Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Top-50 faq xtractor

Dovnload 35.6 Kb.

Top-50 faq xtractorDatum25.10.2017
Grootte35.6 Kb.

Dovnload 35.6 Kb.

Top-50 FAQ Xtractor


1.

Foute schrijfrechten!
Oplossing: Lees en schrijfrechten op de onderstaande mappen en de daarin behorende mappen en files:

C:\Program Files\BCT

En dan met name voor xtractor in:

C:\Program Files\BCT\appl\ABBYY

C:\Program Files\BCT\TDS\ADR
Leesrechten:

C:\WINDOWS\system32

C:\WINDOWS\pixtran
Lees- en schrijfrechten in het register:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IDT\DocumentReader\BCT_INVOICEXTRACTOR_SINGLE_DB3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IDT\Xtractor engine

HKEY_CURRENT_USER\Software\IDT\DocumentReader\BCT_INVOICEXTRACTOR_SINGLE_DB32.

Xtractor is geen Multi-user applicatie.
Oplossing: Het is een Shared Applicatie.

3.

Foutmelding: [GetOcrChild] File: C:\Program Files\BCT\TDS\ADR\DB\INVOICEXTRACTOR\DB\invoice\ bij het opstarten van Xtractor.
Oplossing:

De GetOcrChild error is waarschijnlijk ontstaan door een verlopen ABBYY licentie.


Ga naar menu “Help/Info” en controleer de “Expiration date”.

Is de ABBYY licentie verlopen dan moet een nieuwe licentie worden aangevraagd.

Is de ABBYY licentie niet verlopen stuur dan een screenshot van het info tabblad en het logbestand in debug mode.


4.

ABBYY-licentie activeren:
…\IDT\APPL\ABBYY\Bin

Als er een licentie al geactiveerd is dan huidige frelf abbyy licentiebestand hernoemen:


FECX-8012-0114-8522-1027.frelf

wordt


FECX-8012-0114-8522-1027.frelf_OLD
Open de “Engine80LicenseManager.exe” en voer het nieuwe licentienummer in wanneer er wordt gevraagd.
Je hoef alleen de instructies volgen…

…activeren via internet.


Het is ook mogelijk de licentie via e-mail te activeren:

In de Engine80LicenseManager.exe moet je activeren via e-mail kiezen. Engine80LicenseManager.exe zal de code/inhoud van de aanvraag/mail genereren en deze moet je via een mail accout aan abbyy sturen/mailen. Je moet daarvoor de licentiecode invoeren via de Engine80LicenseManager.exe. Als de abbyy licentie via mail wordt geactiveerd dan stuur abbyy en .frelf licentiebestandje terug en je moet deze in de bin directory plaatsen. Alles wordt uitgelegd als je de Engine80LicenseManager.exe gebruikt voor activatie van de licentie.5.

Bij gebruik van de Microsoft Office Document Imaging viewer worden alleen maar zwarte pagina’s getoond.
Oplossing: Dit zijn kleur tiff bestanden die door Capture, Xtractor zijn aangemaakt. Dit komt door de jpeg compressie (7) die er wordt gebruikt. Bekend probleem. Er is NIETS aan te doen!
Of er moet een andere viewer geplaats worden
Let op :

De "Windows Photo Viewer" van Windows 7 kan deze tiff bestanden met jpeg compressie wel openen.6.

Kleurenscans veranderen van kleur (bijv. geel blaadje wordt blauw)
Oplossing: XTR 510 installeren.

7.

Trainen wordt niet opgeslagen.
Oplossing: Er is bij deze documenten geen identificerend veld gevonden. Deze zelf trainen door het aanmaken van een custom_ID.

8.

PDF importeren naar CORSA.
Oplossing: Het is mogelijk PDF te importeren in Corsa. De DS gaat dan geen conversie uitvoeren op het native file indien hij een text-pdf aangeboden krijgt, maar Capture biedt image-PDF aan dus de ds zal als nog een conversie uitvoeren op de PDF. De DS zal dan de image-PDF gebruiken als origineel en de text-PDF als archiefbestand.
Bijscannen zal niet meer mogelijk zijn indien voor PDF als importformaat in Corsa wordt gekozen. Het is dan ook niet aan te raden om voor PDF te kiezen.. PDF is een gesloten formaat en TIFF een open formaat. Dit heeft veel meer mogelijkheden en loopt dan niet op tegen die beperkingen bij het bijscannen.

9.

Gegevens worden niet mee geëxporteerd.
Oplossing: CSV-bestand + DSIMPORT.ini controleren naar juistheid expressies.

10.

Blauwe waas in de scan.
Oplossing: Brightness verhogen (naar bijv. 139) en/of contrast verlagen (tot 10).

11.

BTWNummer wordt ingelezen inclusief tussenpunten.
Oplossing: Normaal gesproken als de btw nummer automatisch is gevonden (identificatie veld) dan worden de punten wel verwijderd.

Als de btw handmatig geëxtraheerd wordt dan is het afhankelijk van de filter.

UPPERCASE(Textfilter("%VALUE%"))


12.

Gewijzigde gegevens worden niet opgeslagen in kennisbank.
Oplossing: Laatste versie (510) installeren.

13.

Flatbed (Glasplaat) scanner werkt niet. Terwijl dit wel goed staat ingesteld/geselecteerd binnen de scanner instellingen.
Oplossing: Controleer de instelling "Eén pagina scannen" in de scan instellingen. Deze moet aangevinkt staan om de Flatbed te kunnen starten.

14.

Barcode wordt niet herkend.
Oplossing: Je kan eventueel het "Barcode gebied" verwijderen (op nul zetten)

Type: 3of9 ; Is de barcode goed leesbaar?15.

Het niet kunnen invullen / veranderen van gegevens in velden.
Oplossing: Spatiebalk drukken en dan typen en/of instelling Bestand/Applicatieinstellingen/Algemeen/"Autom. Bewerken modus" aanzetten.

16.

Xtractor verwijdert niet automatisch de verwerkte facturen uit de netwerkmap.
Oplossing: Knop met drie puntjes naast "invoer instellingen" klikken en instelling "Originele afbeelding niet verwijderen" aanvinken.

17.

Er wordt een kleur batch profiel gebruikt maar van de kleuren scans worden er in de preview en na de verwerking zwart/wit scans van gemaakt.
Oplossing: Controleer het beeldverbetering profiel: bij kleur profielen mag er alleen van de volgende drie instellingen gebruik gemaakt worden:

-Rechtzetten

-Rotatie

-Watermerk verwijderen

Instellingen die NIET met kleuren pagina's worden ondersteund:

-Randen verwijderen

-Tussentint verwijderen

-Gaten verwijderen

-Lijnen verwijderen

-Ruis verwijderen

-Gladstrijken


18.

Documenten kunnen niet worden geëxporteerd.
Oplossing: Worden er identificatie velden gevonden?

Zo niet, dan minimaal een Custom ID gebruiken. Vanaf release 430 is identificatie verplicht om te kunnen exporteren.19.

Barcodescheiding werkt niet en geeft geen foutmelding.
Oplossing: Voorbeeldafbeelding documentscheiding moet op hetzelfde dpi waarde zijn als de gescande documenten. Bijvoorbeeld op 300dpi voor Xtractor (verplicht) en eventueel ook op 200dpi voor Capture.

20.

Barcodescheiding werkt niet en geeft de volgende foutmelding:

*** DocMerge ERROR *** :C:\DOCUME~1\akajz\LOCALS~1\Temp\8\IDTC.tmp\20090326143745667.tif

‚[EOleException] IP2: Unhandled Exception in CDIBFilterImpl::RunEx
Oplossing: Pixtools klopt niet meer. Aanwezige ADR 3.0 MSI gebruiken om de juiste pixtools bestanden te repareren/terugplaatsen.


21.

Soms worden gescande documenten 180 graden geroteerd:

Wanneer een stapel stukken gescand is, staan er soms enkele pagina's ondersteboven ondanks dat ze in de goede richting zijn ingevoerd in de scanner.


Oplossing: Staat de “Richting” op “Auto” in het menu “Scan Instellingen”?

Zo ja dan op blanco (Geen richting) zetten.22.

SQLite 5 error
Oplossing: Databank is gesloten. Geen rechten?

23.

Foutmelding tijdens batchverwerking Xtractor:

”[GetOcrChild]…”


Oplossing:

Controleer via de “…APPL\ABBYY\BIN\Engine80LicenseManager.exe” of de module "Extended Character info" aanwezig is:

Controleer de release van de ABBYY engine.
Is de module niet aanwezig en de ABBYY engine is niet ProfileFre_8.0.1.138 maar de ProfileFre_8.0.1.986 dan moet de 138 worden teruggeplaatst.
Is dat niet het geval stuur dan een screenshot van het info tabblad en het logbestand in debug mode.


24.

Foutmelding bij het starten van Xtractor:

"[GetOcrChild]File:C:\Program Files\...\idt_00001_0001.tif Operation aborted."


Oplossing:

De GetOcrChild error is waarschijnlijk ontstaan door een verlopen ABBYY licentie.


Ga naar menu “Help/Info” en controleer de “Expiration date”.

Is de ABBYY licentie verlopen dan moet een nieuwe licentie worden aangevraagd.

Is de ABBYY licentie niet verlopen stuur dan een screenshot van het info tabblad en het logbestand in debug mode.


25.

Probleem inlezen barcode 128 in releases 470 t/m 510
Oplossing: Het probleem met de barcode wordt opgelost in de volgende release van Xtractor (520) Dit probleem bevindt zich in de Xtractor releases 470 t/m 510.

Totdat de release 520 wordt uitgeleverd kan men eventueel een release gebruiken < 470 (bijvoorbeeld 460)26.

5% kleurgehalte werkt niet.
Oplossing: scanformaat 1: TiF24b Color JPEG Scanformaat 2: Tif BInary G4 Kleurgehalte: 5%

28.

Factuurdatum wordt regelmatig ‘vergeten’. De gebruiker voert het veld wel handmatig in, maar het wordt niet opgeslagen.
Oplossing: Het betreft een foutieve instelling binnen het template menu Header (Koptekst): Het veld “Type waarde” moet hier leeg zijn.

29.

Enkele pagina’s ondersteboven ondanks dat ze in de goede richting in de scanner worden gelegd.
Oplossing: Rotatie staat op Auto. Deze moet worden uitgevinkt.

30.

Bij het kleurenprofiel ontstaan aan de randen zwarte balken.
Oplossing: Probleem heeft te maken met de instelling "Automatic Size and Skew Detection" in het kleurenprofiel. Deze instelling uitvinken en op "Papier Size" het formaat per type papier vast selecteren.

31.

Foutmelding “Error drawing fields: Control ‘dpData’ has no parent window”
Oplossing: In de “HKEY_current_user” de register ‘dpData’ uit de APPID registermap verwijderd en dat heeft deze de foutmelding veroorzaakt. Is het register goed bereikbaar? (denk aan netwerkproblemen)

32.

Worden er foutmeldingen tijdens installatie/uitrollen van ADR

(msi) geconstateerd dan melden aan engineering BCT.33.

Afbeeldingen worden niet getoond als de document verbetering en document scheiding geselecteerd zijn.
Oplossing: Pixtools bijwerken door MSI uit te rollen.

34.

Foutmelding verschijnt wanneer een factuur klaargezet wordt voor herkenning.
Oplossing: ABBYY licentie verlopen.

35.

Het zwartgebied van de scheidingspagina verandert in wit als deze wordt gescand en wordt niet als scheidingspagina maar als blanco pagina gezien.
Oplossing: Het zwartgebied is te groot. Scheidingspagina van BCT gebruiken.

36.

Scans uit multifuctional worden slecht ge’ocr’d.
Oplossing: Multifunctionals leveren minder kwalitatieve scans dan scanners.

37.

Scanner is vervangen geworden door een ander merk/type.
Oplossing: Batchprofielen moeten opnieuw ingericht worden.

38.

Documenten kunnen niet ingelezen worden in Corsa. Waarschijnlijk ontbreekt dan het mapping.dat file.
Oplossing: map Import aanmaken en het mapping.dat file erin zetten

40.

Scheidingspagina’s worden niet automatisch verwijderd of er vind geen scheiding plaats.
Oplossing: scheidingspagina’s mogen NIET gekopieerd worden! Of de scheidingspagina’s worden op een te donker vel afgedrukt.

41.

Er is geen toegang in de tabbladen om instellingen te wijzigen.
Oplossing: inloggen als niveau 3 gebruiker (Extra -> Gebruikerniveau -> Niveau 3)

42.

Gegevens kunnen niet handmatig geëxtraheerd worden.
Oplossingen: het slotje in de knoppenbalk ontgrendelen.

43.

Scans in tds viewer niet goed zichtbaar (met name logo’s en lijnen)

De scans in Xtractor zijn prima. Bij het bekijken van de scans in de tds viewer in Corsa (pdf a) zijn de scans niet meer optimaal.


Oplossing : in het ABBYY profiel Bij PdfA exportparams – export mode op imageontext zetten.

44.

Bij verwerken van scan's wordt niet automatisch de volgende scan geselecteerd.
Oplossing: de instelling “Na opslaan niet naar eerste fout springen” of “Uitschakelt Auto Eerste Error” (afhankelijk van vertaling) zal waarschijnlijk aangevinkt staan.
Ga naar “Bestand” > “Instellingen” > Tabblad “Algemeen” > Uitschakelt (uitvinken) de instellingen “Na opslaan niet naar eerste fout springen” of “Uitschakelt Auto Eerste Error”.


Dovnload 35.6 Kb.