Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Trending topics

Dovnload 0.54 Mb.

Trending topicsPagina2/5
Datum28.10.2017
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
1   2   3   4   5


Inleiding

Als eerstejaars CE IEMES student aan de Fontys in Tilburg heb ik de opdracht gekregen om een marketingplan te schrijven voor een bedrijf in de EMEG branche. De opdracht was om een trend te zoeken en deze vervolgens toe te passen op het bedrijf om hier vervolgens een marketingplan voor schrijven. Als trend is gekozen voor Crowdsourcing, een relatief nieuw begrip welke veel mogelijkheden biedt. Het bedrijf wat ik heb gekozen is stichting Zero Events, zij organiseren het jaarlijks terugkerende festival 9Zero.


In dit verslag staan mij bevindingen samen met mijn aanbevelingen beschreven.

Voor dit rapport heb ik een interne en externe analyse uitgevoerd voor de stichting Zero Events. In dit rapport valt te lezen wat mijn bevinden hiervan zijn. Vervolgens heb ik een aantal doelstellingen en strategische opties geformuleerd die verder uitgewerkt staan in het marketingprogramma. Hieruit is vervolgens een financieel overzicht samen gesteld en een implementatieplan.


Het belang van dit rapport is dat de stichting Zero Events gebruik gaat maken van crowdsourcing voor hun jaarlijkse evenement 9Zero daarnaast wordt er een goed beeld geschetst over de huidige situatie van 9Zero in de markt.

Inhoudsopgave

Inleiding 1

Inhoudsopgave 2

1Trend 1

1.1Gebruik van de trend 12Interne analyse 3

2.1Bedrijfsgegevens 32.1.1De organisatie 3

2.1.2Business Definition 4

2.1.3Missie 5

2.1.4Visie 5

2.1.5Centrale probleemstelling 6

2.1.6Kernwaarden 6

2.1.7Doelgroep 6

2.1.8Inkoop en productie 6

2.1.9Financiën 7

2.2Marketing programma 72.2.1Doelstellingen 7

2.2.2Strategie 7

2.2.3 Marketingmix 7

3Externe analyse 9

3.1Macro omgeving 103.1.1Demografische omgevingsfactoren 10

3.1.2Economische omgevingsfactoren 11

3.1.3Sociaal-culturele omgevingsfactoren 11

3.1.4Technologische omgevingsfactoren 12

3.1.5Ecologische omgevingsfactoren 13

3.1.6Politiek- juridische omgevingsfactoren. 13

3.2Concurrentie 143.2.1Vijf krachtenmodel 14

3.2.2De macht van leveranciers 14

3.2.3De macht van de afnemers 15

3.2.4De dreiging van nieuwe toetreders tot de markt 15

3.2.5De mate waarin complementaire goederen en substituten verkrijgbaar zijn 16

3.2.6De interne concurrentie van spelers op de markt 16

3.2.7Ontwikkelingen 17

4SWOT analyse 18

5Strategische opties 20

5.1Strategische optie matrix 21

5.2Optie selectie 22

6Doelstellingen 25

6.1SMART 257Marketing programma 26

7.1Marketingmix 267.1.1Product 26

7.1.2Prijs 27

7.1.3Plaats 28

7.1.4Promotie 28

7.2Implementatie 297.3Financieel plan 29

8Beheer 31

9Literatuurlijst 33


 1. Trend


Als trend voor 9Zero zullen we kijken naar Crowdsourcing. Onder crowdsourcing verstaan we het uitbesteden van traditionele businessactiviteiten aan mensen buiten de organisatie zonder contractuele relatie. Er wordt een beroep gedaan aan vrijwilligers om bij te dragen aan de bedrijfsactiviteiten zoals: het aanbieden van nieuwe kennis, inzicht en creativiteit. Door het gebruik van internet is de impact van een oproep naar de vrijwilligers enorm daar het bereik wereldwijd is en zich niet alleen tot personen binnen de organisatie beperkt.
Steeds meer organisaties zien kansen in het inschakelen van de ‘crowd’ om beter, sneller, en goedkoper te kunnen innoveren en produceren. Door de enorme opkomst binnen de industrie mag er dus gezegd worden dat Crowdsourcing booming business is.
Crowdsourcing is een begrip dat vele doelen kan hebben. Bijvoorbeeld een groep klanten benaderen die meedenken over productverbeteringen (co-creatie). Maar ook creatievellingen die voor jou een pakkende slogan verzinnen of vormgevers die via online wedstrijden logo’s ontwerpen (user-generated-content) (Frankwatching, 2014)
Een mooi voorbeeld van crowdsourcing is dat Bill Gates wetenschappers heeft aangespoord om een nieuw condoom te ontwikkelen dat mensen met meer plezier gaan gebruiken. De elf beste projecten kregen 100.000 dollar om het condoom voor de toekomst te ontwikkelen. De Bill en Melinda Gates Stichting hoopt met het ontwikkelen van betere condooms dat het gebruik ervan gaat toenemen. Zo kan bijvoorbeeld de verspreiding van AIDS worden tegengegaan en wordt gezinsplanning vergemakkelijkt. In totaal kreeg de stichting 812 inzendingen binnen na de oproep (Nos, 2013).
Binnen de evenementenbranche wordt het ook steeds populairder om aan crowdsourcing te doen. Het beste voorbeeld hiervan is het Magneet Festival. Dit is een festival van twee weekenden, waarbij de bezoekers via het internetplatform hun eigen creatieve ideeën kunnen indienen en daarmee de mogelijkheden hebben om zelf inhoud aan het festival te geven. Elk jaar zijn zij opzoek naar muzikanten, kunstenaars, theatermakers of andere expressievormen. Al de ingezonden ideeën worden online geplaatst en de ideeën met de meeste stemmen worden projecten die worden meegenomen in de programmering van het festival.

  1. Gebruik van de trend


Crowdsourcing wordt steeds meer toegepast bij verschillende grote bedrijven. Het is daardoor een erg interessante trend die door zijn nieuwigheid, nog relatief weinig wordt toegepast.
Wat je als organisatie uiteindelijk wilt bereiken zijn tevreden klanten of bezoekers met daarnaast een mooie omzet. Dit kan mede bereikt worden door de afnemers bij het gehele proces of een gedeelte ervan te betrekken. Dit zorgt voor meer interactie met de afnemers wat weer erg belangrijk is voor op de lange termijn. Op de lange termijn zorgen tevreden afnemers namelijk voor herhaal aankopen, positieve mond-tot-mond reclame en in het algemeen voor meer brand awareness (virale marketing).
In 2015 telde Nederland ongeveer 800 festivals die door bijna 23 miljoen mensen werden bezocht (Consultancy.nl, 2015). Het is in deze branche dan ook belangrijk voor 9zero om zich te kunnen distantiëren tegenover de rest. Dit is mogelijk met crowdsourcing juist omdat het nog relatief nieuw is. Door het publiek te betrekken creëert 9zero naast naamsbekendheid ook loyaliteit, creatieve ideeën, interactie en ga zo maar door.
 1. Interne analyse


Met de interne analyse wordt er gekeken naar de interne situatie van 9Zero in het algemeen. Daarnaast wordt gekeken naar: bedrijfsgegevens, het marketingprogramma, de doelgroepen en het concurrentievoordeel. Uiteindelijk zullen hier een aantal sterktes en zwaktes uit voortkomen die ook besproken zullen worden. Deze onderwerpen zullen inzicht geven voor het uitwerken van de trend en helpt om het onderzoek op voldoende informatie te baseren.
  1. Bedrijfsgegevens


Na zeven jaar in combinatie met dorpsraad Zeilberg samengewerkt te hebben staat 9Zero dit jaar voor het eerst helemaal op eigen benen. Daarvoor is de stichting Zero Events opgericht.

Dankzij de kennis en ervaring van de bestuursleden en met behulp van enthousiaste vrijwilligers die allemaal hun eigen kennis meenemen van hun vakgebied kan 9Zero elk jaar weer worden georganiseerd.


9Zero is in 2009 begonnen als straatfeest, toen nog onder de naam @9Zero. Er werd veelal muziek uit de jaren 90 gedraaid door de DJ’s. Vanaf 2012 is de ‘@’ uit de naam verdwenen en is er besloten om een bredere muziekprogrammering te hanteren. Deze naamverandering is gemaakt omdat de organisatie vond dat het “@-teken” te achterhaald was. Naast de DJ’s zijn er vanaf 2012 verschillende verrassingselementen bijgekomen zoals een zangers die onverwachts komen zingen op de mainstage. In 2013 was 9Zero compleet uitverkocht en waren er 2500 bezoekers aanwezig. Dit jaar rekent de organisatie op ongeveer 3500 bezoekers.
   1. De organisatie


Zero Events is een stichting uit Deurne dat jaarlijks het festival 9zero organiseert.

De kernorganisatie van Zero Events bestaat uit vrijwilligers die samen als doel hebben om een mooi festival neer te zetten voor Deurne en zich persoonlijk verder te ontwikkelen.

De kernorganisatie bestaat uit 4 personen die allemaal een eigen deel van de organisatie op zich nemen. Hieronder staan deze personen verder beschreven.


 • Simon Donkers is de voorzitter van Zero Events en neemt daarnaast de verantwoordelijkheid voor de podia, de vergunningen en overige algemene zaken.

 • Bas Elbers verzorgd de line-up zo heeft hij veel contact met de boekingsbureaus, is verantwoordelijk voor de financiën en neemt daarnaast ook nog overige algemene zaken op zich. Tevens is hij ook verantwoordelijk voor de bewaking van het draaiboek.

 • Romy Rijkers is degene die het gehele grafische gedeelte voor haar rekening neemt. De posters, flyers, website en alle ontwerpen daarvan worden door haar gecoördineerd of zelf gemaakt. De kern van het promotie gedeelte ligt bij haar in handen.

 • Jos van den Eijnden is de oprichter van het 9zero festival (meer hierover in hoofdstuk 2.2). Als meest ervaren persoon van het viertal fungeert hij veelal als adviseur en zorgt hij voor de algemene controle. Niet onbelangrijk om te melden is dat hij ook investeert, zo heeft hij bv. dit jaar de festivalweide aangeschaft waarop 9zero 2017 wordt georganiseerd.

Zero Events werkt tijdens het festival ook nog met verschillende externe partijen voor zaken zoals de steigers voor de podia, licht en geluid verhuur enz.

Ook hebben zij nog een ‘bouwgroep’ bestaande uit vrijwilligers uit de regio Deurne. Zij bouwen het festival op en af gedurende 1 week voor en een aantal dagen na het festival met 19 man. Deze groep wordt aangestuurd door Niels van de Heuvel die net als de rest ook een vrijwilliger is.*Verder in dit verslag zal ik alleen nog de naam 9Zero gebruiken als we het hebben over de organisatie.
   1. Business Definition


Onder de business definition verstaan we de definiëring van het werkterrein van een onderneming. De vraag luidt in eerste instantie: ‘What business are we in?’ Derek Abell beantwoordt die vraag door drie vragen te stellen: wie, wat en hoe? (Smal & Vosmer, 2012, p.159).
‘Wie’ staat voor een nauwkeurige omschrijving van de afnemersgroepen waarop 9Zero zich wil richten. De doelgroep van 9Zero is te verdelen in verschillende categorieën. Als hoofddoelgroep hebben zij jongeren van 16-35 jaar wonend in een straal van 20km van Deurne. Daarnaast hebben zij als subdoelgroep ouderen in de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder. Deze subdoelgroep zijn omwonende van het evenement en betrokkenen zoals de vrijwilligers tijdens de bouw en geïnteresseerde inwoners uit Deurne. Van begin tot eind heeft het evenement te maken met de lokale bevolking deze willen zij er dan ook zoveel mogelijk bij betrekken. 9Zero is het grootste muziekevenement wat jaarlijks plaats vindt in het dorpje de organisatie vindt het belangrijk dat daarom verschillende leeftijdscategorieën moeten worden aangesproken om een bezoekje te nemen. Daarnaast kent 9Zero ook een aantal zakelijke afnemers zoals de bedrijven en instanties die zij inhuren maar ook het personeel. De vrijwilligers vallen ook onder de categorie afnemers.
Met ‘wat’ bedoelen we het bepalen van de afnemersfuncties, dus het vaststellen van de behoeften van de doelgroep. Uit onderzoek naar verschillende festivals wordt aangegeven dat mensen naar festival gaan om te ‘ontsnappen’ aan de dagelijkse sleur, om nieuwe dingen te ‘ontdekken’, ‘samenzijn’, andere mensen te ontmoeten ‘socialiseren’, hun eigen ‘kennis vergroten’ en om een ‘betekenis’ te geven aan henzelf, de wereld of het bestaan (Vliet, 2012). Voor dit marketingplan houd ik me vast aan deze motivaties.

‘Hoe’ betreft de technologieën, de wijze waarop het bedrijf de afnemersbehoeften wil vervullen. De technologieën die worden ingezet om aan de behoeften te voldoen van de afnemers zijn de inrichting (decor), het programma (line-up, artiesten), informatievoorzieningen en marketing, horeca, bereikbaarheid (transport), prijs, animatie, locatie. Al de bovenstaande genoemde technologieën werken mee om de behoeften van de afnemers te bevredigen.


Nu dat de drie vragen van Abell beantwoord zijn, kan het model van Abell ingevuld worden.

   1. Missie


Het aanbieden van een uniek festivalconcept om zo bij te dragen aan het gevoel van eenheid en plezier in de omgeving van Deurne.

   1. Visie


Met ons unieke festivalconcept uitgroeien naar een weekendfestival wat elke jaar weer meer bezoekers trekt met aandacht voor alle betrokken in en rondom 9Zero.

   1. Centrale probleemstelling


Hoe kan 9Zero crowdsourcing toepassen om 10% meer bezoekers aan het evenement te verbinden in 2017?
   1. Kernwaarden


Als organisatie hanteert 9Zero de volgende kernwaarden: eenheid, trots, perfectionisme, genieten, beleving en groeien. Het is een hechte en informele organisatie. Iedereen kent elkaar en iedereen wil samen een fantastisch evenement neerzetten waarbij ook kritisch wordt gebleven om zo scherp te blijven. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat het publiek echt geniet. Het publiek wil een beleving meemaken en in deze steeds snellere wereld van festivals is het noodzaak om steeds een manier te vinden om te verbazen. Dit biedt 9Zero aan met o.a. special acts en vernieuwende area concepten.
   1. Doelgroep


De belangrijkste doelgroep zijn jongeren (zowel man als vrouw) van 16 tot 35 jaar in een straal van 20 km rondom Deurne. De reden dat 9Zero voor deze doelgroep heeft gekozen is, omdat naar hun mening deze jongeren meer betrokken zijn bij festivals dan andere leeftijdssegmenten. De organisatie gelooft dat deze jongeren meer behoefte hebben aan uitgaan en grote massa opzoeken.
Een andere (kleinere) doelgroep zijn de ouderen van 50 jaar en ouder in woonachtig in de gemeente Deurne. Zij willen graag de beleving van een festival meemaken zonder ver van huis te hoeven. Deze doelgroep zijn veelal woonachtig rondom het evenement of hebben een betrekking tot het evenement bv de ouders van een vrijwilliger die wil zien wat zijn/haar kind mee heeft opgebouwd. Deze doelgroep wordt verder niet meegenomen in het verslag omdat 9Zero zich nooit met hun campagnes op hen heeft gericht en dit ook niet van plan is in de toekomst.
   1. Inkoop en productie


Bij 9Zero vallen de inkoop en productie samen omdat de inkoop en het in huren van goederen en diensten direct invloed hebben op de productie van het evenement. Binnen de stichting zijn hier ook geen verschillende afdelingen voor maar 1 eindverantwoordelijkheden voor beide taken. Jos van den Eijnden is de persoon in de organisatie die de inkoop doet en coördineert er wordt niets aangeschaft zonder zijn toezegging. In de loop van der jaren zijn er verschillende zaken geproduceerd zoals lantaarnpaallampen speciaal voor 9Zero, DJ booths, podia en area onderdelen enz. Deze worden veelal verschillende jaren gebruikt. Materialen die extra nodig zijn voor het evenement worden bijna allemaal gehuurd zoals de steigers. Diensten zoals de bouw van de podia worden veelal gedaan door vrijwilligers die instructies ontvangen van dezelfde persoon. De horeca bestaat voornamelijk uit personeel van Jos van den Eijden die tevens ook kroegbaas is, maar er staan ook verschillende vrijwilligers te werken tijdens het evenement. Zaken die betrekking hebben met het licht, geluid en techniek worden uitbesteed aan externe partijen.
   1. Financiën


Bij 9Zero is er een iemand benoemd tot penningmeester en dus verantwoordelijk voor de financiën van het evenement. Voor de desbetreffende persoon is het voor het eerst dat hij deze taak op zich krijgt dus wordt hij gecontroleerd en bijgestuurd door een ander bestuurslid.

De grootste kostenposten voor 9Zero zijn de artiesten en het inhuren van de externe partijen voor het licht en geluid. Naar verluidt kost een gemiddelde artiest voor op de mainstage €2000,- tot €3000,-. Verdere financiële informatie over de omzet en kosten wil de organisatie niet kwijt.1   2   3   4   5

 • Inhoudsopgave
 • Gebruik van de trend
 • Interne analyse
 • Bedrijfsgegevens
 • De organisatie
 • Business Definition
 • Centrale probleemstelling
 • Inkoop en productie

 • Dovnload 0.54 Mb.