Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Van de voorzitter

Dovnload 2.23 Mb.

Van de voorzitterPagina1/5
Datum31.10.2018
Grootte2.23 Mb.

Dovnload 2.23 Mb.
  1   2   3   4   5
INHOUD

Pagina

Van de voorzitter

2

Verklaring Logo KBO

3

Dementie en wat er uiteindelijk echt toe doet

4

Herken de signalen van een beroerte

7

Van de lezer

8

COSBO: wonen in woorden

9

Langer zelfstandig en veilig in eigen huis wonen

11

Koude douche

13

SWOS bezorgt maaltijden bij u thuis

15

KBO Activiteitenkalender

16

Selectie Activiteiten Ontmoetingscentra

18

Belangrijke telefoonnummers

19

Wie-Wat-Waar in de KBO Soest-Soesterberg-Baarn

20

REDACTIE:


Gerrit Sloothaak


KOPIJ INLEVEREN:

Voor dinsdag 9 augustus 2016


Op redactie adres

Klarinet 91 3766 GJ Soest E-mail g.sloothaak@casema.nl

Het volgende Soester Venster verschijnt omstreeks 24 augustus 2016

Met instemming van het bestuur kan de redactie aanpassingen doen
VAN DE VOORZITTER
De zomervakantie staat al weer bijna voor de deur. Voor sommigen onder ons de tijd om er eens lekker tussen uit te gaan in binnen- of buitenland. Anderen kiezen er voor om thuis te blijven dan wel zijn door de omstandigheden (gezondheids en/of financiële situatie) daar toe gedwongen.

Het spreekwoord zegt: ‘Oost West, thuis best’ maar is het thuis ook altijd ‘best’ en blijft het ook ‘best’ als je op oudere leeftijd gebreken krijgt. Uit onderzoek is gebleken dat ruim 80% van de senioren zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Maar je komt op een gegeven moment dan wel voor de vraag te staan: kan ik nog wel in mijn eigen huis blijven wonen of ben ik gedwongen om te verhuizen naar een andere (kleinere?) aangepaste woning met of zonder hulp en verzorging?

Eind mei had een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van COSBO (waarin KBO en PCOB samenwerken in de belangenbehartiging van haar leden naar de gemeente Soest), de Woon Advies Commissie (WAC) en de Adviescommissie Sociaal Domein, overleg met de wethouders Pijnenborg (wonen) en van der Torre (zorg), om van gedachten te wisselen over de opzet van een bewustwordingscampagne met betrekking tot het langer zelfstandig blijven wonen van senioren. De werkgroep had in een notitie over dit onderwerp uitgelegd hoe een dergelijke campagne in de gemeente Soest uitgevoerd zou kunnen worden.

(NB Ook in de gemeente Baarn zal de uitvoering van een dergelijke campagne in de Seniorenraad van Baarn aan de orde worden gesteld).

De campagne zal er op gericht zijn om met zelfstandig wonende senioren in gesprek te gaan over de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn natuurlijk of de huidige woning, ook op hogere leeftijd, geschikt is dan wel geschikt kan worden gemaakt om in te blijven wonen. Een ander aspect is de woonomgeving: zijn er in de directe omgeving bijv. voldoende faciliteiten zoals winkels, zorgvoorzieningen enz. beschikbaar.

Veel ( vooral de jongere) senioren denken over de vraag, waar en hoe zij in de toekomst zo lang mogelijk zullen kunnen blijven wonen, niet of nauwelijks na. De campagne is er op gericht om dit denkproces te stimuleren en te ondersteunen.

Eind juni zal de gemeente een bijeenkomst organiseren om, zoals het heet, de ‘strategische agenda van wonen en zorg in de gemeente Soest’ met alle organisaties (waaronder COSBO) uit het sociale domein te bespreken. Wethouder Pijnenborg heeft in voornoemd overleg meet de werkgroep al gesuggereerd dat COSBO, in samenwerking de organisaties die deel uitmaken van voornoemde werkgroep, de regie in de opzet en uitvoering van de bewustwordingscampagne zouden kunnen voeren.

Ook al wordt dit een hele uitdaging: wij zijn er klaar voor!Theo StoopVerklaring Logo KBO


Een oudere met geheven armen die een dak ondersteunt.

Het dak geeft aan de oudere beschutting, bescherming en veiligheid.

De oudere die ook zelf het dak ondersteunt en opkomt voor zijn of haar belangen

  1   2   3   4   5

  • Gerrit Sloothaak

  • Dovnload 2.23 Mb.