Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uit Rome Eerlijke informatie

Dovnload 10.17 Kb.

Uit Rome Eerlijke informatieDatum25.04.2019
Grootte10.17 Kb.

Dovnload 10.17 Kb.

Uit Rome
Eerlijke informatie
In mijn artikel van afgelopen oktober schreef ik over de kledingnormen van de gemiddelde toerist in Rome. Via een lezer die mij bij toeval in de kerk der Friezen in Rome tegenkwam, kreeg ik enige kritiek te horen, bijv. mijn gebrek aan respect voor de toerist. Polemiseren heeft geen zin (er is ook geen ruimte voor), velen blijven hun gelijk behouden, ik ook trouwens. Ik ben ‘pro-Deo’ diaken in de kerk der Friezen (en andere kerken in Rome), maar verdien als officiële stadsgids mijn brood. Zo krijg ik wel eens commentaar te horen over collega’s die kritiekloze informatie over Rome, en vanzelfsprekend over “het Vaticaan” uitstrooien.
De rijkdom van het Vaticaan

Geijkte stof is de rijkdom van “het Vaticaan”, van de rijkdom van de pausen en de armoede van de gewone man. Ik geef dan wat voorbeelden van de inflatiecijfers van het Romeinse rijk, van de Pauselijke Staat, van het Italië van de Renaissance. En wie zich realiseert dat zich in Italië ca. 70 % van alle kunst in de wereld bevindt, moet begrijpen dat er enorm veel geïnvesteerd is in architectuur en kunst, en dus ook in werkgelegenheid! Geld had toen geen (beleggings-)waarde: het was vooral een betaalmiddel (Een idee voor Noord-Europese economen?). NV’s of BV’s zijn protestantse, Nederlandse ontwikkelingen, schreef Max Weber 100 jaar geleden al: de eerste stappen naar de malaise in onze economie. Wie door de Vaticaanse Musea wandelt, omgeven door duizenden toeristen, moet goed opletten en nauwkeurig kijken, want er is zovéél en wees gewaarschuwd: het Stendhal-syndroom kijkt om de hoek.
Bestedingen

In plaats van een korte inleiding te geven over het ontstaan van de Pauselijke Staat en daarna van Vaticaanstad, die er de “wettige erfgenaam” van is, geven mijn gerespecteerde collega’s liever informatie over de enorme sommen geld die “het Vaticaan” verdient. Zonder enkele genuanceerde ideeën te geven over bijvoorbeeld de kosten van het onderhoud van de Musea, de Basiliek, het in stand houden van de decastèren, de Curie, de diplomatieke dienst, maar vooral de enorme inspanningen die de Kerk vanuit Rome levert via organisaties als Caritas International en Cor Unum. Kijk gewoon eens naar de site: http://www.caritas.org/. Caritas is actief voor Vrede en economische gerechtigheid, bij rampen, HIV/AIDS, en andere vormen van hulpverlening enz. En wie kent Cor Unum? Diens inspanningen betreffen tsunamies, aardbevingen, hulp aan Iraq, Soedan/Dafoer enz. (zie:http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/corunum_en/iniziative_en/emergenze_en.html). En wat moet ik antwoorden op vragen als of de Paus al dan niet elke dag kaviaar eet en andere onzin? Ook dat is al jaren geleden weerlegd. Het lijkt erop dat de wil om eerlijke informatie over kerk en/of Vaticaan te geven ontbreekt. We voeden onze grieven vaak met niet bestaande feiten. Ik hoor bijvoorbeeld klachten zoals het elke ochtend naar de H.Mis te moeten en dat de kermis door de pastoor was verboden. Heeft iemand zich nog wel eens verdiept in waar het in de Kerk, met haar boodschap werkelijk om gaat?

Ik las een aardig artikel in Trouw.nl. Het gaat niet helemaal over het onderwerp in dit artikel. Het gaat over de katholieke filosoof Charles Taylor, een aanrader. U kunt het vinden op: http://www.trouw.nl/tr/nl/5116/Filosofie/article/detail/3334151/2012/10/19/Religie-als-basis-van-vrijheid.dhtml .
Kees van Duin, diaken Friezenkerk, Rome

  • De rijkdom van het Vaticaan
  • Bestedingen

  • Dovnload 10.17 Kb.