Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vacante functie en plaats

Dovnload 41.24 Kb.

Vacante functie en plaatsDatum03.04.2017
Grootte41.24 Kb.

Dovnload 41.24 Kb.

Gemotiveerd advies van de vertegenwoordiger van de balie

voor een kandidaat die al magistraat is (*)

(Ministerieel besluit van 18 augustus 2005 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)VACANTE FUNCTIE EN PLAATS: ………………………………………………………………….…………………………...
NAAM VAN DE KANDIDAAT : ………………………………………………………..1. Inlichtingenbronnen :


 • Aard van de bronnen : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….….


 • Werd de kandidaat gehoord ter gelegenheid van zijn kandidatuur ?  ja

 neen

Zo ja, door wie ? ……………………………………………………………………….
 • Dit advies werd opgesteld door : ………………………………………………………
2. Vaardigheden van de kandidaat.

(de feitelijke elementen die voor het formuleren van het advies in aanmerking werden genomen, dienen voor ieder punt te worden gepreciseerd)
A. Kennis van de procedureregels : burgerlijk recht – strafrecht :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
B. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
C. Besluitvaardigheid :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
D. Rendement : type werkzaamheden - kwaliteit van het werk – kwantiteit van het werk :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
E. Beschikbaarheid :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
F. Onthaal, luisterbereidheid en communicatie jegens de rechtzoekende:

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
G. Stiptheid :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
H. Openheid van geest :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..3. Bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat voor het gewenste profiel.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


4. Bijzondere beschouwingen.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


5. Conclusie (gemotiveerd door objectieve overwegingen)..
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
6. Eindvermelding
Zeer gunstig

Gunstig


Met voorbehoud

Ongunstig(*) Het aantal lijnen is uiteraard niet beperkt.
 • VACANTE FUNCTIE EN PLAATS
 • 1. Inlichtingenbronnen
 • 2. Vaardigheden van de kandidaat. (de feitelijke elementen die voor het formuleren van het advies in aanmerking werden genomen, dienen voor ieder punt te worden gepreciseerd)
 • 3. Bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat voor het gewenste profiel.
 • 4. Bijzondere beschouwingen.
 • 5. Conclusie (gemotiveerd door objectieve overwegingen)..
 • 6. Eindvermelding

 • Dovnload 41.24 Kb.