Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Tweedaagse wandelroute van busstation Haaksbergen naar station Glanebrug met overnachting in natuurvriendenhuis Den Broam Praktische informatie dag 1

Dovnload 37.29 Kb.

Tweedaagse wandelroute van busstation Haaksbergen naar station Glanebrug met overnachting in natuurvriendenhuis Den Broam Praktische informatie dag 1Datum31.07.2017
Grootte37.29 Kb.

Dovnload 37.29 Kb.

Tweedaagse wandelroute van busstation Haaksbergen naar station Glanebrug

met overnachting in natuurvriendenhuis Den Broam
Praktische informatie dag 1

Dag 1: Busstation Haasbergen - Natuurvriendenhuis Den Broam

Karakter: een rustig gebied op het grensgebied met Duitsland, afgewisseld met weidegrond, kleine boerderijen en Haaksbergerveen

Afstand: 21 km lange variant en 11 km korte variant

Start: Busstation Haaksbergen

Einde: Natuurvriendenhuis Den Broam - BuurseRoutebeschrijving dag 1 voor de KORTE routevariant

Van Haaksbergen busstation in oostelijke richting naar het Noaberpad.
Richting Hubo, Zeedijk volgen tot afslag Buurse. Eerste weg rechts, Brink, wordt spoedig Klaashuisstraat. Drukke weg Enschede-Eibergen oversteken en rechtdoor.

Op Y-splitsing linksaf, Klaashuisstraat vervolgen. (vanaf hier kan men ook rechtsaf de Rosinkweg ingaan om op het Noaberpad uit te komen. Volg daarvoor de paarse route tot een paal met de kop Z 18.)

Waar asfaltweg met haakse bocht naar rechts buigt, linksaf over zandweg met fietspad..

Einde weg rechtsaf. In het begin verharde weg. Einde weg, rechtsaf, Schansweg.

Bij P 24426 komt deze kortere routevariant samen met de lange variant en gaat het verder over het Noaberpad naar Den Broam. Zie voor het vervolg van de routebeschrijving bij 

Routebeschrijving dag 1 voor de LANGE routevariant

Van Haaksbergen busstation in zuidelijke richting naar het Trekvogelpad
Vanaf het busstation in Haaksbergen richting Eibergen, Zeedijk. Eerste straat linksaf, Molenstraat. Tweede weg rechtsaf, ’t Kempke. Op kruising linksaf, Sonderenstraat. Rondweg kruisen, weg vervolgen. Linksom een plas. Aan het einde linksaf. Pad langs sportvelden. Rechts aanhouden. Op verharde weg rechtsaf (Dievelaarslaan). Aan het einde linksaf( Scholtenhagenweg). Op splitsing met Hasseltweg linksaf. Op kruising rechtdoor, Watermolenweg.

 Vanaf hier volgt de routebeschrijving een deel van het Trekvogelpad langs het traject Oostendorper Molen – Broekdijk


Bij watermolen rechtsaf, beek over en asfaltweg opgaan, Watermolenweg. Bij P-21117 rechtdoor. Einde weg linksaf, blijft Watermolenweg. Bij kruising linksaf, Krakeelsweg. Bij P-24413 rechtdoor, richting Buurse. Bij P-63529 scherp rechtsaf, richting Lüntener Fischteich. Bij P-67962 richting Lüntener Fischteich, fietspad, ca. 1 km volgen. Na bos is er na enige tijd aan linkerkant ruim uitzicht. Na een tweede bosje, waar het fietspad rechtsaf buigt, rechtdoor, over een breed graspad. Pad maakt een bocht naar rechts. Linksaf, vlonderpad. Einde pad rechtsaf.
Vanaf hier volgt de route de beschrijving van het Noaberpad

Bij boerderij Donnerburg rechtdoor, het pad langs de grens volgen. Na 800 m bij asfaltweg rechtdoor, pad langs de grens vervolgen. Einde rechtsaf en bij bushalte linksaf. Riviertje de Berkel kruisen. In Oldenkott op de verkeersweg (Eibergen-Vreden) rechtsaf. Eerste weg linksaf. Na 500 m, bij kruisbeeld St.Michael, links aanhouden richting Wennewick 16, 19. Asfaltweg 1250 m volgen tot scheve kruising met asfaltweg.


Wetenswaardigheiden

VluchtkerkTijdens de Tachtigjarige Oorlog werden de katholieken die in de Verenigde Nederlanden leefden, sterk in hun geloof gehinderd. Na de Vrede van Münster in 1648 bleven de gereformeerden aan de macht. Ter ondersteuning van de katholieke buren in de Nederlanden werd aan de Duitse kant van de grens een tiental vluchtkerken gebouwd. Eén daarvan is de door Minorieten uit Zwillbrock in 1657 gebouwde kapel in Oldenkott met een laatgotische houtsculptuur van de heilige Katharina.
Op scheve kruising rechtdoor. Via bruggetje Nederland binnengaan en meteen rechtsaf over smal pad langs de grens. Eerste pad linksaf. Einde pad rechtsaf over fietspad (het Noaberpad loopt hier 75 m samen met het Trekvogelpad). Eerste pad linksaf. Pad komt uit op fietspad. Scherp rechtsaf. Bij P-63530 en picknickhut richting Buurse. Bij P-67964 rechtdoor. Bij slagboom Haaksbergerveen verlaten en rechtsaf over brede zandweg. Op viersprong linksaf, Kalkdijk. Op kruising bij P-24424 rechtdoor over smal pad. Op volgende kruising rechtdoor, zandweg met fietspad. Op kruising met asfaltweg rechtsaf. Op volgende kruising rechtsaf, Huttenweg. Vóór bosrand linksaf, langs afsluithek over graspad naast sloot. Einde pad rechtsaf langs Buurserbeek. Eerste brug linksaf over. Bij P-24426 rechtsaf.
Wetenswaardigheden

HaaksbergerveenHet Haaksbergerveen is eeuwenlang een natuurlijke grens met Duitsland geweest. Het huidige veengebied behoorde tot de marken Haaksbergen, Hones en Rekken. Na de opheffing van de marken is er flink geruzied over de verdeling van het veen. Het Haaksbergerveen had namelijk een veenlaag tot maar liefst zes meter dik, terwijl het Honesser veenpakket maar anderhalve meter dik was. Huidige straatnamen als de Krakeelsweg herinneren aan deze strijd.
Adders

In het Haaksbergerveen en het aangrenzende Ammeloer Venn worden nog regelmatig adders waargenomen. De adder is koudbloedig, een zonnebad is nodig om volop activiteiten te ontwikkelen. Daarom zoekt de adder een vegetatiedek dat de zon tot de grond laat doordringen. Verder moet de omgeving voldoende schuilgelegenheid en voedsel bieden, vooral muizen. De adder is actief van maart tot in oktober en baart levende jongen in augustus-september. De vrouwelijke adder is ongeveer 80 cm groot en het mannetje 60 cm. Kenmerkend is de zwarte streep over de rug. De adder voedt zich met kikkers, mollen en muizen die hier in overvloed aanwezig zijn.
Hier komen de routebeschrijving van lange en korte routevariant bij elkaar
Bij P-24426 rechtsaf richting Harrevelder Schans. Na klaphek over hei langs Harrevelder Schans. Na een tweede klaphek rechtsaf over smal pad langs drukke weg. Einde pad weg oversteken en Ronde Bultenweg ingaan. Eerste pad rechts door hek van Natuurmonumenten. Kruis brede sloot. Doorlopen en brede zandweg kruisen. Steeds rechtdoor. Voor Buurser Meertje linksaf over fietspad tot kruising. Op eerste kruising, waar fietspad afbuigt naar links, rechtsaf. Na 400 m hekje door en linksaf. Eerste pad rechts (hier loopt het Noaberpad 600 m samen met Trekvogelpad). Slagboom passeren. Einde pad linksaf over brede zandweg. Eerste weg rechts, zandweg met fietspad. Einde weg rechts, zandweg met fietspad. Bij P-14507/003 en P-14507/002 richting Buurse. Doorlopen tot vlak voor brug.
Wetenswaardigheden

BuurserzandHet Buurserzand is het restant van een uitgestrekt heidelandschap. In d eeerste helft van de vorige eeuw werd de heide op grote schaal ontgonnen, maar een deel bleef gespaard. Het natuurgebied staat vooral bekend om de vele jeneverbesstruiken die er groeien. Deze langzame groeiers kregen de kans nadat de laatste schapen vertrokken waren. Sommige struiken zijn meer dan 100 jaar oud. Ten noorden van het Buursermeertje komt beenbreek voor, een zeldzame plant die groei op venige heidevelden. De plant bloeit in juli-augustus met heldergele bloemen. In het najaar zijn deze veranderd in oranje doosvruchten.
• Schans

De Harrvelderschans werd in 1590 opgeworpen om Spaanse troepen uit Münster op afstand te houden. Oorspronkelijk lag de schans aan de nu zuidelijker stromende Buurserbeek. De schans is deels gerestaureerd. De grachten zijn goed herkenbaar. De schans maakt tegenwoordig deel uit van een natuurgebied dat vooral van belang is vanwege libellen. Langs de Buurserbeek komen de weidebeekjuffer en de zeldzame speerwaterjuffer voor.
Vóór brug bij Y-14507/1 linksaf door klaphek. Oever van de Buurserbeek volgen. Bij de tweede brug beek oversteken. Direct linksaf en de Buurserbeek blijven volgen.

Bij tweede brug schuin rechtdoor, Wargerinksweg, Op splitsing rechts aanhouden. Einde weg linksaf over fietspad langs verkeersweg. Witteveenweg negeren. Kort daarna is links het Natuurvriendenhuis Den Broam.Wetenswaardigheden

• KraanvogelsTijdens de vogeltrek in voor- en najaar vertoeft de kraanvogel in het Witte Veen. De schuwe vogel is een slag groter dan de ooievaar en heeft een grijs verenkleed. De achterkant van de kop is wit terwijl de keel zwart is.
• Markslag

Door het desolate Witte Veen liep vroeger een grensovergang voor smokkelaars. Vanuit boerderij het Markslag liepen douaniers surveillance. De grenspalen van voor 1795 dragen nog hun oorspronkelijke inscriptie.
• Buurserbeek

De Buurserbeek ontspringt in Duitsland vlakbij Ahaus. In Duitsland heet de beek toepasselijk de Aa. Vanaf de grens draagt zij de naam Buurserbeek en het meest benedenstroomse deel heet de Schipbeek. Bij Haarmühle staat een gerestaureerde watermolen uit 1619 langs de beek.
• Den Broam

Het Natuurvriendenhuis Den Broam ligt aan de Buurserbeek, midden in het bos. Het intieme huis met 32 bedden is toegankelijk voor alle wandelaars van het Noaberpad.
Bushalte nabij Den Broam: Braambrug

Buurtbuslijn 595 voor Haaksbergen busstationPraktische informatie dag 2

Dag 2: Natuurvriendenhuis Den Broam - station Glanebrug

(bij korte variant is het eindpunt: bushalte Enschede Knalhutteweg)

Karakter: Grensgebied met Duitsland: Witte Veen en Aamsveen, zeer landelijk

Afstand: Dag 2: 21,5 km lange variant en 10,5 km korte variant

Start: Natuurvriendenhuis Den Broam

Einde: Treinstation Glanerbrug

Routebeschrijving dag 2 voor het EERSTE deel (de KORTE variant)Van Den Broam over het Noaberpad naar Enschede

Van Natuurvriendenhuis Den Broam op fietspad langs de doorgaande weg linksaf. Op splitsing met Bosmatenweg rechtdoor. Na 900 m, tegenover de Geertruidahoeve linksaf, bospad ingaan. Op driesprong rechtsaf. Buurserbeek kruisen. Na 50 m rechtsaf, heide links houden. Voor (Duitse) boerderij pad naar links volgen. Bij P-24431 rechtdoor. Klaphek door en pad blijven volgen. Einde pad rechtsaf. Na 750 m met een bocht mee naar links en direct daarna rechtsaf bij bordje “Witteveen”. Volg een pad over plankieren. Einde rechtsaf, fietspad. Bramerveldweg negeren.

Op splitsing met Bramerveldweg rechtdoor. Bij Hegeveldweg rechtdoor over halfverharde weg, Twistveenweg. Bij Weustinkhoekweg en grenssteen 840 D rechtdoor Twistveenweg volgen tot splitsing met Haarweg Op splitsing rechtsaf, Haarweg. Bij eerste zijweg rechtdoor, Arendsweg. Na 600 m rechtsaf, Berenbroeksweg. Na 65 m linksaf Landgoed Smalenbroek ingaan. Direct rechtsaf over bospad parallel aan verharde weg. Einde pad linksaf. Nu steeds het duidelijkste pad volgen. Eerst agrarisch landschap, daarna bos. Waar pad een bredere halfverharde weg kruist, rechtsaf. Asfaltweg oversteken en voor bord ‘Privé’ rechtsaf. Eerste brede laan rechtsaf. Einde laan linksaf. Bij verkeersweg linksaf over zwart pad. Na 5 m over tegelpad achter huizen langs. Na ruim 100 m drukke Knalhutteweg oversteken. Wie na deze etappe wil stoppen loopt rechtdoor naar halte voor bus naar Enschede-station.
Wetenswaardigheden

• SmalenbroekSmalenbroek is een mooi landgoed pal aan de Enschedese stadsrand. Eind negentiende eeuw kwam het in handen van de textiefamilie Ter Kuile, die het park met vijver en lanen liet aanleggen. Essen, graslanden en natuurlijk de boerderij maken de agrarische geschiedenis zichtbaar. Op de grote es vlakbij de boerderij verbouwt een boer uit de omgeving rogge. Het bos is zeer gevarieerd en in het voorjaar staat het vol met bosanemoon, maagdenpalm en nagelkruid.
• Spoorbaan

Vanaf de route is ten zuiden van landgoed Smalenbroek bij Enschede, aan de Arendsweg in de richting van de grens een aantal bedrijfsgebouwen zichtbaar. Hier stonden vroeger station Broekheurne, een douanekantoor en enkele huizen voor ambtenaren. Vanaf de turffabriek ter plaatse voerde sinds 1915 een smalspoor het Amtsvenn in. Van de aanvankelijke 1900 hectare Amtsvenn, grenzend aan de 100 hectare Aamsveen, was in 1962 weinig meer over en de fabriek sloot haar poorten.
Bushalte in Enschede: Hesselinklanden

Buslijn 4 voor Enschede station


Routebeschrijving dag 2 voor het TWEEDE routedeel (lange variant)

Van Enschede over het Noaberpad naar Glanerbrug.

De drukke Knalhutteweg oversteken en rode klinkerweg ingaan, De Horsterhof. Op grijze klinkerweg, Hanenberglanden, steeds rechtdoor. Na huisnr. 232 rechtdoor, Horsterveldweg. Op drie opeenvolgende kruisingen rechtdoor. Waar fietspad naar links gaat rechtdoor over smal pad *. Na 300 m linksaf, toegangspad natuurreservaat Aamsveen in volgen. Bij grenssteen 845 B linksaf, de grens volgen. Na 750 m bij grenssteen 845 G linksaf. Einde pad het natuurreservaat verlaten en rechtsaf, Glanerbeekweg. Eerste weg linksaf, Spiksweg. Op kruising rechtsaf, Aamsveenweg. Na viaduct over N35 fietspad volgen naar rechts en naar links. Einde weg linksaf en meteen daarna rechtsaf, smal pad. Einde linksaf. Meteen na bord Glanerbrug rechtsaf, Bultsveldmaatweg.


*De waterstand in het natuurreservaat wordt verhoogd ter wille van de veenvorming. Indien het Aamsveen na veel regen moeilijk begaanbaar is, het fietspad blijven volgen zoals op kaart in de gids is aangegeven met een onderbroken lijn.
Wetenswaardigheden

• AamsveenHet Aamsveen is een restant van een hoogveencomplex aan beide kanten van de landsgrens. Het is een gebied waar boeren uit de omgeving eeuwenlang veen hebben gestoken voor eigen gebruik. In het veen liggen verschillende ‘kluunplaatsen’ waar de veenbrij tot turven werd gestampt. Het gebied is zeer afwisselend met heidevelden, natte veenputten, en schaarlgraslanden. Er groeit onder meer veenpluis, zonnedauw, gevlekte orchis, klokjesgentiaan en boskartelblad en vleugeltjesbloem. Er zijn veel vlinders zoals het koolwitje, oranjetipje, citroenvlinder, dagpauwoog en de grote en kleine vos. Er broeden zo’n 70 soorten vogels, waaronder de wespendief, grote bonte specht en tjiftjaf. Ook de groene en bruine kikker, heikikker en de adder komen voor in het Aamsveen.
• Roter Lappen

Roter Lappen was een Duits boerderijtje ten zuiden van het Aamsveen. Het speelde een belangrijke rol bij de smokkel. Een uitgestoken lap diende als waarschuwing voor het illegale grensverkeer.
In Glanerbrug Bultsveldmaatweg volgen. Einde weg linksaf en de bocht naar rechts volgen. Na speelveld linksaf, gravelpad. Einde pad rechtsaf langs busbaan. Waar parallelweg eindigt linksaf, Demeterlaan, brug over en straat rechtdoor. Tussen huisnr. 15 en 19 over smal asfaltpad, busbaan kruisen. Rechtsaf, brug over (*) en Duitsland ingaan. Asfaltweg volgen. Voorbij Gasthof Gleis rechtdoor, langs hertenkamp. Eerste zijpad rechtsaf. Na 500 meter op Enscheder Strasse linksaf. Het Noaberpad gaat rechtsaf verder naar Bad Nieuweschans.
Routebeschrijving dag 2 voor het LAATSTE routedeel (lange variant):

Van het Noaberpad naar Treinhalte Glanerbrug.

Grens met Nederland overgaan en rechtdoor. Rechtsaf, Spoorbaanstraat. Na huisnummer 130 rechtsaf, Vijverstraat. Na huisnummer 16 rechtsaf langs spoorbaan. Einde pad rechtsaf, spoorbaan overgaan en rechtsaf naar station.


Wetenswaardigheden

• Klooster GlaneHet voormalige klooster Glane Maria Vlucht werd in 1665 gesticht voor de uit Almelo vertrokken voor zusters van het Sint Catharinaklooster in Almelo die hier hun toevlucht zochten, nadat het uitoefenen van de katholieke godsdienst daar verboden werd. Bij grenspaal 76 A/849 N is, in Nederland, het moderne klooster Glane te zien, waar de Syrisch-orthodoxe bisschop voor Noordwest Europa zetelt. Bij het klooster staat een standbeeld van Mor Julius Ješu’ Çiçek, aartsbisschop van Antiochië voor Midden Europa en de Benelux.
• Jeneverstokerij

Naast de Villa Vijfhoes waarin een ingenieutsbueau is gevestigd stond vroeger een jeneverstokerij.
• Glanerbrug

Het dorp Glanerbrug ligt in de gemeente Enschede, maar feitelijk ligt de Duitse stad Gronau dichterbij. Het dorp heeft een station aan de herstelde spoorlijn Enschede-Münster. ‘Bekend’ werd het dorp door een act van Herman Finkers, die bij een nieuwslezing meldde dat Glanerbrug kabeltelevisie zou krijgen maar dat nog niet bekend was wanneer het dorp riolering zou krijgen.
Praktische informatie

Het Noaberpad (langeafstandwandelpad 10) loopt van Bad Nieuweschans naar Kleve (415 km). De bijbehorende wandelgids is geheel herzien en vanaf eind februari 2011 te koop.


Bij het natuurvriendenhuis ligt op 300 meter een pannenkoekenrestaurant:

Erve de Hooge Esch

Alsteedseweg 38

7481 RW Buurse

Telefoon: 053-5696429

Fax: 053-5695909

www.erve-de-hooge-esch.nl

Email: info@erve-de-hooge-esch.nl


Openingstijden:

• woensdag t/m zondag 10.00 - 19.30 uur. Zorg dat u er voor 19.30 uur bent, dan kunt u rustig nog eten en drinken. Tevens kaaswinkel/kaasmakerij: woensdag t/m zondag 10.00 - 17.00 uur

Bij deze tweedaagse wandelroute kunt u uw overnachting in het Nivon-natuurvriendenhuis Den Broam reserveren via: denbroam@nivon.nl of 053-4778625 (bij verblijf binnen acht dagen: 053-5696234. Voor meer informatie zie ook www.natuurvriendenhuizen.nl of www.nivon.nl

U kunt een lakenzak in het huis huren of deze zelf meenemen.De natuurvriendenhuizen hebben grote keukens waar u zelf kunt koken. De mogelijkheden om onderweg boodschappen te doen of van horeca gebruik te maken variëren per route. Zie daarvoor de horeca-informatie onder de routebeschrijving.

Reisinformatie is te verkrijgen via www.9292ov.nl Telnr. Regiotaxi Twente: 0900-1814

  • Routebeschrijving dag 1 voor de KORTE routevariant Van Haaksbergen busstation in oostelijke richting naar het Noaberpad.
  • Routebeschrijving dag 1 voor de LANGE routevariant Van Haaksbergen busstation in zuidelijke richting naar het Trekvogelpad
  • Vanaf hier volgt de route de beschrijving van het Noaberpad
  • Hier komen de routebeschrijving van lange en korte routevariant bij elkaar
  • Praktische informatie dag 2
  • Routebeschrijving dag 2 voor het EERSTE deel (de KORTE variant) Van Den Broam over het Noaberpad naar Enschede
  • Routebeschrijving dag 2 voor het TWEEDE routedeel (lange variant) Van Enschede over het Noaberpad naar Glanerbrug.
  • Routebeschrijving dag 2 voor het LAATSTE routedeel (lange variant): Van het Noaberpad naar Treinhalte Glanerbrug.
  • Praktische informatie

  • Dovnload 37.29 Kb.