Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitwerking opdracht hypothermie Temperatuurregulatie

Dovnload 39.93 Kb.

Uitwerking opdracht hypothermie TemperatuurregulatieDatum20.01.2019
Grootte39.93 Kb.

Dovnload 39.93 Kb.

Opdracht hypothermie Combileereenheid 6/7

Uitwerking opdracht hypothermie

Temperatuurregulatie

De mens heeft een lichaamstemperatuur van 37°C. We spreken dan over de …kern……..temperatuur of …inwendige……….temperatuur. De temperatuur wordt vaak rectaal gemeten. In totaal zijn er 8 manieren van temperatuur metingen. De ander 7 zijn: 1. Orale en nasopharyngeale temp.meting………………………………..

 2. Oesophegale tempmeting………………………………..

 3. Blaas tempmeting………………………………..

 4. Tympanische tempmeting………………………………..

 5. Axillaire tempmeting………………………………..

 6. Bloedtemperatuur (via Swan Ganz)………………………………..

 7. Huidtemperatuur………………………………..

Niet alle metingen zijn betrouwbaar. De betrouwbare temperatuur moet overeenkomen met de temperatuur in de hypothalamus…………………….

Er wordt gesproken van 3 fysiologische temperatuursschommelingen van de kerntemperatuur namelijk: 1. Dag en nachtritme…………………………………

 2. Bij vrouwen i.v.m. menstruele cyclus…………………………………

 3. Bij lichamelijke inspanning…………………………………

Er is sprake van een warmtebalans indien de warmteproductie en warmte afgifte gelijk is. Indien er een verstoring is in de balans kan de lichaamstemperatuur te hoog worden of de lichaamstemperatuur kan te laag worden.

Indien de lichaamstemperatuur dreigt te stijgen, zal door middel van een regulatiemechanisme getracht worden deze stijging tegen te gaan door de warmte afgifte laten toenemen. Dit kan door vasodilatatie….en door transparatie / zweten…………………..

De warmte afgifte komt door fysische processen tot gang daarom spreekt men van een fysische warmte regulatie.


Bij daling van de lichaamstemperatuur zal eveneens o.i.v. het temperatuursregulerend systeem de warmteproductie worden opgevoerd door het verhogen van de/ het stofwisseling………………….. Men spreekt dan van een chemische warmte regulatie.


De warmte regulatie staat onder invloed van een temperatuur regulerende centrum in de tussen hersenen. Dit centrum krijgt een tweetal informatie namelijk over de kerntemperatuur.………via de bloedstroom en…schiltemperatuur…………..via de nerveuze weg.

Inwendig


De inwendige warmte geleiding bestaat uit een passief transport en een actief transport.

Het passieve transport vindt plaats via geleiding. Het passieve transport is afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Het actief transport bestaat uit de volgende 3 regelmechanismen:


 1. Warmteverdeling………………..

 2. Informatieoverdracht………………..

 3. Warmteafvoer………………..Uitwendig

De warmte afgifte aan het milieu extérieur gebeurt aan het huidoppervlak…………………


De afgifte berust op 4 fysische processen namelijk:

 1. Radiatie of straling…………………………………………….

 2. Conductie of geleiding…………………………………………….

 3. Convectie of stroming……………………………………………..

 4. Evaporatie of verdamping……………………………………………..

Een volwassen persoon verliest via verdamping zonder actief te zweten ongeveer 350 ml/ per dag. Via de ademhaling…………………….verliest een volwassenen nog eens gemiddeld 350 ml/ per dag.


Temperatuurweetjes:

 • De behaaglijkheidtempereratuur bij een gekleed mens is 20-22….°C.

 • De behaaglijkheidtempereratuur bij een niet gekleed mens is 30….°C.

 • De kerntemperatuur is 37….°C.

 • Bij hypothermie is de kerntemperatuur lager dan 35….°C.

 • Het zenuwstelsel wordt minder actief bij een temperatuur lager dan 34…….°C.

 • De mens wordt comateus bij 30….°C.

 • Een gezond hart kan gaan fibrilleren bij 28….°C.

 • Het EEG is vlak bij lager dan 20 .°C. Men spreekt dan over een biologische/ klinische dood.(onjuiste antwoord wegstrepen).Een temperatuursdaling van 2-5 °C geeft klinische relevante bescherming tegen ischemie van de hersenen…… De bijwerkingen zijn gering. De overlevingstijd van cellen onder hypoxische omstandigheden wordt evenredig verlengd met de mate van hypothermie.Contra indicatie

Op de operatiekamer kom je een aantal patiëntenpopulaties tegen waarbij een relatieve contra-indicatie bestaat voor intentionele hypothermie. We spreken dan van een kerntemperatuur tussen de 34-36………………..°C.

In totaal zijn het er 10. Noem bij iedere patiënte populatie de reden waarom er een relatieve contra indicatie voor intentionele hypothermie bestaat.


 1. Zuigelingen, kinderen: ongunstige verhouding tussen inhoud en lichaamsoppervlak

 2. Geriatrische patienten: verminderde thermoregulatie

 3. Cachexie: verminderde vet en spieren

 4. Brandwonden: groot vochtverlies, verdamping en toxische uitval van thermoregulatie

 5. Traumata: toediening van veel koude vloeistoffen, snelle afkoeling

 6. Hypoglykemie, hypotheriodie, hypocortisolisme: verminderde stofwisseling

 7. Intoxicaties, m.n. alcohol i.v.m. vasodilatatie

 8. Sikkelanemie: door hypothermie treedt sikkelen op waardoor zuurstoftransport afneemt

 9. Koude agglutininen: agglutinatie kan al bij 31 graden celcius optreden (samenklontering van rode bloedcellen)

 10. Ziekte van Raynaud: koude induceert vaatspasmeIndicatie


Voor chirurgische technieken zijn een aantal ingrepen waarbij er een indicatie is voor intentionele hypothermie.

Noem een ingreep passend bij de volgende chirurgisch specialisme waarbij een geringe hypothermie is geïndiceerd:

Hartchirurgie: extra corporele circulatie bij bv omleidingen………………………….

Vaatchirurgie: thoracale aortadissectie, carotis endarteriectomie………………………….

Neurochirurgie: cerebrale aneurysma…………………………………………………..

Risico`s


Hypothermie verhoogt de kans op complicaties. Hypothermie heeft invloed op de werking van de farmaca, centraal zenuwstelsel, cardiovasculair- en respiratoir systeem.

Beschrijf welke invloed hypothermie heeft op de bovenstaande gebieden.

Farmaca:…………………………………………………………………………………………Dampen: verlaagt de MAC

Curalest: kan myotone reactie geven waardoor relaxatie duur van skeletspieren wordt verlengd

Cholinesteraseremmers: zijn verminderd werkzaam
Centralezenuwstelsel:……………………………………………………………………………Toenemende verwardheid, amnesie, bij hypothermie geen pupilreflex

Cardiovasculair:…………………………………………………………………………………Hypoperfusie door pooling van bloed in centrale compartementen waardoor pH verlaagt

Lager dan 32 graden geeft verlaging van het hartminuutvolume, bij 60-70% vermindering ontstaan ritmestoornissen

Ht stijgt 2% per afgekoelde graad

Ischemie door verhoging van het sympatische zenuwstelsel

Respiratoir:………………………………………………………………………………………Verhoogde zuurstofconsumptie door stijging van het metabolisme post-operatief, peroperatief verlaagt de zuurstofconsumptie

Verschuiving zuurstofdissociatiecurve naar links

Milde hypothermie geeft stijging ademfrequentie en tidal volume


Hypothermie geeft verlaagde ademminuutvolume tot apneu


Bij lager dan 33 graden beademen

Anesthesietechnieken


Anesthesie heeft invloed op de temperatuursregulatie van de patiënt. Er zijn verschillende redenen waardoor de patiënt niet meer in staat is om de warmteregulatie te handhaven.

De meeste patiënten die op de recovery aankomen hebben een kerntemperatuur onder de 36°C.

Zowel regionale als algehele anesthesie hebben invloed op de temperatuursregulatie.

Spinaal


Bij een spinale anesthesie is een tijdelijke onderbreking van de zenuwgeleiding in het ruggenmerg. Er treedt onder de blokkade een vasodilatie. De kerntemperatuur wordt verlaagd. Er is een relatie tussen de hoogte van de blok tot de verlaging van de kerntemperatuur.

De patiënt verliest warmte door radiatie, geleiding, verdamping en convectie. Je verwacht dat de patiënt ernstig zullen afkoelen.

De patiënt is in staat om met het deel van het lichaam dat niet verdoofd is de kerntemperatuur enigszins op peil te houden. De leeftijd van de patiënt is een grotere indicatie dan de duur van de ingreep.
Welke maatregelen kun jij als anesthesiemedewerker nemen om er voor te zorgen dat de factoren die van invloed zijn op afkoeling te minimaliseren bij regionale technieken?:

Warme moltons


Warme omgevingstemperatuur

Verwarmd infuus bij ouderen


Epiduraal

Bij een epidurale techniek is er sprake van een geleidingsanesthesie op het moment dat het lokaal anestheticum de zenuwwortels heeft bereikt. De kerntemperatuur is lager kan normaal. De temperatuur van de onderste extremiteiten worden verhoogd. Bij een epidurale techniek geldt hetzelfde als bij een spinale techniek.Algehele anesthesie


De temperatuurregulatie wordt stil gelegd door algehele anesthesie. Alle anesthesiemiddelen remmen de controle van de temperatuurregulatie, zowel de dampen als de propofol. Tijdens de daling van de kerntemperatuur zijn er drie stappen te onderscheiden m.b.t. de temperatuurregulatie:

 • De kerntemperatuur daalt ongeveer 1 tot 1,5 °C gedurende de eerste uur door redistributie van lichaamswarmte vanuit centraal naar perifeer.

 • Er is een verhoogde warmteafgifte ten opzichte van de warmteproductie.

 • In de laatste stap zal er geen daling meer plaats vinden van de kerntemperatuur. Er zal nu thermoregulatie plaats vinden door vascoconstrictie en de warmte wordt geherdistribueerd van de periferie naar centraal.

Welke maatregelen kun jij als anesthesiemedewerker nemen om er voor te zorgen dat de factoren die van invloed zijn op afkoeling te minimaliseren?:Moltons en isolerende doeken


Warmtetoediening dmv bairhugger, verwarmingsmatras

Verwarmd infuus

Omgevingstemp omhoog
Deze maatregelen zijn allen peroperatief gericht.

Welke maatregelen worden in de preoperatieve fase getroffen om hypothermie te voorkomen. Ben jij hier tevreden over, zo niet wat zou willen veranderen c.q. verbeteren?


De patient niet te lang in Okjasje laten liggen


Dikkere dekens / moltons

Sokken of kousen aan

Holding lekker warm

Temperatuur op OK omhoog


De postoperatieve fase


In de postoperatieve fase zie je wel eens dat een patiënt ligt te rillen in bed. Dit rillen is enigszins belangrijk om de temperatuur in stand te houden. Rillen is risico nummer 1 in de postoperatieve fase.

Wat is zijn de risico`s van het rillen?

Door verhoogde spieractiviteit wordt zuurstofbehoefte verhoogd. Bij ernstig rillen soms tot 500%. Hierdoor is een stijging van de ademminuutvolume en Cardiac Output noddzakelijk. Gevolg is dat er minder zuurstof naar de weefsels gaat, hierdoor ontstaat lactaatvorming, dat geeft metabole acidose, hetgeen cardiorespiratoire functies negatief beinvloedt
Patiënten die peroperatief een kerntemperatuur hebben van …33……..°C of lager worden nabeademd op de recovery of IC. De patiënt kan dan rustig op temperatuur gebracht worden.
Het postoperatieve rillen komt voor indien de vascoconstrictie niet voldoende is tegen de temperatuur daling. Met welke farmacologische middelen kan het rillen worden bestreden?

Pethedine

Catapresan
Het komt wel eens voor dat via de EHBO een ernstig hypothermische patiënt binnen wordt gebracht. Welke 3 behandelingen bestaan er ter bestrijding van de hypothermie?


 1. Peritoneale lavage…………………………………………………………………………..

 2. Extracorporele circulatie…………………………………………………………………..

 3. Warme spoelingen blaas en/of maag…………………………………………………….

Einde

 • De warmte afgifte aan het milieu extérieur gebeurt aan het huidoppervlak…………………
 • Hypothermie geeft verlaagde ademminuutvolume tot apneu
 • Warme moltons
 • Algehele anesthesie
 • Moltons en isolerende doeken
 • De patient niet te lang in Okjasje laten liggen

 • Dovnload 39.93 Kb.