Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uit Nieuwsblad Kanton Oosterhout van zaterdag 6 maart 1948 De Oosterhoutse Industrie onder de loupe. Af

Dovnload 8.6 Kb.

Uit Nieuwsblad Kanton Oosterhout van zaterdag 6 maart 1948 De Oosterhoutse Industrie onder de loupe. AfDatum05.12.2018
Grootte8.6 Kb.

Dovnload 8.6 Kb.

Uit Nieuwsblad Kanton Oosterhout van zaterdag 6 maart 1948
De Oosterhoutse Industrie onder de loupe. Afl. 7
Beeldenfabriek St. Antonius
Hebben we vorige keer de M. I. 0.-fabriek, van de heren de Nijs en Vermeer onder de loupe genomen, deze keer zijn we naar de buurman gegaan, de beeldenfabriek welke ook aan de Boschstraat gevestigd is.

Het leek ons voor onze abonné's ook wel eens aardig om na een paar zuiver technische bedrijven eens kennis te maken met een bedrijf dat zich meer op het kunstvolle richt.


We werden hartelijk door de directie ontvangen, die ons eerst een inzicht gaf in de moeilijkheden der huidige prijzencalculatie. Vooral met de religieuse beelden is 't gek gesteld. Terwijl aan deze beelden dikwijls extra werk is omdat b.v. bij een H. Hartbeeld aparte handjes moeten gegoten worden, mogen ze toch niet duurder verkocht worden als de gewone luxe-sierbeelden. Nee, de prijsbeheersing schrijft zelfs een lagere prijs voor. Mag b.v. een religieus beeldje van 50 cm in de winkel ƒ 7,50 kosten, een gewoon luxe-beeldje van dezelfde grote mag ƒ 8,50 kosten. Bij de 25 cm. maat is deze verhouding respectivelijk ƒ 3,85 en ƒ 5,40. Natuurlijk kan op zo'n manier de fabricatie van religieuse beelden niet meer lonend zijn en moet men er ook voorlopig mee stoppen, uitgezonderd de Communie-beeldjes, welke altijd wel in trek zijn.

Nadat we deze moeilijkheden besproken hadden, gingen we de fabriek bezichtigen. Het eerst kwamen we in de model- of opschuur-kamer, waar een jong kunstenaar bezig was nieuwe modellen te ontwerpen. Hij deed dit in klei, waarna hiervan een gipsen afgietsel gemaakt wordt, hetwelk de kunstenaar dan weer bijwerkt, terwijl dit afgewerkte gips-stuk gebruikt wordt om er de mallen van te maken, die voor de fabricatie van de beelden van hetzelfde model moeten dienen. Voor het maken van de vormen, waar de volgende keren dan het gips ingegoten wordt gebruikt men een lijmmassa. Toen vervolgens naar de volgende afdeling gingen was men daar juist bezig een aantal vormen. vol te gieten Eerst giet men slechts een weinig in de vorm, waarna ze een paar keer opgestoten werden om eventuele luchtbellen die zich aan de buitenkant zouden hebben vastgezet naar binnen te slaan. opdat het beeld straks een glad ondervlak zal hebben.

Iedere gieter weet zowat ’n honderd á honderdtien beelden per dag. Een kwartier later kunnen de mallen reeds verwijderd worden behoeven de nieuwe beelden slechts een weinig bijgepolijst te worden. De grote kunst is hier de gips op tijd uit de vormen te halen, daar de gips de eigenaardige eigenschap bezit door een chemische werking warm te worden waardoor — bij het te lang in de vorm te laten zitten - de lijmenmal zou gaan smelten.

Gips is zeer gauw droog, dit ondervond ook de man, die zijn emmer schoon moest krabben omdat er vloeibare gips in had gedaan en ze zo laten staan.

Hierna bakten wij even mee in de grote bakoven, waar bij 'n behoorlijke temperatuur het laatste vocht uit de gipsen beeldjes wordt gehaald. Zijn de beeldjes nu volkomen zonder vocht, dan gaan ze te naar de schuurafdeling, waar ze met schuurpapier nog 'n keer worden nageschuurd. Tot dan toe zijn het nog steeds de witte gipsen beeldjes, zijn ze geschuurd dan gaan ze naar de opspuiterij, waar aan de beeldjes een of meer kleuren gegeven worden.

Het is een interessant gezicht langzaam aan deze beeldjes door middel van retoucheerspuiten te zien kleuren. Ook hier speelt natuurlijk vakmanschap 'n grote rol.

Tenslotte kwamen we natuurlijk op de expeditie terecht, waar in lange rijen de verschillende soorten beelden stonden opgesteld. Met behulp van papier- en houtwol worden de beeldjes zorgvuldig ingepakt en verzonden.

Het was ons werkelijk een verademing op onze tiende reportage eindelijk eens niet over een arbeiderstekort te horen klagen De directeur, de heer Kouwelaar, zeide met het nu beschikbare aantal werklieden het te kunnen stellen en wel zó, dat hij aan alle aanvragen kon voldoen.Hiermede was onze tiende reportage ten einde en na ons nog even met de directie onderhouden te hebben gingen wij weer redactiewaarts. (FVW)


Dovnload 8.6 Kb.