Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1275/2014 van de raad van 1 december 2014 tot uitvoering van artikel 9, leden 1 en 4, van Verordening (EG) nr

Dovnload 142.79 Kb.

Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1275/2014 van de raad van 1 december 2014 tot uitvoering van artikel 9, leden 1 en 4, van Verordening (EG) nrPagina1/4
Datum10.10.2017
Grootte142.79 Kb.

Dovnload 142.79 Kb.
  1   2   3   4

VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1275/2014 VAN DE RAAD van 1 december 2014 tot uitvoering van artikel 9, leden 1 en 4, van Verordening (EG) nr. 1183/2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien Verordening (EG) nr. 1183/2005 van de Raad van 18 juli 2005 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo (1), en met name artikel 9, leden 1 en 4, Overwegende hetgeen volgt: (1) De Raad heeft op 18 juli 2005 Verordening (EG) nr. 1183/2005 vastgesteld. (2) Op 12 april 2013 heeft het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties dat is ingesteld krachtens UNSCR 1533 (2004) inzake de Democratische Republiek Congo (de „Veiligheidsraad”), de lijst van personen en entiteiten die het voorwerp uitmaken van beperkende maatregelen geactualiseerd en gewijzigd. (3) Op 30 juni 2014 heeft het comité van de Veiligheidsraad een entiteit toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die het voorwerp uitmaken van beperkende maatregelen. (4) Het comité van de Veiligheidsraad heeft op 31 oktober 2014 een nieuwe geconsolideerde lijst van personen en entiteiten die het voorwerp uitmaken van beperkende maatregelen gepubliceerd. (5) Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1183/2005 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening. Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 1 december 2014. Voor de Raad De voorzitter B. LORENZIN 2.12.2014 L 346/3 Publicatieblad van de Europese Unie NL (1)PB L 193 van 23.7.2005, blz. 1. BIJLAGE „BIJLAGE I a) Lijst van de in de artikelen 3, 4 en 5 bedoelde personen. 1. Eric BADEGE Geboortedatum: 1971. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 31 december 2012. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Volgens het door de Groep deskundigen voor de Democratische Republiek Congo op 15 november 2012 uitgebrachte eindverslag „was luitenant-kolonel Eric Badege een contactpunt geworden van M23 in Masisi, en voerde hij het bevel over gezamenlijke acties …”, samen met een andere militaire leider. Daarnaast kon door „een aantal gecoördineerde aanslagen van luitenant-kolonel Badege in augustus [2012] een aanzienlijk deel van het Masisi-gebied door M23 worden gedestabiliseerd ….” Volgens voormalige strijders stond luitenant-kolonel Badege … onder het bevel van kolonel Makenga toen hij de aanvallen orkestreerde. Als militair bevelhebber van M23 is Badege verantwoordelijk voor ernstige schendingen waarbij vrouwen en kinderen het doelwit zijn in gewapende conflicten. Volgens het verslag van de Groep deskundigen van november 2012, hebben zich meerdere grote incidenten van willekeurige moordpartijen van burgers, onder wie vrouwen en kinderen, voorgedaan. Sedert mei 2012 hebben de Raia Mutomboki onder het bevel van M23 tijdens gecoördineerde aanslagen honderden burgers gedood. Badege heeft in augustus gezamenlijke aanslagen gepleegd waarbij burgers willekeurig zijn vermoord. In het verslag van de Groep deskundigen van november 2012 staat dat Badege en kolonel Makoma Semivumbi Jacques deze aanslagen gezamenlijk hebben georganiseerd. Volgens het verslag van de Groep deskundigen hebben lokale leiders van Masisi verklaard dat Badege het bevel voerde over deze aanvallen van de Raia Mutomboki. Volgens een artikel van Radio Okapi van 28 juli 2012, „heeft de beheerder van Masisi op zaterdag 28 juli medegedeeld dat de bevelhebber van het 2e bataljon van het 410e FARDC-regiment in Nyabiondo — ongeveer dertig kilometer ten noordwesten van Goma in Noord-Kivu — overgelopen is. Naar zijn zeggen was kolonel Eric Badege op vrijdag met meer dan honderd soldaten op weg naar Rubaya, 80 km ten noorden van Nyabiondo. Deze informatie is door meerdere bronnen bevestigd.” Volgens een artikel van de BBC van 23 november 2012, is M23 opgericht toen voormalige leden van het CNDP die in de FARDC geïntegreerd waren, begonnen te protesteren tegen de slechte omstandigheden en de bezoldiging, en tegen het feit dat het vredesakkoord van 23 maart 2009 tussen het CNDP en de DRC, dat tot de integratie van de CNDP in de FARDC leidde, niet volledig was uitgevoerd. Volgens het IPIS-rapport van november 2012, is M23 betrokken geweest bij actieve militaire operaties om de controle te verwerven over het oostelijke deel van de DRC. M23 en de FARDC hebben op 24 en 25 juli om de controle van verschillende steden en dorpen in Oost-Congo gestreden; M23 heeft de FARDC op 26 juli 2012 in Rumangabo aangevallen; M23 heeft de FARDC op 17 november 2012 uit Kibumba verdreven, en op 20 november 2012 de controle over Goma verworven. Volgens het verslag van de Groep deskundigen van november 2012 beweren meerdere voormalige M23-strijders dat leiders van M23 standrechtelijk tientallen kinderen hebben geëxecuteerd die poogden te ontsnappen nadat zij door M23 als kindsoldaten waren gerekruteerd. Volgens een rapport van Human Rights Watch (HRW) van 11 september 2012, heeft een Rwandese man van 18, die na een gedwongen rekrutering in Rwanda was ontsnapt, HRW meegedeeld dat hij getuige is geweest van de executie van een 16-jarige jongen van zijn eenheid bij M23 die in juni had geprobeerd te vluchten. De jongen werd gevangengenomen en voor de ogen van andere rekruten door strijders van M23 doodgeslagen. Een bevelhebber van M23 die deze moordpartij had bevolen, zou als verklaring voor deze moord de overige rekruten gezegd hebben dat „hij ons in de steek wilde laten”. Het rapport maakt ook melding van getuigen die beweren dat ten minste 33 nieuwe rekruten en andere M23-strijders bij een ontsnappingspoging standrechtelijk zouden zijn geëxecuteerd. Sommigen werden vastgebonden en voor de ogen van andere rekruten doodgeschoten, als voorbeeld van de straf die hen mogelijk te wachten stond. Een jonge rekruut vertelde HRW het volgende: „toen we bij M23 waren,” werd ons gezegd [dat we de keuze hadden] en dat we bij hen konden blijven of sterven. Velen probeerden te ontsnappen. Sommigen werden gepakt, en werden onmiddellijk gedood. 2. Frank Kakolele BWAMBALE (ook bekend als: a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale) Hoedanigheid: Generaal bij de FARDC. Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: Heeft het CNDP in januari 2008 verlaten. Verblijft sinds juni 2011 in Kinshasa. Sinds 2010 lijkt generaal Kakolele betrokken bij activiteiten voor het „Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC) van de regering van de DRC, inclusief deelname aan een missie vanuit dit STAREC naar Goma en Beni in maart 2011. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Voormalig leider van RCD-ML, heeft invloed op het beleid van deze organisatie en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van, de strijdkrachten van de RCD-ML, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities die betrokken is bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schendt. 2.12.2014 L 346/4 Publicatieblad van de Europese Unie NL Generaal bij de FARDC, vanaf juni 2011 zonder militaire functie. Heeft het CNDP in januari 2008 verlaten. Verblijft sinds juni 2011 in Kinshasa. Sinds 2010 lijkt generaal Kakolele betrokken bij activiteiten voor het „Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC) van de regering van de DRC, inclusief deelname aan een missie vanuit dit STAREC naar Goma en Beni in maart 2011. 3. Gaston IYAMUREMYE (ook bekend als: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli) Hoedanigheid: a) Rwandees voorzitter van de FDLR en b) tweede vicevoorzitter van de FDLR-FOCA. Adres: (Opereert sinds juni 2011 vanuit Kalonge, provincie Noord-Kivu.). Geboortedatum: 1948. Geboorteplaats: a) District Musanze, provincie Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda. Nationaliteit: Rwandese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 december 2010. Andere informatie: Brigadegeneraal. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Volgens verscheidene bronnen, waaronder de Groep deskundigen van het Sanctiecomité DRC van de VN-Veiligheidsraad, is Gaston Iyamuremye de tweede vicevoorzitter van de FDLR en wordt hij beschouwd als een kernlid van de militaire en politieke leiding van de FDLR. Gaston Iyamuremye leidde tevens het kantoor van Ignace Murwanashyaka (voorzitter van de FDLR) in Kibua (DRC) tot december 2009. FDLR-voorzitter and 2e vicevoorzitter van FDLR-FOCA vanaf juni 2011, opereert vanuit Kalonge, provincie Noord-Kivu. 4. Innocent KAINA (ook bekend als: a) Colonel Innocent Kaina, b) India Queen) Geboorteplaats: Bunagana, gebied Rutshuru, DRC. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 30 november 2012. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Innocent Kaina is momenteel een sectorcommandant in de „Mouvement du 23 MARS (M23)”. Hij is verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht en heeft zelf ook schendingen begaan. Kaina werd in juli 2007 door het militair tribunaal van het garnizoen Kinshasa schuldig bevonden aan misdrijven tegen de menselijkheid, begaan in het district Ituri tussen mei 2003 en december 2005. Hij werd in 2009 vrijgelaten als onderdeel van het vredesakkoord tussen de Congolese regering en het CNDP. Als lid van de FARDC heeft hij zich in 2009 schuldig gemaakt aan executies, ontvoeringen en verminkingen in het Masisigebied. Als commandant onder het bevel van generaal Ntaganda heeft hij de aanzet gegeven tot de muiterij van de voormalige leden van de CNDP in het Rutshurugebied in april 2012. Hij zorgde ervoor dat de muiters veilig uit het Masisigebied konden ontkomen. Tussen mei en augustus 2012 zag hij toe op de rekrutering en de opleiding van meer dan 150 kinderen voor M23, en schoot hij de jongens die hadden geprobeerd te ontsnappen dood. In juli 2012 reisde hij naar Berunda en Degho met het oog op mobilisatie- en rekruteringsactiviteiten in het kader van M23. 5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE (ook bekend als: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme) Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: Heeft sinds december 2004 de rang van generaal bij de FARDC. Sinds juni 2011 in hechtenis in de Makalagevangenis in Kinshasa. Vanaf 25 maart 2011 staat de heer Kakwavu voor het hoge militaire gerechtshof the Kinshasa terecht voor oorlogsmisdaden. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Voormalig voorzitter van de UCD/FAPC. De FAPC beheerst illegale grensovergangen tussen Uganda en de DRC — een belangrijke transitroute voor wapenhandel. Als hoofd van de FAPC had hij invloed op het beleid van die organisatie en voerde hij het commando over, en controleert hij de activiteiten van, de strijdkrachten van de FAPC, die betrokken waren bij wapensmokkel en bijgevolg het wapenembargo schenden. Volgens het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten was hij verantwoordelijk voor de rekrutering en inzet van kinderen in Ituri in 2002. Hij is een van de vijf hoge officieren van de FARDC die werden beschuldigd van ernstige misdrijven met seksueel geweld en wier dossiers door de Veiligheidsraad bij zijn bezoek in 2009 onder de aandacht van de regering zijn gebracht. Heeft sinds december 2004 de rang van generaal bij de FARDC. Sinds juni 2011 in hechtenis in de Makalagevangenis in Kinshasa. Vanaf 25 maart 2011 staat de heer Kakwavu voor het hoge militaire gerechtshof the Kinshasa terecht voor oorlogsmisdaden. 6. Germain KATANGA Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: In december 2004 benoemd tot generaal bij de FARDC. Op 18 oktober 2007 door de regering van de DRC overgeleverd aan het Internationaal Strafhof. Zijn proces is begonnen in november 2009. 2.12.2014 L 346/5 Publicatieblad van de Europese Unie NL Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Hoofd van de FRPI. Is betrokken bij wapenhandel en schendt bijgevolg het wapenembargo. Volgens het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten was hij verantwoordelijk voor de rekrutering en inzet van kinderen in Ituri van 2002 tot en met 2003. In december 2004 benoemd tot generaal bij de FARDC. Op 18 oktober 2007 door de regering van de DRC overgeleverd aan het Internationaal Strafhof. Zijn proces is begonnen in november 2009. 7. Thomas LUBANGA Geboorteplaats: Ituri, DRC. Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: In maart 2005 gearresteerd in Kinshasa in verband met de betrokkenheid van de UPC/L bij mensenrechtenschendingen. Op 17 maart 2006 aan het ICC overgedragen. In maart 2012 door het ICC schuldig bevonden en veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van het ICC. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: voorzitter van de UPC/L, een van de gewapende groepen en milities bedoeld in punt 20 van resolutie 1493 (2003), die betrokken zijn bij wapenhandel en bijgevolg het wapenembargo schenden. Volgens het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten was hij verantwoordelijk voor de rekrutering en inzet van kinderen in Ituri van 2002 tot en met 2003. In maart 2005 gearresteerd in Kinshasa in verband met de betrokkenheid van de UPC/L bij mensenrechtenschendingen. Door de Congolese autoriteiten overgedragen aan het ICC op 17 maart 2006. Zijn proces is begonnen in januari 2009 en wordt naar verwacht in 2011 afgesloten. In maart 2012 door het ICC schuldig bevonden en veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. Heeft beroep aangetekend tegen het vonnis van het ICC. 8. Sultani MAKENGA (ook bekend als: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani) Geboortedatum: 25 december 1973. Geboorteplaats: Rutshuru, DRC. Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 13 november 2012. Andere informatie: Een militair leider van de groepering „Mouvement du 23 mars (M23)” die in de Democratische Republiek Congo opereert. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Sultani Makenga is een militair leider van de groepering „Mouvement du 23 mars (M23)” die in de Democratische Republiek Congo (DRC) opereert. Als leider van M23 (ook bekend als het Congolese revolutionaire leger) heeft Sultani Makenga ernstige schendingen van het internationale recht begaan en is hij verantwoordelijk voor dergelijke schendingen, waarbij kinderen en vrouwen het doelwit zijn in gewapende conflicten, worden gedood en verminkt, en het slachtoffer zijn van seksueel geweld, ontvoering en gedwongen verplaatsing. Hij is tevens verantwoordelijk voor schendingen van het internationaal recht in verband met activiteiten van M23 waarbij kinderen worden gerekruteerd of gebruikt in gewapende conflicten in de DRC. M23 heeft onder het bevel van Sultani Makenga op grote schaal wreedheden begaan tegen de burgerbevolking van de DRC. Volgens getuigenissen en rapporten hebben de militanten die onder het bevel van Sultani Makenga opereerden, in het gehele Rutshurugebied vrouwen en kinderen (sommigen slechts 8 jaar oud) verkracht als onderdeel van een strategie om de controle over het Rutshurugebied te consolideren. Onder het bevel van Makenga heeft M23 grootschalige campagnes van gedwongen rekrutering van kinderen in de DRC en in de regio gevoerd, en werden talloze kinderen gedood, verminkt of gewond. Vele van de onder dwang gerekruteerde kinderen waren jonger dan 15 jaar. Makenga zou voorts wapens en aanverwant materiaal hebben ontvangen, wat in strijd is met de maatregelen van de DRC ter handhaving van het wapenembargo, onder meer nationale ordonnanties inzake de invoer en het bezit van wapens en aanverwant materiaal. Bij Makenga's acties als leider van M23 werden onder meer ernstige schendingen van het internationaal recht en wreedheden tegen de burgerbevolking van de DRC begaan, en werd de situatie van onveiligheid, ontheemding en conflict in de regio nog verergerd. Een militair leider van de groepering „Mouvement du 23 mars (M23)” die in de Democratische Republiek Congo opereert. 9. Khawa Panga MANDRO (ook bekend als: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Yves Khawa Panga Mandro, f) Mandro Panga Kahwa, g) „Chief Kahwa”, h) „Kawa”) Geboortedatum: 20 augustus 1973. Geboorteplaats: Bunia, DRC. Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: Gevangen te Bunia sinds april 2005 wegens sabotage van het vredesproces van Ituri. Is in oktober 2005 aangehouden door de Congolese autoriteiten, vrijgesproken door het Hof van Beroep in Kisangani, vervolgens overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten in Kinshasa vanwege een nieuwe aanklacht wegens misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, zware mishandeling. Sinds juni 2011 in hechtenis in de centrale Makalagevangenis in Kinshasa. 2.12.2014 L 346/6 Publicatieblad van de Europese Unie NL Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Ex-voorzitter van de PUSIC, een van de gewapende groepen en milities bedoeld in punt 20 van resolutie 1493 (2003) die betrokken zijn bij wapensmokkel en derhalve het wapenembargo schenden. Volgens het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten was hij verantwoordelijk voor de rekrutering en inzet van kinderen van 2001 tot en met 2002. Gevangen te Bunia sinds april 2005 wegens sabotage van het vredesproces van Ituri. Is in oktober 2005 aangehouden door de Congolese autoriteiten, vrijgesproken door het Hof van Beroep in Kisangani, vervolgens overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten in Kinshasa vanwege een nieuwe aanklacht wegens misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven, zware mishandeling. Sinds juni 2011 in hechtenis in de centrale Makalagevangenis in Kinshasa. 10. Callixte MBARUSHIMANA Geboortedatum: 24 juli 1963. Geboorteplaats: Ndusu/Ruhengeri, provincie Nord, Rwanda. Nationaliteit: Rwandese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 3 maart 2009. Andere informatie: Gearresteerd te Parijs op 3 oktober 2010 krachtens een arrestatiebevel van het ICC wegens oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid door troepen van het FDLR in de Kivuprovincies in 2009, en op 25 januari 2011 overgebracht naar Den Haag. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Tot zijn aanhouding uitvoerend secretaris van de FDLR en vicevoorzitter van het militaire opperbevel van de FDLR. Politiek/militair aanvoerder van een buitenlandse gewapende groepering die actief is in de Democratische Republiek Congo, die de ontwapening en de vrijwillige repatriëring en hervestiging van strijders belemmert, in strijd met Resolutie 1857 (2008) van de Veiligheidsraad, punt 4, onder b). Gearresteerd te Parijs op 3 oktober 2010 krachtens een arrestatiebevel van het ICC wegens oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid door troepen van het FDLR in de Kivuprovincies in 2009, en op 25 januari 2011 overgebracht naar Den Haag. 11. Iruta Douglas MPAMO (ook bekend als: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano) Adres: Gisenyi, Rwanda (sinds juni 2011). Geboortedatum: a) 28 december 1965, b) 29 december 1965. Geboorteplaats: a) Bashali, Masisi, DRC, b) Goma, DRC, c) Uvira, DRC. Nationaliteit: Congolese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: Geen beroepsactiviteit bekend sinds het verongelukken van twee van de door de Great Lakes Business Company (GLBC) beheerde vliegtuigen. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Eigenaar/manager van de „Compagnie Aérienne des Grands Lacs” en van de „Great Lakes Business Company”, waarvan vliegtuigen zijn gebruikt om bijstand te verlenen aan gewapende groepen en milities die in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) worden genoemd. Is ook verantwoordelijk voor het achterhouden van vlucht- en ladinggegevens, kennelijk met de bedoeling het wapenembargo te helpen omzeilen. Geen beroepsactiviteit bekend sinds het verongelukken van twee van de door de Great Lakes Business Company (GLBC) beheerde vliegtuigen. 12. Sylvestre MUDACUMURA (ook bekend als: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Radja) Adres: Kikoma-woud, bij Bogoyi, Walikale, Noord-Kivu, DRC (sinds juni 2011). Nationaliteit: Rwandese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 november 2005. Andere informatie: Militair bevelhebber van het FDLR-FOCA, en tevens politieke eerste vicevoorzitter en hoofd van het opperbevel van het FOCA, waardoor hij sinds de aanhouding van de leiders van het FOCA in Europa de functies van militair en politiek leider combineerde. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Commandant van de FDLR; heeft invloed op het beleid van die organisatie en voert nog steeds het commando over, en controleert de activiteiten van de strijdkrachten van, de FDLR, een van de in punt 20 van UNSCR 1493 (2003) genoemde gewapende groepen en milities 1493 (2003); is betrokken bij wapenhandel en schendt bijgevolg het wapenembargo. Mudacumura (of een lid van zijn staf) voerde telefoongesprekken met FDLR-leider Murwanashyaka in Duitsland, onder meer op het tijdstip van het bloedbad in Busurungi in mei 2009, en met militair commandant majoor Guillaume tijdens de operaties Umoja Wetu en Kimia II in 2009. Volgens het bureau van de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen en gewapende conflicten was hij verantwoordelijk voor 27 gevallen van rekrutering en inzet van kinderen door troepen onder zijn bevel in Noord-Kivu van 2002 tot en met 2007. Militair bevelhebber van het FDLR-FOCA, en tevens politieke eerste vicevoorzitter en hoofd van het opperbevel van het FOCA, waardoor hij sinds de aanhouding van de leiders van het FOCA in Europa de functies van militair en politiek leider combineerde. 2.12.2014 L 346/7 Publicatieblad van de Europese Unie NL 13. Leodomir MUGARAGU (ook bekend als: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi) Adres: FDLR-hoofdkwartier in het Kikoma-woud, bij Bogoyi, Walikale, Noord-Kivu, DRC (vanaf juni 2011). Geboortedatum: a) 1954, b) 1953. Geboorteplaats: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, provincie Nord, Rwanda. Nationaliteit: Rwandese. Datum van plaatsing op de VN-lijst: 1 december 2010. Andere informatie: Chef-staf van de FDLR-FOCA, belast met administratieve aangelegenheden. Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité: Volgens inlichtingen uit open bronnen en officiële rapporten is Leodomir Mugaragu chef-staf van de Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), de gewapende vleugel van de FDLR. Volgens officiële rapporten is Mugaragu een belangrijk strateeg voor de militaire operaties van de FDLR in het oosten van de DRC. Chef-staf van de FDLR-FOCA, belast met administratieve aangelegenheden. 14.
  1   2   3   4

 • Eric BADEGE Geboortedatum
 • Frank Kakolele BWAMBALE
 • Gaston IYAMUREMYE
 • Innocent KAINA
 • Jérôme KAKWAVU BUKANDE
 • Germain KATANGA Nationaliteit
 • Thomas LUBANGA Geboorteplaats
 • Sultani MAKENGA
 • Khawa Panga MANDRO
 • Callixte MBARUSHIMANA Geboortedatum
 • Iruta Douglas MPAMO
 • Sylvestre MUDACUMURA
 • Leodomir MUGARAGU
 • Datum van plaatsing op de VN-lijst

 • Dovnload 142.79 Kb.