Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitgevoerd zijn en er nog meer zullen

Dovnload 19.61 Kb.

Uitgevoerd zijn en er nog meer zullenDatum21.04.2017
Grootte19.61 Kb.

Dovnload 19.61 Kb.

ANBO Kempenland

Beste leden,
Wij, alle leden van het bestuur van de afdeling Kempenland, leggen per 1januari 2016 onze functies neer. Dat komt doordat er zeer ingrijpende wijzigingen in de ANBO•organisatie uitgevoerd zijn en er nog meer zullen volgen.
In grote lijnen: de afdelingen worden in juli 2016 opgeheven. Demeeste veranderingen gaan al per 1 januari 2016 in.
Voor plaatselijke/regionale activiteiten moeten initiatiefnemers daarna plannen schrijven en begrotingen maken, die vervolgens voorgelegd moeten worden aan het landelijk bureau.
Pas na goedkeuring komt er budget beschikbaar. Bovendien moeten in principe alle sociale activiteiten door de leden zelf betaald worden. Voor de thema-middagen die tot nu toe door het plaatselijk bestuur werden georganiseerd en die betaald werden door de afdeling moeten de nieuwe initiatiefnemers entree gaan heffen.
Voor de dagtochten mag voor de leden geen klein bedrag meer bijgelegd worden uit een plaatselijk/ regionale ANBO-kas, want op die kas is beslag gelegd door het hoofdbestuur.
De nog zittende afdelingsbesturen mogen van het hoofdbestuur niet meer beschikken over de ledenlijsten, waardoor we geen rechtstreeks contact meer met u kunnen hebben. Dus kunnen we geen nieuwsbrief meer verzenden. We weten immers niet wie er lid zijn.
Een felicitatiekaart bij een kroonjaar kan niet meer. We weten geen geboortedata.
Alle informatie moet via de website waar onze eigen webmaster niet meer op kan. Woerden wil controle houden. De leden zonder internetaansluiting horen helemaal niets meer, die hebben gewoon pech. Alleen het landelijk Magazine valt nog tien keer per Jaar in de brievenbus.
Samenwerking met de andere Ouderenbonden in Eindhoven en Valkenswaard mag alleen nog in een activiteit of een gezamenlijk project. We mogen geen lid meer zijn van het OVO (Overlegorganisatie Voor Ouderen) en het SBV (Senioren Belang Valkenswaard).

[ Van de webmaster:
Dit geldt ook voor de participatie van de ANBO als organisatie in de Seniorenraad Nuenen. Wim Stegeman ( ex-voorzitter ANBO-Nuenen ) maakt deel uit van het Bestuur van de Seniorenraad als lid van de PVGE- Nuenen ]
Terwijl de OVO (Eindhoven) en het SBV (Valkenswaard) hét aanspreekpunt zijn voor de gemeentelijke overheid over zaken die met ouderenbeleid te maken hebben. Gemeenten willen niet met allerlei aparte organisaties overleggen.


U begrijpt dat dit een werkwijze is die niet past bij de huidige bestuursleden, we zijn het anders, directer gewend en kunnen of willen het niet anders. Vandaar ons besluit.
Hannah Geus, penningmeester en webmaster heeft in de nieuwe organisatie geen rol meer. Joop Heinen, secretaris hoeft de administra• tie niet meer bij te houden. Peter Klaver maakt geen Nieuwsbrief meer. Joke Speldenbrink kan niet meer op haar manier themamiddagen organiseren, blijft wel Ouderenadviseur en Cliëntondersteuner, Ada Luijten mag de ledenadministratie niet ri:eer bijhouden, Jac. Wildschut blijft belastinghulp bieden, maar hoeft daarvoor geen bestuurslid te zijn, Eef Klaassens, voorzitter heeft niets meer voor te zitten.
Als er leden zijn die activiteiten willen overnemen dan zullen de huidige bestuursleden zo veel mogelijk helpen bij het overdragen van zaken en het op gang helpen binnen de landelijke regels die vanaf 1 januari gaan gelden.
Als u verder informatie zoekt kunt u veel vinden op MIJN ANBO. Als u tenminste een internetaansluiting heeft.
Het ontslagnemende bestuur.

  • Dus kunnen we geen nieuwsbrief meer verzenden. We weten immers n i et wie er lid zijn . Een felicitatiekaart bij een kroonjaar kan niet meer. We weten
  • Samenwerking met de andere Ouderenbonden in Eindhoven en Valkenswaard mag alleen nog in een activiteit of een gezamenlijk project. We mogen geen
  • Dit geldt ook voor de participatie van de ANBO als organisatie in de Seniorenraad Nuenen. Wim Stegeman ( ex-voorzitter ANBO-Nuenen ) maakt deel uit van het Bestuur van de Seniorenraad als lid van de
  • Hannah Geus
  • Eef Klaassens

  • Dovnload 19.61 Kb.