Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vakvisie Bouwstenen. Basiskennis van tekenen, schilderen en ruimtelijk bijbrengen aan de leerling De horizon van de leerling verbreden Rekening houden met verschillen tussen leerlingen

Dovnload 9.04 Kb.

Vakvisie Bouwstenen. Basiskennis van tekenen, schilderen en ruimtelijk bijbrengen aan de leerling De horizon van de leerling verbreden Rekening houden met verschillen tussen leerlingenDatum17.09.2018
Grootte9.04 Kb.

Dovnload 9.04 Kb.

Vakvisie
Bouwstenen.
1. Basiskennis van tekenen, schilderen en ruimtelijk bijbrengen aan de leerling
2. De horizon van de leerling verbreden
3. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Iedereen is anders
4. Informele houding ten opzichte van de leerling ter verbetering van het contact met de leerling
5. Binnen het beeldend werk moet er besef zijn van andere kunststromingen/werken

1. Basiskennis van tekenen, schilderen en ruimtelijk bij de leerling
Bronnen: Lessen ABV. Werkzaamheden stage: Les kleurencirkel etc. Eigen beeldend werk.

Ik vind dat leerlingen in de onderbouw een basiskennis moeten aanleggen van techniek en materialen. Ik vind dat de leerling bijvoorbeeld de basis van perspectief en anatomie/portret moet kennen. Als docent zou je de leerlingen verschillende technieken en materialen moeten aanbieden zodat zij met zoveel mogelijk aspecten kennis kunnen maken. Ze leren hierdoor wat ze wel en niet leuk vinden binnen het creatieve vak. Ook hebben ze op latere leeftijd een hoop basiskennis van verschillende technieken en materialen waar ze uit kunnen putten. Dit geldt voor alle creatieve vakken die te maken hebben met beeldende vorming.

Daarnaast hoort het bij de je algemene kennis en opvoeding. Ik probeer binnen mijn lessen met zoveel mogelijk verschillende materialen en technieken te werken.

2. De horizon van de leerling verbreden
Bronnen: Hugh Honour en John Flemming, Algemene kunstgeschiedenis, Meulenhoff, Amsterdam.
De Tweede Helft. Beeldende kunst na 1945. Auteur: Ad Visser Uitgeverij Sun, Nijmegen 1998.
Eigen beeldbank van beelden en kunstenaars. Eigen werk.
Eigen PowerPoint presentaties tijdens stage.
Socratisch lesgeven: Lesgeven en zelfstandig leren. Titus Geerligs en Tjipke van der veen. Uitgeverij: Van Gorcum, 2001.

Ik vind het een belangrijke taak van de docent om ervoor te zorgen dat de horizon van de leerling wordt verbreed. Dit kun je doen door zoveel mogelijk beelden en kunstenaars te behandelen binnen de opdrachten en presentaties. Zo maken ze kennis met beelden die ze zelf nog nooit hebben gezien. Daarnaast kun je binnen je opdrachten ervoor zorgen dat de leerlingen dingen doen die ze normaal niet snel zullen tegenkomen. Zoals bijvoorbeeld vervreemding binnen een tekening. Daarnaast is het belangrijk dat er bij de leerlingen onderling veel met elkaar gesproken wordt over het gemaakte werk. Reflecteren en feedback geven/krijgen zijn hier belangrijke aspecten in.

Het is je taak als docent om dit proces te leiden. Een voorbeeld hiervan is een 'Socratische' manier van besprekingen, waarin de vraag centraal staat. De docent leidt het gesprek met zoveel mogelijk vragen en zo weinig mogelijk antwoorden. Hierdoor denkt de leerling zelf na en verkrijgt hij zelf zijn antwoorden. Hij/zij verbreedt zijn horizon hierdoor zelf.

Het is ook belangrijk dat je letterlijk de horizon van de leerling verbreed door op excursies of andere culturele activiteiten te gaan3. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Iedereen is anders
Bronnen: 'Hoe ontwikkel ik mijn competenties? Werkboek voor talent'. Auteur: Peter Somberg. Uitgeverij: Academic service, 2005
Gardner: Meervoudige intelligenties. Differentiatie. Facilitatie
'Praktische psychologie voor leren en onderwijzen'. Auteur: G. Ablas. Noordhoff Uitgevers B.V, maart 2007
Leerstijlen van Kolb
Stages: Lessenreeksen met extra opdracht (differentiatie)

Het is belangrijk dat de leraar in de lessen rekening houdt met alle kwaliteiten en niveaus van individuele leerlingen binnen de klas. Iedereen is anders, en dat moet je als docent altijd in je achterhoofd houden. Zo lang je dit weet kun je met de leerlingen omgaan op een manier waarbij het voor hen werkt. Ik ben er van overtuigd dat je een leerling veel meer kunt leren wanneer je hem op de juiste manier benaderd. Meervoudige intelligenties: Gardner gaat in op de verschillende intelligenties die kinderen kunnen bezitten omdat hij gelooft dat het menselijke vermogen veel verder kan reiken dan alleen schrijven, lezen en rekenen. Zo word er in gegaan op het beeldende vermogen, waarnemingsvermogen, muzikaal vermogen etc. Ik geloof zelf namelijk ook dat iedereen over zijn eigen kwaliteiten beschikt en dat iedereen een talent heeft. Ik vind het leuk om bij elke leerling zijn/haar eigen kwaliteit te ontdekken, en dit gebruik ik wanneer ik hem of haar iets probeer te leren.

Iedereen leert en denkt op een andere manier en als docent moet je hier mee om gaan. Dit kun je integreren in je opdracht maar ook in je persoonlijke begeleiding. Zo lang je hier rekening mee houdt kun je geduld en begrip voor de leerlingen blijven tonen.


4. Informele houding ten opzichte van de leerling ter verbetering van het contact met de leerling
Bronnen: Stage
Feedback stage docent
Feedback FCD'er
Intervisie project Geert van Coenen

Een informele houding past erg bij mijn manier van lesgeven. Dat wil zeggen dat ik vrolijk, oprecht, enthousiast en betrokken ben bij de klas/leerling. Ik wil vertrouwen winnen bij de leerling en probeer dit te doen door op één lijn te staan met de hen. Het is belangrijk dat je de rolverdeling van docent - leerling hierbij wel in de gaten houdt. Soms moet je als docent een strenge rol aannemen om dingen in de klas of individueel voor elkaar te krijgen. Ik probeer dus geen vrienden te worden met de leerlingen, maar ik zorg er altijd voor dat de leerlingen iets over mij weten en dat ik niet gezien wordt als een vreemde. Ik geef les met een (ik hoop) aanstekelijk enthousiasme, waardoor ik de leerlingen meeneem in een positieve en actieve sfeer.

Een informele houding heeft op elke leerling ook weer een ander effect. Zo kan een introverte leerling dichtklappen als je te enthousiast en uitbundig bent. Als ik dit merk pas ik mijn houding hierop aan, want ik vind dat je als docent hier rekening mee moet houden.

Binnen mijn beeldend werk komt deze informele, persoonlijke en enthousiaste manier ook weer terug. Ik werk veel met kleur en vrolijkheid. Als ik niet met kleur werk gaat het over persoonlijkheid en emotie.

5 Binnen het beeldend werk moet er besef zijn van andere kunststromingen/werken


Bronnen: Lessenreeksen Stage
Beeldend/theoretisch onderzoek praktijkwerk
Kunsttheorie lessen
2 jaar HBO Illustratie Sint Joost

Ik vind dat je ervan bewust moet zijn hoe breed en veelzijdig de kunstwereld op dit moment is. Dit helpt je om eigenzinnig en vernieuwend te zijn. Ook kan het je verder helpen door dingen na te doen. 'Beter goed gejat dan slecht verzonnen' zeggen op de academie. Je hoeft niet alle kunstenaars bij naam te weten. Ook hoef je niet van iedere kunstenaar zijn beweegredenen te weten. Het is wel belangrijk dat je als 'beeldend kunstenaar' weet wat je wel en niet mooi/leuk/interessant vindt. Ook moet je kunnen benoemen waarin dat gegeven ligt. Dus waarom wel/niet etc. Je moet kunst/beeld kunnen beschouwen. Het is de taak van de kunstenaar om beeldende werken niet alleen te consumeren, maar ook te analyseren. Dit kun je alleen doen als je ervan bewust bent wat de kunstwereld kan brengen. Waar zit de grens tussen beeldende kunst en toegepaste kunst bijvoorbeeld? Ook is enige kennis van de geschiedenis en het ontstaan van de kunst erg belangrijk. Je weet hierdoor wat de rol van beelden en kunst kan zijn binnen de maatschappij. Hierdoor kun je ook bepalen waar je zelf wilt staan.

  • 1. Basiskennis van tekenen, schilderen en ruimtelijk bij de leerling
  • 3. Rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Iedereen is anders
  • 4. Informele houding ten opzichte van de leerling ter verbetering van het contact met de leerling
  • 5 Binnen het beeldend werk moet er besef zijn van andere kunststromingen/werken

  • Dovnload 9.04 Kb.