Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Trending topics

Dovnload 0.54 Mb.

Trending topicsPagina5/5
Datum28.10.2017
Grootte0.54 Mb.

Dovnload 0.54 Mb.
1   2   3   4   5

SWOT analyse


De SWOT analyse is een sterke-zwakte analyse. Hierbij wordt er gekeken naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de toekomst van het bedrijf. SWOT betekent dan ook niks meer dan: strengths, weaknesses, opportunities en threats. De combinatie van interne en externe omgevingsfactoren worden geanalyseerd met de interne omgevingsfactoren sterktes (strenghts) en zwaktes (weaknessess) en de externe omgevingsfactoren kans (opportunities) en bedreigingen (threats) (Smal & Vosmer, 2012, p. 171). afgezet in de confrontatiematrix. ‘’Hierbij geeft elke cel een combinatie weer van een (externe) kans of bedreiging met een (interne) sterkte of zwakte’’.
Strengths
S1: Breed aanbod muziekstijlen
S2: Ervaren kernorganisatie
S3: Georganiseerd door vrijwilligers dus een hoge motivatie factor.
S4: Brede doelgroepWeaknesses
W1: Afhankelijk van vrijwilligers
W2: 9Zero heeft weinig tot geen mogelijkheid van verticale integratie
W3: Weinig geschoold personeel
W4: 9Zero heeft weinig concurrentievoordelen.

Opportunities
O1: De economische groei en stijgende koopkracht.
O2: Internet is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden (zie externe analyse 3.1.4 technologische ontwikkelingen). Met het internet kan 9Zero middels crowdsourcing hun producten promoten via de website en op social media. Op deze manier kan het bedrijf potentiële bezoekers aantrekken
O3: De consumenten zijn tegenwoordig meer op de hoogte van de uitvoering van organisaties. Maatschappelijk verantwoord nemen speelt een steeds grotere rol (zie externe analyse 3.1.5 Ecologische ontwikkelingen) hier kan 9Zero op inspelen.SO1: Door de stijging van de koopkracht zullen mensen meer te besteden hebben. Hierdoor zullen ze het entreekaartje sneller kopen en meer drinken nuttigen i.p.v. thuis in te drinken.
SO2: MVO speelt een belangrijk aspect tegenwoordig onder mensen.
SO3: Het brede muziek aanbod en de brede doelgroep zorgt voor meer bereik dan wanneer beide aspecten specifieker zouden zijn. Een groter bereik zorgt voor snellere naamsbekendheid. Internet speelt hier een grote rol bij.
SO4: Stijgende koopkracht en een lage kostenpost door het werken met vrijwilligers biedt 9Zero een hogere omzet.WO1: Goede communicatie en besluitvorming is belangrijk om beter in te spelen op behoefte van de bezoekers. Een sterkere hiërarchie, trainingen aan leden of een uitgeschreven strategie kan hierbij helpen.
WO2: Door het aanbieden van stage plekken kan 9Zero voor scholing zorgen onder de vrijwilligers. Stagiaires kunnen plannen schrijven, adviezen maken en nieuwe ideeën inbrengen.
WO3: 9Zero kan prijsafspraken maken met omliggende distributiekanalen. Bijvoorbeeld dat ze korting krijgen op het bier als ze rechtstreeks via de nabijgelegen bierfabriek bestellen. Dit scheelt weer een tussenschakel
WO4: Weinig concurrentievoordeel kan gebalanceerd worden met veel positieve reviews. Een tevreden klant is een goede klant. Naamsbekendheid is een goede manier om concurrentievoordeel te krijgen. Het internet kan hierbij helpen.

Threats
T1: De grootste concurrenten bieden ook weekend tickets aan in hun assortiment.
T2: Toename XTC gebruikt onder uitgaansjongeren
T3: Nieuwe wetgeving waarbij onder de 18 jaar niet meer mogen drinken.
ST1: Met een ervaren organisatie is het mogelijk om eventueel ook weekendtickets aan te bieden. Dit zou ook meer schaalvoordelen bieden wat betreft inkoop.

ST2: Er zijn behoorlijk wat concurrenten en weinig handelsbarrières. Om op de andere concurrenten vooruit te lopen moet een festival unieke eigenschappen hebben en een goede prijs/kwaliteit verhouding.
ST3: Doordat jongeren van 16 en 17 geen alcohol meer mogen drinken is er de kans op thuis indrinken. Veelvuldig drinken in korte tijd om zat naar het festival te kunnen gaan. Op jonge leeftijd kan dit tot problemen leiden (comazuipen, alcoholvergiftiging etc.). De ervaren organisatie kan dit voorkomen door te controleren op alcohol promillage bij de entree.


WT1: Door de inzet van vrijwilligers en niet geschoold personeel is er kans dat het festival minder soepel verloopt dan een bezoeker gewend is op andere festivals.
WT2: Door de toename van het drugsgebruik maatregelen treffen.

Zoals het aanbieden van waterijsjes

En symptomen herkennen
WT3: Door het gebruik van vrijwilligers en niet geschoold personeel kan over het oog gezien worden dat er minderjarigen onder de 18 jaar binnenkomen en alcohol nuttigen. Het is belangrijk dat de vrijwilligers vlak voor het festival training krijgen in verschillende belangrijke aspecten. 1. Strategische opties


Voor het formuleren van de strategische ontwikkelrichting worden de groeistrategieën van Ansoff gebruikt. Het Ansoff-model  is een strategisch hulpmiddel bij het formuleren van groeistrategieën. Door twee belangrijke strategieën aan elkaar te relateren (product/portfolio en concurrentie/markt) kan er op een logische manier nagedacht worden over de strategische ontwikkeling van een bedrijf in een markt. Op deze manier kan een ondernemer optimaal nadenken over de kansen voor zijn onderneming en op basis hiervan het groeimodel bepalen.

De groeimatrix wordt onderverdeeld in vier strategieën namelijk: marktpenetratie, productontwikkeling, marktontwikkeling en diversificatie.


Tabel 3 Ansoff model


Ansoff model
Bestaande producten

Nieuwe producten

Bestaande markten

marktpenetratie

productontwikkeling

Nieuwe markten

marktontwikkeling

diversificatie
Zero Events biedt alleen het festival 9Zero aan. Dit festival mag dan ook gezien worden als een bestaand product van Zero Events. Het festival is al 8 edities oud en wordt dan ook aangeboden op een bestaande markt. Het doel van 9Zero is het vergroten van het huidige marktaandeel. Dit willen ze doen door klanten te winnen van de concurrent of nieuwe bezoekers op de evenementen markt te introduceren. Deze aspecten vallen allemaal onder ‘marktpenetratie volgens het Ansoff model.
Deze strategie komt het beste tot zijn recht wanneer verhoging van productie schaalvoordelen bereikt kunnen worden (productie, interne organisatie en distributie). Met deze strategie wordt de concurrent vaak hard getroffen en een counter aanval zal vaak optreden. Hiervoor zal 9Zero wat moeten doen aan hun schaalvoordelen en daarmee concurrentievoordelen. Crowdsourcing draagt bij aan het toenemen van concurrentievoordelen en schaalvoordelen doordat er meer doelgroep bereikt en aangetrokken wordt. veel bezoekers leidt tot mogelijkheden om in grotere getallen producten af te nemen. Dit biedt schaalvoordelen. Een hoog aantal positief betrokken bezoekers dragen bij aan mond tot mond reclame en actieve betrokkenheid via internet. Betrokken bezoekers zullen minder snel geneigd zijn om toch naar een ander festival te gaan ondanks de voordelen die dat festival heeft (lagere prijzen, belangrijkere DJ’s, etc.). Marktpenetratie is in het kort: groei door verhoging van het marktaandeel.

  1. Strategische optie matrix


Voor de strategische basis zullen de waardestrategieën van Treacy en Wiersema gebruikt worden (Muilwijk waardestrategieën, 2009). Het is voor een bedrijf niet mogelijk om overal goed in te zijn. Hierdoor zal er één strategie gekozen moeten worden om een unieke waarde aan de afnemers te kunnen bieden waarbij er op een bepaald gebied wordt gefocust. Op deze manier kan 9Zero toegevoegde waarde creëren tegenover haar concurrenten.
Iedere optie van de waardestrategieën bevat een strategische- basis en ontwikkelrichting. Treacy en Wiersema onderscheiden de volgende strategieën:

 • Kostenleiderschap

 • Productleiderschap

 • Klantenpartnerschap

Kostenleiderschap


De organisaties met een kostleiderschap strategie gaan voor een zo laag mogelijke productprijs en een hoog mogelijk koopgemak. De strategische basis is dan ook een lage prijs en een goed koopgemak. Dit doen ze voornamelijk door het weghalen van alle overbodige services. Deze strategie past bij 9Zero doordat deze organisatie zich hiermee kan onderscheiden t.o.v. andere festivals die dezelfde dag zullen plaatsvinden.

Productleiderschap


De organisaties die voor een productleiderschapsstrategie gekozen hebben, focussen zich vooral op het ontwikkelen van innovaties. De strategische basis ligt dan ook op: beter, trendy, sneller, nieuwer, etc. deze organisaties vragen om een flexibel en creatief karakter. 9Zero kan hier voor een groot deel in mee gaan. Ze creëren niet zelf nieuwe muziektrends, nieuwe DJ’s of nieuwe muziek genres. Daarentegen kunnen ze productleiderschap gebruiken door middel van high tech decor en geluid aan te bieden.

Klantenpartnerschap


Het belangrijkste bij deze strategie is de afnemer. Organisaties met deze strategie geloven niet in een enkele transactie maar juist in een langdurige samenwerking. De basis strategie die hiermee gaat is: het ondersteunen met hun producten en diensten om zo goed mogelijk in de behoefte van de afnemers te kunnen voorzien. Klantbinding is een belangrijke term en het bedrijf zorgt voor een optimale omgang met haar klanten. Een Customer Relationship Management (CRM) afdeling speelt dus een belangrijke rol. Voor al deze voorwaarden past klantenpartnerschap het minst bij 9Zero in vergelijking met de andere twee opties. 9Zero is maar 1x per jaar en daarom minder geschikt voor deze optie omdat een langdurige samenwerking te duur zou zijn om te onderhouden.

Bij tabel 4 staan twee strategische opties. Deze zijn verkregen als conclusie uit de gekozen waardestrategie, externe analyse en SWOT-analyse.Strategische opties

A

Crowdsourcing toepassen in het marketingbeleid
Door het gebruik van crowdsourcing zal de betrokkenheid van (potentiële) bezoekers toenemen. Ook zorgt het voor een sneeuwbal effect waardoor er een grotere naamsbekendheid zal ontstaan in het netwerk van de betrokken (potentiële) bezoeker. Hierdoor draagt crowdsourcing bij aan een toename in naamsbekendheid en betrokkenheid. Een grotere toename aan bezoekers biedt concurrentievoordelen en mogelijkheid tot het gebruik van schaalvoordelen.

B

in plaats van een één dag festival een weekendfestival aanbieden.
Door het festival van één dag naar twee dagen te zetten zullen de variabele kosten dalen omdat er gebruik gemaakt kan worden van schaalvoordelen. Ook leidt het tot hogere omzet omdat bezoekers twee keer entreegeld betalen.

Tabel 4 strategische opties 9Zero
  1. Optie selectie


Groei- en verbeteringsstrategieën bieden de beste mogelijkheden om succesvol de Duitse markt te betreden. De strategische opties A en B zijn kort beschreven (zie 4.2.1 strategische optie matrix).
Tabel 5 op de volgende pagina laat de twee meest aantrekkelijke opties zien naar aanleiding van het FOETSJE model (Muilwijk FOETSJE, 2009). Elke alternatief wordt beoordeeld op een schaal van 0 tot en met 3 waarbij:
0 – Niet van toepassing;

1 – Enigszins van toepassing;

2 – Voldoet tot op zekere hoogte;

3 – Voldoet in hoge mate.
Strategische optie A

Strategische optie B

Geschiktheid

3

3

Mogelijkheid
Financieel
Organisatorische
Economisch
Technologisch
Sociaal
Juridisch
Ecologisch

3

33

3

33

3

2

3

33

2

12

Resultaten en risico
Verwachte inkomsten
Rendement op investeringen
Verwachte risico's

3

33

3

23

TOTAAL

33

24

Tabel 5 Strategische optie evaluatie
Geschiktheid

Beide strategieën hebben een 3 gekregen voor hun geschiktheid aangezien ze beide overeenkomen met de doelen van 9Zero. Daarnaast hebben de strategieën ook mogelijkheid om te groeien.


Mogelijkheid

Financieel: Beide strategieën hebben hetzelfde marktpotentieel. Daarentegen gebruikt optie A weinig tot geen financiële middelen omdat het voornamelijk online ingezet wordt. Enige kosten zijn eigen tijd, grafische design kosten en eventueel de prijs voor de winnaars. Optie B scoort een 2 op 3 aangezien zij het festival gewoon kunnen laten staan en niet opnieuw hoeven op te bouwen. Daarentegen betalen zij wel een dag voor gehuurd apparatuur en dergelijke.

Organisatorische: Allebei de strategische opties passen bij de organisatie en de huidige doelen. Het uitvoeren van beide strategieën is ook mogelijk. Strategische optie B heeft daarentegen meer organisatie nodig daar het een fysiek event is en begeleiding nodig heeft. Veel organisatie kan deze optie overnemen van de dag dat het er normaal al zou staan. Maar er moet meer geregeld worden qua vergunningen, locatie, etc. Optie A heeft veel minder organisatie nodig en kan door een enkeling uitgevoerd worden middels een laptop of smartphone.

Economisch: Strategische optie A en B komen beide tegenmoet met de economische doelen van het bedrijf.

Technologisch: Beide strategieën zullen gebruik maken van technologische ontwikkelingen. Optie A gaat meer de kant op van mogelijkheden op social media en internet. Optie B gaat meer de technologische kant op van decor, special effecten, muziek,etc.
Sociaal: Beide strategieën komen tegemoet met de sociale doelen van 9Zero.
Juridisch: Het wordt de eerste keer voor het bedrijf dat het gebruik maakt van crowdsourcing. Om deze reden zullen de juridische aspecten in het begin nieuw zijn voor het bedrijf. Daarentegen zijn er weinig juridische aspecten voor het gebruik van social media, doordat het medium zich vaak al indekt voor juridische problemen. Kort gezegd, Als je Snapchat op de juiste manieren gebruikt zal je weinig juridische problemen tegenkomen. Voor optie B blijven de juridische aspecten hetzelfde omdat er aan het festival weinig veranderd, het duurt alleen een dag langer.

Ecologisch: Optie A is meer ecologisch verantwoord. Zo gebruik internet en social media voornamelijk stroom wat al beschikbaar is strategieën zijn beide even ecologisch.
Resultaten en risico

Verwachte inkomsten: Beide opties zullen leiden tot meer bezoekers en meer omzet.
Rendement op investeringen: het rendement op investeringen staat in verband met de verwachte inkomsten. Voor optie A geldt dan ook nog dat de investering relatief gezien minimaal is in vergelijking met optie B.
Verwachte risico's: Beide opties brengen relatief weinig risico’s met zich mee.
Al bij al zijn beide strategische opties aantrekkelijk voor 9Zero. Volgens de puntentelling komt optie A als betere optie naar voren met een verschil van 9 punten. Volgens de generieke concurrentiestrategie van Porter past de differentiatie strategie het beste bij deze optie voor 9Zero. Het festival krijgt de mogelijkheid om met optie A een uniek beeld te creëren van 9Zero.
 1. Doelstellingen

  1. SMART


Om een duidelijke strategie en marketing programma te ontwikkelen is het erg belangrijk als bedrijf zijnde om doelstellingen op papier neer te zetten. Deze doelstellingen moeten aan de volgende termen voldoen: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (carrièretijger, 2004).
Doelstellingen ten opzichte van de afnemers.

 • Elk jaar een groei aan bezoekers hebben van 10% ten opzichte van het jaar daarvoor.


Doelstellingen ten opzichte van de omzet

 • In 2017 wil 9Zero een totale omzet van ongeveer €20.000,- genereren via het festival.


Doelstellingen met betrekking tot naamsbekendheid

 • Het bevorderen van de naamsbekendheid van het festival 9Zero, zodat ten minste 20% van de doelgroep zich, aan het eind van 2017, bewust is van het festival en de unieke waarden van de organisatie.


 1. Marketing programma


Het marketing programma is een essentieel onderdeel om het festival 9Zero meer te promoten in de regio Deurne. In dit hoofdstuk is een concept marketing programma gemaakt om op een succesvolle manier (meer) bezoekers aan te trekken. De focus bij dit marketingprogramma ligt vooral op crowdsourcing.
  1. Marketingmix


Doordat 9Zero een bestaand event is zal de eerdere versie van de marketingmix gebruikt worden van Kotler; de 4 p’s; product, prijs, plaats en promotie. Op deze manier zal het voor de organisatie goed en duidelijk op papier staan. Door de vier p’s te combineren ontstaat een marketingmix. Om bezoekers aan te trekken en alsmede om de verkoop van tickets te bevorderen zullen alle leden en vrijwilligers in de toekomst van deze mix op de hoogte moeten zijn en het toepassen.
   1. Product


Product staat in de marketingmix voor de eigenschappen van een product of dienst. Hierbij hoort ook de verpakking. Het festival zal in de behoefte van de bezoeker voorzien en heeft naast tastbare waarde ook een abstracte waarde (Scienceprogress,2011).
Het product wat aangeboden wordt heeft de term crowdsourcing. Zoals eerder in dit verslag te lezen is dit het betrekken van de personen buiten de organisatie bij de activiteiten van de organisatie zonder contractuele verplichtingen. Dit gaat toepast worden op de volgende manieren via sociale media en een nieuwe app voor op de smarthphone.

Via de sociale media Facebook en Snapchat gaat 9Zero de bezoekers meer betrekken in de voorbereidingen van het evenement. Via deze media gaan ze het publiek vragen om hun suggesties te laten horen voor bijvoorbeeld de line-up. Een aantal maanden van te voren plaatsen zij een berichtje op deze media met daarin de vraag verwerkt: ‘’Welke artiesten zouden jullie dit jaar graag terug zien op 9Zero”? De organisatie krijgt hierdoor een beter beeld van de wensen van de potentiële bezoekers. Daarnaast gaat 9Zero wederom via deze media het publiek betrekken bij een ontwerpactie. In een berichtje op Facebook wordt een ontwerp actie aangekondigd. De kans wordt aan het publiek gegeven om een eigen area (ruimte) te bedenken voor op het festivalterrein. Deze area mag van alles zijn, een ‘’chill’’ area of een area waarbij een DJ staat te draaien bv.. Iedereen mag zijn inzendingen doen naar het algemene e-mail adres van 9Zero. De beste inzending wordt 3 weken voor het evenement plaats vindt bekend gemaakt. De winnaar/winnares ontvangt 5 jaar lang gratis entree tot het festival met een vriend of vriendin met daarbij jaarlijks 30 consumpties.


Om het publiek volledig bij het evenement te betrekken gaat er een app gelanceerd worden voor op de smartphone. De promotie van app wordt wederom gedaan via Facebook en posters die tijdens het evenement op verschillende locaties te vinden zijn. Op de poster staat een verwijzing naar de 9Zero app. De app gaat functioneren als een constante reminder voor de potentiële bezoekers. Nadat de app is gedownload komt er een berichtje te staan of 9Zero pushberichten mag sturen, dit houdt in dat er een melding komt te staan op de smartphone als er een update wordt gedaan op de app voorbeeld hiervan is de aankondiging van een nieuwe artiest.

In de voorbereiding kun je na het downloaden van de app de line-up bijhouden, tijdschema, plattegrond van het terrein, het aantal dagen tot aan het festival en de algemene festival informatie van 9Zero bekijken. Het belangrijkste van de app is het onderdeel ‘’Drop je idee’’. Onder deze functie kunnen de gebruikers van de app hun idee plaatsen voor het festival. Dit mag van alles zijn, suggesties voor een artiest, special effects, uitstraling podia en ga zo maar door. Je kan in maximaal 250 woorden jou stem laten horen via deze functie met een maximum aantal van 5 keer. Na het invullen van het idee moeten de contactgegevens ook ingevuld worden. Degene die met het origineelste of beste idee komt wint 4 gratis entree tickets en mag indien toepasselijk en gewenst het idee komen uitwerken met de organisatie.


   1. Prijs


De prijsstrategie die 9Zero hanteert in 2016 is vergelijkbaar met die van 2017.

In 2017 hanteren zij de volgende prijsstrategieProducten

Prijs in euro

Entree ticket early bird

Entree ticket regular

Entree ticket deurverkoop


€25,- incl. 5 consumpties

€27,50,-


€35,-

VIP ticket

n.v.t.

Bier

€2,-

Wijn

€2,-

Fris

€2,-

Water

€2,-

Wc

Gratis

Het bier, wijn, fris en water kan worden verkregen door middel van munten die bij de entree verkrijgbaar zijn, deze munten kosten €2,- per stuk. Dit gaat wederom in 2017 toegepast worden, wel gaan er veranderingen plaats vinden als het gaat om de prijs van een entree ticket.

 • De early bird tickets gaan verhoogd worden naar €27,50 incl. 5 consumpties

 • De regular entree tickets worden verhoogd naar €30,-

 • De tickets van het deurverkoop stijgen naar €32,50,-

Dit komt erop neer dat de tickets een algemene prijsstijging van €2,50 ondergaan.
Als er gekeken wordt naar een concurrent zoals Defqon 1 is dit relatief goedkoop.

Bij Defqon betaal je voor een ticket op zaterdag €75,- en voor een weekendticket €122,50.

De muntprijs ligt ook hoger namelijk €2,50 voor bier, wijn en fris. Water kost 2 munten wat neerkomt op €5,-. Wel moet vermeld worden dat Defqon 1 in 2015 55.000 bezoekers trok en dat de entree tickets voor zaterdag in 2016 al uitverkocht zijn.

   1. Plaats


Het derde onderdeel van de marketingmix is Plaats. Deze term verwijst naar de manier waarop 9Zero het festival naar de bezoeker kan brengen. Een efficiënte en effectieve distributie is erg belangrijk om de producten op de juiste tijd op de juiste plek te krijgen.

De voorverkoop van de tickets zal verlopen via uittickets.nl. Indien deze niet uitverkocht raken voor aanvang van het evenement wordt er deurverkoop beschikbaar gesteld. Het inkopen van de drank en apparatuur zal gebeuren bij dezelfde partijen van vorige jaren namelijk Winters Liessel BV. en Energy Productions. Zij hebben al goede connecties met de kernorganisatie en hebben een gunstige ligging ten opzichten waarvan het evenement plaats vindt. Dit jaar vindt het evenement plaats in Deurne op het festivalterrein aan de Breemortelweg. Op de website van 9Zero staan verschillende manieren om daar te komen te weten via de trein, de fiets, de auto of met een taxi.

Dit staat er onder elk kopje op de website:

Trein: Als je met de trein komt is het dichtstbijzijnde station Deurne. Het festivalterrein is vanuit hier nog 2km. U kunt hiervoor eventueel een taxi bellen.

Fiets: Je kunt gewoon op de fiets naar 9Zero. Bij de ingang van het festival is voldoende plaats om de fiets te stallen.

Auto: Kom je met de auto naar, dan je kun je parkeren bij Sportpark Kranenmortel. Deze parkeerplaats ligt op 900 meter afstand van het festivalterrein.Het adres: Kranenmortelweg 6a

5753 RG Deurne.

Hier moet nog een screenshot van Google Maps bij komen. Hierop staan het festivalterrein, het station en de parkeerplaats uitgezoomd aangegeven met verschillende kleuren. Wat elke kleur is staat aangegeven in de legenda onder de screenshot.


   1. Promotie


Promotie omvat alle manieren waarop een organisatie haar klanten vertelt over haar producten of diensten en hoe deze op de markt worden gebracht en verkocht (Tracy, 2004). 9Zero zal het event promoten doormiddel van posters, sociale media en de nieuwe 9Zero app.

Het ontwerpen van de posters en het bijhouden van de sociale media wordt verzorgd door de kernorganisatie. Het drukken van de posters en de ontwikkeling van de app wordt verzorgd door externe partijen. Het sociale medium Facebook speelt een belangrijke rol in de promotie van 9Zero. Het is daarom belangrijk dat zij zo veel mogelijk mensen bereiken uit de doelgroep. Dit gaat gedaan worden door belangrijke berichten zoals de acties met betrekking tot crowdsourcing en de nieuwe app te sponsoren. Dit houdt in dat Facebook de berichten bij personen in de ‘’tijdlijn’’ gaat zetten ook als hebben ze de pagina nog niet ‘’geliked’’. De sponsoring op Facebook is geheel af te stellen naar de betaler zijn wensen in dit geval 9Zero. Zo kan er aangegeven worden om specifiek verschillende leeftijdsgroepen aan te spreken met de berichten. Het aantal interacties wat uit de berichten volgt bepaalt de kosten maar er kan ook een maximum gesteld worden (Facebook, 2017.)


Na afloop van het festival moet er nog worden gedacht aan de na zorg. Dit houdt in dat de bezoekers nog worden bedankt voor hun komst en dat er een aftermovie wordt gemaakt van het festival. De aftermovie zal gemaakt worden door een vrijwilliger uit de kernorganisatie.
  1. Implementatie


In deze paragraaf komt er een advies over de implementatie van 9Zero in het eerste jaar. Tijdens het implementatieplan moet er veel tijd en energie opgebracht worden. Dit betekent niet dat alleen de procedures en het beleid bepaald moeten worden, de medewerkers moeten volgens het uitvoeringsplan handelen.
Om de doelstellingen (zie 6.1 SMART) te behalen moet een strikte planning gevolgd worden. Om deze reden is in tabel er een schema gemaakt met alle activiteiten voor het 9e event in 2017. De maanden na juni waar een activiteit staan gepland bevinden zich nog in 2016.

Taak

Verantwoordelijke

Maand(en) van actie **jan.

feb.

mar.

apr.

mei

jun.

jul.

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

1

Ontwikkeling app

X

X
X

2

Lancering appX
3

Boeken artiesten

X

X

X


X

X

4

Drukken posters
X5

Start opbouw, festival, afbouw
X6

Early bird verkoop online
X7

Bekendmaking artiestenX

X

X


8

Facebookcampagne
X

X

X

X

X9

Reguliere verkoopX

X

X


10

Tussentijdse evaluatie


XX


Tabel 6 implementatie plan 9Zero
  1. Financieel plan

Extra inkomsten

Extra uitgaven

Extra inkomsten ticketverkoop €9.625,-

Lancering app €3.500,-
Kosten posters €69,28
Facebookcampagne €100,-
Idee kosten €5.455,72Totaal €9.625,-

Totaal €9.625,-

Toelichting inkomsten:

In 2017 worden er 3500 bezoekers verwacht, de doelstelling is om jaarlijks 10% te groeien in bezoekersaantal. Dit komt er op neer dat er in 2017 een extra bezoekersaantal van 350 wordt verwacht ten opzichte van 2017. In het financiële overzicht wordt ervan uitgegaan dat deze 350 tickets worden gekocht tijdens de reguliere verkoop. Dit komt neer op een extra inkomsten bron van €9.625,- (350x27,50) in 2017.


Toelichting kosten:

 • Er worden 50 A2 posters gedrukt met daarop de verwijzing naar de 9Zero app. De kosten hiervan bedragen €69,28 inclusief BTW (drukhetnu.nl, 2015).

 • Kosten Facebookcampagne zijn geschatte kosten deze kunnen aangepast worden naar de zin van de organisatie (Facebook, 2017.)

 • Met de invoering van crowdsourcing komt er ruimte voor de ideeën van (potentiële) bezoekers van 9Zero. Om een of meerdere van deze ideeën daadwerkelijk uit te voeren wordt er een budget gereserveerd van €5.455,72.

 • De kosten voor de ontwikkeling van de app worden geschat op €3500,- (van der Loo, 2013.)

Break-even-aantal: 9Zero moet in 2017 ten opzichte van 2016, 350 kaartjes meer verkopen om de extra kosten te kunnen dekken.


De ROI van 9Zero zal uitkomen op 1. 9Zero wordt georganiseerd door de stichting Zero Events en zijn een non-profit organisatie dus gaan ze voor een ROI van 1.


 1. Beheer


Het meten van de marketingprestaties en het beheer ervan wordt in de marketing gebruikt voor de analyse en verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van marketing (Collins, 2007). Dit wordt bereikt door aandacht te hebben voor de afstemming van marketing activiteiten en de strategieën met zakelijke doelen.
Het geïmplementeerde marketing programma omtrent crowdsourcing moet constant worden gecontroleerd om te zien of de trend rendabel is voor Zero Events. Om te weten of de doelstellingen worden bereikt is het belangrijk om de marketing activiteiten aan het einde van het festival te evalueren.
De begroting is de basis voor het ontwerp van het marketingbesturingssysteem dat mogelijk de nodige feedback kan geven voor een eventuele herformulering van het internationale marketing plan (Evo, 2008). De marketingbegrotingen zouden een projectie van de acties en de verwachte resultaten moeten vertegenwoordigen. Daarnaast moeten ze nauwkeurig te controleren zijn. Het ontwerp van het systeem kan worden verdeeld in twee groepen afhankelijk van de doelstellingen van de controle:

 • Output controle (meestal op basis van financiële maatregelen);

 • Gedragscontroles (meestal op basis van niet-financiële maatregelen).

Als eerste wordt er gekeken naar de financiële resultaten voor 9Zero. Aangezien de trend crowdsourcing voor het eerst ingezet wordt, wordt er gekeken naar de gemiddelde normale verwachte omzet in 2017 en in hoeverre deze crowdsourcing hierin voor een hogere omzet heeft gezorgd. • In 2017 wil 9Zero een totale omzet van € 166.250 behalen waarbij € 16.625 voort gekomen is door het gebruik van crowdsourcing.

Verder is het belangrijk om te weten of de organisatie het aantal bezoekers bereikt heeft aan het einde van 9Zero 2017. Hiervoor is de volgende doelstelling opgesteld: • In 2017 wil 9Zero 350 nieuwe bezoekers aantrekken waarvan 70 bezoekers aangetrokken zijn met gebruik van crowdsourcing

Verder wordt er ook gekeken naar naamsbekendheid. Om meer bekendheid te krijgen moeten potentiële bezoekers bekend raken met het logo en de naam van 9Zero. Hiervoor is de volgende doelstelling opgesteld: • Het bevorderen van de naamsbekendheid van het festival 9Zero en haar muziekaanbod, zodat ten minste 25% van de doelgroep zich, voor aanvang van het festival in 2017 bewust is van de unieke waarden van het festival.

 • Het opbouwen van afnemers loyaliteit aan het festival, zodat aan het begin van 9Zero in 2018 ten minste 10% van de nieuw bezoekers herhalingskopers zijn.

9Zero kan vlak voor, tijdens of vlak na het festival bezoekers oproepen om via social media te reageren op hun beleving van het festival. Daarnaast kan er ook steekproefsgewijs in de regio enquêtes gehouden worden om de merkbekendheid te peilen.
Verder zullen de volgende maatregelen van marketing performance tijdens de evaluatie na het festival worden besproken:

 • Omzet ten opzichte van het potentieel;

 • Prijs ten opzichte van de concurrent;

 • Reclame-effectiviteit per type media waaronder crowdsourcing

Als de meerderheid van deze doelstellingen niet gehaald worden moet er naar de oorzaken gekeken worden. Meest waarschijnlijk zal het marketing plan voor crowdsourcing dan aangepast moeten worden voor het jaar 2018.


 1. Literatuurlijst


9Zero (2016)[On-line] via:

http://www.9zero.nl/9zero/

http://www.9zero.nl/9zero/festivalinfo/

http://www.9zero.nl/9zero/stichtingzeroevents/

http://www.9zero.nl/9zero/edities/

http://www.9zero.nl/contact/vervoer/

Baten, M. (2010, 22 augustus). Sociale media over de grens: Duitsland. [On-line]. via: http://www.frankwatching.com/archive/2010/08/22/sociale-media-over-de-grens-duitsland/

Burda News Group. Dictionary of marketing: Total market potential. [On-line]. via: http://www.medialine.de/deutsch/wissen/dictionary-of-marketing.php?snr=6943

Carrièretijger.(2004, december). SMART doelen stellen. [On-line]. via:

http://www.carrieretijger.nl/functioneren/management/leidinggeven/doelen-stellen/smart

CBS (2014). Demografische kerncijfers per gemeente 2014. [On-line] via:http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/68092452-2D41-416C-B5D5-C77737DBDE80/0/demografischekerncijfers2014.pdf

Collins, Kimberly (2007, 27 februari. "Marketing Performance Management Improves Accountability". Gartner. [On-line]. via: http://www.gartner.com/DisplayDocument?ref=g_search&id=501689&subref=advsearch

Consultancy (2015, 16 juni) Nederland telt 800 festivals, trekt 23 miljoen bezoekers [On-line]. Via:

http://www.consultancy.nl/nieuws/10636/nederland-telt-800-festivals-trekt-23-miljoen-bezoekers

Drukhetnu.nl (2015) Posters drukken [On-line] via:https://www.drukhetnu.nl/promotioneel-drukwerk/posters

Euromark (2011, 23 oktober). Veiligste landen ter wereld in 2012. [On-line]. via: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/internationaal/85365-veiligste-landen-ter-wereld-in-2012.html

Evo, S. (2008, april). Management Systems: Behavior Control and Output Control. [On-line].

via: http://www.studymode.com/essays/Management-Systems-Behavior-Control-Output-Control-138676.html

Facebook (2016) Je berichten promoten [On-line] via:

https://www.facebook.com/business/help/547448218658012

Frankwatching. (2014, 17 oktober). Crowdsourcing wat kun je ermee? 5 inspirerende voorbeelden [On-line] via:http://www.frankwatching.com/archive/2014/10/17/crowdsourcing-wat-kun-je-ermee-3-inspirerende-voorbeelden/

Gils (2015, 18 juni) 96 procent van de jongeren heeft een smartphone. [On-line] via:http://www.dutchcowboys.nl/mobile/96-procent-van-de-jongeren-heeft-een-smartphone

Howard, J.A. & Sheth, J. (1969). Theory of Buyer Behaviour. New York: John Wiley & Sons

INK machtenmodel via:

http://www.gertjanschop.com/modellen/business_definition_abell.html

Loo (2013, 14 oktober) App ontwikkelen: Kosten-overzicht van Nederlandse appshttps://www.appspecialisten.nl/kennisbank/app-ontwikkelen-kosten-overzicht-van-nederlandse-apps

Magneetfestival (2015). Magneet Festival – 11 – 12 -13 september 2015 [On-line]. Via:http://www.magneetfestival.nl/magneet-festival-crowdsourcing

Marketingfacts. (2007, 9 december). Ben jij een early adopter?. [On-line]. via: http://www.marketingfacts.nl/berichten/20071209_ben_jij_een_early_adapter

Maslow, A.H. "Critique of self-actualization theory", in: E. Hoffman (Ed.), Future visions: The

unpublished papers of Abraham Maslow (Thousand Oaks, CA: Sage, 1996), pp. 26–32

Muilwijk, E. (2009). FOETSJE principe. [On-line]. via:

http://www.intemarketing.nl/marketing/modellen/FOETSJE

Muilwijk, E. (2009). Waardestrategieën van Treacy en Wiersema.- marketing modellen. [On-line]. via: http://www.intemarketing.nl/marketing/modellen/tw-waardestrategie%C3%ABn

NOS (2013, 22 november) [On-line] via:http://nos.nl/artikel/577911-bill-gates-wil-nieuw-condoom.html

Posterprijs (2015) A3 posters drukken [On-line] via:http://www.posterprijs.nl/a3-posters/

Smal & Vosmer (2012) p. 159, 32, 33 [Literatuur]

Marketing Kernstof John Small, Hans Vosmer, pagina 159 en 33

Tracy, B. (2004, 17 mei). The 7 Ps of Marketing. Take charge of your marketing efforts and beat the competition with this simple formula. [On-line]. via:

http://www.entrepreneur.com/article/70824

Vliet (2012). Festival-beleving [On-line] via:http://www.crossmedialab.nl/files/Cahier_Festivalbeleving.pdf

Vrieze (2015, 23 februari) Trimbros: Drugsgebruik in uitgaansleven neemt sterk toe. [On-line] via:http://3voor12.vpro.nl/nieuws/2015/februari/Trimbos--Drugsgebruik-in-uitgaansleven-neemt-sterk-toe.html

Weikamp, S. (2015, 2 januari). Top 10 trends in publieksevenementen. [On-line]. Via:http://www.eventbranche.nl/nieuws/top-10-trends-in-festivals-en-publieksevenementen-8636.html

Yellowtipi (2015) Defqon 1 [On-line] via:http://www.yellowtipi.nl/festival/defqon-1


1 http://www.marketingfacts.nl/berichten/social-media-in-nederland-2015-jongeren-haken-af-op-facebook
1   2   3   4   5

 • Strategische optie matrix
 • Kostenleiderschap
 • Productleiderschap
 • Klantenpartnerschap
 • Doelstellingen SMART

 • Dovnload 0.54 Mb.