Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Unfinished sympathy

Dovnload 0.55 Mb.

Unfinished sympathyPagina1/8
Datum16.05.2018
Grootte0.55 Mb.

Dovnload 0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Enschede, 15 maart 2010


Verkennend onderzoek naar het perspectief van inleners ten aanzien van uitzendkrachten
T.Acar (s0121452)


UNIVERSITEIT TWENTE

“UNFINISHED SYMPATHY”


Inhoudsopgave
Samenvatting__Hoofdstuk_1_Introductie_7'>Samenvatting

Hoofdstuk 1 Introductie 7

1.1 Aanleiding 71.2.1 Wetenschappelijke relevantie 9

1.2.2 Maatschappelijke relevantie 9

1.3 Opzet van het onderzoek 10Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 11

2.1 Het psychologisch contract 11

2.2 Tsui et al (1997) 12

2.3. Tsui & Wu (2005) 14

2.4 Investeringen en verwachtingen werkgevers 15

Hoofdstuk 3 Methodologie 17

3.1 Methoden 173.1.1. Kwalitatief onderzoek: het interview 18

3.1.2 Kwantitatief onderzoek: vragenlijst 19

Hoofdstuk 4 Resultaten 21

4.1. Inleiding 21

4.2 De organisaties 21

4.2.1 Organisatie 1 21

4.2.2 Organisatie 2 21

4.2.3 Organisatie 3 22

4.2.4 Organisatie 4 22

4.3 De HRM praktijken 234.3.1 Selectie 23

4.3.2 Financiële beloning 25

4.3.3 Monetaire compensaties 27

4.3.4 Arbeidsinhoud 28

4.2.5 Arbeidsomstandigheden 29

4.3.6 Ontwikkeling en promotie 30

4.3.7 Arbeidsverhoudingen 31

4.4 Verwachtingen organisaties 334.4.1 Verwachtingen kwalitatieve deel 33

4.4.2 Verwachtingen kwantitatieve deel 35

4.4.3 Resumé verwachtingen 37

Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 38

5.1. Conclusie 38

5.2. Beperkingen onderzoek en aanbevelingen vervolgonderzoek 41

5.3. Aanbevelingen organisaties 42

43

Referentielijst 44Bijlagen 48

Bijlage 1: Tabellen verwachtingen (kwantitatieve deel) 48

Bijlage 2: Samenvatting investeringen 51

Bijlage 3: Interviewprotocol 53
Samenvatting

Dit onderzoek bestudeert het psychologisch contract vanuit het perspectief van de inlener ten aanzien van uitzendkrachten. Onderzoekers Tsui et al. (1997) en Tsui & Wu (2005) menen dat inlenende organisaties alleen een op economische uitwisseling gebaseerde relatie aangaan met uitzendkrachten (quasi-spot contract of underinvestment relationship). De relaties die organisaties met uitzendkrachten aangaan zijn volgens de onderzoekers nooit gebaseerd op brede en langdurige verplichtingen (mutual investment approach of overinvestment relationship). Met semi-gestructureerde interviews en vragenlijsten zijn de beweringen van Tsui et al. (1997) en Tsui & Wu (2005) getoetst. In vier Nederlandse organisaties zijn acht interviews en vragenlijsten afgenomen en geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat de veronderstelling van Tsui et al. (1997) en Tsui & Wu (2005) slechts gedeeltelijk ondersteund kan worden, omdat in twee van de vier organisaties een quasi spot contract wordt gehanteerd en in de overige twee organisaties juist een overinvestment approach.


  1   2   3   4   5   6   7   8

  • Samenvatting Hoofdstuk 1 Introductie 7
  • Hoofdstuk 3 Methodologie 17
  • Hoofdstuk 5 Conclusie en aanbevelingen 38
  • Samenvatting

  • Dovnload 0.55 Mb.