Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Vakwerkplan vakgroep Duits

Dovnload 388.99 Kb.

Vakwerkplan vakgroep DuitsPagina2/4
Datum04.04.2017
Grootte388.99 Kb.

Dovnload 388.99 Kb.
1   2   3   4


Einddoel onderbouw

Geef aan welke kennis en vaardigheden je leerlingen voor je vak moeten hebben verworven aan het eind van leerjaar 3. Maak duidelijk waar de verschillen tussen de drie opleidingen zitten.


Vmbo tl

A1/A2

HAVO

A1/A2

VWO

Vaardigheden

Luisteren A1/A2

A1 = De leerling kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe

concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

A2 = De leerling kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die

van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf en zijn/haar

familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke,

eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.
Lezen A1/A2

A1 = De leerling kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in

mededelingen, op posters en in catalogi.

A2 = De leerling kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in

eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu's en dienstregelingen. Kan korte,

eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.


Gesprekken voeren A1

De leerling kan deelnemen aan een eenvoudig gesprek, wanneer de gesprekspartner bereid is om zaken in

een langzamer spreektempo te herhalen of opnieuw te formuleren en helpt bij het formuleren

van wat de spreker probeert te zeggen. Kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden die

een directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen betreffen.
Spreken A1

De leerling kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om de eigen woonomgeving en de mensen

in de naaste omgeving te beschrijven.
Schrijven A1

Kan een korte, eenvoudige mededeling doen, bijvoorbeeld voor het zenden van

vakantiegroeten. Kan op formulieren persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld naam,

nationaliteit en adres op een inschrijvingsformulier noteren.Luisteren A2

De leerling kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Hij zij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.


Lezen A2

De leerling kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen. Hij/zij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.


Gesprekken voeren A1/A2

De leerling kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten

betreffen. Hij/zij kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden.
Spreken A1/A2

De leerling kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen

familie en andere mensen, leefomstandigheden, opleiding en huidige of meest recente baan te beschrijven.

Schrijven A1/A2

De leerling kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij/zij kan een zeer

eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te

bedanken.Luisteren A2

De leerling kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld basisinformatie over zichzelf en zijn/haar familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Hij zij kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.


Lezen A2

De leerling kan korte, eenvoudige teksten lezen. Kan specifieke voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen. Hij/zij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.


Gesprekken voeren A1/A2

De leerling kan communiceren over eenvoudige en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten

betreffen. Hij/zij kan zeer korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek zelfstandig gaande te houden.
Spreken A1/A2

De leerling kan een reeks uitdrukkingen en zinnen gebruiken om in eenvoudige bewoordingen

familie en andere mensen, leefomstandigheden, opleiding en huidige of meest recente baan te beschrijven.

Schrijven A1/A2

De leerling kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij/zij kan een zeer

eenvoudige persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te

bedanken.Kennis

Luisteren

De leerling bezit kennis over zinnen en de meest frequente woorden die betrekking hebben op vertrouwde, concrete onderwerpen die van persoonlijk belang zijn.

Hij/zij begrijpt de belangrijkste punten om korte, duidelijke en eenvoudige boodschappen of aankondigingen te kunnen volgen.
Lezen

De leerling kan zeer korte en eenvoudige teksten lezen.

Hij/zij kan specifieke en voorspelbare informatie vinden in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, folders, menu’s en dienstregelingen. Ook kan hij/zij korte, eenvoudige en persoonlijke brieven begrijpen.
Spreken

De leerling kan over eenvoudige en alledaagse onderwerpen communiceren. Hij/zij kan directe en eenvoudige informatie uitwisselen over concrete en vertrouwde onderwerpen.

Hij/zij kan korte sociale gesprekken voeren, hoewel het begrip gewoonlijk te gering is om zelf een gesprek gaande te houden.
Schrijven

De leerling kan korte, eenvoudige notities en boodschappen opschrijven. Hij/zij kan een zeer eenvoudige persoonlijke brief schrijven over vertrouwde onderwerpen.


Algemeen

De leerling moet kennis hebben van:

- zinsbouw

- basisgrammatica

- receptieve en productieve compensatiestrategieën

- basiswoordenschat

- land en volk


Luisteren

De leerling bezit kennis over zinnen en de

meest frequente

woorden die betrekking

hebben op gebieden

die van direct

persoonlijk belang

zijn.


Hij/zij begrijpt de belangrijkste

punten om korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen

volgen te kunnen


Lezen

De leerling kan zeer korte

eenvoudige teksten lezen. Hij/zij kan specifieke voorspelbare informatie vinden en hij/zij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.
Spreken

De leerling kan communiceren over eenvoudige en

alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten

betreffen.

De leerling kan zeer

korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek

zelfstandig gaande te

houden.
Schrijven

De leerling kan korte,

eenvoudige notities en

boodschappen

opschrijven. Hij/zij kan een

zeer eenvoudige

persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.


Algemeen:

De leerling moet kennis hebben van:

- Zinsbouw

- Basis grammatica

- receptieve strategieën, lees- en luisterstrategieën als het raden van woorden uit de context en het gebruik maken van voorkennis;

- productieve strategieën, compensatie- en communicatiestrategieën die hem/haar kunnen

helpen de boodschap, ondanks leemten in je kennis, toch te laten overkomen.

- Uitgebreidere woordenschat

- land en Volk


Luisteren

De leerling bezit kennis over zinnen en de

meest frequente

woorden die betrekking

hebben op gebieden

die van direct

persoonlijk belang

zijn.


Hij/zij begrijpt de belangrijkste

punten om korte,

duidelijke eenvoudige

boodschappen en

aankondigingen

volgen te kunnen


Lezen

De leerling kan zeer korte

eenvoudige teksten lezen. Hij/zij kan specifieke voorspelbare informatie vinden en hij/zij kan korte, eenvoudige, persoonlijke brieven begrijpen.
Spreken

De leerling kan communiceren over eenvoudige en

alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over vertrouwde onderwerpen en activiteiten

betreffen.

De leerling kan zeer

korte sociale gesprekken aan, alhoewel hij/zij gewoonlijk niet voldoende begrijpt om het gesprek

zelfstandig gaande te

houden.
Schrijven

De leerling kan korte,

eenvoudige notities en

boodschappen

opschrijven. Hij/zij kan een

zeer eenvoudige

persoonlijke brief schrijven, bijvoorbeeld om iemand voor iets te bedanken.


Algemeen:

De leerling moet kennis hebben van:

- Zinsbouw

- Basis grammatica

- receptieve strategieën, lees- en luisterstrategieën als het raden van woorden uit de context en het gebruik maken van voorkennis;

- productieve strategieën, compensatie- en communicatiestrategieën die hem/haar kunnen

helpen de boodschap, ondanks leemten in je kennis, toch te laten overkomen.

- Uitgebreidere woordenschat

- Land en Volk


Verschillen / typisch voor een bepaalde opleiding

Praktisch

Direct toepasbaar

Voornamelijk reproductie

Korte teksten en artikelen

Laag tempo met veel herhaling


Praktisch

Direct toepasbaar

Meer reproduceren

Gemiddelde lengte teksten en artikelen t.o.v. vmbo-tl

Hoger tempo


Praktisch

Direct toepasbaar

Meer reproduceren

Gemiddelde lengte teksten en artikelen t.o.v. havo

Hoger tempo

Meer eigen studie
Aansluiting onderbouw-bovenbouw

Welke kennis en vaardigheden zijn essentieel voor de leerlingen om een goede aansluiting op het programma voor de bovenbouw te waarborgen. Geef aan wat specifiek is voor de drie verschillende opleidingen.


Vmbo tl

HAVO

VWO

Vaardigheden

In het VBMO is een doorlopende leerlijn van 1 naar 4. Het wordt over het algemeen toegewerkt naar de ERK niveaus A2 en soms B1.
In het derde leerjaar wordt gestreefd naar tenminste A2 voor de meeste vaardigheden.


In het havo is een doorlopende leerlijn van 1 naar 4. In leerjaar 5 wordt de nadruk gelegd op de vaardigheden, die tijdens de tentamens en het examen aan bod komen.
Het wordt over het algemeen toegewerkt naar de ERK niveaus B1/B2. In het derde leerjaar wordt gestreefd naar tenminste A2 voor de meeste vaardigheden.
In het havo eind klas 3 zal de leerling ervaring hebben opgedaan met de teksten uit de Cito eindexamenbundel vmbo.

In klas 3 zal de nadruk liggen op het gaan toepassen van de vaardigheden om tot eindproducten te komen, zoals in projecten.

De basis-grammatica wordt afgesloten in klas 3. Daarna wordt de grammatica verdiept en herhaald om beter in te slijpen. De grammatica wordt functioneel benaderd.

In de bovenbouw zal de leerling vanuit een aangeleerde basis moeten gaan toepassen en de nadruk komt te liggen op het afleveren van producten door de 5 vaardigheden, te weten lezen, luisteren, schrijven, spreken en gespreksvaardigheid. Hiaten in de basis belemmeren een leerling in de bovenbouw.

Het aanleren van woordenschat blijft een belangrijk aandachtspunt in alle leerjaren.


In het vwo is een doorlopende leerlijn van 1 naar 5. In leerjaar 6 wordt de nadruk gelegd op de vaardigheden, die tijdens de tentamens en het examen aan bod komen.
Het wordt toegewerkt naar het ERK niveau B2 (Schrijven B1). In het derde leerjaar wordt gestreefd naar tenminste A2 voor de meeste vaardigheden.
In het vwo eind klas 3 zal de leerling ervaring hebben opgedaan met de teksten uit de Cito eindexamenbundel vmbo.

In klas 3 zal de nadruk liggen op het gaan toepassen van de vaardigheden om tot eindproducten te komen, zoals in projecten.

De basis-grammatica wordt afgesloten in klas 3. Daarna wordt de grammatica verdiept en herhaald om beter in te slijpen. De grammatica wordt functioneel benaderd.

In de bovenbouw zal de leerling vanuit een aangeleerde basis moeten gaan toepassen en de nadruk komt te liggen op het afleveren van producten door de 5 vaardigheden, te weten lezen, luisteren, schrijven, spreken en gespreksvaardigheid. Hiaten in de basis belemmeren een leerling in de bovenbouw.

Het aanleren van woordenschat blijft een belangrijk aandachtspunt in alle leerjaren.


Kennis


Verschillen / typisch voor een bepaalde opleiding

Studievaardigheden zijn steeds in ontwikkeling.
Een leerling kan taakgericht werken als deze goed en gestructureerd is.

De leerlingen gaan weinig creatief

met de stof om en oefeningen zijn voornamelijk gericht op reproductie.
De leerlingen hebben behoefte aan afwisseling in opdrachten en werkvormen.

Leerlingen zijn slechts matig in staat zelfstandig en verantwoordelijk te werken.

Algemeen:

Doeltaal = voertaalStudievaardigheden zijn beter ontwikkeld
Een leerling is geïnteresseerd in de leerstof waarvan het praktische nut duidelijk is.

Leerlingen gaan creatiever

met de stof om en oefeningen zijn meer gericht op eigen productie.
De leerlingen gaan aan het werk als de docent daarvoor opdracht geeft. Hij/zij werkt met korte termijnplanning.
Leerlingen kunnen onder begeleiding zelfstandig en verantwoordelijk werken.

Algemeen:

Doeltaal = voertaal


Studievaardigheden zijn goed ontwikkeld.
Een leerling is geïnteresseerd in de leerstof en toont betrokkenheid bij het lesgebeuren.

Leerlingen kunnen ook zonder begeleiding zelfstandig en verantwoordelijk werken.

Algemeen:

Doeltaal = voertaal
Leerdoelen per leerjaar:

Hier wordt de verticale leerlijn per opleiding duidelijk gemaakt. Er is dus per opleiding een apart schema. Geef aan welke leerdoelen er aan het eind van ieder leerjaar behaald moeten worden, welke hulpmiddelen daarvoor ingezet worden en hoe gemeten wordt of (in welke mate) de doelen behaald zijn.


Vak: Duits

Opleiding/niveau: VMBO
leerjaar

leerdoelen

Methode en/of overige middelen

Toets/evaluatie

vorm

Toets/evaluatie frequentie

1

2

A1

Neue Kontakte 5e editie
-Film

-Projecten

- ICT middelen
leesboekjes en extra artikelen


So en PW

(boek)verslagmin. 1 á 2 PW’s per periode, weging 100

voorafgaand aan een PW min. 2 á 3 SO’s, weging 25/50

50


3

A1/A2

Neue Kontakte 5e editie
-Film

-Projecten

- ICT middelen

- VMBO Cito kijk-luistertoets en

vmbo leesexamens
leesboekjes en extra artikelen.


SO en PW

Presentaties

boekverslagen


min. 2 PW’s per periode, weging 100

voorafgaand aan een PW min. 3 SO, weging 25/50.


min. 2 boekverslagen

en 2 presentaties over het hele schooljaar;

weging 50


4

A2/B1

Neue Kontakte 5e editie
- Film

- Projecten

- ICT middelen


 • Oefenexamens en artikelen

SO en PW

Presentaties

boekverslagen


Zie PTA

Studiewijzer Duits
Leerjaar: 2

Opleiding/niveau: vmbo


leerstof

Methode en/of overige middelen

Toets/evaluatie

vorm

Toets/evaluatie weging

Periode 1

Kapitel 1
Kennismaking met het boek en de taal, zich/jemanden voorstellen, getallen,werkwoorden, vragen stellen
Kapitel 2
Familie, uitnodigen, verdere getallen, lidwoorden, werkwoorden, bezittelijk voornaamwoorden

Neue Kontakte 5e editie


PW 1
3x So

PW 2
3x So100
25/50

100
25/50Periode 2

Kapitel 3
Alles wat met school te maken heeft, klok en tijd, de weg vragen en wijzen, werkwoorden, meervoud van een woord, lidwoorden.
Kapitel 4
Vrije tijd, hobby’s, sport, dagdelen werkwoorden, 4e naamval, voorzetsels persoonlijk voornaamwoorden


Neue Kontakte 5e editie

PW 3
3x So
PW 4
3x So

100
25/50
100
25/50

Periode 3

Kapitel 5
Eten en drinken, in een restaurant bestellen en eten, werkwoorden, onderwerp en lijd. Voorwerp (1e/4e naamval).
Kapitel 6
Vrije tijd en media, computer en internet, volt. Deelwoord, trappen van vergelijking.

Neue Kontakte 5e editie

PW 5
3x So
PW 6
3x So

100
25/50
100
25/50

Studiewijzer Duits
Leerjaar: 3

Opleiding/niveau: vmbo


leerstof

Methode en/of overige middelen

Toets/evaluatie

vorm

Toets/evaluatie weging

Periode 1

Kapitel 1
Praten over de vakantie, een vakantiekaartje sturen, informatie uit radioberichten over sport halen, voltooide tijd van sterke/zwakke werkwoorden, zelfst. naamwoorden en pers. voornaamwoorden
Kapitel 2
De weg vragen in/om een winkel, winkels benoemen, boodschappen doen bij de bakker, slager etc., verleden tijd van haben/sein, bezittelijk voornaamwoorden, uitgangen van bez. voornaamwoord

Neue Kontakte 5e editie
Leesboekjes

ICT-middelenPW 1
3x So

PW 2
3x So100
25/50

100
25/50Periode 2

Kapitel 3
Personen en kledingstukken beschrijven, W-vragen stellen en beantwoorden, een formulier met persoonsgegevens invullen, werden, meewerkend voorwerp, woorden/begrippen over de politie
Kapitel 4
Informatie van Duitstalige sites halen, reclameposter/-spotje presenteren in het Duits, iets vertellen over een concertbezoek, wissen/mogen/dürfen, vaste voorzetsels 3e naamval, getallen schrijven

Neue Kontakte 5e editie
Leesboekjes

ICT-middelen


“Hip-Hop-project “ van Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
Landeskunde: Bezoek kerstmarkt in Münster

PW 3
3x So
PW 4
3x So

100
25/50
100
25/50

Periode 3

Kapitel 5
Vaardigheden en eigenschappen benoemen, zeggen welk beroep je wilt uitoefenen, können/ wollen/müssen, voorzetsels 4e naamval
Kapitel 6
Handleiding lezen en uitvoeren, recept lezen en uitvoeren, verloren voorwerp/weggelopen huisdier beschrijven, dies/welch, sterke werkwoorden met a/e vervoegen

Neue Kontakte 5e editie
Leesboekjes

Artikelen

ICT-middelen


PW 5
3x So
PW 6
3x So

100
25/50
100
25/50

Studiewijzer Duits
Leerjaar: 4 / zie PTA

Opleiding/niveau: vmbo


leerstof

Methode en/of overige middelen

Toets/evaluatie

vorm

Toets/evaluatie weging

Periode 1

per week:
1 uur examentraining
1 uur Neue Kontakte
1 uur schrijven, luisteren en/of leesdossiervmbo leesexamens

Neue Kontakte

Schrijfopdrachten, vmbo cito kijk-luistertoetsen


ICT middelen

zie PTA

zie PTA

Periode 2

per week:
1 uur examentraining
1 uur Neue Kontakte
1 uur schrijven, luisteren en/of leesdossiervmbo leesexamens

Neue Kontakte

Schrijfopdrachten, vmbo cito kijk-luistertoetsen


ICT middelen

zie PTA

zie PTA

Periode 3

per week:
1 uur examentraining
1 uur Neue Kontakte
1 uur mondeling, luisteren en/of leesdossiervmbo leesexamens

Neue Kontakte

vmbo cito kijk-luistertoetsen


ICT middelen

zie PTA

zie PTA
1   2   3   4

 • Vmbo tl A1/A2 HAVO A1/A2 VWO
 • Spreken A1
 • Kennis Luisteren
 • Verschillen / typisch voor een bepaalde opleiding
 • Aansluiting onderbouw-bovenbouw
 • Vmbo tl HAVO VWO
 • Leerdoelen per leerjaar
 • Duits
 • Toets/evaluatie vorm Toets/evaluatie frequentie

 • Dovnload 388.99 Kb.