Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Trending topics

Dovnload 0.54 Mb.

Trending topicsPagina3/5
Datum28.10.2017
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
1   2   3   4   5

Marketing programma


De marketing van 9Zero wordt voornamelijk gestuurd door twee leden uit de kernorganisatie. Elbers en Rijkers houden zich bezig met de communicatie en promotie van het evenement. Zaken zoals het ontwerpen van de posters, flyers, het logo en de website worden uitsluitend gedaan door Rijkers. Het verspreiden van de posters en flyers wordt gedaan door het personeel van Van den Eijnden en door vrijwilligers die betrokken zijn bij het evenement. Ook wordt er veelvuldig van social media gebruikt gemaakt zoals Facebook, Twitter, Snapchat en Instagram.
   1. Doelstellingen


Doordat 9Zero vooral bestaat uit vrijwilligers zijn de doelstellingen nog nooit SMART geformuleerd of op papier gezet. Dit houdt niet in dat ze geen doelstellingen hadden. De focus van 9Zero lag vooral op:

 • groei in omzet

 • groei in verkoop

 • meer naamsbekendheid voor het festival   1. Strategie


Doormiddel van vrijwilligers willen wij elk jaar weer een fantastisch evenement organiseren.

We willen ze eens kans geven zichzelf te ontwikkelen en daarnaast willen we lokaal jongtalent een kans bieden om zichzelf te bewijzen op een mooi podium.   1. Marketingmix


De marketing mix is de combinatie van vier instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten (Product, plaats, prijs en promotie) en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie (tracy, 2004).

Product


Het fysieke product met zijn functionele en esthetische kenmerken bestaat uit een festival welke 1 dag duurt.
Dit jaar vindt de achtste editie plaats van 9Zero plaats wat traditioneel de laatste zaterdag van juni wordt gehouden. Het is allemaal begonnen in 2009 toen was het nog een straatfeest in samenwerking met de dorpsraad Zeilberg. Inmiddels is het uitgegroeid tot een outdoor festival met ongeveer 3000 bezoekers in 2015.

9Zero festival is een feest voor de jeugd, jongere ouderen en oudere jongeren. Zij kunnen met hun brede insteek op muzikaal gebied ook verschillende leeftijdscategorieën aanspreken. Ieder jaar hebben zij ook verschillende verrassingselementen in de programmering en rondom het festival om het zo uniek mogelijk te maken. Het is ook een groeiend festival dat binnen vijf jaar hoopt uit te breiden naar een weekendfestival.


Plaats


Met plaats bedoelen we zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het distributiekanaal.

De locatie van het festival bevindt zich in de gemeente Deurne in de provincie Noord-Brabant. De gemeente telt 31.871 inwoners en heeft een oppervlakte van 119,02 km².

9Zero heeft verschillende distributiekanalen. De verkoop van de tickets verloopt via uittickets.nl in de voorverkoop.

De inkoop van de levensmiddelen verlopen via verschillende distributeurs, de inkoop van de dranken loopt via Winters Liessel Bv.

De inkoop en plaatsing van elektronisch apparatuur verloopt de afgelopen jaren via Energy Productions.

Prijs


De prijzen van het festival liggen lager ten opzichte van andere festivals. Dit komt voornamelijk door de grote van het festival. Als het festival blijft groeien in grote zal de entreeprijs toenemen.

In de onderstaande tabellen is een overzicht van de tickets en de bijbehorende gemiddelde prijs. Dit overzicht geeft een verduidelijking weer van de prijsstrategieën van 9Zero.

Tickets

Prijs in euro

Entree ticket early bird

Entree ticket regular

Entree ticket deurverkoop


€25,- incl. 5 consumpties

€27,50,-


€35,-

VIP ticket

n.v.t.

Bier

€2,-

wijn

€2,-

fris

€2,-

water

€2,-

Wc

Gratis

Tabel 1 Prijsstrategie

Promotie


De organisatie houdt de promotie simpel en maakt hierbij gebruik van verschillende vormen van promotie zoals: reclame en internet marketing.

Romy Rijkers is degene die gaat over de marketing van 9Zero. Zo wordt er gebruik gemaakt van posters en flyers. Bij de verspreiding wordt gekeken naar locaties met veel visibility om zo veel mogelijk doelgroep te bereiken. Ook heeft 9Zero een website waarop informatie te vinden is over het festival. Ze hebben daarnaast ook een Facebook pagina van 9Zero heeft respectievelijk 2500 likes.

Alle ontwerpen en het gehele grafische gedeelte worden door haar gecoördineerd of zelf gemaakt.
Tijdens een interview met één van de bestuursleden is er ook een vraag gesteld of de organisatie bekend is met crowdsourcing. Uit de reacties bleek dat zij nog niet bekend waren met de term maar indirect wel met de trend. 9Zero heeft nog nooit bewust crowdsourcing toegepast maar zijn er onbewust op klein schaal al er mee bezig. Zo hebben ze via het sociale medium Snapchat het publiek betrokken bij de line-up. Er werd een foto geplaatst bij ‘mijn verhaal’ waardoor alle Snapchat gebruikers die 9Zero op dit medium hebben toegevoegd, 12 uur lang de foto konden zien. Er werd een artiestenfoto geplaatst waarbij de artiest wazig gemaakt was en dus niet herkenbaar. Hierbij stond de vraag ‘ Wie willen jullie graag op 9Zero zien’? Onbewust hebben zij dus het publiek voor deze editie al bij de line-up van het evenement betrokken.

Personeel


Als stichting zijnde heeft 9Zero geen personeel op de loonlijst staan. Ook in de toekomst zijn er geen plannen om personeel in te huren en de stichting te laten vervallen. Al de interne zaken worden door vrijwilligers behandeld.

De vrijwilligers worden gevonden via de kernorganisatie. Zij hebben een breed netwerk in de regio waardoor ze veel in contact komen met potentiële vrijwilligers. De kroegeigenaar en tevens bedenker van 9Zero heeft goede contacten met zijn vaste klanten. Bijna alle vrijwilligers van 9Zero hebben een connectie met deze kroeg en met de eigenaar hiervan. De meeste vrijwilligers worden ingepland in de bouwgroep door de kernorganisatie. Hiervan wordt er 1 tot eindverantwoordelijke gekozen die de touwtjes in handen heeft. Het is een vereiste voor de vrijwilligers dat ze wel bepaalde kwaliteiten bezitten. Doorzettingsvermogen en de wil om te leren zijn de belangrijkste kenmerken. 1. Externe analyse


Het belangrijkste doel van deze analyse is om de relevante externe markt en tendensen te karakteriseren op een kwantitatieve en kwalitatief niveau voor de festivals. Het doel is om kennis te vergaren welke nodig is om de trend crowdsourcing met goed gevolg te kunnen introduceren voor 9Zero. Deze analyse zal zich vooral richten op de Macro-omgeving, die bestaat uit de DESTEP-analyse en Porter’s vijf Krachten model. De DESTEP-analyse zal voornamelijk gebruikt worden om kansen en bedreigingen in te zien.
Bovendien zal de marktafbakening de belangrijkste kenmerken laten zien van de woon- en leefindustrie en de daarbij belangrijkste spelers in deze sector. Dit wordt bepaald door de ABCD analyse op MESO-niveau. Door meer inzicht te krijgen in de industrie, de concurrentie, distributeurs en klanten, kunnen de mogelijkheden en de bedreigingen in kaart gebracht worden.
  1. Macro omgeving


Macro-omgevingsfactoren zijn factoren die invloed hebben op een onderneming, waarop een onderneming (bijna) geen invloed kan uitoefenen. Deze factoren zijn o.a. de wetten, bevolking en technologische vooruitgang (Smal & Vosmer, 2012, p. 38). Deze factoren worden uitgesplitst in de DESTEP-factoren, welke respectievelijk staan voor:

 • Demografische omgevingsfactoren.

 • Economische omgevingsfactoren.

 • Sociaal-culturele omgevingsfactoren.

 • Technologische omgevingsfactoren.

 • Ecologische omgevingsfactoren.

 • Politiek-juridische omgevingsfactoren.   1. Demografische omgevingsfactoren


Deze factoren hebben betrekking op de omvang en samenstelling van de bevolking (Smal & Vosmer, 2012, p. 38).
Al vanaf de eerste keer dat 9Zero plaats vond was de minimumleeftijd gesteld op 16 jaar. Nu na 8 edities wordt nog steeds dezelfde leeftijd gehanteerd ook als is er in de tussentijd het een en ander veranderd. Zo is het sinds 1 januari 2014 verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol te consumeren. Tijdens het festival wordt hier rekening meegehouden door aparte bandjes uit te delen bij de entree.
In totaal wonen er ongeveer 31.871 personen in de gemeente Deurne volgens de cijfers van het CBS. 9Zero richt zich voornamelijk op de jongeren van de gemeente Deurne met het evenement. Als er gekeken word naar de leeftijden van zowel mannen als vrouwen tussen de 16 en 35 jaar dan zijn dat ongeveer 7182 personen in de gemeente. Deze personen horen allemaal tot de potentiëlendoelgroep van 9Zero.

Hieronder een overzicht over hoe de potentiële doelgroep zit verspreid over de gemeentes.
Gemeente

Aantal inwoners

Potentiële doelgroep
Deurne

31.871

7.182
Helmond

89.256

9.932
Gemert-Bakel

29.315

3.376
Asten

16.440

1.763
Someren

18.690

2.293
Horst aan de maas

41.727

4.337
Venray

43.112

4.559
Totaal

270.441

33.442
Tabel 2 demografische factoren straal van 20km van de gemeente Deurne

   1. Economische omgevingsfactoren


Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse economie nog steeds in de groei zit zo 1,9% procent in totaal in 2015 vergelijken met 2014. Ook kwamen er van 2014 tot en met 2015 veel banen bij van werknemers en zelfstandigen, 139.000 maar liefst (CBS, 2015). Toch komen er dagelijks nog ongeveer 700 werklozen bij. In de provincie Noord-Brabant zijn ongeveer 68.500 werklozen van de beroepsbevolking. Landelijk gezien zit 8,7% van de beroepsbevolking zonder werk (werkloosheidsmeter, 2014).
De helft van de huishoudens met een inkomen van minder dan €1.750 gaat dit jaar niet op vakantie en 26% van de Nederlands gaat dit jaar helemaal niet op vakantie. Vrijwel iedereen (93%) maakt korte uitstapjes zoals naar de bioscoop, dierentuin of festivals (Nibud, 2015). Aangezien vakantie een substituut product is van festivals bestaat de mogelijkheid dat er sneller wordt besloten om een festival te bezoeken dan op vakantie te gaan. Of 9Zero behoort tot één van deze festivals is nog te bezien, het vindt wel plaatst in de vakantie periode maar is relatief ook geen groot festival te noemen.

   1. Sociaal-culturele omgevingsfactoren


Het is voor 9Zero zeer belangrijk dat de vrijwilligers bereid blijven hun bijdrage te leveren.

Op dit moment steunt 9Zero heel erg op vrijwilligers vandaar dat het ook een stichting is, het is voor hen voor bestaansbelang belangrijk dat er altijd mensen bereid zijn om vrijwillig mee te werken aan het evenement.

De vrijwilligers die tijdens de bouw van 9Zero meewerken ontvangen voor het festival zelf een gratis entree ticket.

Sociale media en smartphones worden steeds meer gebruikt. Uit onderzoek blijkt dat 80% van alle Nederlands een smartphone bezit. Bij jongeren tussen de 13 en 19 jaar bezit zelfs 96% een smartphone. Onder jongeren is Facebook het meest gebruikte social medium maarliefst 89% heeft een actief account (van Gils, 2015).


Het gebruikt van partydrugs is de laatste jaren flink toegenomen, uit een onderzoek in 2009 bleek dat zo’n 3% van de jongeren wel een XTC had gebruikt. Na een vervolg onderzoek in 2013 bleek dat 55% van het uitgaanspubliek maandelijks XTC had gebruikt, dat was een verdubbeling van het jaar daarvoor. Het Trimbros instituut stelt dat drugsgebruik onder met name jongeren normaal geworden is, en dat wordt als een probleem gezien. Risicofactor is volgens Trimbos het feit dat de XTC-pillen op de huidige markt veel sterker zijn dan een paar jaar geleden. Bijna de helft van de pillen bevat momenteel 150 mg van de werkzame stof MDMA, met uitschieters tot 300 mg, waar 1 mg per kilo lichaamsgewicht gezien wordt als genoeg voor het gewenste effect. Een probleem, denkt Trimbos, want ‘onderzoek onder frequente uitgaanders heeft namelijk niet laten zien dat jongeren hun aantal ecstasypillen per gelegenheid (bijvoorbeeld een uitgaansavond) in de afgelopen jaren hebben aangepast’ (de Vrieze, 2015).
   1. Technologische omgevingsfactoren


De mens heeft vijf basisbehoeften, om deze behoeften te verduidelijken wordt er verwezen naar de piramide van Maslow (Hoffman, 1996). In Nederland is er ruim voldoening in lichamelijke behoeften. Er is volop eten en drinken zodat er in de lichamelijke behoefte voorzien wordt. Daarnaast is Nederland ook één van de veiligste landen aangezien zij in de top 30 staan van veiligste landen (Euromark, 2011). De volgende stap in de vijf basisbehoeften is Sociaal contact, en daar komt social media bij kijken. Social media geeft de consument de mogelijkheid, eenvoudiger dan traditionele media, te voldoen aan behoeften zoals sociaal gedrag, erkenning en zelfontplooiing (zie afbeelding 1) en bedrijven kunnen daar gebruik van maken. Dit maakt het mogelijk om een dialoog aan te gaan met grote groepen consumenten zonder dat dit grote budgetten vereist (Baten, 2010). Als social media op de juiste manier ingezet wordt worden 9Zero deel van het netwerk waardoor ze sneller en beter vertrouwd worden.
In de afgelopen jaren is social media dan ook erg populair geworden. Steeds meer mensen en bedrijven gebruiken dit om hun productbekendheid te vergroten. Deze trend zal waarschijnlijk de komende jaren doorgaan en steeds meer bedrijven zullen deze marketing tool gaan gebruiken.

De meest gebruikte social media volgens een onderzoek van marketingfacts1 is: • Facebook

 • YouTube

 • Google+

 • LinkedIn

 • Twitter

 • Instagram

 • Snapchat


Figuur 1 Piramide van Maslow
   1. Ecologische omgevingsfactoren


In de afgelopen jaren is de bevolking zich steeds meer bewust geworden van het belang van zuinig omgaan met natuur en milieu. In de periode 1950 – 2007 is de hoeveelheid huishoudelijk afval verviervoudigd. Sinds 2007 neemt deze hoeveelheid per inwoner alleen maar af (Conpendium voor de leefomgeving, 2014), wat waarschijnlijk te wijten is aan deze bewustwording. Hierop worden steeds meer bedrijven ingespeeld door maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een manier van beleidsvoering waar bij iedere bedrijfsbeslissing rekening gehouden wordt met de maatschappij (people), het milieu (planet) en commercie (profit) (MVO Nederland, 2015). Het is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met het milieu.

   1. Politiek- juridische omgevingsfactoren.


Bij het organiseren van een evenement moet rekening gehouden worden met wetgevingen die de veiligheid zowel van de bezoekers als het personeel waarborgt. Bij het opbouwen van een evenement moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met Arbowetten en het verzorgen van voldoende nooduitgangen. Bij het bouwen van podia moet in acht worden genomen dat de bouwwerken veilig genoeg worden opgebouwd, zodat deze niet kunnen omvallen of instorten. Ook op de geluidsnorm op festivals wordt strenger gecontroleerd. Hiervoor is geen nationaal maximum vastgesteld, maar geven gemeentes pas een vergunning voor een buitenevenement als afspraken worden vastgesteld over de maximale geluidsdruk. Hoe veel decibel maximaal geproduceerd mag worden is afhankelijk van de gemeente en het meetpunt. Verschillende concertorganisatoren, festivals en pop podia hebben hierover afspraken gemaakt en hebben de maximale geluidsdruk vastgesteld op 103 dB (a). Dit wil zeggen dat het gemiddelde volume over een periode van 15 minuten niet hoger mag zijn dan 103 dB (a), gemeten vanaf de mengtafel zo’n twee meter vanaf de grond (Arbo-online, 2011).
Vanaf 1 januari 2014 is de regeling ingevoerd dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol meer mogen aanschaffen en consumeren. Dit heeft direct invloed op 9Zero omdat zij met aparte bandjes bijvoorbeeld moeten gaan werken op het festival om ervoor te zorgen dat jongeren onder de 18 jaar niet aan alcohol kunnen komen.
Ook het auteursrecht gaat meespelen als crowdsourcing ingezet gaat worden. Het is dan belangrijk om foto rechten op foto’s af te kopen om auteursrechtelijke problemen te voorkomen. Vooral wanneer je afbeeldingen gaat gebruiken op social media voor crowdsourcing. Een middel hiervoor zijn sites zoals bigstock waar je foto’s kan kopen die rechten vrij zijn.
1   2   3   4   5

 • Demografische omgevingsfactoren
 • Economische omgevingsfactoren
 • Sociaal-culturele omgevingsfactoren
 • Technologische omgevingsfactoren
 • Ecologische omgevingsfactoren
 • Politiek- juridische omgevingsfactoren.

 • Dovnload 0.54 Mb.