Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Universiteit van Amsterdam Afstudeerseminar

Dovnload 225.26 Kb.

Universiteit van Amsterdam AfstudeerseminarPagina4/6
Datum05.12.2018
Grootte225.26 Kb.

Dovnload 225.26 Kb.
1   2   3   4   5   6

2.3 De Zuid-Afrikaanse media


Sinds de afschaffing van de apartheid en daarmee ook de afschaffing van de grote bemoeienis van de Zuid-Afrikaanse overheid is het medialandschap in het land drastisch veranderd (Jacobs, 2002). De vrijheid om de regering te bekritiseren, ongelimiteerde toegang tot staatsdocumenten, het einde van het monopolie van de staat als het gaat om uitzendrechten, de opkomst van de commerciële print media waardoor nieuwe kranten ontstaan, eigendom van mediabedrijven niet meer alleen voor blanken en de opkomst van internet zijn de belangrijkste veranderingen vanaf toen. Ten tijde van de apartheid werd de bevolking niet alleen niet bereikt door de media vanwege het ontbreken van materiële toegang tot media maar ook vanwege de grote sociale en culturele verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen (Barnett, 1999). Door deze geschiedenis van media is ook de infrastructuur achtergesteld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat slechts de helft van de zwarte bevolking toegang tot televisie heeft in tegenstelling tot de blanken (en gekleurden) die voor negentig procent aangesloten zijn. Ook nu nog tien jaar later zijn deze verhoudingen scheef. Dit is wel een belangrijke reden waarom de geschreven media in Zuid-Afrika nog zo belangrijk zijn ondanks het hoge aantal analfabeten. Tachtig procent van de bevolking op het platteland is analfabeet en zelfs veertig procent van de blanken heeft moeite met lezen en schrijven (Danso & McDonald, 2001). In tegenstelling tot veel westerse landen, waar door de invloed van internet en televisie de oplages van kranten steeds kleiner worden, is de invloed van de dagbladen in Zuid-Afrika onverminderd groot. Door de hechte samenleving verspreidt het nieuws zich nog steeds razendsnel (Danso & Mcdonald, 2001).

Er zijn ongeveer honderd week- en dagbladen in Zuid-Afrika. De Engels geschreven kranten domineren de markt net zoals de avondkranten een hogere circulatie hebben dan de ochtendkranten (Danso & Mcdonald, 2001). De grote meerderheid van de kranten in Zuid-Afrika zijn in handen van een aantal grote ondernemingen. Ten tijde van de apartheid waren deze weer in handen van blanken waardoor het management en de controle van de redactie hierdoor werd gecontroleerd. Er bestonden geen mediabedrijven met zwarte eigenaren, waardoor de ideologieën van het apartheidsregime en anticommunistische berichtgeving het nieuws domineerden. Na de afschaffing van apartheid vindt er langzaam een verplaatsing van eigendom plaats. Steeds meer mediabedrijven komen langzaam in handen van zwarten. Engels is niet de enige taal waarin kranten in Zuid-Afrika verschijnen. Er bestaan ook kranten in Afrikaanse en niet-Afrikaanse talen maar daar is, als het gaat om reportage over vreemdelingen, nog geen onderzoek naar gedaan. De Engels geschreven kranten worden ook het meest gelezen door belangrijke adviseurs en de politiek, waarop deze kranten ook grote invloed hebben net zoals televisie en radio (Danso & Mcdonald, 2001).

De laatste jaren valt de media in Zuid-Afrika onder toezicht van de commissie van de rechten van de mens van Zuid-Afrika (SAHRC). Deze commissie houdt toezicht en controleert xenofobie in de media. Maar de commissie krijgt ook kritiek omdat die nog weinig van zich heeft laten horen.

3. Methoden


Deze paper betreft een literatuuronderzoek, dit betekent dat onder bestaand onderzoek naar relevante artikelen gezocht is. Er is op een systematische manier gezocht naar relevant onderzoek. Tijdens het zoeken naar relevante literatuur is rekening gehouden met een aantal selectiecriteria. Allereerst worden de selectiecriteria nader toegelicht, gevolgd door de onderzoeksstrategie en onderzoeksresultaten.

Selectiecriteria


Er zijn met een aantal voorwaarden rekening gehouden bij het zoeken naar bruikbare literatuur. Wat betreft het type onderzoek is er naar artikelen gezocht op basis van empirisch onderzoek en artikelen die de gebruikte theorieën uitleggen. Het onderzoek dient te maken te hebben met beeldvorming over minderheden in Zuid-Afrika door verschillende soorten media. Er is met name rekening gehouden met twee onderzoeksmaten. Ten eerste is er onderzoek waarin de context waarin minderheden worden afgebeeld is onderzocht. Ten tweede is het effect van stereotypering en het gevolg hiervan belangrijk. Door gebrek aan onderzoeksmateriaal wordt een beperkt aantal onderzoeken met elkaar vergeleken. Door het gebrek aan relevant en recent onderzoeksmateriaal is niet alleen recent onderzoek geselecteerd maar ook ouder onderzoek. Er is getracht onderzoek te vinden die verschillende media onderzoeken op beeldvorming maar er is met name onderzoek gedaan naar de geschreven Engelse pers. Er is gezocht naar artikelen die betrekking hebben op onderzoek na de afschaffing van de apartheid.

Tot slot is er ook rekening gehouden met het goed in kaart brengen van bestaande theorieën en onderzoek naar Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse media in het algemeen.


Zoekstrategie


Er is gebruik gemaakt van de zoekmachine Google Scholar en de zoekmachine van de UvA. De onderzoeksvraag is vertaald naar een aantal zoektermen om wetenschappelijke artikelen te kunnen selecteren. Er is gezocht op ‘media South Africa’, ‘xenophobia South Africa’, ‘immigrants South Africa’, ‘press South Africa’, ‘xenophobia press’, ‘xenophobia media’, ‘free press’, ‘representation immigrants South Africa’, ‘press coverage South Africa’, ‘immigration print media’, ‘man in flames’, ‘media post apartheid’ en ‘media democracy’. Vervolgens is veel naar referenties gekeken om relevant onderzoek eruit te kunnen filteren. Daarnaast is veel gebruik gemaakt van het boek van Hassim, Kupe en Worby (2008) om relevante artikelen te vinden.

Zoekresultaten


Er zijn uiteindelijk verschillende relevante artikelen geselecteerd. Met name Zuid-Afrikaanse als Engelse onderzoeksartikelen zijn geselecteerd. Ook worden er verschillende mediavormen in de artikelen onderzocht. Het betreft publicaties in wetenschappelijke tijdschriften zoals het Journal of Communication, Africa Today, Journal of Contemporary African Studies, Conflict & Communication.


1   2   3   4   5   6

  • 3. Methoden
  • Selectiecriteria
  • Zoekstrategie
  • Zoekresultaten

  • Dovnload 225.26 Kb.