Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Uitzending: 11 mei 2014 Episode: 2305 Vertaling

Dovnload 123.04 Kb.

Uitzending: 11 mei 2014 Episode: 2305 VertalingDatum28.10.2017
Grootte123.04 Kb.

Dovnload 123.04 Kb.
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.

Uitzending: 11 mei 2014

Episode: 2305

Vertaling: Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,

1250 AA Laren, info@hourofpower.nl

Opening
Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerika's tv-kerk als stem en gezicht van positief christendom.
Samenzang – Joyful, Joyful
Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Bobby Schuller
Dit is de dag die God heeft gemaakt. We zullen ons daarover verheugen. Goedemorgen. U heeft een mooie dag gekozen om naar de kerk te komen. Ik heb Roma Downey en Mark Burnett geïnterviewd in de Saddleback Church. Daar krijgt u in deze uitzending wat van te zien. Begroet de mensen rondom u

in naam van de Heer: God houdt van u en ik ook. Laten we bidden.


Gebed
Heer, we vinden vrede bij U dankzij Jezus. We zijn zo dankbaar voor zijn bestaan en zijn kracht, die in ons woont dankzij zijn Heilige Geest. Dank U dat U ons hier hebt samengebracht om uw naam te eren. We weten dat U gewonde harten genezing kunt brengen vermoeide botten nieuwe energie kunt geven en hoop kunt brengen aan mensen die slecht nieuws hebben gekregen. U bent onze inspiratie, U prijzen wij. In Jezus' naam bidden wij dit.
Samenzang - "My Hope is Built on Nothing Less"
Ik heb mijn hoop alleen gebouwd op Gods rechtvaardigheid en trouw 'k vertrouw niet meer op schone Faam maar leun alleen op Jezus' naam Christus de Rots, mijn vast bestaan elk and're grond zal ooit Vergaan elk and're grond zal ooit vergaan zijn liefde en ook zijn verbond geven mij altijd vaste grond

Bij harde wind en stormgetij mijn rots en hoop, dat blijft Hij Christus de Rots, mijn vast bestaan elk And're grond zal ooit vergaan elk and're grond zal ooit vergaan amen
Schriftlezing – Daniel 6:16-23

door Bill Bennett
U mag gaan zitten. Als voorbereiding op Bobby's preek lees ik uit het boek Daniël. Toen gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël: Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Er werd een steen gebracht waarmee de opening van de kuil werd afgedekt en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn macht-hebbers opdat niemand iets aan Daniëls omstandigheden zou veranderen. Daarna keerde de koning terug naar zijn paleis en bracht de nacht door zonder iets te eten. Hij kon de slaap niet vatten, maar liet niets ter afleiding brengen. Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden stond de koning op

en haastte zich naar de leeuwenkuil. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, riep hij Daniël met be-droefde stem toe: 'Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?' En Daniël zei tegen de koning: 'Majesteit, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen kwaad gedaan,

omdat Hij mij onschuldig acht. Maar ook U, majesteit, heb ik niets misdaan. De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken en hij bleek onge-deerd te zijn want hij had op zijn God vertrouwd.
Duet – Danielle EVANS & ERNEST ALVAREZ – “I’ve Just Seen Jesus”
Dat Hij dood was wisten wij: 'het is volbracht' sprak Hij wij allen zagen hoe Hij zijn leven gaf wij Stonden er omheen tot de bewakers Hem van het kruis namen Jozef smeekte om zijn lichaam, die Dag het was laat in de middag toen we bij het graf kwamen lieten zijn lichaam achter en verzegelden Het graf dus ik weet hoe je je voelt zijn dood was zo echt maar luister nu en hoor wat ik je zeg ik heb Jezus gezien ik zeg je dat Hij leeft ik heb Jezus gezien onze dierbare Heer, Hij leeft en ik weet dat Hij Ook mij zag het was alsof ik nooit echt geleefd had alles wat ik ooit heb gedaan heeft voor mij Afgedaan ik heb Jezus gezien en ik zal nooit meer dezelfde zijn het was zijn stem, die ze het eerste Hoorde in vriendelijk tedere woorden vroeg Hij wat de reden was van haar tranenen ik snikte van Verdriet: mijn Heer is hier niet Hij zei: kind, Ik ben het Ik ben hier ik heb Jezus gezien ik zeg je dat Hij Leeft ik heb Jezus gezien onze dierbare Heer, Hij leeft en ik wist dat Hij ook mij zag ja, Hij zag ook mij

Het was alsof ik tot dan nooit echt geleefd had alles wat ik ooit heb gedaan heeft voor mij afgedaan

Ik heb Jezus gezien ik heb Jezus gezien ik heb Jezus gezien alles wat ik ooit heb gedaan heeft voor Mij afgedaan ik heb Jezus gezien en ik zal nooit meer dezelfde zijn ik heb Jezus gezien

Interview – Marc Burnett en Roma Downey

BS = Bobby Schuller en MB = Marc Burnett, RD = Roma Downey
Inleiding
Als u The Voice, Shark Tank of Touched by an Angel kent heeft u geluk. We hebben het voorrecht

Mark Burnett en Roma Downey te mogen interviewen die daarbij betrokken waren. Ze staan nu op het punt op tournee te gaan met hun nieuwe film Son of God. Fijn dat jullie hier zijn, in de Saddleback Church.


Interview
BS Jullie hadden een geweldige carrière. Hoe kwamen jullie als makers van The Voice en Shark Tank ertoe om Son of God te maken?

MB Dat begon allemaal met onze Bible TV-serie in 2013. Volgens velen in Hollywood waren we volslagen gek. Niemand zou op prime time naar Bijbelverhalen gaan kijken. Dat bleek dus heel anders te zijn. Er keken 100 miljoen Amerikanen naar onze Bijbelserie. En in Canada werd onze serie beter bekeken dan het ijshockey. Dat zegt alles.

RD Een wonder.

BS Dat was zeker een wonder.

RD Ongelofelijk was het. Een fluisterstemmetje in ons hart werd een gebed. We hebben er samen aan gewerkt. Het was een groots gebeuren dat bijna vijf jaar tijd kostte. Toen we in Marokko aan het filmen waren en het materiaal bekeken zoals we dat net hadden geschoten zei ik tegen Mark: 'Hadden we er maar een film van gemaakt. Dit is zo mooi.' We wisten van ongebruikt materiaal een montage te maken en tot een mooie speelfilm te komen. Die is in februari in première gegaan en heeft miljoenen mensen geraakt. We werden zo bemoedigd

door de reacties van al die mensen die opnieuw liefde gingen koesteren voor Jezus en al die mensen die Hem voor het eerst ontdekten.

MB Er zijn zoveel verhalen, maar dit blijft me vooral bij: Zes weken geleden bij een voorvertoning

ontmoetten we een Aziatische dame, iemand met een oosterse godsdienst. Ze zag Son of God en zei na afloop: Mark en Roma, ik heb altijd gedacht dat Jezus een westerse mythe was. Maar nu ik Son of God heb gezien, wil ik meer weten over Jezus. We keken elkaar aan. Dat was precies waarom we de film gemaakt hadden. En zo zijn er duizenden verhalen. Er was ook een moeder die contact met ons zocht. Ze kon haar zoon van 17 niet mee krijgen naar de kerk. Het was elke zondagmorgen weer ruzie, de afgelopen maanden. Toen zei ze: Ga dan mee naar de film. Ze gingen op een zaterdagavond. Ze zei: Ergens in het midden van

de film begon hij te huilen. alsof zijn hart zich plotseling opende voor de genade. De rest van de film huilde hij en ook de hele weg naar huis. En op zondagmorgen zat hij al in de auto te wachten.

BS Schitterend verhaal. Veel mensen willen Jezus op een frisse manier presenteren. Via deze film kan dat, in zekere zin. Maar niet-gelovigen, hoor je die zeggen: Ik ben niet kerkelijk opgevoed en denk niet erg positief over Jezus? Hoe reageren zulke mensen op het zien van jullie film?

MB We hebben in de loop der jaren een grote expertise opgebouwd. We hebben veel goed bekeken programma's gemaakt vele duizenden uren prime time-tv. Onze programma's worden uitgezonden in 70 landen. Wij begrijpen het publiek dus. En als christenen zagen we in dat een verfilmde preek geen publiek zou trekken. Niet-gelovigen zouden de film afwijzen.

We richtten ons daarom op mensen die Jezus niet kenden. Een dramafilm dus. Wij zijn de luidruchtigste christenen van Hollywood. Mensen zeggen vast: Hij laat zijn baard staan, hij is in de discipel-fase. Maar wij zijn er trots op, christen te zijn. We zijn trots op ons geloof en geven daar graag uiting aan. We zijn blij dat we een serie, een film en een voorstelling hebben gemaakt die mensen in het hele land raakt. Onze hoop is dat wij hiermee een hele nieuwe generatie producenten, regisseurs, touroperators, muzikanten...

RD Songwriters. Het concert was geïnspireerd door een album dat was geïnspireerd op de serie

die was geïnspireerd door de Heilige Geest. We zijn allemaal verbonden en muziek is zo een schitterende manier om de geest te ervaren. Dat doen we door middel van de meest fantastische christelijke muziek. Als we zien hoe die harmonieert met de beelden en in gemeenschap wordt ervaren, met mensen die opspringen en juichen dat is heel bijzonder.

BS Zeg dat wel. Ik denk eigenlijk dat Son of God een hele beweging is. Ik hoor jullie over die tournee, de muziek en alles wat jullie doen en dan denk ik: Hoe kan ik bijdragen? Net als veel kijkers, denk ik. Als ze jullie willen steunen in wat jullie doen hoe kunnen ze jullie dan volgen

en hun vrienden over jullie vertellen?

MB Fijn dat je dat zegt. De beweging van de Zoon van God is natuurlijk al 2000 jaar oud. Daar heb je gelijk in.

BS Een werkend concept. Dat kan je wel zeggen, ja.

MB Naarmate dit zich uitbreidt verder over Azië en het Midden-Oosten, en het beginpunt: Jeruzalem.

RD We hopen en denken dat de visuele kunsten mensen zozeer kunnen grijpen dat de Bijbel- verhalen een nieuwe levendigheid krijgen en ook ons geloof visueel verlevendigen. In landen waar je helemaal niet naar de kerk kunt en waar je geen Bijbel kunt lezen daar kan iemand de film misschien wel downloaden of het concert of de serie. De boodschap zal bij hen aankomen

en hen tot God brengen. En dat is iets dat ons enorm bemoedigt. Toen we de pers te woord stonden vroeg een interviewer of we een verborgen agenda hadden of we dit eigenlijk niet deden om te evangeliseren. Ik zei: Nee, die agenda verbergen we zeker niet.

BS Bedankt voor jullie tijd. We wensen jullie veel geluk en zegen met de reizende voorstelling

en de schitterende muziek. We zijn ontzettend benieuwd hoe dit verder verloopt. Jullie zijn een broeder en zuster in Christus en brengen de wereld de boodschap van positief christendom. Geweldig. We waarderen jullie enorm. Het allerbeste.

RD God zegene je.(Donateurspot Bobby quotes)
Onze visie is, een kerk met een wereldwijde missie te zijn. Het bestaan van Gods Koninkrijk vieren, is dat niet geweldig? Hij wil u een nieuw hart geven, een nieuwe wil, een nieuwe kijk op het leven. Hij zegt: Straal! Daarvoor zijn jullie geschapen. Jullie horen erbij. Ik ben niet wat ik doe, ik ben een kind van God. Mijn hoop en geloof is, dat u diegene zult zijn.
Orgel Solo – SAE WAN YANG – “Toccata on “The God of Abraham Praise””
Instrumentaal HOUR OF POWER ORCHESTRA - “Fantasia on Amazing Grace”
Preek – "Lions in the Daniel Den"

door Bobby Schuller

Wat is de eerste dag van de week? -Zondag. Ja, we leren het al. Geen moment van aarzeling, goed zo. Om een of andere reden zijn de meeste mensen vergeten dat zondag de eerste dag van de week

is. Ze denken dat het maandag is. Want maandag begin je te werken en zater- en zondag worden dan gezien als beloning voor vijf dagen hard werk. Zo bedoelde God het niet. Als christenen beschouwen we de eerste dag als dag van God. Een sabbat, gewijd aan God waarop we niet werken of inkopen doen. We bidden en spelen. Een dag om met familie door te brengen met vrienden, een dag om te eten en van het leven te genieten. Daar hoef je niet heel streng in te zijn. Jezus zegt ergens: de sabbat is er voor de mens, niet andersom. Het hoeft ook niet per se de zondag te zijn, legt Paulus uit.

Maar iedereen moet een rustdag hebben, voorafgaand aan zijn werkweek. Daarom moeten we inzien dat zondag of sabbat, de eerste dag van de week is de eerste vrucht van onze tijd. Daardoor mengt de sabbat zich door de rest van de week. Ben ik te volgen? Er moet een geest van sabbat zijn, een ongehaast, duidelijk, goed gecentreerd jij aanwezig in al het werk dat je doet. De wereld probeert je voortdurend te dwingen om meer te doen, meer te produceren. Maar jij weet dat je niet bent wat je doet, je bent een kind van God. Een discipel van de sabbat. In dat ritme hoort aanwezig te zijn, een dagelijks gebedsleven. Ik zou erop willen aandringen dat je iedere dag iets doet als een mooie wan-deling maken in je eentje. Of een rustig moment bij de open haard met je Bijbel. Of iets in de ochtend,

voordat je kinderen wakker worden een moment voor jezelf waarop je je dag aan God geeft. Elke dag moet er zo een moment zijn misschien geen half uur, maar dan toch tien minuten of zo. Een dagelijks sabbat-ritme. Echt bidden hoeft niet eens, alleen even stilhouden en Gods aanwezigheid, goedheid

en wil onderkennen in je leven die dag. Ik train een groep studenten van een predikantenopleiding.

Ze zeggen: Bobby's antwoord op alles is: meer bidden. Dat is ook zo. Je kunt elk probleem in je leven oplossen door meer tijd met God door te brengen. Ik ga dat idee bepleiten met het verhaal van de leeuwen in de Daniëlkuil. Dat is geen verspreking. Zo zat het echt. De leeuwen in de Daniëlkuil. Daniël was een bijzonder iemand. Hij werd bijzonder en machtig door een leven van dagelijks bidden. Dat verzuimde hij niet, ondanks werk, druk of geweld. Want Daniël leefde ieder moment in het Koninkrijk van God. Dallas Willard zegt: Het was niet 'Daniël in de leeuwenkuil' maar de leeuwen in de Daniël-kuil. En dat was mogelijk door Daniëls sabbatsritme van rust, gebed en wijding van zijn leven aan de Almachtige. Deze preek gaat over bidden, of eigenlijk over kracht. Wij christenen geloven dat kracht voortkomt uit zwakte en dat moed voortkomt uit vrees, uit vrees voor God. Ik zal het uitleggen. In het verhaal komen twee koningen voor. Nebukadnessar en Belsassar, maar vooral Nebukadnessar en dan Darius. Nebukadnessar was de machtige koning van Babylon. Hij nam Jeruzalem in en voerde het joodse volk van Judea naar het Babylonische Rijk. Nebukadnessar was de sterke man. Weet u wat het eerste en oudste rijk was? Dat was het Akkadische of Assyrische rijk. Dat bestond honderden jaren lang. De hoofdstad was Ninevé. Een machtig en meedogenloos rijk dat Perzen, Meden, Scythen

en Babyloniërs onder de duim hield en dat eeuwenlang. Nebukadnessar is degene die samen met de Meden, de Scythen en anderen Ninevé vermorzelt. Hij verovert het grootste, machtigste rijk ter wereld

één van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Hij vernietigt het Assyrische rijk

door Ninevé in de as te leggen. Nebukadnessar was een machtig man. Hij bouwde de befaamde dubbele muren van Babylon meer dan 30 kilometer lang. Op de muur werden strijdwagenraces ge-houden zo dik waren ze. Er waren 250 bladzijden nodig om bij te houden welke schitterende ge-bouwen hij had neergezet. Er bestonden zeven wereldwonderen. Het grootste was waarschijnlijk de hangende tuinen van Babylon die Nebukadnessar aanlegde voor zijn Medische vrouw, die heimwee had. Ik maak een wereldwonder voor je, zei hij. Een enorme rij slaven haalde constant emmers water uit de rivier om de hangende tuinen te bevloeien. Hij maakte van Babylon, een stad van baksteen, een stad van marmer. Hij was de grote man. Hij was op dat moment een van de machtigste mensen aller tijden. Daniël, een profeet die leeft in Babylonië was bevriend met Nebukadnessar. En hij had enorm veel lef. Nebukadnessar had een droom over een boom die hij uitgelegd wilde hebben. De boom zou bloeien en gedijen maar dan wordt hij gekapt en vernietigd. Daniël legt hem uit: Die boom, dat bent u.

Als u geen berouw heeft van uw slechtheid wordt u omgehakt en wordt u als een beest in het veld.

Dit speelt in de verre oudheid. In die tijd kan je een gesprek niet zo beginnen: 'Heb berouw van je slechtheid.' Je moet altijd openen met: 'O koning, leef in eeuwigheid.' Daniël had enorm veel lef. Het is een wonder dat hij niet ter plekke werd gedood. Nebukadnessar krijgt nog twaalf maanden van God.

Daarna zal hij alles kwijtraken doordat God hem zijn verstand ontneemt. Vóór het verhaal van Daniël

in de leeuwenkuil raakt de grote koning Nebukadnessar alles kwijt. Hij heeft alles georganiseerd, hij is briljant en machtig. Maar ineens verliest hij zijn verstand en verliest hij alles. Hij wordt als een beest in het veld. De boodschap is: Alle kracht komt van God en kan door God worden afgenomen. Dit gaat over vrees, over wie je zou moeten vrezen. Iedereen vreesde Nebukadnessar, maar Daniël zei:

Iedereen zou God moeten vrezen. Dit is echt oudtestamentisch. Amen? Babylon wordt veroverd door de Perzen. Darius is de nieuwe koning. Darius is nu de grote man. Ook hij was een machtig heerser.

En Darius is, net als Nebukadnessar, erg gesteld op Daniël. Hij maakt Daniël tot nummer twee van het rijk. Al zijn 'satrapen', gouverneurs, stelt hij onder Daniëls gezag. Daniël is één van drie leiders die boven de satrapen staan. Hij doet het goed, Darius is op hem gesteld, dus de satrapen haten hem.

Ze zijn jaloers en zetten een val voor hem op. Ze zeggen tegen Darius: Laten we een periode van 30 dagen instellen waarop iedereen in het koninkrijk alleen maar tot u bidt. Want u bent zo groot, u bent de koning, we zouden u 30 dagen lang als een god moeten aanbidden. Darius zegt: jullie hebben gelijk. Geweldig idee. Ja, laat de mensen 30 dagen tot mij bidden. En als ze het niet doen, zeggen de satrapen zou u ze in de leeuwenkuil moeten gooien zodat ze verscheurd worden. En Darius is het er roerend mee eens.Dat is een val voor Daniël. Darius zou hem niet willen doden. Ze weten dat Daniël

een man van gebed is. En dat Daniël alleen God liefheeft. En dat hij met grote moed de waarheid durft te spreken en ook de machthebbers de waarheid durft te zeggen. Dat is wat Daniël doet. Daniël vreest niets of niemand want hij vreest God. Daar gaat het om. Dat wordt gedemonstreerd in het verhaal. De meesten van u kennen het. Als Daniël hoort dat alleen koning Darius nog aanbeden mag worden besluit hij de deuren op het dak van zijn huis open te gooien en bidt hij driemaal daags in de richting van Jeruzalem met geheven armen. Hij getuigt dat er maar één God is en dat hij alleen die God dient.

Daniël heeft lef. Elke keer dat hij knielt, elke keer dat hij bidt tot Jaweh gaat hij een nieuwe geestelijke realiteit binnen iets diepers, rijkers dan wat de satrapen begrijpen. Daniël begrijpt dat de vrees voor God alle andere vrees wegneemt. Vrees voor God verwijdert alle angst uit je leven, gek genoeg. Ik denk dat Daniël niet wist of hij de leeuwenkuil zou overleven. Het kan hem ook niet schelen. Hij is ook

al oud, heeft een lang leven gehad. Maar als hij de leeuwenkuil ingaat, neemt hij iets mee. En dat is het Koninkrijk van God. Overal waar Daniël komt, gaat het Koninkrijk van God met hem mee. In die dakkamer, in de vertrekken van de koning en in de leeuwenkuil, die op dat moment de Daniëlkuil wordt. De hele nacht zat Daniël in de kuil. Waarschijnlijk gebruikte hij zo een zachte leeuw als kussen.

De overeenkomst met het graf van Jezus is treffend. De leeuwenkuil wordt geopend en Daniël zegt:

O Darius, leef in eeuwigheid. De Here heeft mij beschermd. Het wordt de Daniëlkuil vanwege Daniëls gebedsleven. Daniël heeft een kracht die voortkomt uit driemaal daags bidden, zelfs als het levens-gevaarlijk is. Hij blijft altijd bidden, nooit houdt hij ermee op. Als er iets ergs gebeurt, bidt hij opnieuw,

rust, en denkt na. Dat staat lijnrecht tegenover een wereld die wil dat je reageert. Ben je bang? Verzet je, gebruik geweld, haast je. Daniëls sabbat-denken zegt: Nee, stop. Neem rust. Neem afstand, laat los, luister, kijk goed. Dat is heel iets anders. Christendom en jodendom zouden daarin moeten ver-schillen van de rest van de wereld. We moeten God vrezen. Maar Hem ook liefhebben. Dat is een van de grote problemen van de Kerk. De meeste kerken benadrukken òf de vrees voor God òf de liefde voor God. Ze kunnen de twee niet in overeenstemming brengen. Ik kijk er altijd zo vreemd tegenaan

die verdeeldheid onder christenen. Terwijl ik denk: het is allebei. Een Ier en een Engelsman hebben het over de uitspraak van neither. Een Schot hoort het en zegt: Het is neither. Dat ben ik. Dat gevoel heb ik heel vaak. Leven in Gods Koninkrijk is zowel leven in zijn liefde als leven in zijn vrees. Vrees, vanwege Gods macht. Als je God niet vreest, geloof je waarschijnlijk niet echt in zijn macht. Een leven van gebed betekent: weten dat God altijd bij je is. Het geeft je een zeker gevoel, kracht en een moed

die de wereld vaak niet begrijpt. Dat maakt je tot iemand zonder angsten. In een gezelschap doods-benauwde mensen, ben jij iemand zonder angst. Je brengt de temperatuur omlaag. Door iets dat jij over je hebt wordt de leeuwenkuil de Daniëlkuil. En dat komt doordat je dat ritme van gebed in je leven hebt gebracht. Je bent een thermostaat, geen thermometer. Een groot verschil. Jij verandert de omgeving, niet andersom. Dankzij een leven van gebed. Het leven van een discipel is vol van macht.

Van het soort macht dat we bedoelen als we het hebben over Hour of Power. Geen wereldlijke macht,

geen fysieke macht, geen kracht die dingen forceert, maar Daniëlkracht. Sabbatskracht, voortkomend uit een ritme van gebed, uit dag aan dag leven met Jezus' aanwezigheid, doen wat Hij wil leven in zijn kracht, zoals Daniël, die zich verzet tegen de wereldlijke macht. Die zegt tegen Nebukadnessar: Heb berouw van uw slechtheid. Ergens binnenstappen en een vredige uitwerking op mensen hebben hun angst en paniek tot bedaren brengen. Dan kan je een leeuwenkuil binnengaan en de leeuwen de muil sluiten. Wat zijn de leeuwen in uw leven? Waarmee heeft u te kampen? Uw gezondheid, ontslag, familieproblemen. U moet voorbereid zijn op zulke dingen. Het sabbatsritme van dagelijks gebed brengt je daartoe. Als er leeuwen zijn, willen we gillen schreeuwen, vluchten, om hulp roepen, op de muren beuken, roepen naar de hemel: Help! Maar discipelen niet. Discipelen maken er een Daniëlkuil van. Ze begrijpen dat alle kracht van boven komt. En dat hoe moeilijk en angstaanjagend een situatie ook wordt jij brengt de kracht van het Koninkrijk van God in. Die kan je alleen verwerven als sabbat en gebed onderdeel zijn van je dagelijks leven. Laten we bidden.
Gebed
Ja, Jezus, we luisteren naar U en vragen God om kracht. Niet het soort kracht dat telt in de wereld, niet de moed die de wereld wil maar de kracht die uw Heilige Geest ons schenkt. Bij beproevingen zullen we niet in paniek raken niet gaan haasten, stressen en tobben. Nee, we zullen het loslaten en U ontmoeten op een mooie plek, in stilte, misschien alleen en U het eerste en laatste woord laten spreken. We willen dat ook nu en hier doen, voor iedereen die beproevingen doormaakt. Vaak hebben ze geluisterd naar iedereen, naar dokters, negatievelingen, naar vijanden en vrienden. Maar hebben ze naar U geluisterd? Wat zou U zeggen? Spreek nu tot hun hart, bid ik U. Wat heeft uw Woord ons te zeggen? Uw Woord van hoop, waarheid en goedheid dat ontvangen wij. In Jezus' naam, amen.
Samenzang – “Great is Thy Faithfulness”
Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader er is geen schaduw van omkeer bij U ben ik ontrouw, Gij Blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu groot is uw trouw, o Heer groot is uw Trouw, o Heer iedere morgen aan mij weer betoond al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven groot is uw Trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer groot is uw trouw, o Heer aan mij betoond
Zegen
En nu de zegen: De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en Hij geve u vrede. In de naam van de Vader, de Zoon

en de Heilige Geest. Amen.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!


 • Hour of Power In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending. Uitzending: 11 mei 2014 Episode: 2305
 • Opening Vanuit Zuid-Californië: Welkom bij Hour of Power. Ontdek Amerikas tv-kerk als stem en gezicht van positief christendom. Samenzang – Joyful, Joyful
 • Welkomstwoord Door Bobby Schuller
 • Samenzang - "My Hope is Built on Nothing Less"
 • Schriftlezing – Daniel 6:16-23 door Bill Bennett
 • Duet – Danielle EVANS ERNEST ALVAREZ – “I’ve Just Seen Jesus”
 • Interview – Marc Burnett en Roma Downey BS = Bobby Schuller en MB = Marc Burnett, RD = Roma Downey Inleiding
 • (Donateurspot Bobby quotes)
 • Orgel Solo – SAE WAN YANG – “Toccata on “The God of Abraham Praise”” Instrumentaal – HOUR OF POWER ORCHESTRA - “Fantasia on Amazing Grace” Preek
 • Samenzang – “Great is Thy Faithfulness”
 • Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

 • Dovnload 123.04 Kb.