Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vacante functie en plaats

Dovnload 45.64 Kb.

Vacante functie en plaatsDatum03.04.2017
Grootte45.64 Kb.

Dovnload 45.64 Kb.

Gemotiveerd advies van de vertegenwoordiger van de balie

voor een kandidaat die advocaat is (*)

(Ministerieel besluit van 18 augustus 2005 tot bepaling van het standaardformulier van advies bedoeld in artikel 259ter, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)VACANTE FUNCTIE EN PLAATS:…………………………………………….………
NAAM VAN DE KANDIDAAT : ………………………………………………………..1. Inlichtingenbronnen :


 • Aard van de bronnen : ……………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….….


 • Werd de kandidaat gehoord ter gelegenheid van zijn kandidatuur ?  ja

 neen

Zo ja, door wie ? ……………………………………………………………………….
 • Dit advies werd opgesteld door : ………………………………………………………

2. Vaardigheden van de kandidaat.

(de feitelijke elementen die voor het formuleren van het advies in aanmerking werden genomen, dienen voor ieder punt te worden gepreciseerd)
A. De kandidaat behandelt gewoonlijk volgende materies :

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….
B. Kwaliteit van de geschreven documenten :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
C. Kwaliteit van de mondelinge uiteenzettingen :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
D. Werkijver :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
E.Onthaal, luisterbereidheid en communicatie :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

F. Openheid van geest :

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


G. Interesse voor juridische opzoekingen en voor opleiding :

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….3. Tuchtdossier.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4. Bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat voor het gewenste profiel.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..
5. Bijzondere beschouwingen.
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..


6. Conclusie (gemotiveerd door objectieve overwegingen).
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..7. Eindvermelding
Zeer gunstig

Gunstig


Met voorbehoud

Ongunstig(*) Het aantal lijnen is uiteraard niet beperkt. • VACANTE FUNCTIE EN PLAATS
 • 1. Inlichtingenbronnen
 • 2. Vaardigheden van de kandidaat. (de feitelijke elementen die voor het formuleren van het advies in aanmerking werden genomen, dienen voor ieder punt te worden gepreciseerd)
 • 3. Tuchtdossier.
 • 4. Bekwaamheid en geschiktheid van de kandidaat voor het gewenste profiel.
 • 5. Bijzondere beschouwingen.
 • 6. Conclusie (gemotiveerd door objectieve overwegingen).
 • 7. Eindvermelding

 • Dovnload 45.64 Kb.