak - Rechtsleer

 • Diversen met volgende NOOT:

 • Les actions en rectification de la répartition des quotes-parts et du mode de réparation des charges : l’éternel retour ?( Carine Mostin)

- Index - Indice

 • Diversen

Verschijnt driemaandelijks

T. Gem., Tijdschrift voor gemeenterecht, 25ste jaargang, 2015/3

- Rechtsleer

- Milieueffectbeoordeling in Vlaanderen (deel 2: project- MER) (Jan Bouckaert, Bastiaan Schelstraete, Jennifer Dubrulle)

- Rechtspraak

A. Bestuur politie


  • Raad van State, 1 april 2014, nr. 226.990 met NOOT van Patricia De Somere;

  • Raad van State, 11 juli 2014, nr. 228.054 met NOOT van Patricia De Somere;

  • Raad van State, 25 september 2014, nr. 228.515 met NOOT van Patricia De Somere;

  • Raad van State, 23 december 2014, nr. 229.694 met NOOT van Patricia De Somere

B. Gemeentelijke organen

  • Raad van State, 12 juni 2015, nr. 231.577 met NOOT: De gemeentelijke financiën als waardemeter voor structurele onbestuurbaarheid? (Brecht Warnez)

C. Handelsvestigingen

  • Raad van State, 24 februari 2015, nr. 230.271 met NOOT: Planologische toets en mobiliteitstoets doorslaggevende beoordelingselementen bij handelsvestigingen (Dirk Van Heuven)

D. Huisvestiging en gemeentelijke autonomie

  • Grondwettelijk Hof, 12 februari 2015, nr. 16/12 met NOOT: De gemeentelijke autonomie inzake huisvesting: vlot verteerbaar of een baksteen op de gemeentelijke maag? (Tom Vandromme)

Verschijnt driemaandelijks

T. Vred., Tijdschrift van de Vrederechters, 124ste jaargang, juli – augustus 2015

THEMANUMMER : “BESCHERMDE PERSONEN” • De vrederechter, de bewindvoerder en het bewind: een jaar later. In de beperking kent men de meester (Dirk Scheers en Constantijn Scheers)

- Jurisprudence - Rechtspraak

 • Diversen met volgende NOTEN:

  • Ontslag van ambtshalve inschrijving bij verkoop van een woning van de beschermde persoon (Sven Mosselmans);

  • Peut-on prononcer l’incapacité d’une personne à conduire un véhicule à moteur ? (Nathalie Dandoy) ;

  • La sanction du défaut de conformité du certificat médical au prescrit de l’article 1241, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire (Nathalie Dandoy)

Verschijnt tweemaandelijks

VZWinfo, 12de jaargang, nr. 16, weken 42 en 43 2015

- Fiscaal • Belastingvermindering bij gift aan nieuwe erkende culturele instellingen (Christine Van Geel)

- Sociaal

 • Ingroeibanen voor jongeren uit risicogroepen (Steven Bellemans);

 • Versterkte sociale werkbonus wordt bevestigd (Steven Bellemans)

- Boekhouding

 • Hoe wordt het vermogen overgedragen bij een splitsing? (Stefaan Tuytten)

Verschijnt tweewekelijks

Vrachtinfo, 20ste jaargang, nr. 193, oktober 2015

- Goederenvervoer algemeen • Nieuw Belgisch-Frans akkoord voor grensoverschrijdende politiesamenwerking. Onderzoek naar ladingzekering bij multi-stops

- Zeevervoer

 • Nieuw record voor shortsea-trafiek in de eerste jaarhelft

- Wegvervoer

 • Aanvraag voor Vlaamse erkenning examencentrum ADR-opleiding kan nog tot eind oktober;

 • Ook Brussel heeft kilometerheffing voor vrachtwagens klaar;

 • Meer of minder uitzonderingen op de kilometerheffing?

- Luchtvaart

 • Managementplatform voor drones

- Multimodaliteit & logistiek

- Gepubliceerde wetgeving

 • Van 10 september tot en met 9 oktober 2015

- Agenda

 • Synergie shortsea shipping en inland terminals: de praktijk;

 • BTW en douane in de internationale handel

Verschijnt maandelijks
Actuele voorinformatie
- Juridisch Milieucompendium, nr. 12, jaargang 23, 15 oktober 2015 (Verschijnt driewekelijks)

Ruimtelijke ordening  • Ontwerp ‘Diversebepalingendecreet Omgeving en Energie’ naar het Parlement;

  • De lijst afwijkingen van de Codex Ruimtelijke Ordening is aangepast;

  • Ontwerp ‘Handhaving Ruimtelijke Ordening’ ingediend bij het Parlement;

  • Digitale omgevingsvergunning: technische problemen aanleiding voor aanpassing procedure

Vlarem

  • Nieuwe VLAREBO-categorieën A* en B* in de indelingslijst van VLAREM I

Gevaarlijke stoffen

  • Nog twee maanden tijd voor het CLP-omzettingsdocument;

  • Tussentijdse update van het reductieprogramma voor pesticiden

Belgische wetgeving

  • BS van 15 september tot en met 7 oktober 2015- Administratieve wegwijzer voor vreemdelingen, vluchtelingen en migranten , nr. 236, oktober 2015 (Verschijnt maandelijks)

Verblijfsregeling  • Terrorismestrijders riskeren intrekking vluchtelingenstatus

Arbeid en tewerkstelling

  • Ook Brussel heeft eigen regels voor tewerkstelling ‘langdurig ingezetenen’- Fiscaal Compendium Flashberichten , nr. 18, week 42-43 2015 (Verschijnt tweewekelijks)

Synopsis  • Nationale en internationale bepalingen Belgisch Staatsblad (28 september – 11 oktober 2015)

Nationale en internationale bepalingen

  • Buitenlandse beleggingsvennootschappen automatisch vrijgesteld van RV op Belgische interesten;

  • Bedrijfsvoorheffing: fiscus corrigeert schalen en toepassingsregels voor 2015;

  • Vanaf 1 april 2016 ook kilometerheffing voor vrachtwagens op Brusselse wegen;

  • Geen vrijstelling van krotbelasting voor beschermd monument;

  • Belastingvermindering bij gift aan nieuw erkende culturele instellingen

- Kluwers Verzekerings Handboek: Tussentijdse aanvulling , nr. 9, oktober 2015 (Verschijnt maandelijks)

Arbeidsongeval


  • Verslag van een privédetective met foto’s van het slachtoffer;

  • Voorwaarden tot vergoeding van de letsels van een privéongeval na een arbeidsongeval

Motorrijtuigen

Diefstal

  • Verplichting tot het nemen van voorzorgsmaatregelen- Aanwerven Tewerkstellen Ontslaan , nr. 431, weken 40-41/2015 (verschijnt tweewekelijks)

Rechtspraak  • Kwalificatie van een arbeidsrelatie: welke valstrikken vermijden?;

  • Over het algemeen verbod op uiterlijke tekenen van religieuze overtuiging op het werk

- Successierechten, Nr. 9, 1 oktober 2015 (verschijnt maandelijks)Rechtspraak

  • Ook de waarde van indirecte dochtervennootschappen komt in aanmerking voor het verlaagd tarief van de successierechten op grond van (oud) art. 60/1,§3, tweede lid Vl.W. Succ. (Rb. West.Vlaanderen (afd. Brugge), 21/10/2014.

Commentaar

  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stuurt de regels met betrekking tot de waardering van beursgenoteerde effecten opnieuw bij

Administratieve standpunten Erfbelasting

  • Diversen


*******************


Dovnload 151.98 Kb.